Nizozemsko

Rozcestník informací o Nizozemsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Nizozemská ekonomika v roce 2020 poklesla v důsledku koronavirové pandemie o 3,8 %. Zejména pokles druhého čtvrtletí o 8,5 % měl historický rozměr (nejvyšší od druhé světové války a výrazně vyšší než pokles o 3,6 % během krize roku 2009). Ve třetím čtvrtletí 2020 již ovšem ekonomika vykázala silné oživení a růst 7,8 %. Hlavní roli nesporně sehrála vládní podpůrná opatření, která například přispěla k tomu, že počet bankrotů a souvisejících ztrát pracovních míst zůstal relativně nízký, a dokonce o 14 % nižší, než ve stejném období předcházejícího roku.

Z mezinárodního hlediska lze nizozemský pokles r. 2020 hodnotit jako mírný; je to dáno skutečností, že omezení zde byla méně přísná a vláda při jejich přijímání postupovala relativně rychle. Nizozemská ekonomika je navíc méně závislá na cestovním ruchu a stupeň digitalizace je zde na vysoké úrovni – země již před pandemií byla na předním místě v práci z domova a online nakupování.

Hlavní opatření na podporu ekonomiky byly dotace na mzdové náklady, podpora příjmů pro samostatně výdělečně činné podnikatele a kompenzace fixních nákladů pro společnosti. Nizozemsko v roce 2020 vynaložilo na tyto tři opatření přibližně 27 mld. EUR; v roce 2021 by tato tři hlavní opatření měla společně představovat přibližně 7 mld. EUR.

Některá omezení ekonomiky zůstanou částečně v platnosti až do konce roku 2021; jejich uvolnění následně poskytne impulz pro rok 2022, kdy centrální banka očekává, že růst HDP dosáhne 2,9 %. Závěrem roku 2022 by tak nizozemské HDP mělo dosáhnout úrovně o 1 % vyšší než koncem roku 2019.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl Nizozemska představuje komplexní hodnotový řetězec počínaje dodávkami surovin až po dodávky automobilových komponentů. Zahrnuje rovněž široký okruh poskytovatelů služeb ve výzkumu. Sektor se skládá z 300 společností, výzkumných i vzdělávacích institucí, přičemž hlavní zahraniční odběratel je, stejně jako v případě ČR, Německo. V Nizozemsku působí jediní dva finální výrobci – společnosti DAF a VDL NedCar.

V posledních letech dochází k významnému růstu počtu osobních automobilů, existují obchodní příležitosti pro subdodávky výrobního zařízení. Klíčovými technologiemi vozidel v budoucnosti jsou ICT a software, dochází k integraci do složitějších systémů.

Zásadním rysem je nástup elektromobilů (k 31. 12. 2020 bylo v Nizozemsku registrováno 297 tis. elektromobilů, z toho 182 tis. plně elektrických). Dané trendy mají úzkou souvislost se zelenou mobilitou (energie z obnovitelných zdrojů, nulové emise) a smart mobilitou (konektivita, automatizace a pokročilé asistenční systémy). V souvislosti s nástupem elektromobilů se nabízejí příležitosti zejména v oblasti dodávek systémů nabíjecích stanic.

Energetický průmysl

Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, dochází k postupnému uzavírání všech uhelných elektráren, do roku 2026 se počítá i s ukončením těžby plynu v Groningenu. Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Investice směřují do dodávek pro větrné elektrárny (onshore i offshore), podmořských kabelů, rozvodných sítí, kotlů na biomasu a kogenerační jednotky.

Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které jsou schopny se podílet na probíhajících změnách nizozemského energetického trhu: ekologická likvidace uhelných elektráren; snižování závislosti na zemním plynu (například budováním energeticky neutrálních domů a budov); budování nových obnovitelných zdrojů energie – větrných a slunečních elektráren a zdrojů využívajících biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporujících jejich provoz.

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie dosáhl v roce 2019 úroveň 9 % – toto stále velmi nízké číslo naznačuje, že v nedaleké budoucnosti dojde vzhledem k závazkům Nizozemska v oblasti energetiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům k významným změnám (vládní cíl je tento podíl do roku 2023 zvýšit na 16 %).

Chemický průmysl

Nizozemsko je šestým největším dodavatelem chemických produktů, v zemi je 400 společností zahrnujících celý dodavatelský řetězec; z celkem 25 vedoucích světových společností chemického sektoru jich 19 působí v Nizozemsku (BASF, AkzoNobel, DSM, Shell). Země je sídlem prvotřídních institucí rozvoje a výzkumu, úspěch sektoru spočívá v integrovaném přístupu partnerství veřejné a soukromé sféry a otevřených inovací.

Nizozemsko je pátým největším výrobcem chemikálií v Evropě a desátým celosvětově. Sektor se skládá z firemních klastrů, které jsou vzájemně propojeny, dochází tak ke spojení velkých společností s malými a středními podniky, ale i s nově založenými firmami čerstvých absolventů univerzit. V Nizozemsku je celkem šest chemických klastrů: Delfzijl, Chemelot, Zeeland, Rotterdam, Amsterdam a Emmen.

ICT

Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se o nejvíce propojenou zemi v Evropě, která rovněž disponuje nejvyšší rychlostí připojení. Operuje zde 60 % klíčových společností ICT (Microsoft, Cisco, Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM, Verizon), stejně tak je zde centrum pro segment počítačových her (Guerrilla Games, Perfect World, Kixeye, Activision Blizzard).

Amsterdam je sídlem AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), celosvětově druhého peeringového centra; v Eindhovenu je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční kilometr) a v Enschede je v rámci univerzity Twente největší IT institut.

Nizozemsko je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti – The Hague Security Delta je největší bezpečnostní klastr v Evropě, zahrnující více než 300 veřejných i soukromých organizací. Možnost uplatnění je i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Nizozemsko urgentně přistoupilo k výrobě vlastních ochranných zdravotnických pomůcek až v souvislosti s pandemií, naopak virologie je tradičně na vysoké úrovni (výrobní závod AstraZeneca v Leidenu). Vzhledem k silnému místnímu zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu jsou ovšem možnosti spolupráce i v ostatních oblastech, lze například zmínit translační a regenerační medicínu, genomiku, onkologii, nanotechnologie, zobrazovací a monitorovací technologie.

V zemi působí 420 biofarmaceutických společností a 3 100 výzkumných organizací v oboru zdravotnictví a věd o živé přírodě. Sektor zaměstnává 65 000 pracovníků a je sídlem hlavních nadnárodních společností v čele s nejvýznačnější firmou v oboru Philips (dále např. MSD, Amgen, Genmab, Astellas, GlaxoSmithKline a Medtronic). Výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDP – jedná se o jedno z podporovaných klíčových odvětví, ve výzkumu je hojně rozšířen model partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Nizozemsko je celosvětově jedním z nejkoncentrovanějších regio­nů věd o živé přírodě, Amsterdam se díky brexitu stal novým sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nizozemsko je po USA celosvětově druhým největším vývozcem zemědělské produkce, v oboru zde působí více než 4 000 společností. Patnáct z dvaceti globálně nejvýznamnějších firem zde má své výrobní či výzkumné závody (Nestlé, AB In Bev, Coca-Cola, Unilever, Heineken, Cargill, Kraft Heinz apod.). Země vyváží ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), stejně jako své vyhlášené mléčné produkty.

Existuje zde významná základna výzkumu a vývoje – výzkumné instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nachází se zde nejvýše hodnocená globální zemědělská univerzita Wageningen. V neposlední řadě je důležité zahradnictví, které pro svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální skleníky).

Velvyslanectví ČR v Haagu
e-mail: commerce_hague@mzv.cz
www.mzv.cz/hague
• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí