Kolumbie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Kolumbie je se svým příznivým podnikatelským prostředím druhou nejkonkurenceschopnější a jednou z nejrychleji a nejstabilněji rostoucích ekonomik v regionu Latinské Ameriky.

Zároveň Kolumbie (spolu s Chile a Mexikem) vyčnívá v rámci regionu členstvím v OECD. V roce 2016 podepsala kolumbijská vláda mírovou dohodu s guerillou FARC a zavázala se k dlouhodobým investicím do rozvoje venkova, což skýtá příležitosti pro české exportéry.

Kolumbie propaguje koncept tzv. oranžové ekonomiky, která spojuje ekonomické sektory, jejichž hlavním předmětem je produkce zboží, služeb a aktivit stavících na inovativnosti, které mají hodnotový přesah. Národní plán rozvoje pro období 2018–2022 se pak hlásí k průmyslu 4.0. Důležitou roli z pohledu příležitostí tudíž hrají inovace a snaha o digitalizaci. V důsledku pandemie Kolumbie začala vést žebříček růstu v e-commerce v Latinské Americe.

Příležitosti skýtají také důraz na udržitelnost (zvýšení energetické efektivity, efektivity ve využívání vodních zdrojů, cirkulární ekonomika) a potřeba kvalitnější infrastruktury. Například dle infrastrukturního plánu zamýšlí vláda do roku 2035 investovat v tomto sektoru 112 mld. USD. Dalšími perspektivními oblastmi jsou automobilový průmysl, agroprůmysl, stavebnictví a zdravotnický a farmaceutický průmysl.

Smluvní či institucionální rámec

Komplexní obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Peru a Ekvádorem je prozatímně prováděna od roku 2013. Hlavním přínosem je odstranění cel na všechny průmyslové výrobky a na vybrané zemědělské položky. Českým subjektům také umožňuje přístup k trhu se službami a k veřejným zakázkám.

Vzájemné vztahy v oblasti energetiky upravuje Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky z roku 2008.

Smlouva mezi ČR a Kolumbií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v roce 2012, přičemž v planosti je od roku 2016.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Kolumbií

Významné veletrhy v Kolumbii

EXPODEFENSA – tradičně podporovaný veletrh obranného sektoru, který proběhl za české účasti v roce 2019, příští ročník proběhne v termínu 29. 11.–1. 12. 2021.

Mezi významné veletrhy patří v sektorech těžebním: Colombia Minera y Expomatálica; vodohospodářském: ACODAL; automotive: Expopartes, zdravotnickém: Meditech; energetickém a environmentálních technologií: Exposolar, CleanTec; strojírenském: FIB; potravinářském a zpracovatelském: Alimentec, EXPOCOMER, Expo Agrofuturo, AgroexpoCaribe, Andinapack; Colombiaplast; stavebním: Expoconstruccióny expodiseňo, Expocamacol.

České firmy se zájmem o veletrhy v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (slovakova@mpo.cz). 

Podnikatelské mise do Kolumbie

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o teritorium kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (slovakova@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Kolumbie

Doporučujeme