Francie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnější položky pro český export uvádí Mapa globálních oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz.

Perspektivními odvětvími pro investice, které propaguje státní agentura na podporu obchodu a investic Business France, jsou agropotravinářství, robotika, informační technologie, finanční služby, logistika, automobilový a letecký průmysl, zdravotnictví, chemický průmysl a využití obnovitelných zdrojů energie.

Plánované privatizační projëkty se týkají privatizace státních podílů ve správě pařížských letišť ADP a energetickém koncernu Engie.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled francouzských veletrhů a výstav je uváděn na interrnetové adrese www.salons-online.com.

Akce plánované pařížskou kanceláří agentury CzechTrade jsou uváděny na internetové stránce www.czechtrade.cz/kalendar-akci pod heslem „Francie“ a akce pařížské kanceláře agentury CzechTourism na internetových stránkách www.czechtourism.cz v sekci „Zahraniční zastoupení Francie“ a kapitole „Nabídka aktivit“.

V rámci programu Proped jsou Velvyslanectvím ČR v Paříži plánovány následující akce:

22.-25.09.2020 – Český stánek na veletrhu cestovního ruchu IFTM Top Resa v Paříži (spolurealizátor agentura CzechTourism)
září 2020 – Den českého piva v Paříži (spolurealizátor agentura CzechTrade)

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 20. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem