Argentina

Rozcestník informací o Argentině:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

V souvislosti s propuknutím pandemie covidu-19 byla v Argentině zavedena jedna z nejdelších a nejpřísnějších karantén na světě. HDP klesl v roce 2020 o téměř 10 %, v roce 2021 se čeká jen mírné oživení. Kromě vysoké inflace, jejíž meziroční míra v roce 2020 i přes prudký hospodářský pokles dosáhla 36 % a je stále jedna z nejvyšších na světě, se země musí potýkat s propadem domácí měny a přísným režimem zahraničního obchodu.

Argentina nadále nutně potřebuje zahraniční investice a příliv moderních technologií. Pro investory by oslabování argentinského pesa mohlo být zdánlivě zajímavou příležitostí, další aspekty však brání možnosti generovat zisk (vysoká inflace, vysoká cla a daně, byrokracie apod.).

Ekonomika je vůči ostatním zemím (snad s výjimkou zemí MERCOSUR) stále velmi uzavřená a závislost na zemědělských plodinách ji dělá extrémně citlivou. Již 43 % Argentinců se nachází pod hranicí chudoby, dětská chudoba dosahuje nevídaných 63 %. Nezaměstnanost stoupla na 11,8 % a je nejvyšší za posledních 15 let.

Vláda se různými prostředky snaží ve jménu sociálního smíru výpadek příjmů občanům vynahradit, k čemuž však nemá dostatek zdrojů. Situaci řeší tisknutím dalších bankovek, což je jedním z důvodů, proč je inflace stále vysoká. Mezi sociální opatření (3–4 % HDP) patří vyplácení různých druhů speciálních dávek (pro rodiny, OSVČ, nezaměstnané, lékaře a sestry apod.).

Od začátku pandemie argentinská vláda zavedla i nástroje, které mají pomoci podnikatelskému sektoru ve vyplácení mezd, placení služeb apod. Vznikly i iniciativy na podporu spotřeby, například ve formě úvěrového plánu „Ahora 12“. Státní pomoc si celkově vyžádala 20 mil. USD, což představuje přibližně 6,7 % HDP. Na tuto pomoc od začátku pandemie dosáhlo 43 % podniků.

V souvislosti s dopadem pandemie bylo logicky nejvíce postiženo odvětví cestovního ruchu a hotelnictví. Druhým nejvíce zasaženým sektorem byl zahraniční obchod, který klesl o 13,8 %, následovaný stavebnictvím. Protipandemická opatření způsobila přerušení výroby a prodeje více než poloviny firem, 65 % z nich v některém okamžiku zaznamenalo ztrátu tržeb o více než 60 %. Snížení příjmů bylo doprovázeno i poklesem počtu pracovníků a růstem nezaměstnanosti.

Vzhledem k propadu příjmů a makroekonomické situaci předlužené Argentiny bude trvat roky, než země dospěje k fiskální rovnováze. Vládě se v průběhu roku 2020 podařilo dohodnout se soukromými věřiteli na odložení a snížení dluhových splátek. V roce 2021 následují vyjednávání s MMF (pohledávky ve výši 45 mld. USD), který se k možnostem Argentiny staví realističtěji a nějaká forma dohody se očekává. Ve střednědobém horizontu je tak hrozba státního bankrotu pravděpodobně zažehnána.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

I přes současnou hospodářskou situaci existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit. Budoucnost má především strojírenství s ohledem na preferenci Argentiny co největší škálu zboží vyrábět v místě. Vzhledem k potenciálu zemědělské produkce jsou dalším slibným oborem zemědělské stroje a chytré technologie aplikované v zemědělství. V Argentině se nalézají ohromné zásoby nerostného bohatství.

Velká většina těchto nalezišť navíc ještě nebyla prozkoumána, a proto skýtá obrovské pole působnosti zahraničních investorů důlního a těžebního průmyslu. Obecně zde mají české firmy šanci s technologickými inovacemi, kterých je v Argentině a potažmo v celém regionu dlouhodobě nedostatek.

Prostor pro tyto inovace a nové technologie se nabízí i v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, petrochemie, zdravotnictví, IT apod.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů až 70 % plochy území potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno. Na začátku roku 2021 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6 projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního průzkumu.

Od roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet až 92 Mt lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 Mt. Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst.

Existují i fiskální výhody, které nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje jejich vlastnictvím. Dodavatelé strojů a technologií musí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

ICT

Mobilní a širokopásmové připojení k internetu je v Argentině o zhruba 15 % pomalejší než v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje i geografie země, neboť obyvatelstvo je koncentrováno v několika městech s velkými vzdálenostmi mezi nimi.

Příležitosti se tedy vyskytují ve stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20 tisíc. Šanci mohou mít nejen dodavatelé technologií, ale i nezávislí operátoři těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť optického vlákna společnosti ARSAT je třeba rozšířit do domů a firem.

Do budoucna se plánuje pokrýt celou zemi signálem 4G. Společnost ARSAT realizuje Národní internetový plán, díky němuž chce k širokopásmovému internetu připojit přes 1 300 měst a obcí. Investují i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně příprav na výstavbu sítí 5G.

Argentinské on-line společnosti Mercado Libre se říká „latinskoamerický Amazon“, ten vytváří okolo sebe částečně otevřenou síť obchodních, logistických a finančních společností, které tvoří ekosystém propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české firmy.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Argentina má v zemědělství velký potenciál, 53 % její plochy pokrývá orná půda. Argentinský vývoz je tvořen až ze 70 % zemědělskými produkty. Zemědělství a navazující průmyslové obory tvoří i podstatnou část HDP (34 %). Aplikace nových technologií v zemědělství je však pro Argentinu i přes zmíněnou závislost na zemědělství velkou výzvou, do této oblasti příliš neinvestuje.

Daňové úlevy a pobídky v oblasti zemědělství a lesnictví existují, není jich však mnoho. Všechna strojní zařízení související s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský trh s nulovým tarifem.

Zapotřebí jsou technologie související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoringem úrody/sklizní, optimalizací procesů apod. Perspektivními kategoriemi jsou taktéž organická produkce a biopotraviny, zpracování biomasy, šlechtění a genetika.

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
e-mail: commerce_buenosaires@mzv.cz
www.mzv.cz/buenosaires
• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí