Počty nakažených ve Francii opět mírně rostou, země ale zrušila téměř všechna omezení

Počet případů na vrcholu epidemie covid-19 by mohl v březnu překročit 100 000 denně a to díky rychlejšímu přenosu po předchozích uvolnění téměř všech protipandemických restrikcí.

Ilustrační fotografie

Aktuální situace ve Francii v souvislosti s výskytem covidu-19

Protiepidemiologická opatření a plán rozvolňování:

 • Od 14. března končí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách s výjimkou městské hromadné dopravy, kde tato povinnost nadále přetrvává.
 • Dále končí povinnost nosit roušky ve školách, na univerzitách i ve firmách.
 • Práce z domova není nadále povinná, ale stále se tento způsob výkonu pracovní činnosti doporučuje.
 • Dále končí povinnost se prokazovat očkovacím pasem v restauracích, barech, při volnočasových aktivitách, na veletrzích, v nákupních centrech a ubytovacích zařízeních

Obecně nadále platí následující nařízení:

 • Povinnost nošení roušek od 6 let v hromadné dopravě.
 • Doporučení dodržování odstupu mezi osobami, které nejsou chráněny (tj. bez roušky), a to 2 metry.
 • Lidé, kteří jsou testovaní pozitivně na covid-19, musejí být po dobu sedmi dnů v karanténě (doma či na jiném vhodném místě). Po pěti dnech může pozitivně testovaná osoba opustit izolaci za předpokladu:
  o negativního antigenního nebo PCR testu,
  o člověk nemá žádné klinické příznaky infekce po dobu 48 hodin.

Zavedení očkovacího pasu:

Od pondělí 14. března končí povinnost se prokazovat očkovacím pasem („pass vaccinal“) na všech místech, kde to bylo potřebné (kulturní a volnočasové prostory, stravování, výstavy a veletrhy atd)

Nicméně, doklad o bezinfekčnosti („pass sanitaire“) zůstává nadále podmínkou pro zdravotnická zařízení, domovy pro seniory a další instituce tohoto charakteru.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Makroekonomické výhledy a vládní podpůrné programy

Vývoj makroekonomických ukazatelů

V roce 2020 přispěla koronavirová krize k poklesu HDP Francie o 8 %. Zároveň došlo k poklesu spotřeby domácností o 7,2 %, investic o 8,6 %, vývozu o 16,1 % a dovozu o 12,2 %.

Podle předběžných údajů zveřejněných statistickým úřadem INSEE 28. ledna vzrostla francouzská ekonomika v roce 2021 o 7 %, nejvíce za posledních 52 let. Ve 4. čtvrtletí minulého roku se HDP zvýšil o 0,7 % po mezičtvrtletním růstu o 3,1 % ve 3. čtvrtletí. Růst ve 4. čtvrtletí podpořily především výdaje na spotřebu domácností, které se zvýšily mezi čtvrtletně o 0,4 %.

Zahraniční obchod rostl ve 4. čtvrtletí rychleji než domácí poptávka: vývoz o 3,6 % a dovoz o 3,2 %. Zahraniční obchod přispěl ve 4. čtvrtletí mírně negativně k růstu HDP (-0,2 bodu po +0,2 bodu v předchozím čtvrtletí.

Po velmi silném růstu v roce 2021 by oživení ekonomické aktivity mělo pokračovat i v první polovině roku 2022 (+0,4 % v prvním čtvrtletí a +0,5 % ve druhém). Banque de France předpovídá pro rok 2022 růst o 3,6 procenta.

Francie zaznamenala v roce 2021 největší obchodní deficit v historii. Schodek zahraničního obchodu dosáhl 84,7 miliardy eur ve srovnání s 64,7 miliard eur v předchozím roce. Zhoršení schodku je vysvětleno „výraznějším oživením dovozu (+18,8 % po -13 % v roce 2020) než vývozu (+17 % po -15,8 %)“ a nárůstem cen surovin a energií. Dosud největší obchodní deficit Francie byl zaznamenán v roce 2011, a to 75 miliard eur.

Průměrná míra inflace za rok 2021 byla 1,6 %. Důvodem je oživení světové poptávky po
energiích a surovinách. Jedná se o nevětší nárůst cen od roku 2018. Podle údajů statistického úřadu INSEE dosáhla inflace v lednu 2,9 %. Podle předpovědi bude růst cen vyšší, než se očekávalo. Do konce prvního pololetí roku 2022 by měl nárůst cen meziročně dosáhnout 3 až 3,5 %.

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 dosáhla míra zaměstnanosti osob v produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let 67,5 procenta. INSEE oznamuje „historicky nejvyšší úroveň zaměstnanosti“ od roku 1975, kdy statistický úřad začal měřit míru zaměstnanosti ve smyslu Mezinárodní organizace práce ILO.

Podle údajů zveřejněných Banque de France činil celkový počet úpadků francouzských podniků zaznamenaných za posledních dvanáct měsíců 27 792, což je o 7 % méně než ve stejném období předcházejícího roku.

Schodek státního rozpočtu a odhad ceny koronavirové krize

Schválený rozpočet pro rok pro rok 2022 počítá se schodkem ve výši 153,8 miliardy eur, oproti původně plánovanému schodku 143,4 miliardy. Dle vlády je rozpočet na rok 2022 sestaven tak, aby umožnil výdaje a investice ve prospěch ekonomického růstu.

Na konci roku 2021 se odhaduje rozpočtový schodek na úrovni 8,1 % HDP, ve srovnání s 9,1 % v roce 2020. Pro rok 2022 je očekáván rozpočtový deficit pod 5 % v poměru k HDP. Díky hospodářskému oživení a snížení rozpočtového schodku by měla míra zadlužení dosáhnout v roce 2022 113,5 % v poměru k HDP (oproti 115,3 % pro rok 2021).

Koronavirová omezení provozu

Od 24. ledna vstoupil v platnost očkovací průkaz, který nahradil covid pass, pro lidi starší 16 let, v kulturních a zábavních provozech přijímajících veřejnost nad 50 osob, při návštěvách kaváren, restaurací, veletrhů a výstav, při cestách letadlem, vlakem a autobusem na dlouhou vzdálenost a z rozhodnutí pařížské prefektury při vstupu do obchodních domů a obchodních center o rozloze nad 20 000 m 2 (více viz část OPATŘENÍ).

Od 16. února 2022 jsou znovu otevřeny diskotéky a v barech a kavárnách je povolena konzumace ve stoje, taktéž bude možné konzumovat v kinech, na stadionech a v dopravních prostředcích. Od 28. února nebude povinné nosit roušku v uzavřených prostorách, kde je povinný očkovací průkaz (restaurace, výčepy, veletrhy.)

Koronavirové podpory

Od plošných opatření na podporu firem přešla vláda od října 2021 k cíleným opatřením na podporu zasažených podniků a sektorů. Jedná se především o společnosti ze sektorů S1 a S1bis (hotely, restaurace, eventy, catering, cestovní kanceláře a volnočasové aktivity ve vnitřních prostorách).

Nepokryté fixní náklady (coûts fixes):

Pro měsíce prosinec 2021 a leden 2022 mohly podniky ze zasažených sektorů S1 a S1bis využít podpor v rámci programu „převzetí nepokrytých fixních nákladů“, pokud přišly o 50 % svého obratu ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Opatření kompenzuje 90 % provozních ztrát a v případě firem s více než 50 zaměstnanci 70 %. V případě diskoték, které byly zcela uzavřeny v prosinci a lednu, je kompenzováno sto procent provozních ztrát.

Půjčky garantované státem (PGE):

Program úvěrů garantovaných státem (PGE) byl prodloužen do 30. 6. 2022. Velmi malé podniky v obtížích si budou moci splácení úvěrů se státní zárukou (PGE) rozložit až na 10 let oproti původním šesti letům a začít splácet o šest měsíců později, než bylo plánováno, tedy až na konci roku 2022.

Opatření na podporu drobných podnikatelů:

Živnostníci a drobní podnikatelé ze sektorů hotelnictví, stravování, noční podniky, eventy a cestovní kanceláře mohou požádat o výjimečnou finanční pomoc, pokud registrují ztrátu obratu minimálně 50 %. Opatření je určeno živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří nevyužívají programu nepokrytých fixních nákladů. Zároveň mohou využít programu snížení sociálních odvodů. Drobným podnikatelům ze sektoru S1 a S1bis, jejichž aktivita klesla v prosinci a/nebo v lednu nejméně o 65 %, jsou sociální odvody v těchto měsících zcela odpuštěny.

Částečná zaměstnanost (activité partielle):

Společnosti v zasažených sektorech S1 a S1 Bis, které přišly o více než 65 % obratu, nebo podléhají sanitárním omezením (zákaz konzumace na stání, zákaz konzumace v kulturních prostorách apod.), mohou znovu využít opatření částečné zaměstnanosti bez spoluúčasti zaměstnavatele.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Postepidemické vyhlídky

Na podporu postepidemického oživení francouzské ekonomiky byly naplánovány výdaje a daňové úlevy v hodnotě 100 miliard plánem obnovy, tzv. France Relance, který byl 23. 6. 2021 schválen Evropskou komisí s příspěvkem 39,4 miliardy eur z fondu (post-covidové) obnovy EU.

Ministerstvo hospodářství a financí včera oznámilo, že stát vyplatil téměř 1,6 miliardy eur na podporu 782 projektů přemístění podniků do Francie nebo na jejich modernizace v rámci programu France Relance.

Francie obdržela v srpnu 2021 první platbu od EK ve výši 5,1 miliardy eur, tj. 13 %. O vyplacení dalších cca 5 miliard z evropského fondu Francie požádala na podzim a očekává jejich proplacení na jaře 2022.

Francouzský prezident představil v úterý 12. října 2021 nový investiční plán France 2030,
který počítá s investicemi ve výši 30 miliard eur na období 5 let do sektorů „budoucnosti“, jako jsou energetika, zelený vodík, bezuhlíková doprava (automobilová a civilní letecká), vesmírné projekty, zdravotnictví (biomedicína). Investice v rámci plánu France 2030 mají podpořit průmyslovou konkurenceschopnost a technologie budoucnosti, pomoci s ekologickou tranzicí v klíčových sektorech francouzské ekonomiky jako jsou energetika, automobilový, letecký a vesmírný průmysl.

Poslanecká sněmovna schválila vyplacení prvních záloh v rámci investičního plánu France 2030 ve výši 3,5 miliard eur v roce 2022 (z toho 2,84 miliardy v dotacích, které budou mít přímý vliv na státní rozpočet a výši rozpočtového schodku a 660 milionů určených na investice do vlastního kapitálu společností.

Ministr Bruno Le Maire oznámil úpravu návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který počítá s navýšením veřejných výdajů o dodatečných 10,2 miliardy. Tyto navýšené výdaje zahrnují první výplaty v rámci investičního plánu France 2030 a také kompenzace na zmírnění dopadů rostoucích cen energií ve výši 6,2 mld. EUR v roce 2022 (z toho 2,3 miliardy na tzv. „kompenzace inflace“ pro nejzranitelnější osoby a zbývající částka souvisí se zastropováním navyšování cen energií).

Schodek zahraničního obchodu by měl dosáhnout za celý uplynulý rok 2021 rekordních 87 miliard.

Ilustrační fotografie

Vládní plán obnovy francouzské ekonomiky France Relance

Francouzský premiér Jean Castex představil dvouletý plán na oživení ekonomiky, tzv. France Relance. Plán v hodnotě 100 mld. EUR představuje kolem sedmdesáti opatření ve třech prioritních směrech: ekologická transformace ekonomiky, konkurenceschopnost firem a tzv. sociální soudržnost.

Tento plán má, kromě nápravy důsledků koronavirové krize, přispět také k  budoucímu rozvoji francouzského hospodářství. Cílem je dosáhnout v roce 2022 předkrizové úrovně hospodářské aktivity a začít opět snižovat nezaměstnanost, která by se v letošním roce měla navýšit o cca o 800 tis. osob. Již v roce 2021 by tak měl plán pomoci vytvořit 160 tis. nových pracovních míst.

Tato enormní finanční vládní podpora bude ze 40 % financována z příspěvku EU a zbytek ze státního rozpočtu roku 2021 a 2022. Dle předběžného odhadu se tak poměr veřejného dluhu k HDP bude v důsledku tohoto plánu držet nad hranicí 120 % až do roku 2025, když dřívější předpovědi naznačovaly pokles tohoto ukazatele na 117,5 % již v roce 2021. Plán France Relance je tedy střednědobým investičním plánem, a to v následujících oblastech:

 • Celkem 30 mld. na tzv. ekologickou transformaci hospodářství. Z této sumy půjde:
  • 11 mld. na rozvoj bezemisní automobilové a nákladní železniční dopravy, na cyklistické stezky a stanoviště a na hromadnou dopravu.
  • 9 mld. bude směřovat na energetickou transformaci firem, z toho 2 mld. na rozvoj využití „zeleného“ vodíku.
  • 7 mld. bude investováno do energetické modernizace budov, z toho 2 mld. na soukromé budovy.
  • 1,2 mld. podpoří udržitelnější zemědělskou výrobu zdravějších potravin.
  • 0,3 mld. půjde na rozvoj vodovodní a kanalizační sítě hlavně v zámořských územích.
 • Celkem 34 mld. půjde na tzv. rozvoj konkurenceschopnosti podniků. Z této sumy představuje:
  • 20 mld. nižší zdanění výroby 50% snížením odvodů DPH a pozemkové daně.
  • 11 mld. bude směřováno na inovace, z toho 385 mil. na rozvoj IT u nejmenších a středních firem.
  • Zbylé 3 mld. představují státní záruky na konsolidační bankovní půjčky.
 • Celkem 36 mld. na sociální a teritoriální soudržnost. Z toho například:
  • 6,6 mld. na podpory v dlouhodobé částečné zaměstnanosti,
  • 6,5 mld. na podporu zaměstnanosti mladých do 26 let,
  • 6 mld. na podporu nemocničních investic
  • a 5,2 mld. na podporu investic místních samospráv.

Přesné informace o aktuálním vývoji situace ve Francii jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách francouzské vlády. Aktuální informace a další vývoj můžete také sledovat na stránkách českého zastupitelského úřadu v Paříži.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Francie

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 1. 3. 2022)

Jak cestovat do Francie?

Pro vstup do Francie je třeba se prokázat platným Covid pasem. V praxi jde o evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů či ukončené očkování či prodělání nemoci v posledních šesti měsících.

Začíná platit přeočkovací povinnost. Francie přijala zákon o zavedení očkovacího pasu, který výrazně omezuje pohyb a volnočasové aktivity ve Francii pro neočkované osoby. Zavedení očkovacího pasu se nevztahuje na podmínky vstupu do země.

Všichni cestující (očkovaní i neočkovaní) musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Cestovatelé s očkováním nebo po prodělání nemoci

 • Cestující ze států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Franci předložit potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson and Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala nemoc Covid-19) nebo certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max. 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Platí to pro všechny od 12 let.

Cestovatelé bez očkování

 • Jedinci se musí prezentovat negativním PCR (platný maximálně 72 hodin) nebo antigenním testem (platný max. 48 hodin). Platí i pro tranzitující osoby.

Otevřené hranice: Ano/možné jsou i turistické cesty

Při cestě ve směru do Francie musíte splnit ještě tyto doplňující podmínky:

Karanténa: Ne

Formulář: Ano – vyplňuje se příjezdový formulář pro všechny cestující
hromadnou dopravou.

Tranzit přes Francii

Pozemní tranzit – platí stejné podmínky

Při leteckém tranzitu – platí stejné podmínky

Podmínky pro návrat do ČR

Od 15. února se změnily podmínky pro vstup či návrat do České republiky. Opustil se tzv. semafor, tedy vstup do země nebude většinově závislý na míře rizika země odjezdu. Barva země ale zůstává relevantní pro příjezd cizinců.

Nově se i podmínky pro vstup liší v závislosti cest v rámci EU a mimo EU. Ve většině případů se nyní bude uplatňovat systém očkování – testování – prodělání nemoci.

Příjezd ze zemí EU

Všichni přijíždějící ze zemí EU musí vyplnit příjezdový formulář. Dále se cestující musí být schopni prokázat jednou z následujících možností:

 • certifikátem o dokončeném očkování či očkování posilovací dávkou
 • certifikátem o prodělání nemoci covid-19
 • negativním výsledkem antigenního či PCR testu.

Od odběru antigenního testu nesmí uplynout více než 24 hodin, od odběru PCR testu nesmí uplynout více než 72 hodin.

Občané ČR, EU nebo osoby s povolením pobytu na území EU v případě příjezdu individuální dopravou nemusí příjezdový formulář vyplnit, nemusí se prokazovat ani certifikátem očkování či prodělané nemoci nebo negativním výsledkem antigenního či PCR testu.

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí