Desatero pro obchodování s Nizozemskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Nizozemskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Buďte připraveni

Nizozemci velmi oceňují informovaného partnera. Dokáže na ně udělat dojem všeobecný přehled či hluboké znalosti jednoho tématu/oboru. Je proto vhodné nastudovat (a pamatovat) informace o partnerovi, se kterým jednáte.

2. Fungujte on-line

Stejně tak, jak se Vy připravíte na nizozemského partnera, on se připraví na Vás. Vaše internetové stránky, Google, Facebook, Twitter a především LinkedIn. LinkedIn je v Nizozemí velmi oblíbeným nástrojem pro personální agentury, kolegy i potenciální partnery. Doporučuji založit profil minimálně Vaší osoby, ne-li celé společnosti.

3. Chtějte přesné stanovisko

Nizozemci jsou velmi slušní a vychovaní. Než by zranili Vaše city či způsobili nepříjemnou atmosféru, tak raději místo jasného stanoviska „mlží“. Chtějte proto jasné ano či ne. Bez nátlaku.

4. Flexibilita

Nizozemci mají své tempo. Často se stává, že dlouho nereagují, ale jakmile zareagují, chtějí reakce a 100 % připravenost ihned.

5. Business se nedělá u stolu

Obchodování s Nizozemci je někdy až interaktivní. Dlouhodobí obchodní partneři chodí společně na společenské a kulturní akce či golf.

6. Určete si hranice

Nizozemci jsou celkem otevření a upřímní lidé. Někdy může jejich otevřenost hraničit se zasahováním do privátního prostoru. Zkoušejí, kam mohou zajít. Nebojte se určit si hranice.

7. Small talk

Připravte se na třetinu komunikace o obchodu a jeho realizaci a zbylé dvě třetiny hovoru na témata osobnějšího charakteru. Nebojte se nasměrovat hovor tam, kam potřebujete. Diplomaticky.

8. Důležitá je důvěra

Nizozemci jsou k novým věcem obecně nedůvěřiví. Proto nutnost důvěrnější konverzace – chtějí a potřebují Vás poznat.

9. Doporučení

Efektivní v navazování dalších vztahů jsou dobré reference od předchozího či stávajícího místního partner. Dbejte na to, že teritorium je malé, podobně zaměřené společnosti se znají, a proto mohou být negativní reference stejně tak fatální jako mohou být skvělé reference pozitivní.

10. Angličtina je nutná

Anglicky v Nizozemí mluví téměř každý, a to i v menších městech a na vesnicích. Nicméně pozor na internetové stránky – ty bývají v angličtině spíše ojediněle, stále dominuje nizozemština. Samozřejmě je vždy nejkomfortnější používat mateřštinu.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem