Chile

Rozcestník informací o Chile:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Chile

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Chile deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Chile níže

Santiago de Chile, Chile
Ilustrační fotografie

4 doporučení pro chilský trh:

 1. Průzkum trhu
  Průzkum trhu by se měl zaměřit na hledání odpovědí zejména na otázky: Už se obdobné produkty na trhu prodávají? Pokud ano, od jakých firem, z kterých zemí, za jakou cenu? V čem tkví (ne)úspěch obdobných produktů na trhu? Čím je váš produkt či služba zajímavá a odlišuje vás od konkurence? Kdo je cílovou skupinou pro vaše výrobky? Jaká je reálná velikost trhu pro produkt či službu? Dokážete s cenou v Chile obstát?
 2. Vyhledání obchodních partnerů
  Nalezení vhodných kontaktů pro spolupráci, lze využít placených databází, celních statistik, internetových vyhledávačů (nejpoužívanější Google Chile), profesní sociální sítě LinkedIn, kontaktů na oborové asociace.
 3. Komunikace s obchodními partnery
  Chilané stále upřednostňují osobní setkání. Komunikovat online s potenciálními partnery je možné pomocí nejrozšířenějších aplikací, jako jsou WhatsApp, Skype, LinkedIn a jiné.
 4. Příprava kvalitních podkladů
  Věnujte čas přípravě kvalitních podkladů pro oslovení ve španělštině. Překlady do chilské španělštiny je lepší před tiskem materiálů nechat zkorigovat rodilým mluvčím. Přeložte do španělštiny i webové stránky.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Chile

 1. „Evropští“ Chilané
  Chilané jsou „nejevropštějším“ národem Latinské Ameriky. Buďte proto dochvilní a respektujte dohodnuté termíny, ačkoliv z druhé strany nemusí být vždy opláceno stejnou mincí.
 2. Na jednání se důkladně připravte
  Na jednání se velmi dobře argumentačně vybavte, v žádném případě nepodceňujte přípravu. Řada obchodníků studovala v USA, Evropě nebo na prestižních chilských univerzitách, jejichž úroveň je i z mezinárodního hlediska považovaná za velmi vysokou.
 3. Dbejte na formální stránku jednání
  Nezanedbejte formální stránku jednání. Především při prvních kontaktech buďte vždy perfektně upravení, v dobře vyhlížejícím obleku a oceňuje se také kvalitní kosmetika (i u mužů).
 4. Na jednání nebuďte odměření
  První jednání bývají věcná, nikoliv však chladná. Postupně se atmosféra uvolňuje a po vzájemném „oťukání se“ možno přejít i na témata osobnějšího charakteru, jako je např. rodina, která je v Chile stále považovaná za nesmírně důležitou.
 5. Důvěra je pro obchodní vztah důležitá
  Budování dlouhodobějšího vztahu a získání důvěry partnera je základem obchodního úspěchu. V každém případě se snažte být příjemní, sebevědomí, avšak vaše vystupování nesmí být povýšené. Respektujte svého zákazníka jako plnohodnotného partnera.
 6. Vyhněte se politickým tématům
  Vyvarujte se hodnotit stále velmi choulostivé téma vojenské diktatury generála Pinocheta a sami toto téma nenastolujte. Společnost zůstává velmi výrazně rozdělená na jednoznačné zastánce vojenského režimu, nebo naopak jeho odpůrce.
 7. Zájem o Chile obchodního partnera potěší
  Vašeho partnera vždy potěší důkladnější znalost i pouhých střípků z chilské historie (mimo již zmíněné diktatury), kultury, sportovních úspěchů, přírodních krás či jakékoliv pozitivní hodnocení této země či jejích obyvatel. Chilané jsou hrdým národem a v mnoha aspektech velmi oprávněně.
 8. Jednání ve španělštině znamená velkou výhodu
  Ve velkých firmách sice může jednání probíhat v angličtině, přesto i zde je velkou výhodou používat jako jednací jazyk španělštinu. U menších a malých firem je španělština nezbytností. Stejně tak propagační materiály a katalogy ve španělštině jsou pro místní partnery mnohem přijatelnější než tiskoviny v angličtině.
 9. Buďte trpěliví
  Přes „evropský“ charakter místních obchodníků je třeba se obrnit trpělivostí a jejich mnohdy i jen zdvořilostní zájem nelze nijak přeceňovat. Nutno najít správnou míru mezi zdravým nátlakem na partnera a jeho nemístným „hnaním do kouta“ tím, že vyžadujete rychlé rozhodnutí. Chilan si vždy potřebuje vše řádně promyslet, a to vyžaduje čas a z vaší strany i trpělivost.
 10. Drobný dárek nebo pozvání do ČR je cestou k úspěchu
  Místní obchodník vždy ocení i jen drobnost na jednáních, připomínající firmu nebo zemi protistrany. Rýsuje-li se velmi nadějně navázání dlouhodobé profitabilní spolupráce, je vhodné i pozvání k návštěvě České republiky a vaší firmy. Většinou taková návštěva přispěje k rozptýlení posledního zbytku obav.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí

Doporučujeme