Chile bylo v krizi již před pandemií. Cesta z ní vede přes hledání nových strategických partnerů a diverzifikaci ekonomiky

Ředitel regionálního centra Latinská Amerika a zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiago de Chile Jiří Jílek v rozhovoru exportérům do Chile doporučuje vyčkat, než se situace v zemi uklidní, a čas účinně využít pro přípravu nových projektů.

Santiago de Chile, Chile

Jaká je v současné době ekonomická situace v Chile? Jaké jsou možnosti dovozu do regionu?

Chile bylo od října 2019 silně ovlivněno krizí spojenou s protesty proti sociální nerovnosti ve společnosti, avšak největší propad ekonomiky země zaznamenala až s vyhlášením tzv. stavu katastrofy kvůli šíření nového typu koronaviru. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že ekonomický růst, který byl pro rok 2020 odhadován na 2,8 %, by mohl být nižší až o 2 %, v závislosti na délce období zavedených opatření proti šíření viru.

Chilskou ekonomiku výrazně ochromil pokles cen základních komodit a spolu s ním oslabení potenciálu celkového exportu. Pokles cen již za období koronavirové krize překročil hranici 10 %, čímž se celkově sníží HDP Chile o 1,3 procentního bodu. Zásadní problém však vyplývá z větší averze investorů k riziku a zhoršujícím se finančním podmínkám v zemi. Část těchto účinků je již patrná ve velmi prudkém poklesu akciového trhu nejen v Chile, nýbrž i v celém latinskoamerickém regionu.

Celkové oslabení chilské ekonomiky vede u místních firem k dočasnému odložení navazování nové spolupráce a možných investic. Nejistota současné celosvětové situace a odhady nastávající recese tak nyní ztěžují možnosti průniku zahraničních firem na chilský trh. Tato situace je však pouze dočasná a bude záležet na dalším vývoji a uvolňování přísných opatření, která mají zamezit šíření pandemie koronaviru.

Aktuální poptávka je po Anti-covid produktech. Byl vyhlášen projekt na ochranu horníků, poptávány jsou ochranné pomůcky, infrakamery na měření teploty, inovativní řešení pro boj s virem. Poptávka je po možnosti lokální výroby ochranných masek s filtry. A z dlouhodobých projektů je aktuálně nejzajímavější příprava tendru na stavbu nové linky metra v Santiagu, kde se mohou uplatnit subdodávky českých výrobců.

ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiago de Chile Jiří Jílek

Jak na situaci reagovali české firmy? Mají nadále možnost exportovat?

V současné situaci je lepší zvolit určitý odstup a vyčkat, až se situace v zemi stabilizuje. V mezičase je však nanejvýš vhodné se připravit předem na možná vyjednávání a zhodnotit si reálné možnosti chilského trhu pro budoucí spolupráci. Prostor se otevírá zejména v projektech zaměřených na inovativní přístupy, modernizaci a alternativní moderní technologie, digitalizaci a zvýšení efektivity systému či zavedených postupů. Většina jednání se přesunula do on-line podoby a uskutečňují se prostřednictvím videokonferencí nebo komunikace přes WhatsApp.

Víte o českých firmách, které podnikají v Chile a které ovlivnila situace kolem koronaviru?

Velký propad v tržbách zaznamenávají lokální dovozci českého piva, jelikož jsou navázáni na restaurace a hospody, které jsou v současné době uzavřeny. Dále obrovský propad v prodeji zaznamenali dovozci a distributoři českého ručně vyráběného nábytku, kterým se od začátku pandemie propadly obchody takřka na nulu. Naopak například na českou destilérku nemá pandemie covid-19 v Chile prakticky přímý dopad a dále vyrábějí a exportují svoje produkty.

Do jaké míry situace způsobená koronavirem poznamená budoucí možnosti exportu? Jaká pozitiva a příležitosti vidíte pro české firmy?

Ekonomická situace v Chile se podle odborníků výrazně nezlepší až do roku 2024, přestože největší dopady krize země pocítí již v nejbližších měsících. Předpokladem však je, že současná krize povede již v roce 2020 k hledání nových strategických partnerů, a snad i k diverzifikaci současné hospodářské struktury. Dlouhodobě jednostranná závislost chilské ekonomiky na vývozu surové mědi není v příštích letech udržitelným modelem a bude zapotřebí udělat v tomto doposud fungujícím, avšak pomalu kolabujícím modelu, strategické změny. Rovněž velká závislost chilského exportu surovin do Číny se ukazuje jako problematický aspekt budoucího chilského rozvoje.

V těžebním průmyslu i v ostatních výrobních odvětvích se předpokládá, že dojde k výraznému nárůstu investic a poptávky po nových inovativních řešeních, moderních technologiích i po hledání efektivnějších postupů či možností digitalizace a celkové modernizace sektorů, které by napomohly překonat období recese. Pro české firmy budou příležitosti v subdodávkách při budování chilského průmyslu.

(red)

Aktuální informace najdete také v článku o situaci kolem koronaviru v Chile.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Chile

Doporučujeme