Argentina

Rozcestník informací o Argentině:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Oblast Latinské Ameriky byla postižena koronavirovou pandemií obzvlášť citelně. V tomto regionu byl zaznamenán nejnižší hospodářský růst již před ní, nastalá situace bude příčinou největší hospodářské a sociální krize v regionu za celá desetiletí. Ekonomický pokles pro rok 2020 je u Argentiny očekáván o 10 %. Argentinu navíc pandemie zasáhla ve vskutku delikátní situaci – uprostřed vyjednávání s Mezinárodním měnovým fondem a dalšími soukromými věřiteli ohledně restrukturalizace jejího zahraničního dluhu.

Kromě vysoké inflace, jejíž míra je třetí nejvyšší na světě (meziročně 53 %), se musí potýkat také s propadem domácí měny. Ten byl natolik významný, že se kromě oficiálního kurzu k dolaru objevil i neoficiální, který má blíže k reálné situaci na trhu. Rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním kurzem činil v červnu 2020 okolo 70 %. Pro investory by oslabování argentinského pesa mohlo být zdánlivě zajímavou příležitostí.

Další makroekonomické aspekty však mohou bránit možnosti generovat zisk (vysoká inflace, vysoké daně, byrokracie). Argentina „využila“ nastalé situace a jednostranně oznámila pozastavení vyjednávání o obchodních dohodách mezi blokem MERCOSUR a třetími zeměmi: Kanadou, Jižní Koreou, Singapurem, Libanonem a Indií. Tento krok by se neměl dotknout již dojednaných (ale neratifikovaných) dohod s EU a ESVO.

V souvislosti s dopadem pandemie byla nejvíce postižena odvětví cestovního ruchu, automobilového průmyslu, tabákových výrobků či stavebnictví. Vzhledem k potřebě produkovat základní potraviny byl zemědělský sektor jedním z mála, který si udržel svou produktivitu. Vládní opatření znamenala výdaje ve výši přibližně 5–7 % HDP. Mezi sociální opatření (3–4 % HDP) patřilo vyplácení různých druhů speciálních dávek (pro rodiny, OSVČ, nezaměstnané, lékaře a sestry apod.), částečná náhrada mezd podnikům či nákup zdravotnických pomůcek z Číny.

Mezi finanční nástroje (2–3 % HDP) patřilo kupříkladu financování úvěrů s nulovou sazbou nebo financování záručních programů. Vzhledem k propadu příjmů a makroekonomické situaci předlužené Argentiny bude trvat roky, než země dospěje k fiskální rovnováze.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

I přes současnou situaci existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit. Očekává se zvýšená poptávka po zboží s přidanou hodnou. Jednoznačně největší prostor tak mají české firmy u technologických inovací, kterých je v Argentině a potažmo v celém regionu dlouhodobě nedostatek. Prostor pro tyto inovace a nové technologie se nabízí v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, těžba, petrochemie, zdravotnictví a IT (software).

Pozitivním aspektem je zrychlené vydávání některých povolení a certifikátů (je vyžadována pouze elektronická verze). Dá se očekávat, že tento postup bude zachován i po pandemii, což bude znamenat časovou a procedurální úlevu pro české firmy. Bez ohledu na COVID-19 budou v Argentině perspektivní níže uvedené sektory.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů až 70 % plochy území potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno.

Na začátku roku 2020 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6 projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního průzkumu. Od roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet až 92 Mt lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 Mt. Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst.

Existují i fiskální výhody, které nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje jejich vlastnictvím. Dodavatelé strojů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

Energetický průmysl

Argentina má potenciál hrát velice důležitou roli jako dodavatel břidličného zemního plynu. Obrovské naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén se může stát druhým největším nalezištěm na světě. Naleziště postrádá základní infrastrukturu a potřebuje prakticky vše – dopravu materiálu a lidí, další materiál na vrtné práce, geologické a další služby na místě. Mezi pobídky patří například dlouhá období koncesí a snížení dovozních cel.

Vhodné jsou investice do výroby autonomní obnovitelné energie, která by umožnila různým provinciím přístup k energetické síti, k níž nelze přistupovat tradičním způsobem. Argentina negeneruje ani 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do roku 2025 to má být až 20 %. Na podporu obnovitelných zdrojů energie realizuje vláda program RenovAR, ve kterém poptává různé objemy nových kapacit. Velká rozloha země a její přírodní zdroje nabízejí slibnou perspektivu pro projekty v celé Argentině.

ICT

Mobilní a širokopásmové připojení k internetu je v Argentině o zhruba 15 % pomalejší než v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje i geografie země, neboť obyvatelstvo je koncentrováno v několika městech s velkými vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti se tedy vyskytují ve stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20 tisíc. Šanci mohou mít nejen dodavatelé technologií, ale i nezávislí operátoři těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť optického vlákna společnosti ARSAT potřebuje rozšířit do domů a firem.

Do budoucna se plánuje pokrýt celou zemi signálem 4G. Společnost ARSAT realizuje Národní internetový plán, díky němuž chce k širokopásmovému internetu připojit přes 1 300 měst a obcí. Investují i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně příprav na výstavbu sítí 5G. Argentinské on-line společnosti Mercado Libre se říká „latinskoamerický Amazon“, ten vytváří okolo sebe částečně otevřenou síť obchodních, logistických a finančních společností, které vytvářejí ekosystém propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české firmy.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Aplikace nových technologií v zemědělství je pro Argentinu do budoucna velkou výzvou, protože prozatím do této oblasti neinvestuje mnoho. Přitom podstatná část jeho HDP pochází právě ze zemědělských produktů. Daňové úlevy a pobídky v oblasti zemědělství a lesnictví existují, není jich však mnoho. Všechna strojní zařízení související s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský trh s nulovým tarifem. Argentina má v zemědělství velký potenciál, jedná se o 8. největší zemi na světě, 53 % plochy pokrývá orná půda. Zapotřebí jsou technologie související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoring úrody/sklizní, optimalizace procesů apod.

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
e-mail: commerce_buenosaires@mzv.cz
www.mzv.cz/buenosaires

Pravidelné novinky e-mailem