Nizozemská vláda představila záchranný ekonomický balíček

Opatření mají pomoci firmám a živnostníkům přežít ekonomickou krizi v době koronaviru. Jen v následujících třech měsících bude pro tato opatření k dispozici 10 až 20 miliard eur, slíbil ministr financí Wopke Hoekstra.

„Naši prioritou je veřejné zdraví. Nicméně opatření, která jsme zaujali v posledních dnech, mají zásadní vliv na ekonomiku celé země. Naší hlavní starostí je, aby společnosti krizi přežily a lidé si udrželi svá zaměstnání. K tomuto účelu jsme vyhradili miliardy eur,“ prohlásil ministr Hoekstra.

Ministr již dříve informoval, že národní dluh bude moci být na 60 procentech vůči HDP, ještě na konci roku 2018 to bylo jen o něco málo více než 52 procent. „Buďme upřímní – tato krize bude bolet ve všech směrech,“ konstatoval. K záchrannému balíčku přidali nemalou částku i ministři sociálních věcí Wouter Koolmees a ekonomických vztahů Eric Wiebes.

Příspěvek až 90 procent platu

Vláda představila rozsáhlé schema pro ty společnosti, které v souvislosti s virem musely zkrátit pracovní úvazky kvůli nedostatku práce pro své zaměstnance. Tyto společnosti mohou podat žádost o navýšení příspěvku pro své zaměstnance. Z dosavadních 75 procent platu se zvyšuje až na 90 procent. Nárůst bude záviset na poklesu obratu společnosti.

Cílem opatření je zachovat pracovní místa a zabránit propouštění. Opatření se týkají i externích spolupracovníků. Ministerstvo sociálních věcí v posledních dnech obdrželo téměř 80 tisíc žádostí o snížení pracovního úvazku, respektive počtu hodin.

Živnostníci mohou dostat kompenzaci přes 1600 eur

Pro živnostníky a takzvané freelancery, kterých je v Nizozemsku na 1,2 miliony, připravila vláda pomoc v podobě jednodušších procesů zařizování sociálních příspěvků v případě, kdy ztratí nasmlouvané zakázky kvůli korona krizi. Výše nevratné kompenzace by měla být srovnatelná s výší životního minima, které je v Nizozemsku 1 654 eur.

Dalším opatřením je možnost zažádat o tříměsíční odklad daňových splátek. V tomto případě musí společnost jen doložit, že její obchodní činnost byla postihnuta současnou situací.

Jednorázový příspěvek pro podnikatele z nejpostiženějších sektorů

Vláda uvádí v život balíček nazvaný TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren covid-19 – tedy Odškodnění podnikatelům z postižených sektorů covid-19).

Malý a střední podnikatel se sídlem v Nizozemsku, zapsaný v nizozemské obchodní komoře do 15. března 2020, jehož jedna z hlavních činností odpovídá SBI kódu z oboru nejvíce postiženým koronavirem, obdrží jednorázový, dani nepodléhající příspěvek 4.000 eur.

Dle vlády jsou nejvíce postiženy tyto oblasti:
⦁ prodejny potravin a nápojů
⦁ kulturní centra (kina, muzea, divadla)
⦁ cestovní kanceláře,
⦁ veškerá „zkrášlovací“ centra (fitness, solária, kadeřníci)

V žádosti musí být uvedeno, že podnikatel přišel vlivem koronaviru a s ním spojených opatřeních vlády o zisky ve výši nejméně 4 000 eur, a že v období od 16. března do 15. června očekává fixní náklady nejméně 4 tisíce i po využití všech podpůrných opatření vlády.

Další podmínkou je, že příjemce příspěvku není příjemcem dotace (evropské či lokální) přesahující 200 tisíc eur za poslední dva roky.

Vláda se zaručí za polovinu ze zvýhodněné půjčky

Při aktuálním ochromení celé nizozemské ekonomiky se nedostatek nejvíce dotkl sektoru letectví, stravování, zábavy a obchodu s květinami, naopak bez výraznějších změn zůstávají nájmy či osobní náklady.

Vláda otevřela informační centrum pro nejvíce postižená průmyslová odvětví jako jsou pohostinství, cestovní ruch a kultura. Firmy aktivní v těchto oborech mohou obdržet okamžitou kompenzaci ve výši čtyři tisíce eur na uhrazení těch nejurgentnějších nákladů. Pro tyto společnosti bude také mnohem jednodušší získat od banky půjčku. Banky navýšily horní hranici pro půjčku na 150 milionů eur, přičemž vláda se zaručí za polovinu.

Omezení prodloužena do 28. dubna

Mandatorní uzavření služeb jako jsou nehtové, kadeřnické, masážní či kosmetické salony a striktní preventivní opatření v obchodech (která donutila většinu podnikatelů i tak zavřít), je v Nizozemsku platné od 23. března.

Obchody mohou zůstat otevřené – ale musí být dodržena opatření v podobě limitovaného počtu osob, nutnost dodržovat vzdálenost 1,5 metru a povinnost dezinfekce jak rukou, tak případně i nákupních košíků (nebo jejich odstranění).

To vše pod pokutou ve výši čtyři tisíce eur pro obchod a 400 eur pro jednotlivce. Zavedení těchto nařízení však donutila většinu obchodů v Nizozemsku uzavřít, a to z obav o neschopnost jejich dodržení.

Fakticky jsou otevřené jen obchody s potravinami, drogerie a lékárny, výjimku tvoří nizozemský řetězec HEMA s potřebami do domácnosti, oblečením a okrajově i jídlem. Restaurační zařízení, kulturní a zábavní centra jsou povinně uzavřena již od 16. března.

Všechna tato preventivně – bezpečnostní opatření jsou prodloužena, a to z původního 6. dubna do 28. dubna. Toto prohlásil po zasedání krizového štábu dne 31. března premiér Mark Rutte.

Harry Beugelink / Shutterstock.com

Nad zmíněné platí zákaz shromažďování na veřejných prostorách i v domácnostech s výjimkou rodinných příslušníků a karanténa pro všechny členy domácnosti v případě, kdy jeden ze členů má příznaky začínajícího koronaviru (horečky, problémy s dýcháním).

Všichni členové parlamentu pak ze svých proslovech důrazně apelují na občany, aby se na veřejnosti pohybovali pro dobu nezbytně nutnou, tedy zajistit potraviny a základní potřeby.

Návrat do zaběhnutých kolejí v nedohlednu

Zrušení „velkých zkoušek“ (obdoba českých maturit v písemné formě), konajících se na přelomu května a června, bylo vyhlášeno již 23. března a stále platí.

Premiér Rutte upozornil, že školy budou otevřeny nejdříve 3. května.

Zároveň ve svém proslovu zmínil, že i když bude koncem dubna situace stabilizovaná a opatření zrušena, návrat do starých kolejí bude probíhat jen velmi pomalu.

„Chceme, aby po Nizozemsku cestovalo co nejméně lidí. V květnu si tedy dovolenou neplánujte,“ řekl premiér.

Prázdninové parky a kempy, tolik oblíbené prázdninové destinace většiny nizozemců, nebudou muset zavřít, ale veškeré společné prostory, toalety a sprchy nesmí být přístupny.

Veškeré akce, které podléhají ohlašovacímu předpisu (v praxi akce nad 100 lidí, tj. koncerty, sportovní utkání, apod.) jsou zrušeny do 1. června.

Nizozemci chtějí hromadnou imunitu

Zajímavá je strategie Nizozemska „hromadného budování imunity“ tak, jak ji představila i britský vláda. Nizozemský premiér Rutte zmínil ve svém pondělním proslovu, že předpokládá nakažení virem vice než poloviny obyvatel. Tento přístup je pozvolný a zcela koresponduje s uvedenými ochrannými opatřeními ze strany vlády. Hromadná imunita znamená, že ve společnosti je natolik vůči infekci imunních osob, že osoby náchylnější mají znatelně menší šanci nakažení. Naopak, v případě izolační strategie není třeba tak vysoké množství viru obranyschopných jedinců.

Jak velká musí být skupina imunních obyvatel závisí od typu infekce a typu přenosu. U koronaviru jsou přesná čísla stále otázkou, jelikož je infekce vysoce kontaminační a stále není nikdo, kdo by byl imunním – všichni pacienti jsou stále ve stádiu nakažení a žádný z nich zatím nebyl plně vyléčen, tedy nevybudoval si vlastní obranyschopnost proti viru.

V této souvislosti vznikají dva problémy. Prvním je kapacita, neboli kam nemocné uložit, když experti hovoří o zhruba 60 procentech nakažených, což odpovídá téměř devíti milionům obyvatel. Druhým je čas – tento proces spíše než měsíce bude trvat roky.

Ohniskem nákazy byl karneval v Brabantsku

Nejvyšší nárůst případů eviduje v Nizozemsku provincie Severní Brabanstko, kde byl také diagnostikován první nakažený pacient. Za méně než 24 hodin od jeho evidence 27. února přibylo 70 infikovaných, aktuálně jich tam jsou už více než dvě stovky.

Že se tato část Nizozemska stala stala ohniskem nákazy, to experti přičítají karnevalovým slavnostem, které se tam konaly na konci února.

Podle oficiálních vyjádření jednotlivých provincií jsou nizozemské nemocnice na pandemii připraveny kapacitou 1500 volných lůžek vhodných pro zaopatření pacientů s koronavirem ve vážnějším stavu. Nemocnice zrušily plánované, neurgentní zákroky. Co je ovšem nedostatkovým zbožím, to jsou masky a ochranné oblečení.

Zpracovala Andrea Märzová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux. Redakčně upraveno.

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Rotterdam

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Další zprávy z Evropy

Pravidelné novinky e-mailem