Nizozemsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nizozemsko je pro české exportéry důležitým teritoriem z pohledu nejen vnitřního trhu (takřka 17 milionů obyvatel), ale zejména s ohledem na možnost reexportů do celého světa. Nizozemské hospodářství a obchodní dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni, proto mají čeští výrobci možnost umístit své výrobky a služby na místním trhu pouze za předpokladu dodržení vysoké kvality a konkurenční ceny. Logicky by tak Nizozemsko mohlo a mělo být cílem pro české firmy, které se již etablovaly v Německu nebo v jiných (okolních) západoevropských zemích (např. Belgie, Francie nebo Velká Británie).

Nizozemsko si po staletí budovalo svou pozici obchodní velmoci. Desetitisíce nizozemských obchodních firem orientovaných na dovoz/vývoz a velkoobchod v sobě skrývají veliké know-how nejen nizozemského, ale i světového obchodu. Zde se nabízí možnost zvláště pro české malé a střední podnikatele, kteří někdy obtížně a s nedostatkem zkušeností hledají odbyt pro své výrobky. Navázání kontaktů s nizozemskými obchodními společnostmi neznamená jen možnost vývozu českých výrobků na nizozemský trh, ale též možnost dostat se prostřednictvím nizozemských firem na třetí trhy včetně trhů rozvojových zemí.

Jednou z dalších možností vstupu na nizozemský trh je výrobní spolupráce s místními firmami, které často hledají výrobce nebo dodavatele pro své distribuční sítě. V takovém případě však mnohdy české výrobky nemusí nést značku českého výrobce, ale značku nizozemské firmy (private label). Nizozemské firmy upřednostňují obchodování na základě dlouhodobé spolupráce, kdy se obchodní partneři znají a vzájemně si důvěřují.

Trvalý zájem je o výrobní kooperace, kdy si nizozemské firmy nechávají vyrábět komponenty nebo i celé výrobky v České republice (outsourcing). Jedná se o širokou škálu výrobků počínaje jednoduchými komponenty ze dřeva, plastů nebo oceli, až po složité strojírenské součásti nebo hotové výrobky podle požadované dokumentace. Existuje zájem o výrobní kooperaci, kdy české podniky mohou pro své partnery vyrábět speciální výrobky v malých sériích. ČR je v tomto směru u NL firem na předním místě mezi státy střední a východní Evropy. Nizozemské firmy si vybírají Českou republiku nejen pro outsourcing, ale i pro přemísťování celých výrob s cílem snížit výrobní náklady a zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Další potenciálně obrovskou oblastí je spolupráce nizozemských a českých firem na třetích trzích, včetně rozvojových zemí. Česká republika disponuje konkurenceschopnými průmyslovými výrobky, což v kombinaci s nizozemskou znalostí zahraničních trhů a obchodními schopnostmi může přinést zajímavé příležitosti.

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl
Automobilový průmysl Nizozemska představuje kompletní hodnotový řetězec počínaje dodávkami surovin až po dodávky automobilových komponentů. Zahrnuje rovněž široký okruh poskytovatelů služeb ve výzkumu. Sektor se skládá z 300 společností, výzkumných i vzdělávacích institucí. Roční obrat je 17 mld. eur; hlavní zahraniční odběratel je jako v případě ČR Německo. V Nizozemsku působí jediní dva finální výrobci – společnosti DAF a VDL NedCar. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu osobních automobilů, existují obchodní příležitosti pro subdodávky výrobního zařízení. Klíčovými technologiemi vozidel budoucnosti jsou ICT a software, dochází k integraci do složitějších systémů. Zásadním rysem je nástup elektromobilů (v r. 2019 byl podíl modelu Tesla 3 na nizozemském trhu již plných 7 %). Dané trendy mají úzkou souvislost se zelenou mobilitou (energie z obnovitelných zdrojů, nulové emise) a smart mobilitou (konektivita, automatizace a pokročilé asistenční systémy).

Elektrotechnika
Nizozemsko je světovým leaderem ve vývoji nových technologií a materiálů v komunikacích, leteckém a automobilovém průmyslu, zdravotnických zařízeních, výroby elektrické energie a výroby polovodičů. Pro rozvoj sektoru je klíčové spojení výzkumu a inovací, které v kombinaci s vynikající business strukturou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou činí z Nizozemska centrum pro high-tech zařízení. CD, DVD, blue-ray i wi-fi či bluetooth jsou vše vynálezy nizozemského původu. Země je sídlem společnosti Philips, jedné z celosvětově nejvýznamnějších firem v oboru (v současné době se zaměřuje na oblast zdravotnictví a osvětlení, zaměstnává cca 74 tisíc lidí ve 100 zemích). V souvislosti s nástupem elektromobilů se nabízejí příležitosti zejména v oblasti dodávek systémů nabíjecích stanic.

Energetický průmysl
Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, postupně dochází k uzavření všech uhelných elektráren, do roku 2026 se počítá i s ukončením těžby plynu v Groningenu. Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Investice směřují do dodávek pro větrné elektrárny (onshore i offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky. Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které jsou schopny podílet se na probíhajících změnách na nizozemském energetickém trhu: ekologické likvidace uhelných elektráren; snižování závislosti na zemním plynu (např. budováním energeticky neutrálních domů a budov);  budování nových OZE – větrných a slunečních elektráren a zdrojů využívajících biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporujících jejich provoz. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie dosáhl v roce 2018 úroveň 17 %, podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie pak byl 7,3 %. Toto stále velmi nízké číslo naznačuje, že v nedaleké budoucnosti dojde vzhledem k závazkům Nizozemska v oblasti energetiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům k významným změnám. Vládní cíl z r. 2019 je zvýšit do r. 2023 tento podíl na 16 %.

Chemický průmysl
Nizozemsko je celosvětově šestým největším dodavatelem chemických produktů, v zemi je 400 společností, zahrnujících celý dodavatelský řetězec; z celkem 25 vedoucích světových společností chemického sektoru jich 19 působí v Nizozemsku (BASF, AkzoNobel, DSM, Shell). Země je sídlem prvotřídních institucí rozvoje a výzkumu. Úspěch sektoru spočívá v integrovaném přístupu partnerství veřejné a soukromé sféry a otevřených inovací. Nizozemsko je pátým největším výrobcem chemikálií v Evropě (a desátým celosvětově – obrat odvětví v roce 2018 byl 50 mld. eur). Sektor se skládá z firemních klastrů, které jsou vzájemně propojeny. Dochází tak ke spojení velkých společností s malými a středními podniky, ale i s nově založenými firmami čerstvých absolventů univerzit. V Nizozemsku je celkem šest chemických klastrů: Delfzijl, Chemelot, Zeeland, Rotterdam, Amsterdam a Emmen.

ICT
Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se o nejvíce propojenou zemi v Evropě a má rovněž nejvyšší rychlost připojení. Operuje zde 60 % klíčových společností ICT oboru (Microsoft, Cisco, Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM, Verizon). Stejně tak je centrem pro segment počítačových her (Guerrilla Games, Perfect World, Kixeye, Activision Blizzard). Amsterdam je sídlem AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), celosvětově druhého peeringového centra; v Eindhovenu je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční kilometr) a v Enschede je v rámci univerzity Twente největší IT institut. Nizozemsko je leaderem v oblasti kybernetické bezpečnosti – The Hague Security Delta je největší bezpečnostní cluster v Evropě, zahrnující více než 300 veřejných i soukromých organizací. Možnost uplatnění je i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy).

Kovozpracovatelský průmysl
Sektor představuje pouhé 1 % HDP, ovšem je klíčovým dodavatelem pro stavebnictví, na jehož vývoji je do značné míry závislý. Dalšími důležitými odvětvími jsou automobilový průmysl a strojírenství.

Obranný průmysl
Sektor tvoří až na výjimky státní podniky a výzkumné instituce. Je charakteristický vyspělou technologií a neustálými inovacemi. Vzhledem k omezenému domácímu trhu je orientován na vývoz, což vede ke spolupráci s firmami z jiných zemí, zejména Německa, Spojených států, Velké Británie a Belgie. Země je sídlem různých jednotek NATO (QFC Brunssum, NAPMA, NCIA) s vlastními výběrovými řízeními.

Sklářský a keramický průmysl
Obor je dodavatelem zejména pro zdravotnický a farmaceutický průmysl. Vzhledem k tradici je možné také uplatnění českého uměleckého skla na zakázku. V případě keramiky je patrný rostoucí zájem o stavební komponenty.

Služby
Nizozemsko je ekonomikou služeb (78 % HDP), za předpokladu kvalitních, rychlých a levných služeb je možné uspět v jakékoliv oblasti. Funguje zde spolupráce R & D s komerční návazností – výzkumné priority jsou v rámci vybraných a oficiálně podporovaných 9 tzv. top sektorů (zemědělství a potraviny, chemický sektor, tvůrčí průmysl, energetika, high-tech, zahradnictví, vědy o živé přírodě a zdravotnictví, logistika, voda). Příležitosti se nabízejí pro technologické startupy i joint-ventures technologicky vyspělých českých firem s kapitálově a obchodně silnými nizozemskými partnery. Nizozemská inovativní kultura a vysoká kvalita života přitahuje kreativní talenty z celého světa a země se tak stává centrem pro všechny myslitelné oblasti od módy, přes reklamu, média, apod.

Stavební průmysl
Stavebnictví je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví (představuje 5 – 6 % hrubého domácího produktu a zaměstnává 450 tisíc osob). Po silném útlumu v pokrizových letech stavebnictví vykazuje růst, který zahrnuje jak bytovou výstavbu, tak dopravní infrastrukturu. Sektor se aktuálně potýká s nedostatkem pracovních sil.

Strojírenský průmysl
Import těchto položek vykazuje rostoucí trend, navíc probíhá zpětný přesun specializované výroby z Číny do Evropy, což znamená příležitost i pro ČR, kdy český export může soutěžit s německými výrobky, které tvoří největší podíl nizozemského importu.

Zábava a volný čas
Nizozemci udržují zdravý poměr práce a zábavy a součástí tohoto přístupu jsou i sportovní aktivity (včetně cyklistiky, která ovšem slouží i jako prostředek cesty do zaměstnání). Důkazem toho je rostoucí podíl výdajů na rekreační a kulturní aktivity.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Nizozemsko má jeden z nejefektivnějších zdravotních systémů (od roku 2005 se pravidelně umisťuje v rámci prvních tří příček EuroHealth Consumer Index) a počet místních firem a výzkumných organizací v oboru zdravotnictví a věd o živé přírodě dosahuje 2500, včetně hlavních nadnárodních společností jako MSD, Amgen, Genmab, Astellas, GlaxoSmithKline a Medtronic. Sektor pokrývá všechny aspekty, výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDP. Jedná se o jeden z podporovaných top sektorů, mezi priority patří translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie, nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie (světový leader firma Philips). Ve výzkumu je hojně rozšířen model partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nizozemsko je celosvětově jedním z nejkoncentrovanějších regionů věd o živé přírodě, Amsterdam se díky brexitu stal novým sídlem Evropské lékové agentury.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Nizozemsko je druhým největším vývozcem zemědělské produkce, v oboru zde působí více než 4 000 společností včetně celosvětově nejvýznamnějších (Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead Johnson, ConAgra, Mars, apod.). Země vyváží ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), stejně jako vyhlášené mléčné produkty. Existuje zde významná základna výzkumu a vývoje – výzkumné instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nachází se zde nejvýše hodnocená globální zemědělská univerzita Wageningen. V neposlední řadě je důležité zahradnictví, které pro svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální skleníky).

Zpracovatelský průmysl
Nizozemský zpracovatelský průmysl je silně závislý na vývozu, jeho míra exportní závislosti na úrovni 70 % je více než dvojnásobná ve srovnání s nizozemskou ekonomikou jako celkem (32 %). V rámci sektoru je ovšem značná odlišnost mezi jednotlivými odvětvími (např. exportně orientovaný chemický průmysl oproti nábytkářství, zaměřenému na vnitřní trh). Hlavními odbytišti nizozemského zpracovatelského průmyslu jsou Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Spojené státy a Itálie.

Železniční a kolejová doprava
Nizozemská železniční síť má rozsah 3 200 km a spojuje všechna významná střediska v zemi. Nizozemské dráhy realizují svůj program modernizace i rozšíření vozového parku prostřednictvím vypisovaných tendrů. Města Rotterdam a Haag plánují obnovu a rozšíření svých tramvajových linek a vozů. 

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8707 – Karosérie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8692

HS 8207 – Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí

HS 8708 – Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Elektrotechnika

HS 8507 – Akumulátory elektrické vč separátorů

HS 8533 – Odpory elektrické ne odpory topné

Energetický průmysl

HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační

HS 8503 – Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.

Chemický průmysl

HS 2808 – Kyselina dusičná směs kyseliny sírové dusičné

HS 3913 – Polymery přírodní modifikované jn

ICT

HS 8471 – Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.

HS 8536 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, ‹ 1000V; konekt. pro opt. vlákna

HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací

CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

CPA 63.11 – Zpracování dat, hosting a související služby

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7612 – Sudy barely plechovky ap z hliníku do 300 l

HS 8001 – Cín surový (neopracovaný)

HS 8002 – Odpad šrot cínový

HS 7223 – Dráty z oceli nerezavějící

HS 2607 – Rudy olovnaté koncentráty

HS 7503 – Odpad šrot niklový

HS 7319 – Jehly jehlice špendlíky ap z železa oceli

Obranný průmysl

HS 9302 – Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

Sklářský a keramický průmysl

HS 7003 – Sklo lité profilové ploché válcované nezprac

HS 7011 – Baňky trubice skleněné otevřené nedohotovené

HS 7017 – Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní

Služby

CPA 72 – Výzkum a vývoj, autorská práva

Stavební průmysl

HS 2522 – Vápno nehašené hašené hydraulické

HS 2621- Strusky popely jiné vč popela mořských chaluh

HS 6808 – Desky dlaždice ap z vláken rostlin slámy ap

HS 6811 – Zboží osinkocementové buničitocementové apod

HS 6815 – Výrobky z kamene aj hmot nerostných jn

HS 7302 -Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Strojírenský průmysl

HS 8429 – Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8442 – Stroje pro zhotovování tisk.pomůcek

HS 8453 – Stroje pro zpracování kůží ap opravy obuvi aj

HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

HS 8476 – Automaty prodejní a na rozměňování mincí

HS 8479 – Průmyslové roboty, jinde neuvedené

Zábava a volný čas

HS 9506 – Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9019 – Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj.

HS 9401 -Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka

HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1004 – Oves

HS 1106 – Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce aj

HS 1109 – Lepek pšeničný i sušený

HS 1207 – Semena, plody olejnaté, ostatní i drcené

HS 1522 – Degras, zbytky po zpracování tuků vosků

HS 1601 – Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve atd,

Zpracovatelský průmysl

HS 4415 – Bedny bedničky klece bubny palety ap ze dřeva

HS 5109 – Příze z vlny chlupů zvířecích jemných upraven

HS 5112 – Tkaniny z příze vlněné česané chlupů jemných

HS 5204 – Nitě šicí bavlněné upravené pro prodej

HS 5607 – Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod

HS 9004 – Brýle (korekční ochranné aj) apod výrobky

HS 9114 – Části součásti hodinářské ostatní

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 – Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Haagu (Nizozemsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem