Francie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnější položky pro český export jsou uvedeny v Mapě oborových příležitostí na internetové adrese www.businessinfo.cz/mop.

Perspektivními odvětvími pro investice, které propaguje státní agentura na podporu obchodu a investic Business France, jsou agropotravinářství, robotika, informační technologie, využití obnovitelných zdrojů energie, finanční služby, chemický průmysl, logistika, zdravotnictví, automobilový a letecký průmysl.

Plánované privatizační projëkty se týkají privatizace státních podílů ve správě pařížských letišť ADP, energetickém koncernu ENGIE a státní loterijní společnost FDJ.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled francouzských veletrhů a výstav je uváděn na interrnetové adrese www.salons-online.com.

Akce plánované pařížskou kanceláří agentury CzechTrade jsou uváděny na internetové stránce www.czechtrade.cz/kalendar-akci pod heslem „Francie“ a akce pařížské kanceláře agentury CzechTourism na internetových stránkách www.czechtourism.cz v sekci „Zahraniční zastoupení Francie“ a kapitole „Nabídka aktivit“.

Kalendář akcí plánovaných Velvyslanectvím ČR v Paříži s finanční podporou z programu Proped je následující:

22.05.2019
Prezentace a fórum o nabídce českých strojírenských dodávek. Celodenní seminář v Paříži s francouzskými nákupčími strojírenských a energetických podniků. Spolurealizátor Defia Services Plzeň. Příležitost pro české účastníky setkat se s francouzskými nákupčími strojírenských a energetických podniků.

01.-04.10.2019
Český stánek na veletrhu cestovního ruchu IFTM Top Resa v Paříži. Prezentace českých dodavatelů služeb v cestovním ruchu. Spolurealizátor agentura CzechTourism. Příležitost pro české dodavatele služeb v cestovním ruchu prezentovat se na veletrhu pro odbornou veřejnost.

17.10.2019
Workshop o nabídce služeb pro kongresovou turistiku v regionech ČR. Večerní workshop v Paříži. Spolurealizátor agentura CzechTourism. Příležitost pro české dodavatele služeb v kongresové turistice setkat se s francouzskými nákupčími těchto služeb.

07.11.2019
Prezentace českých dodavatelů energeticky úsporných technologií pro stavby při veletrhu Mondial du Bâtiment v Paříži. Odpolední seminář, spolurealizátor agentura CzechTrade. Příležitost pro české vystavovatele setkat se s potenciálními zájemci o české dodávky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem