Francie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Francie je pro české exportéry bezesporu zajímavým exportním trhem. Nejen kvůli své velikosti (3. největší trh v EU a 2. bez Velké Británie), ale také díky velmi podobné struktuře francouzského a českého hospodářství. Tato země navíc generuje každým rokem deficit obchodní bilance v objemu kolem 70 miliard eur, což znamená, že podstatně více dováží než vyváží.

Francie pohledem Vítězslava Blažka, ředitele kanceláře CzechTrade v Paříži

Francie zůstává například strojírenskou velmocí v oborou kolejové techniky, letecké techniky, energetických zařízení a automotive, což jsou obory, se kterými mají čeští výrobci zkušenosti. „V běžných dobách evidujeme poptávku například po komponentech do výše zmíněných oborů, na druhé straně je zde trh velmi saturovaný v oblasti luxusních výrobků, obecně potravinářství a kosmetice,” zdůrazňuje Vítězslav Blažek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži a regionálního centra Severozápadní Evropa.

Během jara zažila Francie, kam směřuje 5,1 procenta českého exportu (4. místo), skutečný lockdown. Paralyzována byla v podstatě celá ekonomika. „Nyní při druhé vlně pandemie se vláda snaží udržet v chodu výrobní firmy, ale služby, maloobchod, cestovní ruch a jiné jsou opět zavřené. Ekonomika by měla v roce 2020 poklesnout celkem o cca 11 procent, a to se samozřejmě odrazilo ve všeobecné nižší poptávce a útlumu ve firemních investicích. Tento rok jsme registrovali spíše poptávku po zdravotnickém vybavení, návrat na předkrizovou úroveň můžeme čekat až někdy v letech 2025/2026,” očekává Blažek. Za určitý pozitivní signál pro české firmy považuje nicméně tendenci francouzských firem o snížení závislosti na asijských dodavatelích a koncentraci na dodavatele ve střední a východní Evropě.

Dotazů byla na dnešním jednání E-MEET EXPORT celá řada. „S firmami jsme probírali aktuální situaci v jednotlivých oborech ekonomiky, situaci konkrétních firem, platné francouzské vládní podpory ekonomiky. Dále jsme samozřejmě řešili aktuální formy pomoci, kterou můžeme v této situaci českým exportérům nabídnout,” líčí Vítězslav Blažek.

Pomoc kanceláře je silně daná přetrvávající jazykovou bariérou. „Dlouhodobě pomáháme českým firmám především s tržními průzkumy, identifikací potencionálních odběratelů, aktivní prezentací konkrétních výrobků a zjišťováním zpětných reakcí. Dále také českým firmám zprostředkováváme konkrétní francouzské poptávky,” popisuje Blažek.

Akce jako druhý letošní online E-MEET EXPORT #2 jsou podle ředitelova názoru důležité hlavně proto, aby si firmy mohly v reálném čase zmapovat situaci na trhu od zástupců, kteří v daných zemích dlouhodobě působí. „V dnešní omezené době jsou tyto video konzultace jediným možným prostředkem setkání a předávání informací. Díky tomu, že české firmy mají možnost se poradit se zástupci CzechTrade z několika trhů najednou, mohou se lépe rozhodnout kam nasměřovat úsilí a finance pro akviziční činnost,” shrnuje Blažek.

Kontakt:
Vítězslav Blažek, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Paříž
vitezslav.blazek@czechtrade.cz

Francie

Francie získá po odchodu Velké Británie z EU s velkou převahou roli její druhé největší ekonomiky po Německu a dále umocní svou významnou roli v našem zahraničním obchodě.

Průmysl je nadále jedním ze základů ekonomiky, takže ve vztazích, podobně jako v celé řadě dalších unijních zemí, hrají velkou roli subdodávky. Rozvinutá infrastruktura i služby a mnohem vyšší podíl zemědělství také předurčují vzájemnou výměnu. Dlouhodobě zůstává 4. – 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem, který se podílí zhruba 4,3 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu (dle konečných údajů za rok 2019). Na francouzský trh směřuje 5,1 % našeho exportu (4. místo). Z Francie pak pochází 3,1 % našeho celkového dovozu (6. – 8. místo).Velmi pozitivní skutečností zůstává, že od r. 2005 máme aktivní saldo ve vzájemném obchodě.

Stav francouzských PZI v ČR činil dle údajů ČNB (princip bezprostředního investora) za 2018 zhruba 10,42 mld. EUR, což představuje 7,3 % na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR za zmíněné období, což ji řádí na páté místo, ale s významným dopadem na zaměstnanost, kdy pomáhá spoluvytvářet cca 100.000 pracovních míst. Do české ekonomiky umístila celou řadu špičkových technologií a její význam je mj. v automobilovém, leteckém, chemickém, elektrotechnickém, spotřebním či potravinářské průmyslu a službách. Naše investice jsou skromnější, ale v posledních letech stoupá podíl především v oblasti realit, maloobchodu, médií a některých dalších oblastí. V roce 2019 dosáhl vzájemný obrat rekordu 14,05 mld. €, z toho vývoz činil 9,1 mld. € a dovoz 4,95 mld. €, což znamená meziročně zlepšení cca o 5,1 %. Pro letošní rok se dá očekávat nemalý pokles v kontextu koronavirové krize.

Co se týče perspektivních oborů pro české firmy, před počátkem krize to byl především automobilový, letecký a kosmický průmysl (subdodávky), energetika, ICT služby, inovativní služby, obranný průmysl, plasty a gumárenský průmysl, textilní průmysl (zejména technický a s vyšším stupněm zpracování a specifickými funkčnostmi), strojírenství v technologicky náročných oborech (včetně strojírenských subdodávek s vyšší přidanou hodnotou), technologie pro ochranu životního prostředí, zdravotnický a farmaceutický průmysl a zpracovatelský průmysl a design.

Francouzská strana tradičně klade při jednáních důraz na energetiku, kde je naším přirozeným spojencem v jádře. Mezi další priority patří boj proti oteplování a snižování emisí, vloni začala společně s DE výrazně prosazovat koncept společné průmyslové politiky EU, skrze který se snaží silně prosazovat zájmy svého průmyslu. Podporuje nás v oblasti získání centra excellence v AI.

S Francií máme podepsán Akční plán spolupráce (červen 2018), v roce 2019 jsme dvakrát prováděli revizi jeho plnění z pohledu MPO. Z pohledu MPO je významná spolupráce v oblasti energetické pracovní skupiny, která se jednou ročně schází střídavě v obou zemích, a dále francouzská účast na MSV v Brně.

Veletrhy do konce roku 2020

  • V plánu byla účast na veletrhu Eurosatory v červnu, která se však musí posunout.
  • V druhé polovině roku (listopad) je v plánu veletrh SIMA (zemědělská technika).
  • Subdodávkv v oblasti automotive a strojírenství
  • Stavebnictví a kompozity
  • Technologie pro životní prostředí

Chtěli bychom uskutečnit v příštím roce setkání pracovní skupiny v energetice (většinou červenec běžného roku) a budeme pokračovat v dalších aktivitách spojených s plněním akčního plánu, zejména semináře a setkání s podnikateli.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Francie

Doporučujeme