Mexiko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Mexiko je díky otevřené povaze své ekonomiky pro ČR branou jak do Severní (dohoda UMSCA), tak i do Latinské Ameriky. Představuje trh o velikosti více než 120 milionů obyvatel a je 15. největší ekonomikou světa.

Mexiko je 4. největším světovým exportérem automobilů a zároveň je jedním z významnějších světových výrobců letadel. Priority stávající mexické vlády jsou identifikovány ve snaze o zvýšení produktivity (zejm. v těžebním průmyslu), zkvalitnění infrastruktury, posílení energetické nezávislosti či navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na její produkci.

Mezi perspektivní odvětví pro české firmy tak lze zařadit dopravní průmysl a přidružená odvětví, energetiku, průmysl 4.0 (využití robotiky, automatizace, digitalizace, 3D tisku, přesného obrábění aj.), Life Sciences, ICT, obranný sektor, zdravotnický průmysl, těžební průmysl a návazná odvětví, vodohospodářský a odpadní průmysl.

Mezi přednosti mexického trhu patří silný IT sektor, kvalifikovaná pracovní síla a již poměrně rozsáhlá infrastruktura pro Advanced Manufacturing. Řešení pokročilé výroby zde proto mají potenciál rozšířit se do různých odvětví. Mexiko zároveň vnímá ČR jako nositele modelu podpory pokročilého strojírenství, čímž vzniká vzájemně žádoucí synergie.

Smluvní či institucionální rámec

S EU byla v roce 1997 podepsána Globální dohoda, která upravuje vzájemné politické a obchodní vztahy. Její součástí je dohoda o volném obchodu, platná od roku 2000. Globální dohoda procházela poslední 4 roky procesem modernizace. Koncem dubna 2020 byla jednání dokončena. Dohoda odstraní ve výhledu 7 let téměř veškerá cla, nově i u většiny potravin a nápojů. Zajištěna bude ochrana evropských zeměpisných označení. Velký význam má rozšíření přístupu na trh ve finančních, poštovních a kurýrních a telekomunikačních službách. Zjednodušení celních procedur nejvíce pocítí firmy působící ve strojírenském, farmaceutickém či těžebním průmyslu. Dojde také k odstranění překážek v oblasti obchodu s digitálními službami. Dohodu nyní čeká právní čištění a následný podpis a ratifikace.

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána v roce 2002 a je platná od roku 2004.

V platnosti je rovněž Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (2002).

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Mexikem

Významné veletrhy v Mexiku

  • FAMEX – klíčový veletrh v sektoru obrany a letectví, který nabývá regionálního významu. Za české účasti se uskutečnil v roce 2019, příští ročník proběhne v dubnu 2021.
  • Expo Eléctrica – mezinárodní veletrh zaměřený na oblast elektroinstalačních materiálů, zabezpečení a automatizaci budov, včetně osvětlovací techniky. Veletrh se měl uskutečnit v červnu s podporou Novumm KET, veletrh byl odložen na prozatím neznámý nový termín.
  • Expo CIHAC – stavebnictví, veletrh by měl proběhnout 14.–16. října 2020.
  • Green Expo – zelené technologie, největší akce v oboru v Latinské Americe. Veletrh je zatím naplánován 27.–29. 9. 2020.
  • RIM Zacatecas – RIM Zacatecas je veletrh zaměřený na těžební průmysl, jehož cílem je spojit světové i lokální lídry odvětví a přispět k rozvoji průmyslu v Mexiku. Poprvé ve své historii se Česká republika stane čestným hostem veletrhu. Veletrh byl odložen v června na 30. 9.–2. 10.

Mezi další významné veletrhy patří: automotive: Mexico’s Auto Industry Summit; strojírenství: EXPOMAQ, TECMA, PLASTIMAGEN, Fundiexpo; ropa/těžba: PECOM, Aquatech; potravinářství: Expo AgroAlimentaria, EXPO ANTAD; farmaceutický sektor: Expofarma, Vector Pharma.

České firmy se zájmem o veletrhy v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (jenickovam@mpo.cz). 

Podnikatelské mise v Mexiku

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o teritorium kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (jenickovam@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Mexiko

Doporučujeme