Chile

Rozcestník informací o Chile:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Chile

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Chile deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Chile níže

Santiago de Chile, Chile
Santiago de Chile, Chile

4 doporučení pro vstup na chilský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Průzkum trhu by se měl zaměřit na hledání odpovědí zejména na otázky: Už se obdobné produkty na trhu prodávají? Pokud ano, od jakých firem, z kterých zemí, za jakou cenu? A dále v čem tkví (ne)úspěch obdobných produktů na trhu? Čím je váš produkt, služba zajímavá a odlišuje vás od konkurence? Kdo je cílovou skupinou pro vaše výrobky? Jaká je reálná velikost trhu pro váš produkt či službu? Dokážete s cenou na chilském trhu obstát?

 2. Vyhledání obchodních partnerů

  Nalezení vhodných kontaktů pro spolupráci, lze využít placených databází, celních statistik, internetových vyhledávačů (nejpoužívanější Google Chile), profesní sociální sítě LinkedIn, kontaktů na oborové asociace.

 3. Komunikace s obchodními partnery

  Prakticky všichni zástupci a majitelé chilských firem pracují aktuálně z domova. Komunikace se přesouvá do e-podoby. Komunikovat online s potenciálními partnery je možné pomocí nejrozšířenějších aplikací jako je WhatsApp, Skype, LinkedIn aj.

  Zahraniční kancelář CzechTrade v Chile doporučuje zatím odložit kontaktování a nabízení spolupráce: za současné situace je to komplikovanější než za normálního stavu (home office, pozastavení činnosti aj.) a je dost pravděpodobné, že se kvůli nejistotě na trhu spíše setkáte s předčasným odmítnutím nebo s vůbec žádnou reakcí.

 4. Příprava kvalitních podkladů

  Věnujte čas přípravě kvalitních podkladů pro oslovení ve španělštině. Překlady do chilské španělštiny je lepší před tiskem materiálů nechat zkorigovat rodilým mluvčím. Doporučuje se mít ve španělštině i webové stránky vaší společnosti.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Chile

Desatero pro obchodování s Chile

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. „Evropští“ Chilané

  Chilané jsou „nejevropštějším“ národem Latinské Ameriky. Buďte proto dochvilní a respektujte dohodnuté termíny, ačkoliv z druhé strany nemusí být vždy opláceno stejnou mincí.

 2. Na jednání se důkladně připravte

  Na jednání se velmi dobře argumentačně vybavte, v žádném případě nepodceňujte přípravu. Řada obchodníků studovala v USA, Evropě nebo na prestižních chilských univerzitách, jejichž úroveň je i z mezinárodního hlediska považovaná za velmi vysokou.

 3. Dbejte na formální stránku jednání

  Nezanedbejte formální stránku jednání. Především při prvních kontaktech buďte vždy perfektně upravení, v dobře vyhlížejícím obleku a oceňuje se také kvalitní kosmetika (i u mužů).

 4. Na jednání nebuďte odměření

  První jednání bývají věcná, nikoliv však chladná. Postupně se atmosféra uvolňuje a po vzájemném „oťukání se“ možno přejít i na témata osobnějšího charakteru, jako je např. rodina, která je v Chile stále považovaná za nesmírně důležitou.

 5. Důvěra je pro obchodní vztah důležitá

  Budování dlouhodobějšího vztahu a získání důvěry partnera je základem obchodního úspěchu. V každém případě se snažte být příjemní, sebevědomí, avšak vaše vystupování nesmí být povýšené. Respektujte svého zákazníka jako plnohodnotného partnera.

 6. Vyhněte se politickým tématům

  Vyvarujte se hodnotit stále velmi choulostivé téma vojenské diktatury generála Pinocheta a sami toto téma nenastolujte. Společnost zůstává velmi výrazně rozdělená na jednoznačné zastánce vojenského režimu, nebo naopak jeho odpůrce.

 7. Zájem o Chile obchodního partnera potěší

  Vašeho partnera vždy potěší důkladnější znalost i pouhých střípků z chilské historie (mimo již zmíněné diktatury), kultury, sportovních úspěchů, přírodních krás či jakékoliv pozitivní hodnocení této země či jejích obyvatel. Chilané jsou hrdým národem a v mnoha aspektech velmi oprávněně.

 8. Jednání ve španělštině znamená velkou výhodu

  Ve velkých firmách sice může jednání probíhat v angličtině, přesto i zde je velkou výhodou používat jako jednací jazyk španělštinu. U menších a malých firem je španělština nezbytností. Stejně tak propagační materiály a katalogy ve španělštině jsou pro místní partnery mnohem přijatelnější než tiskoviny v angličtině.

 9. Buďte trpěliví

  Přes „evropský“ charakter místních obchodníků je třeba se obrnit trpělivostí a jejich mnohdy i jen zdvořilostní zájem nelze nijak přeceňovat. Nutno najít správnou míru mezi zdravým nátlakem na partnera a jeho nemístným „hnaním do kouta“ tím, že vyžadujete rychlé rozhodnutí. Chilan si vždy potřebuje vše řádně promyslet, a to vyžaduje čas a z vaší strany i trpělivost.

 10. Drobný dárek nebo pozvání do ČR je cestou k úspěchu

  Místní obchodník vždy ocení i jen drobnost na jednáních, připomínající firmu nebo zemi protistrany. Rýsuje-li se velmi nadějně navázání dlouhodobé profitabilní spolupráce, je vhodné i pozvání k návštěvě České republiky a vaší firmy. Většinou taková návštěva přispěje k rozptýlení posledního zbytku obav.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí

Doporučujeme