Francie

Rozcestník informací o Francii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie covidu-19 bude mít dalekosáhlé důsledky na ekonomický a sociální vývoj Francie, která po třech měsících režimu výjimečného sanitárního stavu zaznamenala téměř 30 tis. obětí koronaviru. V červenci podala vláda demisi, novým premiérem byl jmenován Jean Castex. Vládní podpůrné programy proti koronavirové krizi zvýší deficit veřejných financí na několik následujících let. Francii očekává v tomto roce propad HDP až o 10 % a zvýšení poměru veřejného dluhu k ročnímu HDP na cca 115 %.

Vláda připravuje plán ekonomické podpory ve výši 100 mld. EUR na dva následující roky 2021 a 2022. Z toho 40 mld. EUR rozpočtu bude použito na obnovu průmyslu s cílem zlepšit konkurenceschopnost francouzského sektoru výroby, 20 mld. EUR na ekologickou transformaci hospodářství, 20 mld. EUR na podporu zaměstnanosti a školení mladých a 20 mld. EUR na opatření v oblasti solidarity (6 mld. EUR na investice do veřejných nemocnic). Definitivní znění plánu obnovy bude vyhlášeno dne 24. srpna 2020. Připravovaný návrh zákona o opravném finančním rozpočtu na řešení krize způsobené pandemií covidu-19 počítá s dodatečnými finančními prostředky kolem 45 mld. EUR pro sektory nejvíce zasažené pandemií, jako je cestovní ruch a letecký a automobilový průmysl.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Příležitosti pro české exportéry po koronavirové krizi lze odhadovat v pokračujícím trendu dosavadního francouzského kurzu k ekologizaci ekonomiky, jehož vnímání zmíněná krize ještě posílila. Nově také ve více zdůrazňovaném zájmu na udržení a modernizaci výroby ve Francii místo její delokalizace do vzdálené levnější ciziny, aby se snížilo riziko narušení dodávek při podobných krizích v budoucnu. Dále rovněž v zavádění pracovních postupů s větším využitím zařízení a programů pro automatizaci procesů a pracovní komunikaci na dálku.

Automobilový průmysl

V plánu pokoronavirové podpory automobilového průmyslu byly do konce roku 2020 pro oživení poptávky zavedeny nebo zvýšeny bonusy u nákupu nových aut, z toho nejvíce na elektromobily, s maximem 7 tis. EUR při ceně vozidla do 45 tis. EUR. Zároveň bylo naplánováno dosáhnout ve Francii do konce roku 2021 instalace 100 tis. nabíjecích stojanů a do roku 2025 roční výroby 1 mil. automobilů s elektrickým nebo hybridním pohonem. To bude představovat růst poptávky po nových elektrických komponentech a zařízeních jak pro výrobu aut, tak s tím spojenou dobíjecí infrastrukturu.

ICT

Koronavirová krize posílila úvahy o potřebě snižování rizika přerušení subdodávek výrobních dílů ze vzdálených zemí, což je příležitost pro nabídky zařízení a návodů pro flexibilní místní výrobu některých dílů tiskem 3D. Další růst poptávky lze odhadovat také po produktech softwarového inženýrství pro automatizované řízení výrobních a logistických procesů na dálku a po technologiích pro hygienickou bezkontaktní identifikaci osob u kontrolovaných vstupů.

Zábava a volný čas

Omezení nebo obavy z cestování do zemí mimo Evropu představují potenciál pro růst zájmu o evropské destinace a tím i příležitost pro české cestovní kanceláře a turistická místa k propagaci svých nabídek, s možností využít podporu pařížské kanceláře agentury CzechTourism a zúčastňovat se akcí, které pořádá.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Během krize avizovala francouzská vláda záměr výhledově významně zvýšit investice do zdravotnictví. To by znamenalo vyšší objem veřejných zakázek na nejrůznější vybavení nemocnic a pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu, a tím i více příležitostí pro nabídky českých dodávek. Zároveň lze očekávat nové příležitosti pro nabídky zdravotnického využití nanomateriálů a výzkumných služeb při vývoji biotechnologických postupů výroby léčiv.

Velvyslanectví ČR v Paříži
e-mail: commerce_paris@mzv.cz
www.mzv.cz/paris
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí