Nizozemsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Nizozemské království (Nizozemsko) patří mezi zakládající země Evropského Společenství. Nizozemsko je s 17 miliony obyvatel největší ekonomikou zemí BENELUXu. 

V posledních 5 letech se meziroční růst HDP držel pod 2 %. V roce 2019 činilo HDP na obyvatele v PPS více než 56 tisíc USD. Dle EK je v roce 2020 odhadován meziroční pokles HDP o 6,8 %, avšak v roce 2021 růst o 5 %. Nizozemsko je v zahraničním obchodě velmi otevřenou, liberální a proexportně orientovanou ekonomikou. Přes největší evropský přístav v nizozemském Rotterdamu proudí zboží z Evropy do celého světa a naopak. Nizozemsko je pro české exportéry důležitým teritoriem z pohledu nejen vnitřního trhu, ale zejména s ohledem na možnost reexportů do celého světa. 

Nizozemské hospodářství a obchodní dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, proto mají čeští výrobci možnost umístit své výrobky a služby na místním trhu pouze za předpokladu dodržení vysoké kvality a konkurenční ceny. Logicky by tak Nizozemsko mohlo a mělo být cílem pro české firmy, které se již etablovaly v Německu nebo v jiných (okolních) západoevropských zemích (např. Belgie, Francie nebo Velká Británie). O tom, že se však českým exportérům na nizozemském trhu daří svědčí rostoucí objemy exportů. 

Nizozemsko bylo v roce 2019 naším 8. nejvýznamnějším obchodním partnerem.  Umístilo se na 7. příčce mezi nejvýznamnějšími exportními destinacemi ČR (v prvních 4 měsících roku 2020 dokonce na 5. příčce), z pohledu dovozů obsadilo v r. 2019 rovněž 7. pozici.

 Vzájemný objem obchodu za poslední 3 roky dynamicky narůstá. V roce 2019 dosáhl historicky nejvyšší rekordní hodnoty; téměř 11,6 mld. EUR. Vývoz přesáhl 6,9 mld. EUR, dovoz 4,6 mld. EUR. Velmi pozitivní je, že ČR má od r. 2008 ve vzájemném obchodě kontinuálně aktivní saldo obchodní bilance. Za rok 2019 byl přebytek salda historicky nejvyšší; přesáhl 2,3 mld. EUR. 

Mezi slibné oblasti spolupráce nizozemských a českých firem patří inovativní obory s vyšší přidanou hodnotou – např. v oblasti umělé inteligence, automatizace, ICT či kybernetika, technologie, nanotechnologie, biotechnologie, energetika, přesné strojírenství, aj.  

Nizozemsko je pro Českou republiku nejvýznamnějším zdrojem přímých zahraničních investic, které k 31. 12. 2018 dle údajů ČNB dosáhly kumulované hodnoty více než 26,7 mld. EUR (tj. 1. příčka a 19 % podíl na celkových PZI v ČR). Nizozemské investice v České republice jsou orientovány do různých oblastí ekonomiky, především však do telekomunikací, petrochemie, strojírenství, bankovnictví, potravinářství (prodejní řetězec firmy Ahold – prodejny Albert). Rovněž české investice v Nizozemsko zaujímají svým objemem v absolutní hodnotě rovněž 1. příčku.

 Kumulovaná hodnota českých investic v Nizozemsku dosáhla k 31.12.2018 téměř 10,5 mld. EUR, tj. necelá třetina celkových českých investic v zahraničí. Takto vysoká hodnota je dána zejména umístěním sídel významných českých společností do této země. 

Smluvní rámec: 

Nizozemsko je zakládajícím členem EU, resp. Evropského společenství uhlí a oceli, které vzniklo v roce 1952. Kromě legislativy EU jsou v obchodně-ekonomické oblasti v platnosti následující smluvní ujednání: 

  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4.3. 1974 (vstup v platnost 5.11. 1974) 
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 29. 4. 1991 (vstup v platnost 1. 10. 1992) 
  • Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsaný v Praze dne 26. 6. 1996 (vstup v platnost 11. 4. 1997) 
  • Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 15. 10. 2012 (vstup v platnost 31. 5. 2013) 

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Nizozemsko

Doporučujeme