Argentina: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén je druhým největším nalezištěm břidlicového plynu na světě. V příštích letech tam má být investováno přes 30 mld. USD, vláda láká investory garantováním výkupních cen zemního plynu. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů až 70 % plochy území potencionálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno.

Ke konci roku 2019 se těží v 16 lokalitách, 7 projektů je ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6 projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního průzkumu. Od roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech by se mohlo nacházet až 92 MT lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 MT. 

Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst. Existují i fiskální výhody, které nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje vlastnictvím provincie. Dodavatelé strojů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

Zemědělské stroje a technologie

Aplikace nových technologií v zemědělství je pro Argentinu do budoucna velkou výzvou, protože do oblasti výzkumu a vývoje v této oblasti neinvestuje mnoho. Přitom podstatná část jeho HDP pochází právě ze zemědělských produktů. Daňové úlevy a pobídky v oblasti zemědělství a lesnictví existují. Například všechna strojní zařízení související s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský trh s nulovým tarifem. Argentina má v zemědělství velký potenciál, jedná se o 8. největší zemi na světě,  53% plochy pokrývá orná půda.

Energetický průmysl, obnovitelné energie

Argentina má potenciál hrát velice důležitou roli jako dodavatel břidličného zemního plynu a změnit se z dovozce na vývozce zemního plynu. Obrovské naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén se může stát se druhým největším nalezištěm plynu na světě. Naleziště postrádá základní infrastrukturu a potřebuje prakticky vše – dopravu materiálu a lidí, písek a další materiál na vrtné práce, geologické a další služby na místě.

Vhodná je investice do výroby autonomní obnovitelné energie, která by umožnila různým provinciím přístup k energetické síti, ke které nelze přistupovat tradičním způsobem. Argentina negeneruje ani 4 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do roku 2025 to má být až 20 %. Na podporu obnovitelných zdrojů energie realizuje vláda program RenovAR, ve kterém poptává různé objemy nových kapacit, a investoři nabízejí postavit nové zdroje (z vlastních prostředků). Vláda si poté vybere nejvýhodnější nabídky. V posledním kole RenovAR 2.0 nabídka nových zdrojů přesáhla poptávku 8x.

ICT (Informační a komunikační technologie) 

Mobilní a širokopásmové připojení k Internetu je v Argentině o zhruba 15 % pomalejší než v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje i geografie země, kdy je obyvatelstvo koncentrováno v několika městech s velkými vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti se tedy vyskytují ve stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20 tisíc a bez jejich instalace se situace nezlepší. Šanci mohou mít nejen dodavatelé technologií, ale i nezávislí operátoři těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť optického vlákna společnosti ARSAT potřebuje rozšířit do domů a firem (‚last mile‘). Program ‚Acceso a Servicios TIC‘, realizovaný státními organizacemi ARSAT a ENACOM, plánuje rozšířit o více než 500 počet distribučních uzlů připojení k optické síti. Argentina se také připravuje k vypuštění geostacionární komunikační družice s Ka pásmem (26.5 – 40 GHz). Plánuje se pokrýt celou zemi signálem 4G, protože části některých silnic a některá sídla nejsou dosud pokryta mobilním signálem. Společnost ARSAT realizuje Národní internetový plán, díky němuž chce k širokopásmovému internetu připojit přes 1.300 měst a obcí. Investují i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně příprav na výstavbu sítí 5G. Argentinské online společnosti Mercado Libre se říká „latinskoamerický Amazon“ a vytváří okolo sebe částečně otevřenou síť obchodních, logistických a finančních společností, které vytvářejí ekosystém propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české firmy.
Perspektivní sektor – Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl
HS 4010 – Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

Energetický průmysl 
HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli
HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l
HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů
HS 8406 – Parní turbíny
HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Telekomunikační služby
CPA 61.10 – Služby související s pevnými telekom. sítěmi
HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
HS 8536  – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně  el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na Ministerio de Desarrollo Productivo nebo u agentury Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy

Zemědělství:
ExpoAgro – 10. – 13. března 2020, San Nicolás, Rosario, Santa Fe
AgroActiva (ČR má prostřednictvím veletrhu Země Živitelka část plochy zdarma) – 24. – 27. června 2020, Armstrong, Sante Fe
Sociedal Rural Argentina – 22. července – 2. srpna 2019, Buenos Aires

Stavebnictví:
Batev – 24.-27. června 2020, Buenos Aires

Telekomunikace a informační technologie:
Konference SegurInfo – 23. dubna 2019, Buenos Aires

Strojírenství:
FIMAQH – květen 2021, Buenos Aires (podporuje CzechTrade)

Potravinářství:
FIAR – není stanoveno datum

Nakladatelství:
Feria del Libro – není stanoveno datum

Hornictví a energetika:
Feria Minera v provincii San Juan – září 2020
Arminera – 5. – 7. května 2020, Buenoa Aires

Turistika:
Feria Internacional de Turismo – 26. – 29. září 2020, Buenos Aires (účastní se CzechTourism)

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem