Francie se obává italské cesty

Jednou z nejpostiženějších evropských zemí je na začátku jara Francie, kde bylo k 22. březnu více než 16 tisíc nakažených koronavirem covid-19.

Dle oficiálního vyjádření francouzského Ředitelství národního zdraví (direction générale de la Santé) je celkem 7 240 osob v nemocnicích. V celé Francii od prokuknutí epidemie zemřelo k 22. březnu už 674 lidí.

Epidemie koronaviru covid-19 už zasáhla každý region metropolitní Francie. Nejvíce zasaženými oblastmi jsou aktuálně : l’Île-de-France, le Grand Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Pozitivní případy byly zaznamenány také v zámořských oblastech Francie – v Guadeloupe, Martinique, Guyana a také Réunion.

„Ve Francii byly zrušeny veřejné akce a veškerá veřejná shromáždění. Od neděle 15. března jsou uzavřeny všechny obchody (kromě potravin, lekáren, tabaků a bank), restaurace, bary a kavárny, kulturní a sportovní zařízení a obyvatelé jsou vyzýváni k omezení vycházení. Od pondělí 16. března jsou také uzavřené všechny školy. Hromadná a individuální doprava má být využívána co nejméně, čemuž bude odpovídá i klesající nabídka spojů,“ sděluje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii Vítězslav Blažek.

S účinností od 17 března 2020 rozhodl prezident republiky do odvolání, minimálně však na 15 dní následovně: Volné přesuny obyvatel ve Francii jsou zakázané s výjimkou níže uvedených případů, u kterých musí mít u sebe daná osoba vytištěné čestné prohlášení.

Seznam výjimek:
⦁ Přesun z místa bydliště do zaměstnání a zpět v případě, že není možná práce formou home office ;
⦁ Přesun za účelem realizace nejnutnějších nákupů v obchodech, které jsou nejblíže bydlišti ;
⦁ Přesun za účlem návštěvy lékaře
⦁ Přesun za účelem hlídání svých dětí, přesun za účelem pomoci ohrožených osobám, přesuny z naléhavých rodinných důvodů
⦁ Přesuny za účelem individuálního cvičení venku a to v bezprostředním okolí bydliště a bez shromažďování

Francouzská vláda vydala doporučení týkající firemní sféry a zaměstnanců, jedná se například o práci z domova, částečný úvazek, částečná nezaměstnanost, školení zaměstnanců a jejich příprava na situaci v případě dlouhodobého poklesu aktivity.

Situace ohledně kamionové přepravy na hranicích Francie je zatím bez větších změn. Německé úřady se rozhodly uzavřít hranice země s Francií, Švýcarskem a Rakouskem od pondělí 16. března, ale toto opatření by nemělo mít vliv na přepravu zboží a pro přeshraniční pracovníky

Z rozhodnutí prefektů koknrétních správních jednotek dochází v určitých departmánech a obcích ke kompletním zákazům nočního vycházení (couvre-feu nocturne). Porušení těchto nařízení se trestá peněžitou pokutou až 135 eur.

Totální podpora státu

„V pondělí 16. března 2020 vyhlásil francouszký prezident Emmanuel Macron totální podporu státu pro zamezení úpadků a masivního propouštění ze stran francouszkých firem. Vláda odblokovala celkem 300 miliard eur v podobě garancí na bankovní úvěry, dále 45 miliard pro daňové a sociální úlevy a dvě miliardy ze solidárního fondu. Francouzská vláda očekává, že letpos poklesne HDP o jedno procento, “ vypočítává ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii Vítězslav Blažek.

Vládní akční plán týkající se výše zmiňovaných 45 miliard EUR je rozdělen do souboru konkrétních a okamžitých vládních opatření pro společnosti, jejichž činnost byla prokazatelně omezena ve spojitosti s aktuální zdravotní krizí.

Ministerstvo hospodářství a financí dále vytvořilo pracovní skupinu pro hospodářskou kontinuitu, která denně řídí dopady na francouzské hospodářství. Na zasedání Rady vlády dne 18. března 2020 byl předložen návrh zákona umožňující provádění řady opatření.

Typy podpůrných opatření:

  • daňová opatření;
  • hospodářská a sociální opatření;
  • navázání vyhrazených kontaktů a konkrétních zdrojů informací.

1) Daňová opatření a další přímé podpory podnikům

Pro společnosti, které mají problémy s peněžními toky, platí následující opatření:Umožnit automatické odklady nadcházejících sociálních odvodů a / nebo plateb do URSSAF a / nebo francouzské daňové správy, a to automaticky a bez předchozího povolení.

a) Žádosti o prodloužené platební lhůty (nebo o vrácení březnových plateb provedených před 15. březnem) budou platit pro:
⦁ sociální odvody prostřednictvím webu URSSAF pro zaměstnavatele a samostatně výdělečně činné osoby (prodloužení možné až na tři měsíce, bez sankce);
⦁ daně na online platformě ⦁ www.impots.gouv.fr

b) Povolit slevy na přímé daně pro podniky v nejhorších situacích. Tyto slevy budou přezkoumávány případ od případu.
c) Zrychlené vratky DPH a ostatních daňových závazků ze strany daňové správy podnikům
d) V případě prokázaných obtíží bude francouzská vláda (prostřednictvím společnosti Bpifrance) schopna zaručit až 90% hotovostních půjček, které mohou společnosti (malé a střední podniky) potřebovat. Všeobecně oznámil francouzský prezident státní záruku za bankovní půjčky poskytnuté společnostem až do celkové částky 300 miliard eur.
e) Společnosti budou moci požádat o podporu vlády a Banque de France (zprostředkování úvěru), když požádají o změnu splátkového kalendáře nebo moratorium na úvěry u svých bank, na následujících šest měsíců.
f) Ministr hospodářství a financí rovněž oznámil vytvoření fondu solidarity ve výši nejméně jedné miliardy eur pro „mikropodniky, nejmenší podniky, pro osoby samostatně výdělečně činné“ s příjmy nižšími než milion eur ročně, které ztratily mezi březnem 2019 a březnem 2020 nejméně 70 procent jejich tržeb.
g) Pro malé a střední podniky, které čelí obtížím, mohou být dočasně pozastaveny platby za odběry vody, plynu, nájemného, elektřiny. (konzultace provádí stát s velkými pronajímateli a poskytovateli veřejných služeb, aby je v tomto ohledu povzbudili k solidaritě).

2) Hospodářská a sociální opatření

K zajištění hospodářského přežití společností a udržení zaměstnanosti byla přijata tato opatření:
a) Zjednodušené a posílené používání systému částečné činnosti, který je k dispozici společnostem, které mají cyklické hospodářské potíže. Tento systém, nazývaný také částečná nezaměstnanost, umožňuje společnostem získat finanční pomoc na kompenzaci ztráty příjmů způsobené snížením pracovní doby dotčených zaměstnanců.
b) V souvislosti s epidemií se vláda také rozhodla posílit vyrovnávací kompenzaci vyplácenou zaměstnancům, kteří se nacházejí v částečném zaměstnání. Ministr práce oznámil 13. března, že bude částečná nezaměstnanost, obvykle kompenzovaná do výše minimální mzdy, kompenzována ze 100%, a to vládou (až do 4,5 násobku minimální mzdy (SMIC)).
c) Poskytnutí podpory tzv. Business Mediátorů pro podniky, které čelí konfliktu v jejich obchodních vztazích se zákazníky a / nebo dodavateli.
d) Uznání epidemie Covid-19 jako případ „vyšší moci“ při zadávání veřejných zakázek francouzskou vládou a místními orgány, což má za následek vzdání se sakncí z pozdního dodání.
e) U některých průmyslových odvětví (stavebnictví, chemie) zrychlení postupů schvalování nových zdrojů dodávek s cílem podpořit tato průmyslová odvětví a současně respektovat sociální, environmentální a evropské normy.

Další dočasná opatření vyplynula z jednání francouzské vlády 25. března. Usnesla se na těchto dalších krocích:

Finanční příspěvky

  • Zvýšení letošního limitu na podporu systému sociálního zabezpečení na 70 mld. EUR.
  • Prodloužení výplat podpor v nezaměstnanosti osobám, kterým na ně skončil nárok v březnu.

Platební úlevy

  • Zákaz uplatňování poplatků z prodlení plateb nájemného OSVČ a malých podniků.

Provozní úlevy

  • Prodloužení možnosti kompenzací klientům v cestovním ruchu na 18 měsíců.
  • Rozšíření výdajových pravomocí výkonných složek místních samospráv po dobu bez zasedání příslušných kolektivních orgánů.

Pracovní mobilizace

  • Prodloužení maximální týdenní pracovní doby u nezbytných činností až na 60 hodin a zkrácení minimální doby odpočinku mezi dvěma směnami z 11 na 9 hodin.
  • Rozšíření možností zaměstnavatelů odložit nebo naopak jednostranně stanovit výběr dovolených.

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Paříž

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem