Izrael nasadil proti covidu kombinaci tří strategií

V roce 2021 Izrael bojuje s pandemií třemi hlavními způsoby – řízenými uzávěrami, masivním očkováním a testováním. Tato strategie nakonec přinesla své ovoce.

Přestože Izrael patří mezi premianty v očkování a aktuální pandemická situace je velmi dobrá, země si uvědomuje, že stále nemá vyhráno. Přestože situace v Izraeli často politizována, země měla a má relativně propracovanou strategii boje s pandemií. Stále intenzivně testuje, aktuálně od 30 do 50 tisíc PCR testů denně a také očkuje i děti od 12 let. Aktuálně je naočkováno dvěma dávkami přes 55 procent veškeré populace, tedy víc než tři čtvrtiny osob způsobilých k očkování. Ve věkové kategorii 12 až 19 let obdrželo první dávku vakcíny 31,2 procenta, druhou dávku obdrželo 23,5 procenta.

Nové případy jsou většinou bez symptomů

Pandemická data jsou v poslední době velmi dobrá, řádově jde jen o desítky až stovky nových případů denně. Navíc jsou většinou bez symptomů, neregistruje se nárůst nutnosti hospitalizace či úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví je nicméně v souvislosti s předčasným optimismem kvůli očkování, neproočkovaností dětí a také kvůli riziku zavlečení nových nakažlivějších mutací stále opatrné. Poté, co se objevilo několik nových ohnisek nákazy na školách, bylo několik měst včetně Tel Avivu zařazeno do seznamu takzvaných oranžových míst (město Benjamina dokonce do červených). Byla také znovu zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.

V zemi se situace dostala skoro do normálu (kromě opětovného zavedení povinnosti zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách od 25. června a omezení na letištích, respektive hraničních přechodech). Všechna vnitřní omezení byla zrušena. Není zapotřebí předkládat takzvaný zelený pas či negativní výsledek testu při vstupu kamkoliv v zemi (hotely, restaurace, sportovní stadiony, společenské události). Vstup je umožňován všem bez rozdílu, včetně dětí. Byla zrušena všechna omezení maximálního povoleného počtu účastníků shromáždění venku i uvnitř, uvnitř země není vymáháno dodržování dvoumetrových rozestupů (kromě letiště).

Ve snaze zpomalit šíření koronaviru uzavřela v posledním lednovém týdnu izraelská vláda kompletně hranice. Osobní letecká doprava byla na čas úplně zrušena. V současné době je úplná uzávěra zrušena a dochází k výraznému navyšování počtu cestujících. Ministerstvo zdravotnictví si však i nadále vyhrazuje právo na zrušení jakéhokoliv letu v případě ohrožení veřejného zdraví. Ke zrušení řady letů docházelo také v důsledku nedávného konfliktu v Gaze.

Češi si na jednoduché cestování ještě musejí počkat

Od 10. května byl Izrael českým Ministerstvem zdravotnictví zařazen mezi země s nízkým rizikem nákazy nemoci covid-19 a od 1. června je cestování do ČR pro občany Izraele možné bez omezení.

V Izraeli stále platí obecný zákaz vstupu cizinců do země, existuje z něj však několik výjimek udělovaných izraelskými úřady z rodinných, zdravotních, humanitárních a dalších důvodů (žádost se podává vyplněním online formuláře). Povolení je také udělováno profesionálním sportovcům a členům zahraničních reprezentací pro konání sportovních akcí, zahraničním expertům a omezenému počtu organizovaných turistů. Držitelům studentských víz byl vstup umožněn od 5. dubna.

Přestože přímé lety do Prahy jsou již obnoveny, cesty Čechů do Izraele zatím stále nejsou (až na výjimky) povoleny.

Pokud cizinci obdrží od izraelských úřadů povolení ke vstupu do země, dalšími podmínkami je předložení negativního testu RT-PCR ne staršího než 72 hodin před zahájením cesty do Izraele, vyplnění elektronického vstupního formuláře (Inbound Passenger Clearance). Další test musí cizinec absolvovat ihned po příletu do Tel Avivu (od 1. června si test hradí cestující sami) a nastoupit do karantény na dobu devíti dnů. Poté následuje další RT-PCR test a až na základě negativního výsledku je možné ukončit karanténu. Absolvování druhého PCR testu není povinné, v takovém případě pak platí dvoutýdenní karanténa. V případech očkovaných a zotavených osob musí tyto na vlastní náklady absolvovat test na protilátky v akreditované místní laboratoři. Po obdržení uspokojivých výsledků budou ministerstvem zdravotnictví propuštěni z karantény.

Dodržování karantény podléhá v Izraeli dohledu policie. V případě porušení domácí karantény byla výše pokuty stanovena na pět tisíc šekelů, což je asi 34 tisíc korun. Povinná karanténa po návratu do Izraele v koronavirových hotelech je nařízena pro osoby navracející se ze zakázaných zemí nebo pro ty, kteří nemají možnost samoizolace nebo výše uvedená opatření odmítnou.

Zatím chybí jasný plán pro ekonomiku

Přestože úspěšné očkování vzbuzuje naděje na úplné vymýcení pandemie, nové mutace a vývoj v zahraničí nutí místní vládu k ostražitosti. Přípravy státu na oživení hospodářství jsou však podle ekonomů pomalé a ani na počátku roku 2021 neměl Izrael schválený rozpočet a celkový ekonomický plán. Rozpočet na letošní rok ve výši 419 miliard šekelů je pokračovacím rozpočtem (s dodatky) k rozpočtu na rok loňský. Už čtvrté parlamentní volby za dva roky v březnu opět nepřinesly jednoznačného vítěze a naději na tak potřebnou dlouhodobou politickou stabilitu. Po velmi složitých jednáních se podařilo opozici sestavit novou koaliční vládu (poprvé v historii Izraele s účastí arabské strany), která je však díky své velké rozmanitosti velmi křehká. Za předpokladu úspěšného zvládnutí pandemie a fungování vlády v Izraeli se očekává oživení, které by se mělo promítnout alespoň do dvou hlavních kritérií – do růstu HDP a snížení míry nezaměstnanosti.

Český vývoz do Izraele opět roste

Přestože vzájemný obchod s ČR se za loňský rok propadl o 14 procent, pokračují projekty, na kterých se podílejí české firmy. Potěšitelné je, že český vývoz se za první čtyři měsíce letošního roku ve srovnání s loňskem zvýšil o 63 procent. Je pravděpodobné, že je to v souvislosti s rekordním zájmem Izraelců o koupi osobních aut začátkem tohoto roku.

Probíhají a vyhlašují se další tendry a výběrová řízení na různé projekty a dodávky. Vzhledem k potenciálu Izraele a aktuální nabídce služeb registruje zahraniční kancelář CzechTrade v Izraeli velký zájem firem o asistenci na trhu.

Jiří Mašata, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Izrael