Srbsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Srbsko je trhem se 7,5 miliony obyvatel, slabou kupní silou (o koupi u spotřebitele rozhoduje v první řadě cena) a takřka souvislým dálničním napojením na ČR (9 hodin po dálnici mezi Prahou a Bělehradem).

Srbský trh má velký potenciál růstu s ohledem na probíhající rozhovory o členství Srbska v EU (snad již 2025), postupně se kultivující podnikatelské prostředí a zvyšující kupní sílu firem a obyvatel.

Objem bilaterální výměny zboží v posledních pěti letech vzrostl o 60% ze 700 mil. euro v roce 2015 na 1,2 mld. euro v roce 2019. Srbsko bylo pro nás 30. nejvýznamnější trh ve světě z pohledu objemu vyvezeného zboží v roce 2019. Vyvážíme především osobní automobily (16% hodnoty vývozu) a telefonní přístroje (10%). Dovážíme především sedadla (18%), elektrické dráty a spínače (obě položky po 9%) a válcované železné výrobky (11%). Stejně jako ostatní nečlenské země EU z teritoria západního Balkánu, je i Srbsko vhodnou destinací pro outsourcing manuálně náročných částí výroby. České firmy si tímto mohou snížit část výrobních nákladů, ušetřit českou pracovní sílu na sofistikovanější práce a rozvoj svého podnikání.

Smluvní a institucionální rámec 

Právní rámec pro obchodní vztahy mezi EU a Srbskem je upraven Dohodou o stabilizaci a asociaci z roku 2013. Vízový pohyb je liberalizován. ČR uzavřela se Srbskem bilaterální dohody o hospodářské spolupráci (2005), zamezení dvojího zdanění (2004 a 2011) a ochraně investic (1997 a 2010). Srbsko je členem CEFTA (spolu se všemi ostatními nečlenskými státy EU ze západního Balkánu).  

Akce 2020/2021 

  • Plánujeme zasedání mezivládní smíšené komise pro hospodářskou spolupráci ve druhé polovině 2020 dle aktuálního stavu restrikcí spojených s pandemií. Zasedání se uskuteční v Praze.
  • Jsme připraveni uskutečnit konzultace spolupředsedů mezivládní komise v Srbsku na okraji vrcholných návštěv či ve spojení s projekty ZÚ a ZK Bělehrad (podnikatelské mise, sektorové mise, veletrhy apod.). 

Významné veletrhy v Srbsku 

Uvádíme pravidelné každoroční termíny, které však jsou kvůli pandemii přesouvány nebo odkládány.

  • leden/únor: AGRO Bělehrad
  • květen: mezinárodní veletrh techniky, Bělehrad
  • červen: mezinárodní veletrh stavebnictví SEEBBE, Bělehrad
  • říjen: zdraví, děti, kosmetika, Bělehrad
  • listopad: mezinárodní veletrh strojů pro dřevovýrobu a nábytku Bělehrad

Činnost smíšené komise pro ekonomickou spolupráci 

Vhodnou základnou pro rozvoj potenciálu naší obchodně-ekonomické spolupráce představuje každoroční zasedání mezivládní komise. Gestorem dohody je na české straně MPO ČR. Poslední zasedání proběhlo v Bělehradě v prosinci 2019. 

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Srbsko

Doporučujeme