Nizozemsko

Rozcestník informací o Nizozemsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Nizozemsko bylo epidemií koranaviru zasaženo méně než nejhůře postižené země, ale více než ČR nebo například Norsko. Ke konci května zde bylo evidováno 46 tisíc nakažených a 6 tisíc úmrtí, což představuje 270 úmrtí na 100 tisíc obyvatel (tento ukazatel je v případě bezprostředně sousedních zemí 520 pro Belgii a 220 pro Německo).

Nizozemsko již v polovině března přistoupilo k poměrně striktním opatřením (zrušení veřejných akcí, uzavření škol, restaurací apod.) a doporučilo práci z domova. Na druhé straně Nizozemsko uzavřelo své hranice pouze pro příslušníky třetích zemí mimo EU a svým občanům jen vydalo doporučení zvážit nutnost případných cest do zahraničí (společnost KLM například provozovala lety do Prahy až do konce března a po přerušení lety obnovila již počátkem května).

Nizozemská vláda se ihned po zavedení omezujících opatření snažila v maximální možné míře omezit jejich negativní dopad na ekonomiku. Nizozemsko bylo v tomto ohledu v dobré výchozí pozici – státní dluh byl pod úrovní 50 % HDP a do stanoveného limitu 60 % tak byla k dispozici částka 90 mld. EUR. Ministr financí ujistil, že v případě potřeby budou vynaloženy prostředky i nad rámec tohoto limitu.

Za 1. čtvrtletí 2020 došlo k poklesu HDP o 2,2 %, což je výrazně méně než v případě eurozóny (3,8 %). Odhad ministerstva financí koncem května pro celý rok pak byl pokles ekonomiky ve výši 7,5 % (stejnou predikci vyslovil také MMF) a deficit národního rozpočtu na úrovni 12 % HDP. Deficit tak bude výrazně vyšší než během finanční krize roku 2008, kdy dosáhl 5,2 %.

Hlavními vládními opatřeními byly dočasná úhrada mzdových nákladů, podpora pro nezávislé podnikatele, odklad plateb daní, rozšíření záruk na financování podnikání a sleva na úrocích pro drobné podnikatele. Rovněž hlavní nizozemské banky přistoupily k odkladu splátek stávajících úvěrů. S postupem doby pak přibývaly snahy poskytovat podporu na míru jednotlivým skupinám, zároveň došlo na stanovení omezujících podmínek (podniky např. nebudou moci vyplácet dividendy, nakupovat zpětně akcie ani vyplácet odměny členům vedení a představenstva).

Platnost podpory byla koncem května prodloužena o další tři měsíce. Během března až května bylo na podporu ekonomiky vynaloženo více než 10 mld. EUR; objem prostředků vyčleněný na období červen až srpen představuje dalších 13 mld. EUR; z toho hlavní část ve výši deseti miliard na přímou podporu mezd. Dále byla vyčleněna 1 mld. EUR na podporu malých a středních podniků, které ztratily více než 30 % obratu; další prostředky mířily na programy rekvalifikace pracovníků.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl Nizozemska představuje kompletní hodnotový řetězec počínaje dodávkami surovin až po dodávky automobilových komponentů. Zahrnuje rovněž široký okruh poskytovatelů služeb ve výzkumu. Sektor se skládá z 300 společností, výzkumných i vzdělávacích institucí. Roční obrat je 17 mld. EUR; hlavní zahraniční odběratel je jako v případě ČR Německo. V Nizozemsku působí jediní dva finální výrobci – společnosti DAF a VDL NedCar. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu osobních automobilů, existují obchodní příležitosti pro subdodávky výrobního zařízení.

Klíčovými technologiemi vozidel budoucnosti jsou ICT a software, dochází k integraci do složitějších systémů. Zásadním rysem je nástup elektromobilů (v roce 2019 byl podíl modelu Tesla 3 na nizozemském trhu již plných 7 %). Dané trendy mají úzkou souvislost se zelenou mobilitou (energie z obnovitelných zdrojů, nulové emise) a smart mobilitou (konektivita, automatizace a pokročilé asistenční systémy). V souvislosti s nástupem elektromobilů se nabízejí příležitosti zejména v oblasti dodávek systémů nabíjecích stanic.

Energetický průmysl

Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, postupně dochází k uzavření všech uhelných elektráren, do roku 2026 se počítá i s ukončením těžby plynu v Groningenu. Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Investice směřují do dodávek pro větrné elektrárny (onshore i offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky.

Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které jsou schopny podílet se na probíhajících změnách na nizozemském energetickém trhu: ekologická likvidace uhelných elektráren; snižování závislosti na zemním plynu (například budováním energeticky neutrálních domů a budov); budování nových obnovitelných zdrojů energie – větrných a slunečních elektráren a zdrojů využívajících biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporujících jejich provoz.

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie dosáhl v roce 2018 úroveň 17 %, podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie pak byl 7,3 %. Toto stále velmi nízké číslo naznačuje, že v nedaleké budoucnosti dojde vzhledem k závazkům Nizozemska v oblasti energetiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům k významným změnám. Vládní cíl z roku 2019 je zvýšit do roku 2023 tento podíl na 16 %.

Chemický průmysl

Nizozemsko je celosvětově šestým největším dodavatelem chemických produktů, v zemi je 400 společností zahrnujících celý dodavatelský řetězec; z celkem 25 vedoucích světových společností chemického sektoru jich 19 působí v Nizozemsku (BASF, AkzoNobel, DSM, Shell). Země je sídlem prvotřídních institucí rozvoje a výzkumu. Úspěch sektoru spočívá v integrovaném přístupu partnerství veřejné a soukromé sféry a otevřených inovací.

Nizozemsko je pátým největším výrobcem chemikálií v Evropě (a desátým celosvětově – obrat odvětví v roce 2018 byl 50 mld. EUR). Sektor se skládá z firemních klastrů, které jsou vzájemně propojeny. Dochází tak ke spojení velkých společností s malými a středními podniky, ale i s nově založenými firmami čerstvých absolventů univerzit. V Nizozemsku je celkem šest chemických klastrů: Delfzijl, Chemelot, Zeeland, Rotterdam, Amsterdam a Emmen.

ICT

Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se o nejvíce propojenou zemi v Evropě a má rovněž nejvyšší rychlost připojení. Operuje zde 60 % klíčových společností ICT oboru (Microsoft, Cisco, Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM, Verizon). Stejně tak je centrem pro segment počítačových her (Guerrilla Games, Perfect World, Kixeye, Activision Blizzard).

Amsterdam je sídlem AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), celosvětově druhého peeringového centra; v Eindhovenu je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční kilometr) a v Enschede je v rámci univerzity Twente největší IT institut. Nizozemsko je leaderem v oblasti kybernetické bezpečnosti – The Hague Security Delta je největší bezpečnostní cluster v Evropě, zahrnující více než 300 veřejných i soukromých organizací. Možnost uplatnění je i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, bezpečnostní systémy).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Nizozemsko urgentně přistoupilo k výrobě vlastních ochranných zdravotnických pomůcek až v souvislosti s pandemií, naopak virologie je tradičně na vysoké úrovni. Vzhledem k silnému místnímu zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu jsou ovšem možnosti spolupráce i v ostatních oblastech, lze například zmínit translační a regenerační medicínu, genomiku, onkologii, nanotechnologie, zobrazovací a monitorovací technologie.

Počet místních firem a výzkumných organizací v oboru zdravotnictví a věd o živé přírodě dosahuje 2 500, včetně hlavních nadnárodních společností jako Philips (jedna z celosvětově nejvýznamnějších firem v oboru, zaměstnává cca 74 tisíc lidí ve sto zemích), dále MSD, Amgen, Genmab, Astellas, GlaxoSmithKline a Medtronic. Sektor pokrývá všechny aspekty, výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDP. Jedná se o jeden z podporovaných top sektorů.

Ve výzkumu je hojně rozšířen model partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nizozemsko je celosvětově jedním z nejkoncentrovanějších regionů věd o živé přírodě, Amsterdam se díky brexitu stal novým sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Nizozemsko je druhým největším vývozcem zemědělské produkce, v oboru zde působí více než 4 000 společností včetně celosvětově nejvýznamnějších (Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead Johnson, ConAgra, Mars apod.). Země vyváží ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), stejně jako vyhlášené mléčné produkty. Existuje zde významná základna výzkumu a vývoje – výzkumné instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru, nachází se zde nejvýše hodnocená globální zemědělská univerzita Wageningen. V neposlední řadě je důležité zahradnictví, které pro svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální skleníky).

Velvyslanectví ČR v Haagu
e-mail: commerce_hague@mzv.cz
www.mzv.cz/hague
• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí