Francie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Francie získá po odchodu Velké Británie z EU s velkou převahou roli její druhé největší ekonomiky po Německu a dále umocní svou významnou roli v našem zahraničním obchodě.

Průmysl je nadále jedním ze základů ekonomiky, takže ve vztazích, podobně jako v celé řadě dalších unijních zemí, hrají velkou roli subdodávky. Rozvinutá infrastruktura i služby a mnohem vyšší podíl zemědělství také předurčují vzájemnou výměnu. Dlouhodobě zůstává 4. – 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem, který se podílí zhruba 4,3 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu (dle konečných údajů za rok 2019). Na francouzský trh směřuje 5,1 % našeho exportu (4. místo). Z Francie pak pochází 3,1 % našeho celkového dovozu (6. – 8. místo).Velmi pozitivní skutečností zůstává, že od r. 2005 máme aktivní saldo ve vzájemném obchodě.

Stav francouzských PZI v ČR činil dle údajů ČNB (princip bezprostředního investora) za 2018 zhruba 10,42 mld. EUR, což představuje 7,3 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR za zmíněné období, což ji řádí na páté místo, ale s významným dopadem na zaměstnanost, kdy pomáhá spoluvytvářet cca 100.000 pracovních míst. Do české ekonomiky umístila celou řadu špičkových technologií a její význam je mj. v automobilovém, leteckém, chemickém, elektrotechnickém, spotřebním či potravinářské průmyslu a službách. Naše investice jsou skromnější, ale v posledních letech stoupá podíl především v oblasti realit, maloobchodu, médií a některých dalších oblastí. V roce 2019 dosáhl vzájemný obrat rekordu 14,05 mld. €, z toho vývoz činil 9,1 mld. € a dovoz 4,95 mld. €, což znamená meziročně zlepšení cca o 5,1 %. Pro letošní rok se dá očekávat nemalý pokles v kontextu koronavirové krize.

Co se týče perspektivních oborů pro české firmy, před počátkem krize to byl především automobilový, letecký a kosmický průmysl (subdodávky), energetika, ICT služby, inovativní služby, obranný průmysl, plasty a gumárenský průmysl, textilní průmysl (zejména technický a s vyšším stupněm zpracování a specifickými funkčnostmi), strojírenství v technologicky náročných oborech (včetně strojírenských subdodávek s vyšší přidanou hodnotou), technologie pro ochranu životního prostředí, zdravotnický a farmaceutický průmysl a zpracovatelský průmysl a design.

Francouzská strana tradičně klade při jednáních důraz na energetiku, kde je naším přirozeným spojencem v jádře. Mezi další priority patří boj proti oteplování a snižování emisí, vloni začala společně s DE výrazně prosazovat koncept společné průmyslové politiky EU, skrze který se snaží silně prosazovat zájmy svého průmyslu. Podporuje nás v oblasti získání centra excellence v AI.

S Francií máme podepsán Akční plán spolupráce (červen 2018), v roce 2019 jsme dvakrát prováděli revizi jeho plnění z pohledu MPO. Z pohledu MPO je významná spolupráce v oblasti energetické pracovní skupiny, která se jednou ročně schází střídavě v obou zemích, a dále francouzská účast na MSV v Brně.

Veletrhy do konce roku 2020

  • V plánu byla účast na veletrhu Eurosatory v červnu, která se však musí posunout.
  • V druhé polovině roku (listopad) je v plánu veletrh SIMA (zemědělská technika).
  • Subdodávkv v oblasti automotive a strojírenství
  • Stavebnictví a kompozity
  • Technologie pro životní prostředí

Chtěli bychom uskutečnit v příštím roce setkání pracovní skupiny v energetice (většinou červenec běžného roku) a budeme pokračovat v dalších aktivitách spojených s plněním akčního plánu, zejména semináře a setkání s podnikateli.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem