Argentina – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Argentina, dle MMF 26. největší ekonomika světa, je zároveň 2. největší a s 44 miliony obyvateli 3. nejlidnatější zemí Jižní Ameriky. Krom toho je součástí významné regionálního uskupení MERCOSUR.

Problémem však zůstává státní dluh, u nějž probíhají jednání o restrukturalizaci. Dochází k postupnému prodlužování termínů vyjednávání. Fakticky již promeškala lhůtu splátek úroků v květnu. Argentina je však z českého úhlu pohledu zajímavá v tradičních i netradičních odvětvích.

Argentinská ekonomika tradičně stojí na agroprůmyslu a potravinářství (chov hospodářských zvířat, produkce obilovin, citrusů, tabáku, čaje, sóji, hroznů + zpracování potravin) či těžbě nerostného bohatství, kterým tato země oplývá (prioritně lithium a měď, dále břidlicový plyn, olovo, železo, zlato, stříbro, vzácné kovy).

Nadto právě vzniká Národní plán vědy, technologie a inovací 2030, který naváže na vládní strategii, která expiruje rokem 2020. Předcházející verze se orientovala na nanotechnologie, biotechnologie a aplikovaná ICT řešení v agroprůmyslu, udržitelném rozvoji, energetice či zdravotnictví. Argentina je také 4. největším producentem bionafty na světě. Vládní program RenovAR zaměřený na energetiku pak stanovuje ambici vyrábět 20 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2050.

Hlavní příležitosti pro české firmy spočívají v energetice, těžbě a geologickém průzkumu, strojírenství, IT (vč. kyberbezpečnosti, fintech), environmentálních technologiích atd. V návaznosti na již realizované akce je možno především rozvíjet spolupráci v oblastech jaderné energetiky, těžební technologie, podpory startupů.

Smluvní či institucionální rámec

Asociační dohoda EU-MERCOSUR, u které bylo dosaženo politické shody v červnu 2019, nyní prochází procesem právního čištění a po jeho dokončení bude následovat podpis a ratifikace. Způsob vstupu v platnost (a případná varianta předběžného provádění) zatím není definován. Dohoda zajistí na straně zemí MRC liberalizaci 92 % obchodu zbožím včetně sektorů dříve chráněných vysokými cly (až 35 %), zejména automotive, strojírenský, chemický a farmaceutický průmysl. Dojde ke sjednocení a zjednodušení celních procedur.

Součástí dohody je také ochrana zeměpisných označení původu. Bude rozšířen přístup na trh v oblasti služeb a veřejných zakázek. Součástí jsou také ustanovení týkající se pracovního práva, bezpečnosti potravin, přístupu k životnímu prostředí a udržitelnosti. V druhé polovině tohoto roku by měla být zveřejněna finální dopadová studie k dopadům Asociační dohody mezi Evropskou unií a zeměmi MERCOSURu realizovaná LSE Consulting.

Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána v roce 1996 a je platná od roku 1998.

Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky je v platnosti od roku 2006.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Argentinou

Mezi významné veletrhy patří tradičně zemědělství a potravinářství: ExpoAgro, AgroActiva, Sociedad Rural Argentina, FIAR; stavebnictví: BATEV; strojírenství: FIMAQH.

České firmy se zájmem o jakýkoliv veletrh v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (jenickovam@mpo.cz).

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o účast kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (jenickovam@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Argentina

Doporučujeme