Mexiko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Mexiko je 7. největším výrobcem a 4. největším exportérem automobilů na světě. Většina produkce (75 %) míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny hlavní světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se dostávají se svými produkty do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. To může negativně ovlivnit nová obchodní dohoda mezi Mexikem, USA a Kanadou (USMCA), která pro bezcelní pohyb nových automobilů zvyšuje nutný podíl součástí severoamerického původu ze 62,5 % na 75 %. Automobilová asociace si je vědomá klíčové role tohoto oboru v mexické ekonomice a vyzývá k posílení dodavatelských řetězců a zapojení nových firem. Konkrétní položky jsou výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů a gumárenského průmysl u (těsnění, technická pryž, klínové řemeny, pogumované textilie, pneumatiky atd.).

Civilní letecký průmysl

Mexiko patří k předním světovým producentům v leteckém průmyslu a rychle míří mezi 10 největších výrobců na světě. Tento dynamicky se rozvíjející obor může být velkou příležitostí pro české firmy. Za posledních 9 let vykázal tento segment růst o 152 % a vývozy leteckého průmyslu každoročně rostou o zhruba 11 %. S rostoucí produkcí roste i poptávka v rámci výrobních řetězců, ve kterém stále chybí dodavatelé. Konkrétní položky jsou náhradní díly, výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů (těsnění, technická pryž, pogumované textilie atd.), mechanické stroje, měřicí zařízení atd.

Energetický průmysl

Posílení energetické nezávislosti je jednou z priorit nové mexické vlády, což odráží i bezprecedentní navýšení státního rozpočtu na rok 2019 pro oblast energetiky (o 961 %). Dlouhodobým cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů, a to jak lepším využitím geografických podmínek Mexika, tak nových energetických technologií. Zájem je proto zejména o dodavatele, kteří nabízejí moderní energetické výrobky a řešení. Konkrétní položky jsou zařízení na výrobu elektřiny eolické, sluneční, vodní, z biomasy a díly k nim jako měřicí přístroje, čerpadla, kotle, generátory, nádrže atd.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Sektor se díky strukturálním reformám v roce 2014 otevřel po 80 letech státního monopolu zahraničnímu kapitálu a do země vstoupili všichni velcí producenti ropy a významní hráči v dalších oblastech těžby nerostných surovin. Nová vláda chce zastavit klesající trend v těžbě ropy rozsáhlými investicemi do modernizace stávající infrastruktury (včetně 6 stávajících rafinérií) a stavby nové rafinerie ve státě Tabasco. Nové investice míří také do skladovacích zařízení a ropovodů, jejichž kapacita je nedostatečná. Konkrétní položky – těžební zařízení, mechanické stroje, čerpadla, generátory, zdvihací zařízení, výrobky z kovů, měřicí přístroje atd.

Chemický průmysl

Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů. Konkrétní položky jsou chemikálie pro ropný, potravinářský, automobilový, těžební průmysl, zemědělství, ekologické zpracování odpadu, čištění a odsolování vody atd.

Obranný průmysl

Dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více nejen do vyzbrojování bezpečnostních složek a armády, ale také do ochrany vládních představitelů, a to jak na federální, tak státní a místní úrovni. Nová vláda chce zvýšit efektivitu boje proti kriminalitě i restrukturalizací bezpečnostních složek, což slibuje nové příležitosti i pro české výrobce. Kromě tradičních položek je možné nabídnout i další produkty jako ochranné vesty, bezpečnostní elektronické systémy, sledovací zařízení, maskovací systémy, výbušniny, pyrotechnické prostředky, mobilní buňky, tréninková a simulační zařízení, bezpečnostní bariéry atd.

Stavební průmysl

Mexiko si uvědomuje, že nedostatečná a špatná infrastruktura brání ekonomickému růstu. Rozvoj silniční a železniční sítě je proto jednou z hlavních oblastí, kam v nadcházejících letech směřují vládní investice. Aktuálně se v hlavním městě také řeší výstavba nového mezinárodního letiště. Dalším tahounem stavebního průmyslu je rostoucí poptávka na bytovém trhu, způsobená trvalým nárůstem obyvatel a jeho stěhováním do měst.

Strojírenský průmysl

Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specializací. Konkrétní položky – stroje  na zpracování kovů (např. obrábění, tváření, lití atd.), stroje na výrobu a zpracování plastů, stroje pro potravinářský průmysl (konzervování, zpracování masa, balení atd.)

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Investice se v této oblasti zaměřují především na projekty vyhledávání zdrojů pitné vody, jejího uchovávání a distribuce, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5 tis. km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu.

Zemědělství a potravinářský průmysl

Obor patří mezi nejdůležitější a nejrychleji rostoucí sektory mexické ekonomiky a významně se podílí na mexických vývozech. Kvůli zvyšující se poptávce po mexických produktech existuje snaha zlepšovat a modernizovat zemědělskou výrobu a zpracování. V této oblasti by se mohly najít příležitosti pro české technologie.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

FAMEX
Termín: 24. – 27. dubna 2019
Místo konání: základna Santa Lucía (Estado de México)
Zaměření: letectví a obranný průmysl
Web: https://www.f-airmexico.com.mx/

 

Expo Seguridad Mexico
Termín: 7. – 9. května 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: průmyslová bezpečnost
Web: https://www.exposeguridadmexico.com/

 

Expo Eléctrica Internacional
Termín: 4. – 6. června 2019    
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: elektrotechnický průmysl
Web: https://expoelectrica.com.mx/Es/

Green Expo
Termín: 3. – 5. září 2019
Místo konání: World Trade Centre (Ciudad de México)
Zaměření: obnovitelné zdroje energie
Web: https://www.thegreenexpo.com.mx/2019/cs/

FoodTech Summit&Expo
Termín: 25. – 26. září 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: potravinářský průmysl
Web: http://foodtechnologysummit.com/info-general/

EXPO CIHAC
Termín: 15. – 19. října 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: stavebnický průmysl
Web: https://expocihac.com/

Intertraffic México
Termín: 12. – 14. listopadu 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: řešení dopravy
Web: https://www.intertraffic.com/es/mexico/

Magna Expo Mueblera Industrial
Termín: 22. – 24. ledna 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: zpracování dřeva a výroba nábytku
Web: https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

ENERGY México
Termín: 28. – 30. ledna 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: energetika
Web: https://www.energymexico.mx/

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace