Argentina: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén je druhým největším nalezištěm břidlicového plynu na světě V příštích letech tam má být investováno přes 30 mld. USD, vláda láká investory garantováním výkupních cen zemního plynu. Země má velké zásoby mědi, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, draslíku. Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst. V současnosti je ve fázi rozvoje a průzkumu přes 30 potenciálních velkých nalezišť. Dodavatelé strojů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

 

Energetický průmysl

Argentina má deficit ve výrobě a distribuci elektrické energie. Instalovaný výkon je více než 34 tis. MW a v drtivé většině patří soukromým firmám, bez podílu státního vlastnictví. Většina elektráren je na kombinovaný cyklus s využitím plynu, následují vodní zdroje, jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Především solární a větrné elektrárny jsou v poslední době oblíbené mezi investory, problémem je ale velká vzdálenost mezi jejich místem a velkými městy a průmyslovými areály, kde se elektřina spotřebovává. Distribuční sítě jsou navíc zastaralé a na jejich modernizaci musí být vynaloženy velké finanční prostředky. Vláda zahájila postupný proces snižování dotací cen elektřiny a plynu s cílem dostat je na rentabilní úroveň. Ani do konce roku 2019 ale nedojde k narovnání cen na výrobní náklady se ziskovou marží. Argentina negeneruje ani 4 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do roku 2025 to má být až 20 %
Na podporu obnovitelných zdrojů energie realizuje vláda program RenovAR, ve kterém poptává různé objemy nových kapacit, a investoři nabízejí postavit nové zdroje (z vlastních prostředků). Vláda si poté vybere nejvýhodnější nabídky. V posledním kole RenovAR 2.0 nabídka nových zdrojů přesáhla poptávku 8x.
Argentina má potenciál hrát velice důležitou roli jako dodavatel břidličného zemního plynu a změnit se z dovozce na vývozce zemního plynu. Obrovské naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén se může stát se druhým největším nalezištěm plynu na světě. Naleziště postrádá základní infrastrukturu a potřebuje prakticky vše – dopravu materiálu a lidí, písek a další materiál na vrtné práce, geologické a další služby na místě.

 

ICT (Informační a komunikační technologie) 

Mobilní a širokopásmové připojení k Internetu je v Argentině o zhruba 15 % pomalejší než v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje i geografie země, kdy je obyvatelstvo koncentrováno v několika městech s velkými vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti se tedy vyskytují ve stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20 tisíc a bez jejich instalace se situace nezlepší. Šanci mohou mít nejen dodavatelé technologií, ale i nezávislí operátoři těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť optického vlákna společnosti ARSAT potřebuje rozšířit do domů a firem (‚last mile‘). Program ‚Acceso a Servicios TIC‘, realizovaný státními organizacemi ARSAT a ENACOM, plánuje rozšířit o více než 500 počet distribučních uzlů připojení k optické síti. Argentina se také připravuje k vypuštění geostacionární komunikační družice s Ka pásmem (26.5 – 40 GHz). Plánuje se pokrýt celou zemi signálem 4G, protože části některých silnic a některá sídla nejsou dosud pokryta mobilním signálem. Společnost ARSAT realizuje Národní internetový plán, díky němuž chce k širokopásmovému internetu připojit přes 1.300 měst a obcí. Investují i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně příprav na výstavbu sítí 5G. Argentinské online společnosti Mercado Libre se říká „latinskoamerický Amazon“ a vytváří okolo sebe částečně otevřenou síť obchodních, logistických a finančních společností, které vytvářejí ekosystém propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české firmy

 

Železniční a kolejová doprava

Vláda od nástupu k moci začala investovat do modernizace osobní i nákladní dopravy. I když bylo nutné omezit investice do infrastruktury kvůli rozpočtovým škrtům, chce Argentina opravit a renovovat v brzké době 10.000 km železnic.  Bude se modernizovat signalizace na trati General Roca v okolí Buenos Aires. Na opravy a rekonstrukce nedávno koupených čínských lokomotiv a vagonů se už vypisují licitace (firmy SOFSE a Belgrano Cargas resp. BCYL). Pokračuje modernizace nákladní železniční trati Belgrano  Cargas. Čínská firma CRCC vyhrála tendr na opravu trati San Martín mezi Mendozou a Rosariem a Buenos Aires. Ruský Transmashholding plánuje investovat 70 mil. USD do převzatého železničního depa ve městě Mechita v provincii Buenos Aires, kde již v roce 2018 obnovil po několika letech úpadku provoz.  Železnice se jeví jako jediné řešení pro rozvoj plynového naleziště Vaca Muerta. Vláda chce postavit 575 km trať z přístavu Bahia Blanca, pro přepravu těžebního materiálu a písku pro vrty.

Perspektivní sektor – Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl 

HS 4010 – Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

 

Energetický průmysl 

HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli
HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l
HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů
HS 8406 – Parní turbíny
HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

 

ICT CPA 61 – Telekomunikační služby
CPA 61.10 – Služby související s pevnými telekom. sítěmi
HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
HS 8536  – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně  el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

 

Železniční a kolejová doprava 

HS 8530 –  El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

 

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:
ExpoAgro – 12.-15. března 2019, San Nicolás, Rosario, Santa Fe
AgroActiva (ČR má prostřednictvím veletrhu Země Živitelka část plochy zdarma) – 26.-29. června 2019, Armstrong, Sante Fe
Sociedal Rural Argentina – 24. července – 4. srpna 2019, Buenos Aires

 

Stavebnictví:
Batev – 22.-25. května 2019, Buenos Aires
Expo Vivienda – 15.-17. března 2019, Buenos Aires

 

Telekomunikace a informační technologie:
Konference SegurInfo – 23. dubna 2019, Buenos Aires

 

Strojírenství:
FIMAQH – 12.-16. května 2020, Buenos Aires (podporuje CzechTrade)

 

Potravinářství:
FIAR – 10.-13. dubna 2019, Rosario, Santa Fe

 

Nakladatelství:
Feria del Libro – 25. dubna – 13. května 2019, Buenos Aires

 

Hornictví a energetika:
Feria Minera v provincii San Juan – červen 2020
Arminera – 7.-9. května 2019, Buenoa Aires
Oil and Gas – 23.-26. září 2019, Buenos Aires

 

Turistika
Feria Internacional de Turismo – 5.-8. října 2019, Buenos Aires (účastní se CzechTourism)

 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem