Izrael nasadil proti covidu kombinaci tří strategií

Izrael v průběhu koronavirové epidemie zažíval období optimismu i hlubokých propadů. Po relativně pozitivním vývoji v první polovině roku 2020 se situace rychle zhoršila. Po dalším uvolnění v říjnu začalo nemocných opět přibývat.  V roce 2021 Izrael bojuje s pandemií třemi hlavními způsoby – řízenými uzávěrami, masivním očkováním a testováním. Tato strategie nakonec přinesla své ovoce a země se po velmi těžké situaci na přelomu roku stala světovým premiantem v očkování, postupně uvolňuje omezení a snaží se přejít k „normálu“.

Přestože je pandemie a situace kolem ní často politizovaná, Izrael má relativně propracovanou strategii boje s ní, intenzivně testuje (aktuálně kolem 40 tis. PCR testů denně) a také očkuje nejvyšším tempem na světě. Aktuálně je naočkováno dvěma dávkami přes 50 procent veškeré populace (přes 70 procent osob způsobilých k očkování, tj. nad 16 let).

Pandemická data jsou v poslední době velmi dobrá (řádově stovky nových případů denně), ale ministerstvo zdravotnictví je v souvislosti s předčasným optimizmem kvůli očkování, neproočkovaností dětí a také kvůli riziku nových nakažlivějších mutací opatrné a stále se obává nárůstu nových případů onemocnění, zejména mezi mladší populací. Po oznámení společnosti Pfizer, že studie u dětí ve věku 12 – 16 let prokázala 100% účinnost a bezpečnost vakcíny, země netrpělivě čeká na schválení americkými a evropskými schvalovacími úřady možnosti očkovat tuto kategorii.

Průběh očkování, jeho úspěchy i rizika sledují a vyhodnocují nejen farmaceutické společnosti vyrábějící vakcíny, ale i všechny světové sdělovací prostředky, včetně těch českých. Naše odborná i laická veřejnost je o průběhu a okolnostech vakcinace průběžně a relativně kompletně informována.

Platná opatření

V zemi se po relativně přísné třetí celostátní karantény s řadou omezení v závislosti na vývoji situace jednotlivá opatření rychle změkčují. Mnohá omezení platí dle pravidel tzv. semaforu, zejména ve školství, které se postupně otvírá. V tzv. červených městech zůstává vzdělávací systém nadále kompletně uzavřen. Ve větších městech, jako jsou např. Tel Aviv či Jeruzalém, jsou dle programu Semaforu hodnoceny odděleně jednotlivé čtvrti. Izraelské univerzity obnoví prezenční výuku po svátku Pesach (27. 3. – 4. 4.). Studenti se tak vrátí do lavic po roce, ve kterém, díky pandemii, studovali většinou online. Vstup do areálů bude umožněn pouze těm, kteří byli očkováni.

V zemi nadále platí vymáhání bezpečné vzdálenosti 2 m při všech činnostech a nošení roušek na všech prostranstvích.

Aktuálně jsou pro všechy otevřeny obchody, tržiště (od 19. 3. i ve vnitřních prostorách), nákupní centra, svatostánky. Stále platí omezení maximálního počtu účastníků shromáždění na 20 osob ve vnitřních prostorách a 50 osob ve venkovních prostorách – vyjma červených měst. Jsou otevřeny restaurace, do vnitřních prostor však mohou jen ti, co mají tzv. zelený pas. Je umožněn návrat do kanceláří a pracovišť při dodržování všech hygienických opatření MZd. Pošty a banky stále pouze na objednání.

Pouze pro držitele tzv. zeleného pasu (očkované a uzdravené osoby) jsou otevřeny ubytovací zařízení včetně hotelů (včetně jídelen – určité kapacitní limity a platné i pro děti po předložení negativního RT PCR testu), bazény, posilovny, sauny, kulturní sály (event halls) a turistické atrakce, sportovní a kulturní události (za dodržení řady omezení).

Zpět na začátek

Stále platí cestovní restrikce včetně omezení pro cizince

Ve snaze zpomalit šíření mutací koronaviru uzavřela v posledním lednovém týdnu izraelská vláda kompletně hranice. Osobní letecká doprava byla na čas úplně zrušena, ze zákazu byly vyjmuty zdravotní, nákladní a hasičské lety. V současné době je úplná uzávěra zrušena a dochází k postupnému navyšování denní kvóty cestujících, která je nyní stanovena na 8 000 osob denně (přílety + odlety). Ministerstvo zdravotnictví si i nadále vyhrazuje právo na zrušení jakéhokoliv letu v případě ohrožení veřejného zdraví.
Vracející se osoby bez očkování musí podstoupit karanténu v domácí izolaci.

I nadále musí všichni cestující do Izraele po příletu podstoupit PCR test na letišti a nenanočkovaní se musí odebrat do domácí izolace na 14 dní. Tato karanténa může být zkrácena na 10 dní po obdržení výsledků druhého negativního testu (provedeného 9. den karantény). Dodržování karantény podléhá dohledu policie, lidé v izolaci budou monitorování pomocí speciálních náramků nebo mobilní aplikace. V případě porušení domácí karantény byla výše pokuty stanovena na 5 000 ILS (cca 34 000 Kč). Povinná karanténa po návratu do Izraele v koronavirových hotelech je nařízena pro osoby, které tato opatření odmítnou.

V Izraeli stále platí obecný zákaz vstupu cizinců do země, existuje z něj však několik výjimek udělovaných izraelskými úřady z rodiných, zdravotních, humanitárních a dalších důvodů (žádost se podává vyplněním online formuláře). Povolení bude také udělováno profesionálním sportovcům a členům zahraničních reprezentací pro konání sportovních akcí povolených výjimkou Ministerstva vnitra a zahraničním expertům. Držitelům studentských víz bude vstup povolen až od 05. 04. 2021. Vstup bude povolen pouze držitelům negativního testu RT-PCR ne staršího než 72 hodin před odletem. Další test musí cizinec absolvovat po příletu do Tel Avivu.

Stále platí pro všechny cestující z a do Izraele povinnost se maximálně 24 hodin před cestou (resp. příletem do země) registrovat, tzv. „Outbound/Inbound Passenger Clearance„. Bez potvrzené registrace nebude lidem umožněno cestovat.

Pozemní hraniční přechody jsou již částečně otevřeny.

Zpět na začátek

Ekonomická opatření

Vláda ihned na počátku krize schválila řadu kroků na pomoc podnikatelům a ekonomice, po vypuknutí druhé vlny pomoc výrazně navyšuje a průběžně rozpracovává a upravuje systém ekonomických opatření (podle některých oponentů velmi nesourodých a nedostatečných, některé nesystémové podpory jsou dávány do souvislosti s dalšími blížícími se volbami). Zároveň zesilují projevy nespokojenosti (proběhlo několik demonstrací a protestních akcí) s vládou a jejími opatřeními.

Podle prvních odhadů se hrubý domácí produkt Izraele v důsledku pandemie snížil o 2,5 %, soukromá spotřeba poklesla o 9,5 % a HDP na obyvatele o 11%. Vládní schodek narostl na 11,6% (z 3,6% v roce 2019) a poměr dluhu k HDP prudce vzrostl na 72,6% (z 60% v roce 2019).

Bank of Israel i ministerstvo financí revidovali svoje odhady propadu izraelského HDP v roce 2020 z původních 5 až 6,5 % na 3,3 – 3,7 %. Ve svých prognózách na r. 2021 obě instituce počítají se 2 scénáři – s rychlým a pomalým očkování, resp. s pokračující nemocností po většinu roku 2021. Růst při optimistické variante dosáhne 4,6 – 6,3 %, při pesimistické 1,9 – 3,5 %.

Bank of Israel ve své výroční ekonomické zprávě za rok 2020 uvádí, že bude pravděpodobně nutné v Izraeli zvýšit daně, aby se zmírnily dopady pandemie a mohl se tak financovat dluh, který výrazně narostl.

Průměrná roční nezaměstnanost je na nejvyšší úrovni za posledních 50 let, dosáhla 15,7 %. Oproti roku 2019, kdy míra nezaměstnanosti byla 3,8 %, na vrcholu první celostátní uzávěry dosáhla (včetně neplacené dovolené) 34,4 % a na vrcholu druhé 23,5 %. V první polovině prosince 2020 klesla nezaměstnanost na 12,7 %. Při třetím uzavření ekonomiky došlo opět k nárůstu. Nejhůře se projevuje nezaměstnanost v odvětvích cestovního ruchu, obchodu, volného času a zábavy a v malých podnicích. Nezaměstnanost zůstane podle Bank of Israel vysoká i po ústupu pandemie, ve scénáři rychlého očkování očekává v posledním čtvrtletí 2021 nezaměstnanost 7,7 %. Zároveň však firmy obtížně hledají nové pracovníky, a proto ministerstvo financí zvažuje změnu současného modelu, který zaručuje výplatu dávek v nezaměstnanosti do června 2021. Tento model nepodněcoval lidi k návratu do práce.

Přestože vzájemný obchod s ČR se za loňský rok propadl o 14 %, evidujeme pokračující projekty, na kterých se podílí české firmy. Potěšitelné je, že náš vývoz se v letošním lednu ve srovnání s minulým rokem zvýšil o 15 %. Je pravděpodobné, že je to v souvislosti s rekordním zájmem Izraelců o koupi osobních aut začátkem tohoto roku.

Probíhají a vyhlašují se další tendry a výběrová řízení na různé projekty a dodávky nesouvisející s koronavirem. Vzhledem k potenciálu Izraele a zvýhodněné nabídce služeb registruje zahraniční kancelář CzechTrade v Izraeli velký zájem firem o asistenci na trhu.

Zpět na začátek

Co bude dál?

Rychlý proces očkování vzbuzuje naděje na vymýcení pandemie v příštích několika měsících. Přípravy státu na oživení hospodářství jsou však podle ekonomů pomalé a ani na počátku roku 2021 nemá Izrael schválený rozpočet a celkový ekonomický plán. Rozpočet na rok 2021 ve výši 419 miliard NIS je pokračovacím rozpočtem (s dodatky) k rozpočtu na rok 2020. 4. parlamentní volby za 2 roky v březnu 2021 opět nepřinesly jednoznačného vítěze a naději na tak potřebnou dlouhodobou politickou stabilitu. Za předpokladu likvidace pandemie v Izraeli se očekává oživení, které by se mělo promítnout alespoň do dvou hlavních kritérií – růst HDP a snížení míry nezaměstnanosti.

V souvislosti s rychle rostoucím počtem naočkovaných obyvatel a nutností řešit, co dál, byl v zemi zaveden systém tzv. očkovacího průkazu a zeleného pasu. Potvrzení o očkování, resp. očkovací průkaz je vystaven týden po obdržení druhé dávky vakcíny a bude platný po dobu 6 měsíců, a to i v angličtině.

Na jeho základě je dotyčný například osvobozen od povinné karantény po návratu ze zahraničí či po kontaktu s nakaženou osobou. Další doklad, tzv. „green passport“ – zelený pas, je na půl roku vystavován všem očkovaným a také těm, kteří již onemocnění prodělaly nebo absolvovaly PCR test s negativním výsledkem (platnost pasu 72 hodin).

Uvedeným je umožněn vstup na kulturní akce, společenské či sportovní události, do muzeí apod. Držitelé tohoto pasu mohou mimo jiné navštívit místní tzv. zelené turistické destinace u Rudého a Mrtvého moře.

Jedná se o mobilní aplikaci s QR kódem a fyzickou verzi zeleného pasu, především pro seniory a ty, kdo nevlastní smartphony. O platnosti a použitelnosti těchto dokladů na mezinárodní úrovni jedná Izrael se svými zahraničními partnery.

Zpět na začátek

Velmi obtížná je nadále situace v Palestině

Také na Palestinských územích se situace po určitém zlepšení na podzim rychle zhoršila. Do začátku dubna měl platit na Západním břehu Jordánu stav nouze (vyhlášen 6. března 2020 původně na jeden měsíc, poté byl neustále prodlužován).

Očkování probíhá velmi pomalu, omezené množství dávek přichází od jednotlivých dárců a mezinárodních organizací ze zahraničí nebo v rámci programu COVAX. Izrael očkuje Palestince s pracovním nebo pobytovým povolením v Izraeli nebo pracující v izraelských osadách na Západním břehu.

I zde platí povinné nošení roušek, udržování sociálních rozestupů a další opatření. V platnosti zůstávají uzávěry některých obcí a governorátů s vysokým podílem nemocných. Stále zde aktuálně platí zákaz prezenční výuky ve všech školních zařízeních (od předškolních až po vysoké školy).

Částečně je omezen pohyb mezi jednotlivými governoráty.

Ve výrobě a službách, v kancelářských pracovištích a úřadech jsou omezeny počty zaměstnanců na pracovišti, . Měly by být uzavřeny kadeřnictví, posilovny a další provozovny A restaurace a kavárny by měly nabízet pouze jídlo na výnos. Jsou zakázány hromadné oslavy (včetně svatebních) a smuteční hostiny. V řadě měst se opatření nedodržují či obcházejí.

Cizinci mohou vstoupit na Západní břeh Jordánu pouze z Izraele, a týkají se jich i restriktivní opatření, které vůči cizinců zavedly izraelské úřady.

Tento vývoj prohlubuje chronické ekonomické problémy oblasti. Hospodářskou situaci v Palestině negativně ovlivňuje také vývoj v Izraeli a okolních zemích. Došlo zde k zřetelnému nárůstu nezaměstnanosti a prudkému snížení podnikatelské aktivity.

Přestože v této situaci je ekonomický život výrazně poznamenán, registrujeme pokračující spolupráci místních a českých firem. ZK CzechTrade loni, přes řadu administrativních a technických problémů, zaregistrovala rozjezd několika nových obchodních případů. Mezi firmami je i letos zájem o asistenční služby v Palestině.

Jiří Mašata, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem