Cestovní info aktualizováno 10. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Srbská vláda plánuje v souvislosti s koronavirem finanční pomoc

V roce 2023 nejsou pro cestování do Srbska v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Srbsko je od 6. září 2021 oficiálně zařazeno na seznam zemí označených velmi vysokým rizikem nákazy. Počty nakažených vzrůstají. Zůstávají nadále platná dříve přijatá epidemiologická opatření.

Bělehrad, Srbsko | Nenad Nedomacki / Shutterstock.com

Vývoj situace

V prvních lednových dnech roku 2022 měly počty osob pozitivních na koronavirus značně stoupající tendenci, což lze, dle vyjádření epidemiologů, přičíst výskytu rychleji se šířící varianty omikron.

Obyvatelstvo je povinno v prostředcích hromadné dopravy a veřejných budovách nosit ochranné roušky nebo respirátory a v ostatních situacích dodržovat rozestupy dva metry mezi osobami, které nesdílejí společnou domácnost.

Jediným specifickým opatřením je povinnost návštěvníka pohostinských služeb se po 20:00 prokázat buď platným covid certifikátem, negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, antigenním testem ne starším než 48 hodin, resp. potvrzením o prodělaném onemocnění v předchozích 180 dnech.

V případě testování jsou uznávány pouze testy z laboratoří, které spadají do srbského veřejného zdravotního systému, popřípadě certifikovaných zahraničních laboratoří. Mimo těchto opatření se každodenní život v Srbsku odvíjí standardním způsobem.

Pro vstup na území Srbska je aktuálně vyžadován negativní PCR test ne starší než 48 hodin. Toto nařízení se nevztahuje na držitele digitálního covidového certifikátu s informací o provedeném očkování, osoby s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v Srbsku, členy diplomatických misí akreditovaných při MZV Srbska a osoby, které přes území Srbska tranzitují do jiných států.

Návrat do ČR je pro české občany s ukončeným očkováním bez dodatečných povinností, pro neočkované občany ČR aktuálně platí povinnost nastoupit karanténu, kterou lze ukončit nejdříve 5. den předložením negativního PCR testu.

Letecké spojení, které zajišťuje společnost Air Serbia na trase Bělehrad – Praha je v tuto chvíli funkční. Cestující ze Srbska musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd příslušné krajské hygienické stanici, a to vyplněním příjezdového formuláře. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které cestují po celou dobu individuální dopravou.

Srbská vláda začátkem roku 2022 rozhodla, že počínaje 15. lednem 2022 bude realizován program jednorázové finanční pomoci fyzickým osobám 100 euro pro lidi ve věku 16–29 let, 10 000 dinárů (85 euro) pro zdravotníky a 20 000 dinárů (170 euro) pro důchodce. Dále bylo vyčleněno 2 500 000 000 srbských dinárů (cca 21,3 milionu euro), které budou v roce 2022 rozděleny do jednotlivých programů zaměřených na efektivní podporu podnikatelek, mladých lidí a dále mikro, malých a středních firem.

Dle Zákona o finanční podpoře hospodářským subjektům ve prospěch udržení solventnosti ve ztížených ekonomických podmínkách vyvolaných pandemií covid-19, který byl přijat v roce 2021, se nyní také připravuje rozdělení finančních prostředků od Evropské investiční banky do jednotlivých komerčních půjček pro srbské firmy. Jiné specifické programy pomoci hospodářským subjektům v souvislosti s koronavirem v Srbsku aktuálně nejsou.

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Srbska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 10. května 2023)

Situace v Srbsku je stabilní a na léto se nechystají žádná opatření.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Bělehrad

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí