Koronavirus: V Izraeli podobně jako v ČR

V Izraeli panuje obdobná situace jako v ČR a je přijímána řada podobných opatření jako u nás. Země v rámci tzv. „exit strategy“ uvolňuje restriktivní opatření zavedená během Stavu ohrožení.  Vláda výrazně navyšuje a aktivně rozpracovává podpůrný ekonomický balíček.

V zemi se ruší další a další dříve přijatá standardní opatření a zákazy.

Mezi ty původní patřily například zákaz shromažďování více jak deseti lidí (neplatilo pro legální demonstrace), uzavření školních a předškolních zařízení, svatých míst a náboženských svatostánků (patří zde k nejkontroverznějším opatřením), nepotravinářských obchodů, restaurací, sportovních a zábavních míst, byla zavedena i další omezení, například maximálně dva lidé v autě, či povinné rozestupy dva metry, povinnost nosit na veřejnosti roušky a uzavírání nejhůře postižená místa podle aktuální situace. Omezeny byly pohřby a svatby. Probíhala distanční výuka ve školách.

Byla přijata i mimořádná ochranná opatření v armádě. Původně bylo zakázáno se vzdalovat od svého bydliště víc než na 100 metrů, s výjimkou návštěvy lékáren, nemocnic / poliklinik, nákupu potravin apod.

Dosud plně nefunguje železniční doprava a omezena je také autobusová doprava. V době šábesu a také o svátcích hromadná doprava nefunguje vůbec, v ostatních dnech platí časové omezení na dopravu.

Zákaz vstupu do země pro cizince byl znovu prodloužen, zatím do 15. června 2020. Stále platí, že všichni přijíždějící musí po příjezdu ze zahraničí do povinné karantény (samoizolace) na dva týdny. Odjezd ze země nebyl a není formálně omezen. Úřady však doporučují občanům Izraele vycestovat ze země pouze v naléhavých případech. Pracovníci zdravotnického sektoru stále podléhají zákazu cestovat do zahraničí, služební a pracovní cesty pracovníků státní správy jsou omezeny na nutné minimum a cesty za soukromým účelem jsou povoleny pouze v nevyhnutelných případech. Zakázány jsou cesty na mezinárodní konference, semináře včetně náboženských setkání. Je upravena pracovní doba hraničních přechodů a letišť.

Omezení vymáhala policie (zatím velmi rozumně, obvykle si vystačila s napomenutím, pokuty rozdávala pouze u závažných prohřešků), do omezovacích opatření se zapojila i armáda. Za dodržení zákonných podmínek (roušky, rozestupy dva metry) dokonce proběhlo několik demonstrací, včetně dvoutisícové demonstrace proti ohrožování demokracie.

Více nakažených ale méně mrtvých než v ČR

V Izraeli s devíti miliony obyvatel (bez Palestinských území) je asi dvakrát více prokázaných případů nákazy covid-19 i více vyléčených než v ČR. Celkově se provádí více testů, je zde však o něco méně mrtvých (v průměru je zde mladší populace). Přes masivní uvolnění restrikcí se v posledních dnech snižuje počet nových případů a pohybuje se v nižších desítkách jednotek za den. Případná nová menší ohniska vznikají v dále uvedených problémových oblastech, ale jsou okamžitě podchycena.

Desítky tisíc lidí se dostali do povinné karantény (včetně premiéra, šéfa Mosadu, šéfa Bezpečnostní rady státu), pomalu klesá počet pacientů ve vážném stavu a na JIP. Mezi nakaženými jsou i děti a mládež, mezi nimi byly bohužel hlášeny dva závažné případy (11 a 16 let, přičemž Covid-19 potvrdil až 5. test). Nejmladšímu pacientovi, který zemřel, bylo přes třicet. Více než 88,4 % obětí jsou ale lidé ve věku 70 a více let. Pouze tři procenta úmrtí na koronavirus v Izraeli bylo z kategorie lidí mladších 59 let.

Podle výzkumu Tel Avivské univerzity zveřejněném v The Jerusalem Post bylo více než 70 % pacientů s koronaviry v Izraeli infikováno kmenem pocházejícím ze Spojených států, kde je největší zahraniční židovská diaspora. Třicet procent má původ v Evropě a ostatních částech světa. Lety z Evropy a Asie byly včas regulovány a příjezdy podmíněny karanténou. Toto dlouho neplatilo pro lety z USA. Podle studie přijíždějící ze Spojených států, vytvořili přenosové řetězce.

Přes 90 procent pacientů má mírný průběh nemoci. Mimořádně vysoké procento nakažených bylo mezi některými ultraortodoxními komunitami. Na skoro milionový Jeruzalém a dvěstětisícový Bnei Brak, kde je velký podíl ortodoxního obyvatelstva, připadala v nejhorším období více než polovina všech případů v zemi – 3700 a 3000 (pro srovnání – v půlmilionovém Tel Avivu bylo asi 500 případů). V těchto místech se situace aktuálně výrazně zlepšila, naopak se zhoršila v některých beduínských osadách na jihu a arabských městech na severu Izraele.

V souvislosti se svátkem Lag BaOmer, došlo v některých ultraortodoxních místech k významným porušení pravidel a masivním střetům s policií, a bylo zadrženo na 300 osob. Od té doby již policie tak výrazně nezasahuje, tolerovala například i masivní porušování zákazu koupání v moři. V souvislosti s Ramadánem platil ve městech s většinovou muslimskou populací (včetně Východního Jeruzaléma) vždy mezi 18:00 a 3:00 ráno zákaz vycházení. Mešity měly být po celou dobu Ramadánu uzavřeny. Izraelské orgány tato opatření přijaly v úzké spolupráci s vedením arabských komunit a jejich náboženskými autoritami.

Bez ohledu na obavy v souvislosti se zvyky a oslavami spojenými s postním měsícem Ramadánem, nebyly zaznamenány žádné problémy. Naopak podle průzkumu izraelského Taub Institute arabsky hovořící komunita (jmenovitě se uvádějí izraelští Arabové, beduíni a Drůzové) má výrazně nižší podíl nákazy koronavirem (6 %) a souvisejících úmrtí (2 %) než je její procento (21 %) v populaci Izraele (bez Palestinských území).

Společnost se díky ohrožení více semkla:
Průzkum Guttmanova centra pro výzkum veřejného mínění a politiky v Izraelském demokratickém institutu zjistil, že Izraelci, včetně izraelských Arabů, se cítí spojeni s Izraelem a jeho výzvami více než kdykoli předtím. Průzkum zjistil, že 90 % Izraelců (92,5 % mezi izraelskými Židy a 77 % mezi izraelskými Araby) uvedlo, že mají pocit, že jsou součástí Izraele a podílejí se na řešení jeho problémů. To jsou nejlepší výsledky za poslední desetiletí.

V letech 2014 až 2019 odpovídalo na tutéž otázku stejně mezi 35 % až 62 % arabských Izraelců a u židovských Izraelců 83 % až 87 %. Nejviditelnější byl nárůst mezi ultra-ortodoxními Židy na 93,5 % z 68,5 % o rok dříve.

Výrazně se zintenzivnila také součinnost Izraele a Palestinské autonomie. Aktivní spolupráci v oblasti řešení problémů související s koronavirovou krizí oceňuje i řada mezinárodních organizací.

Deset tisíc testů denně

Ministerstvo zdravotnictví postupně zvyšovalo počet denně zpracovaných testů na koronavirus až na 10 tisíc v některých dnech. Testovat se konečně začalo i v arabských částech a rapidně posílilo testování v ortodoxních oblastech Izraele.

Izrael povolil použití léčivého přípravku Kaletra (obsahující dvě účinné látky – lopinavir a ritonavir) pro léčbu covid-19 a dovezl pět tun hydroxychlorochinu – podle některých zdrojů také chlorochin – z Indie (o účinnosti těchto antimalarik se v poslední době pochybuje). Do zajišťování a dopravy nedostatkových zdravotnických potřeb ze zahraničí se zapojila i zahraniční rozvědka Mosad a armáda.

Yoshi Cohen, šéf Mossadu, který byl v posledních dvou měsících vedoucím Národního centra pro nákup zdravotnického vybavení, vytvořeného pro boj s koronavirem, předal 26. května vedení tohoto centra ministerstvu zdravotnictví.

Množství vybavení, které Mossad dokázal dodat do Izraele od začátku epidemie, je impozantní. Většina byla zakoupena v Číně a Jižní Koreji, ale podle zahraničních i izraelských sdělovacích prostředků, byla značná část dovezena ze zemí Perského zálivu, se kterými Izrael nemá oficiální diplomatické vztahy.

Do země bylo dodáno 2,5 milionu ochranných brýlí, ještě dalších 5,5 milionu bylo zakoupeno a mělo by dorazit do Izraele v blízké budoucnosti. Bylo také dovezeno 80 milionů chirurgických masek a dalších 142 milionů je na cestě. Rovněž 1,3 milionu opakovaně použitelných masek podle standardu N9 je již v Izraeli, dalších 14 milionů dorazí. Byly také dodány přibližně čtyři miliony ochranných žáruvzdorných obleků a více než dva miliony testovacích souprav na koronavirus. Bylo zakoupeno 180 milionů jednorázových rukavic, více než 33 tun antiseptických látek, 1300 plicních ventilátorů (v příštích měsících dorazí dalších 4700). 240 plicních ventilátorů získaných zdravotnickým systémem je izraelské výroby. Do července bude dodáno dalších 3500 místních aparátů. Izraelské nemocnice tak dostanou asi 10 000 dalších plicních ventilátorů, a to jak zahraniční, tak místní výroby.

Seznam obsahuje i 47 druhů léků, včetně anestetik a inzulínu. Je třeba poznamenat, že Centrum nákupu bylo v poslední době také odpovědné za místní výrobu ochranných prostředků.

Izraelský Výzkumný ústav MIGAL oznámil koncem února, že vyvinul vakcínu proti koronaviru. Izraelský ministr vědy a technologie Ofir Akunis optimisticky naznačuje, že by mohla být k dispozici do tří měsíců. Také Biological Research Institute (IIBR), vládou financovaný výzkumný institut fungující pod ministerstvem obrany, oznámil 5. května, že se mu podařilo izolovat protilátku, která disponuje zároveň 3 klíčovými vlastnostmi: 1) je schopná zničit koronavirus, 2) útočí pouze na vir samotný a 3) je monoklonální (tzn. není tvořena dalšími proteiny, které by mohly mít za následek komplikace při léčbě pacientů). Protilátka byla zatím vytvořena pouze v laboratoři a dosud nebyla aplikována živým organismům. Proces výroby vakcíny prý bude trvat několik dalších měsíců.

Předseda vlády oznámil, že Izrael investuje 60 milionů dolarů do výzkumu a vývoje v oblasti diagnostiky, léčby a vývoje léků a vakcín proti novému koronaviru. Izrael se nyní chlubí řadou novinek a vynálezů, pomáhajících v boji s novým koronavirem.

Podobně jako v ČR, Izraelské ministerstvo zdravotnictví připravuje sběr a následný rozbor vzorků od 100 000 Izraelců, což umožní získat data o promořenosti populace.

Vláda postupně schvaluje další a další uvolnění mimořádného stavu.
Od neděle 4. května vstoupila v platnost nová pravidla. V rámci předchozí fáze již obnovila práci většina obchodů (včetně velkých obchodů typu IKEA a hobby marketů s výjimkou obchodů v nákupních centrech), fungují kadeřnictví a kosmetické salóny, autosalony, myčky, úklidové práce a autoškoly. Došlo k uvolnění ve fungování restaurací a kaváren (take away).

Nově byla zrušena dosavadní povinnost zdržovat se v okruhu 100 metrů od místa bydliště. Na otevřeném prostranství se může nově setkávat až 20 osob (předtím to byli pouze dva lidé), dovolena je také návštěva širší rodiny (včetně prarodičů). Otevřela se také část přírodních rezervací, zoologických zahrad, historických památek a knihoven.

Od 7. 5. jsou otevřeny trhy, nákupní centra a posilovny. Od 10. května je povoleno otevření školek a předškolních vzdělávacích zařízení (skupiny dětí maximálně po patnácti), povoleno shromáždění lidí do 50 osob ve venkovních prostranstvích (akce při dodržení pravidla 1 osoba na 15 m2).  Od 17. května byla obnovena výuka na 1. až 12. stupni všech druhů škol, včetně provozu školních autobusů, za dodržení řady pravidel a omezení, jsou povoleny nekontaktní sportovní aktivity ve skupinách do 20 osob,  otevřela se muzea. Od 20. května jsou v provozu pláže a bazény (bez sprch a šaten v budovách) a je možné ve špičkách překračovat limit počtu cestujících v autobusech. Otevřely se svatostánky pro maximálně 50 osob (za obdobných podmínek jako všechny další uzavřené prostory – roušky, měření teploty, sociální odstup plus zákaz velmi rozšířené praxe líbání svatých míst apod.).

Koncem května došlo k otevření městských parků (kromě dětských hřišť a atrakcí), povoleno je už shromažďování až 100 osob ve venkovních prostorách; otevřely se všechny restaurace, kavárny a bary (při vstupu bude změřena teplota, kapacita restaurace může být vytížena pouze do 85 %, mezi hosty musí být dodržovány rozestupy 1,5 metru, v podniku může být max. 100 hostů), projednávají se pravidla otevření koncertních sálů a divadel  a obnovení zájmových kroužků pro děti (vše s řadou omezení).

V červnu se plánuje otevření univerzit, normalizace autobusové dopravy, postupné obnovení železniční a také letecké dopravy (domácí i mezinárodní provoz s řadou omezení, navíc podle sdělení některých leteckých společností až po ukončení uzavírky země pro cizince a zrušení povinné črnáctitidenní karantény po příjezdu do země), počet osob při setkáních/akcích nebude od 14.6. omezen. Na začátku minulého víkendu proběhl jeden povolený rockový koncert v parku na nábřeží mezi Tel Avivem a Jaffou. Starosta města přivítal desítky vystupujících a víc jak tři tisíce návštěvníků, kteří demonstrativně nedodržovali platná nařízení o nošení roušek a sociálních odstupech.   

Pravidlo o povinném nošení roušek na veřejnosti, zavedené 12. dubna, platí i nadále (bezpodmínečně nutné nosit ve všech uzavřených prostorách a při kontaktu se skupinou lidí, není nutná v otevřeném prostoru, při sportu, ale musíte ji mít vždy s sebou). Za porušení hrozí pokuta 200 šekelů (necelých 1400 korun). Inspektorům Úřadu národních parků a rezervací byla udělena pravomoc ukládat pokuty za porušení karanténního režimu.

Byla určena kritéria pro opětovné zavedení omezení:

 • Více než 100 nových pacientů denně.
 • Míra zvýšení počtu pacientů na dvojnásobek každých 10 dní.
 • 250 pacientů ve vážném stavu.

Pravidla pro obchody a pracoviště:

 • kontrola teploty na vstupu
 • u pokladny maximálně 4 osoby s rozestupy dva metry
 • pravidelná dezinfekce
 • omezení počtu kupujících uvnitř obchodu a u pokladen.

Nadále je doporučováno využívat objednávkové služby s dodávkou nebo osobním odběrem. Pokud je to možné, lidé by měli stále pracovat z domova, počty zaměstnanců na pracovištích  se postupně zvyšují.

Zaměstnavatel musí zajistit dodržování pravidel stanovených ministerstvem zdravotnictví: měření teploty u vstupu, ne více než osm osob v jedné místnosti (v místnostech do 20 m2 – ne více než dva), práce ve stálých skupinách. Výrobní porady a obchodní jednání – maximálně 8 osob a s rouškami. Stravování – pouze na místě (ne v kavárnách nebo restauracích).

Pracovníci starší 67 let nesmí na pracoviště, mohou pokračovat v práci z domu. Pracovníkům s jiným probíhajícím onemocněním se doporučuje, aby pokračovali v práci z domova a aby se vyhnuli fyzickému kontaktu na pracovišti.

Každá organizace musí samostatně vyplnit předepsané osvědčení o shodě s těmito pravidly a zaslat odpovědné lokální autoritě. Porušení pravidel pro podnikání v karanténních podmínkách je trestáno uzavřením podniku, pokutou až 2 000 šekelů, a u zvláště těžkých přestupků – odnětím svobody až na 6 měsíců.

Pro taxi byl upřesněn limit: maximálně jednoho cestujícího (2 – v případě, že cestuje zdravotně postižená osoba s doprovodem nebo rodič s dítětem). Cestující musí jet na zadním sedadle a za předpokladu, že jsou okna otevřená.

Úřady upozorňují, že k opětovnému zpřísnění opatření může dojít v případě, že denní nárůst počtu nakažených překročí 300, nebo v situaci, kdy se zdvojnásobí počet nakažených v průběhu deseti dnů.

Přijatá nebo chystaná podpůrná opatření

Počet lidí bez práce registrovaných na úřadech práce vzrostl z přibližně čtyř procent na začátku března na víc jak 27 % , což představuje přes milión práceschopného obyvatelstva (z toho cca 90 % má neplacené „volno“). Přesné cifry stále nejsou k dispozici kvůli aktivnímu návratu lidí do zaměstnání a termínovým nejasnostem v evidenci lidí na podpoře. Nejhorší situace je v čistě turistickém Eilatu, v ortodoxních a arabských oblastech.

Podle Izraelského demokratického institutu průměrná míra nezaměstnanosti v tomto roce pravděpodobně dosáhne 11,5 % a asi 360 000 až 400 000 pracovníků zůstane na konci roku 2020 bez práce. Toto číslo je téměř třikrát vyšší než před krizí, kdy bylo v zemi asi 140 000 nezaměstnaných.

Podle MMF nezaměstnanost dosáhne 12 % a HDP se sníží o 6,3 %, zatímco Centrální banka Izraele očekává nezaměstnanost jen 6 % a pokles HDP o 5,3 %.

Už 25. března bylo odsouhlaseno nařízení vlády, podle kterého všechny licence, práva, povolení a další regulační dokumenty budou automaticky prodloužené na dva měsíce. Zejména bude automaticky prodlouženo povolení k podnikání v segmentu všech služeb – hasičská služba, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo životního prostředí atd.

Aby byly zajištěny bezproblémové dodávky zboží dováženého do země, všechna povolení, která dovozci dříve získali, se automaticky prodlužují.

Ihned na počátku krize vláda schválila odklad platby DPH, je povoleno odkládat platby za vodu, sociální pojištění, elektřinu a obecní daň pro podniky, je prodloužen nejzazší termín pro podání daňového přiznání. Samostatně výdělečně činné osoby v krizových odvětvích hospodářství mohou obdržet kompenzace (až 10 500 šekelů) respektive podpůrný grant.

Začal se vytvářet úvěrový fond garantovaný státem v řádu desítek miliard šekelů na podporu malých a středních podniků a soukromých podnikatelů, došlo ke změkčení úvěrových podmínek a zvýšení kontokorentu, a také usnadnění podmínek pro získání půjček v oblasti stavebnictví a nemovitostí.

Pro obyvatelstvo:

 • Předčasné vratky daně z příjmu.
 • Usnadněné půjčky a zvýšené hranice kontokorentu
 • Odložené splátky hypoték
 • Pozastavení soudních exekucí, s výjimkou výživného
 • Zákaz blokování majetku a zmrazení bankovních účtů
 • Zadržení dlužníků a jejich aut.
 • Jednorázový příspěvek 500 šekelů (necelé 3 000 Kč) na každé dítě a pro seniory pobírající dávky na svátek Pesach.
 • Automatická obnovování řidičských průkazů, technických osvědčení (až na 3 měsíce)
 • Státní kontrola cen základních a strategických položek v obchodech.

Přestože se nová vláda se po třetích opakovaných volbách formovala velmi obtížně (mimochodem je největší v izraelské historii – dva premiéři, 36 ministrů a 16 náměstků na úrovni ministra), schválila postupně navyšovaný plán na pomoc izraelské ekonomice, na jehož uskutečnění vyčlenila 100 miliard šekelů (zhruba 675 miliard korun). Opatření a podmínky řady programů pomoci se postupně vyjasňují, upravují, doplňují, část z nich musí být schválena parlamentem.

Tento plán na záchranu národního hospodářství je největší v historii země a má čtyři komponenty.

První a nejdůležitější je zdravotnictví a boj proti koronaviru. Na tyto potřeby bude převedeno 11 miliard šekelů.

Sociální pomoc zaměstnancům, samostatně výdělečně činným osobám a starším lidem bude vyžadovat přibližně 20 miliard šekelů.

Na pomoc malým a středním podnikům a na podporu podnikání bylo přiděleno přibližně 40 miliard šekelů. Z této částky bude přidělena cílená tranše tří miliard šekelů na výplatu jednorázové pomoci majitelům malých podniků – 6 000 šekelů v březnu a 8 000 šekelů v dubnu. Řeč je o samostatně výdělečně činných občanech starších 28 let. Ministerstvo financí zatím nevyjasnilo kritéria pro poskytování pomoci.

Dalším důležitým prvkem je stimulace ekonomiky poté, co se země dostane z krize. Pro tyto účely si vláda vyhradila dalších osm miliard šekelů.

Dodatečně bylo ještě přidáno 20 miliard šekelů a doplněny další priority podpory – budování vysokorychlostních optických internetových sítí, rozvoj infrastrukturních projektů, urychlení digitalizace státní správy, zlepšení online dostupnosti zdravotních služeb, asistenci technologických firmám a start-upům atd.

V pátek 24. dubna bylo navíc schváleno rozhodnutí, že lidé ve věku 67 let a starší, kteří přišli o práci kvůli koronaviru, obdrží od státu zvláštní dar ve výši až 4 000 šekelů (cca 28 000 Kč).

Vláda také schválila program další pomoci pro samostatně výdělečně činné osoby („atsmayim“) za celkem 8 miliard šekelů (cca 56 mld. Kč).

Majitelé malých podniků s obratem do 1,5 milionu šekelů dostanou nevratnou pomoc 10 500 šekelů (přímo na bankovní účty). Zvláštní granty budou přidělovány také na základě skutečných ztrát podniků během koronavirové krize.

Všechny podniky budou rozděleny do tří kategorií – v souladu s ročním obratem v roce 2019

 • První kategorie bude zahrnovat podniky s obratem do 300 000 šekelů – obdrží jednorázovou kompenzaci ve výši 1 000 až 3 125 šekelů (za předpokladu, že v březnu až dubnu 2020 pokles obratu dosáhl nejméně 25 %).
 • Do druhé kategorie patří podniky s obratem 300 000 až 1 500 000 šekelů. V březnu až dubnu mohou požadovat náhradu ve výši 6 až 30 procent obratu.
 • Do třetí kategorie patří podniky s ročním obratem od 1 500 000 do 20 000 000 šekelů. Jejich náhrada se vypočte z rozdílu mezi obratem v období březen – duben 2019 a 2020. V případě, že ztráta činí 30 % nebo více, bude výše náhrady činit 10–50 %, ale ne více než 400 000 šekelů.

Přijímání žádostí o odškodnění bylo zahájeno začátkem května prostřednictvím daňových úřadů.

Začínají se projevovat ekonomické dopady koronavirové krize, v zemi v narůstá nespokojenost a počet protestů kvůli vyplácení náhrad ze státního rozpočtu za nucené prostoje, kvůli návrhům prodloužit školní rok a vést výuku v červenci během letních prázdnin, roste tlak na sociální podpůrné systémy.

Vedení Tel Avivu, kde jsou mimořádně vysoké životní náklady, se obává masivního odlivu obyvatelstva, zejména mladších rodin s dětmi, do levnějších míst.

Centrální Bank of Israel stanovila pravidla pro odklad plateb na 3 až 6 měsíců u tří typů dluhů – hypotečních úvěrů, soukromých spotřebitelských úvěrů a podnikatelských úvěrů. Předpokládá se, že rozhodnutí o této otázce nechtěla nechat na uvážení politiků, kteří připravovali zákon o povinném odložení splátek.

Dosud bylo přijato 350 000 takových žádostí na sumu 5,4 miliardy šekelů. Jedná se většinou o individuální zákazníky, kteří si vzali spotřebitelské a hypoteční úvěry. Úroky však poběží i po dobu odkladu.

Ministerstvo financí schválilo státní záruky za půjčky největší izraelské letecké společnosti EL-AL s řadou těžkých podmínek, které bude muset vedení dnes už soukromé společnosti splnit. Pokud se EL-AL se situací nedokáže vyrovnat, hrozí jeho zestátnění. Podobné záruky byly schváleny i pro menší leteckou společnost Israir.

Mezinárodní obchod a doprava

Situace bude mít obrovský dopad na národní hospodářství a určitě se projeví i v českém exportu do Izraele. Jeho velkou část tvoří automobily a dá se očekávat, že jak soukromá, tak veřejná sféra budou nuceny rušit nebo odkládat nejen nákupy nových vozů.

Bez ohledu na výrazný propad prodejů si auta vyrobená v ČR nevedla v 1. čtvrtletí ve srovnání s ostatními špatně a stále patří ve svých segmentech i celkově k těm nejprodávanějším. Škoda si udržela pozici lídra mezi evropskými značkami.

Stav ekonomiky a obchodu se sice nerovnoměrně, ale jistě zlepšuje a postupně se vrací do běžného rytmu. Pomalu se rozjíždí vnitřní cestovní ruch. Šekel se po prudkém propadu vrací na úroveň ze začátku letošního roku a vůči koruně posílil na rekordní úroveň z roku 2017.

Krize a posílení šekelu může být i příležitostí pro řadu českých dodavatelů zboží a služeb, a to i v dosud nepříliš obvyklých oborech.

„Izraelská strana nás neustále ujišťuje, že izraelskému hospodářství se daří fungovat i se současnými vládními omezeními, “ říká Jiří Mašata, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Izraeli.

„Místní mezinárodní letiště a námořní přístavy jsou plně funkční a izraelský mezinárodní obchod pokračuje navzdory překážkám způsobenými novou situací. To dokazují i některé pokračující projekty, na kterých se podílí české firmy a fakt, že probíhají a vyhlašují se další tendry a výběrová řízení na různé projekty a dodávky nesouvisející s koronavirem. Pozastavena a odložena je řada společných projektů v oblasti školství, vědy, výzkumu, zdravotnictví apod. Přesto se řada z nich i v současné době po zhruba dvouměsíční odmlce znovu aktivně rozbíhá. Rychle roste zájem o služby CzechTrade v Izraeli mezi českými firmami,“ dodává Mašata.

Přímé letecké spojení mezi Tel Avivem a Prahou bylo přerušeno k 15. 3. 2020. Všechny lety národního dopravce El Al jsou prozatím pozastaveny. Národní letecký dopravce neorganizuje žádné lety do Evropy s výjimkou ad hoc „rescue flights“ dceřiné low cost společnosti Israir.

Vycestování z Izraele do Evropy je možné například jednou týdně pravidelnou linkou v neděli přes Minsk. V provozu je nepřetržitě i linka United Airlines do New Yorku. Společnost WizzAir původně plánovala obnovit v polovině května, Delta Airlines chtěla od 6. června létat čtyřikrát týdně z New Yorku do Tel Avivu.

Od 1. 7. se plánuje obnovení letů na Kypr a do Řecka, tj. do zemí s dobře zvládnutou nákazou a pokračuje dialog s dalšími evropskými zeměmi (Rakousko, Chorvatsko, Bulharsko, Černá Hora, Maďarsko, Island, Švýcarsko, Německo, Polsko, některé zdroje uvádí i ČR).

Dle nových pravidel se „outgoing“ cestující budou muset dostavit na letiště čtyři hodiny před odletem pro absolvování celé odletové procedury, po návratu se stále počítá s umístěním vracejících se osob do karantény.

Obnovení letů do Izraele plánují v květnu nebo červnu British Airways, LOT, Air Baltic, Delta Airlines, Wizz Air, Delta, Air Canada, Air India a další. Také SmartWings chtěl obnovit lety od 1.6.2020

Situace v Palestině se postupně uvolňuje

Také Palestinská území byla uzavřená. Některá z omezujících opatření byla přijata i dříve než v Izraeli, se kterým autonomie úzce spolupracuje na řešení řady aspektů vzniklé situace.

Místní správa uzavřela školy, restaurace, kavárny, hotely i svatostánky. S postupem času dochází i zde, s ohledem na vývoj situace v Palestině a v Izraeli, k pozvolnému uvolňování karantény. Stejně jako v dalších muslimských zemích i v Palestině, v souvislosti s Ramadánem, platí nová pravidla pro jeho slavení (pouze v úzkém rodinném kruhu, modlení jen doma atd.). Lidé jsou obecně velmi opatrní, pokud jde o navštěvování a utrácení úspor.

Přestože nouzový stav byl prodloužen do 5. června 2020, vládní úřady se postupně vracely do provozu od začátku května, továrny a dílny mohly fungovat na 50 procentech běžné úrovně.

Mimo lékáren a obchodů s potravinami, které nebyly omezeny, se již otevřely také holičství a kadeřnictví, či obchody s oblečením a domácími potřebami. Po skončení Ramadánu se znovu otevřely všechny podniky a také mešity a kostely na Západním břehu Jordánu. Uvolnila se dopravní omezení.

Aktuálně jsou na Západním břehu a v Gaze evidováni tři mrtví na 420 případů nákazy covid-19 (mezinárodní a palestinské údaje se liší, neboť různě započítávají případy v anektovaném Východním Jeruzalémě). Většina je na Západním břehu, a z nich velká část v Betlémě (turisticky nejexponovanější centrum) a mezi pendlery pracujícími v Izraeli. Relativně malý počet evidovaných nemocných může být způsoben, kromě značné izolovanosti území, i slabým testováním z důvodu nedostatku testovacích souprav a laboratoří.

S pomocí financí donorů se rozjela výroba prostředků osobní ochrany ve dvou společnostech na Západním břehu Jordánu a v jedné v pásmu Gazy. WHO snaží zajistit vhodné materiály a tkaniny pro pokračování této výroby. Zaznamenali jsme snahy o zajištění lokální výroby plicních ventilátorů.

Tým lékařů a inženýrů z lékařské fakulty a strojní fakulty Jeruzalémské univerzity (Al-Quds University) vyvinul plicní ventilátor, který v současnosti schvaluje Palestinský normalizační úřad a ministerstvo zdravotnictví. Univerzita uvedla, že ve svých laboratořích začne také vyrábět 100 ventilátorů.

Vzhledem k nedostatečnosti a zranitelnosti tamního zdravotnického systému OSN připravila Response Plan – přehled priorit dle jednotlivých humanitárních sektorů a mobilizuje donory. Celkový odhad potřeb se však podle OSN a Palestinské vlády výrazně liší. Zvažuje se přesměrování prostředků z pozastavených rozvojových projektů do zdravotnictví.

Mezi významné místní donory patří i známá rodina Masrí z Nábulusu, pod kterou spadá i dovoz automobilů Škoda na palestinská území. Ta věnovala jeden milion dolarů lidem, kteří přišli o práci a vyzvala i další místní podnikatele, aby také přispěli svým dílem na pomoc domácí komunitě a ekonomice.

Delegace EU odhaduje, že pokles palestinského HDP může dosáhnout téměř 10 %. Zejména omezení pohybu pracovníků (prudké snížení počtu požadovaných izraelských pracovních povolení), narušení pohybu zboží a úplná izolace občanů ovlivňují příjmy a zaměstnanost soukromého sektoru, zejména ve službách a neformálním sektoru.

Podle palestinských úřadů zdravotní krize vedla k 50% poklesu komerčních výnosů na Západním břehu Jordánu, což je další rána pro již tak slabé hospodářství, nezaměstnanost dosahuje 17,6 %.

Jiří Mašata, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Asie

Pravidelné novinky e-mailem