Izrael – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Stát Izrael představuje pro ČR klíčového strategického partnera na Blízkém východě, přičemž obě země pojí přes více než sedmdesát let hluboké politické, kulturní a mezilidské vztahy.

Tato skutečnost se silně projevuje i v obchodní a investiční oblasti. Stát Izrael se v roce 2019 zařadil z hlediska exportu do zemí mimo EU na 9. místo. O důležitosti izraelského trhu pro české firmy vypovídá skutečnost, že osmimilionový Izrael přijme každoročně mnohem více českého zboží, než které se ve stejné době vyveze na některé nesrovnatelně větší asijské trhy.

S ohledem na skutečnost, že více než 57 % českého exportu do Státu Izrael tvoří motorová vozidla, snahou MPO je diverzifikovat český vývoz s důrazem na odvětví, ve kterých české firmy tradičně excelují, včetně obranného průmyslu, ocelářství, energetiky, dopravní infrastruktury, chemického průmyslu, potravinářství atd. Se Státem Izrael, jemuž se také přezdívá Start-up Nation, intenzivně probíhá prostřednictvím ZÚ Tel Aviv, MPO, MŠMT, TAČR a dalších institucí specializovaná spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Nezanedbatelnou roli hraje i turistický ruch, přičemž jen za poslední rok přicestovalo do ČR přes 160 tisíc Izraelců. Mezi nejlepší příležitosti k představení českého know-how a technologií patří přední izraelské veletrhy v Tel Avivu, kterých se české podniky tradičně účastní, včetně CYBERTECH, BIOMED, ISDEF, DLD Tel Aviv, WATEC ISRAEL aj.

Smluvní a institucionální rámec

Právní rámec pro obchodní vztahy mezi EU (ČR) a Státem Izrael je upraven Asociační dohodou mezi EU a Izraelem, která vstoupila v platnost v červnu 2000. Cílem této dohody je vytvářet příslušný rámec pro politický dialog a ekonomickou spolupráci mezi EU a Izraelem. Jednání o dalším otevření obchodu zemědělskými položkami mezi EU a Izraelem byla uzavřena v roce 2008 a dohoda je platná od ledna 2010.

Mezi bilaterální smluvní dokumenty ČR – Izrael patří Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (1993), Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy (1995), Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic (1997), Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře (2009),

Na bázi této dohody byl 1. dubna 2010 spuštěn implementační program MOST/GEŠER, který byl nahrazen revidovanou obdobou – programem INTER-EXCELLENCE. V roce 2018 bylo s izraelskou stranou dohodnuto upravení dohody z roku 2009, aby izraelské instituce mohly v rámci dohody spolupracovat i s Technologickou agenturou ČR (TA ČR). By rozjednán Protokol o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic s cílem renegociace platné Dohody a její uvedení do souladu se závazky ČR vyplývajícími z práva EU.

Izrael je jedním z partnerů Euro-Středomořského Partnerství (Euromed). Euromed je jednou z klíčových iniciativ v rámci Evropské sousedské politiky a je zásadním prvkem ve snaze dosáhnout větší ekonomickou integraci v oblasti Středomořského regionu.

Akce 2020/2021

Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2

Dne 13. 5. 2020 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Partnerskou organizací ve Státě Izrael je Israel Innovation Authority (IIA). Finální lhůta pro podání návrhů projektů je 15. 7. 2020.

V4 Innovators in Israel Training Program

Cílem projektu zaměřeného na školení start-upů a inkubátorů je naplňovat cíle stanovené v Inovační strategii ČR 2019-2030, zejména aktivně podporovat rozvoj start-upového prostředí v ČR a internacionalizaci inovativních podniků. Program je financován prostřednictvím Mezinárodního visegradského fondu a ze strany Státu Izrael a navazuje na pilotní verzi programu, která byla s úspěchem realizována v prosinci 2018. Akce byla odložena předběžně na 2. pololetí 2020 z důvodu COVID-19.

Významné veletrhy v Tel Avivu

Mezi nejvýznamnější veletrhy konané v Tel Avivu v 2. pol. 2020 a během roku 2021 patří: DLD Tel Aviv (inovace, start-upy, termín bude upřesněn), BIOMED (biotechnologie, 11. – 13. 5. 2021), ISDEF (obranný sektor, 1. – 3. 6. 2021), WATEC ISRAEL (vodohospodářství, 2021).

5. společné zasedání vlád ČR a Státu Izrael v Praze

Prestižní akce byla odložena na neurčito z důvodu opakování voleb a procesu skládání vlády v Izraeli. V případě konání akce příští rok se MPO zasadí o uspořádání doprovodného ekonomického fóra s cílem navázat nová partnerství mezi českými a izraelskými firmami.

Ing. Michal Prokop, prokopm@mpo.cz, tel.: 224 853 131,
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Izrael

Doporučujeme