Epidemie koronaviru ve Francii slábne, vláda startuje podporu ekonomiky

Od pondělí 11. května se v celé Francii postupně uvolňuje celostátní karanténa a zákazy volného pohybu osob. Otevřené jsou již maloobchodní prodejny a většina služeb, restaurace a kavárny však zůstávají nadále zavřené, a to minimálně do 2. června. Obchodní cesty českých podnikatelů do Francie stále nejsou možné.

Ve Francii i během května dochází k neustálému poklesu počtu pacientů zasažených koronavirem s potřebou nemocniční intenzivní péče, což potvrzuje, že stávající vlna epidemie je na ústupu.

Dle oficiálního vyjádření francouzského Ředitelství národního zdraví (Direction générale de la Santé) bylo ve Francii k 20. květnu hospitalizováno 17 974 000 nakažených, což představuje opětovný pokles hospitalizací o 3 tisíce lidí během 1 týdne.

1794 lidí je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče, což představuje další týdenní pokles o více než 350 osob. V celé Francii zemřelo do 20. května 28 132 lidí.

Přehled omezení volného pohybu osob

Od 11. Května je v celé Francii umožněn opět volný pohyb osob bez nutnosti prokazování se podepsanými formuláři a zároveň došlo k otevření maloobchodních prodejen. Uvolňování však probíhá v odlišné míře dle dvou kategorií regionů.

Míra uvolňování vychází z mapy Francie rozdělené na červené a zelené oblasti, které odrážejí stav šíření epidemie z hlediska tří kritérií: poměr pacientů, kteří se obrátí na pohotovost s podezřením na nákazu koronavirem, vytíženost nemocničních kapacit a připravenost k provádění dostatečného počtu testů.

„Červenou“ oblast tvoří čtyři severovýchodní regiony (Hauts-de-France, Grand-Est, Ile-de-France, vč. Paříže, a Bourgogne-Franche-Comté). Zde bude první fáze uvolňování pomalejší než ve zbytku Francie.

Pokud zelené regiony zůstanou zelenými další dva týdny, bude zváženo v těchto regionech významnější uvolnění (včetně otevření restaurací či kaváren). Současné zákazy naopak zůstávají nadále platné na zámořském území Mayotte, jež bylo jako jediné z první fáze vyňato.

Po celé Francii vznikly zvláštní týmy pro sledování šíření viru, které kontaktují osoby, jež mohly být v blízkém kontaktu s nakaženou osobou. Tyto osoby budou umístěny do karantény, budou testované sedm dní po posledním kontaktu s nakaženým a i v případě negativního testu by měly zůstat dalších sedm dní v izolaci (doma či v hotelu, který dojednal stát). Mobilní aplikace pro sledování viru není zatím k dispozici.

Pohyb na veřejnosti je možný do skupin deseti osob. Otevřít od 11. května mohla pouze malá muzea či knihovny, avšak veškerá větší kulturní, sportovní a společenská centra zůstávají uzavřena. Je možné vykonávat pouze individuální sporty v otevřených prostorách.

Velké společenské akce s předpokládanou účastí přesahující 5000 osob jsou zakázány minimálně do září. Sezona 2019/2020 profesionálních kolektivních sportů byla ukončena.

Cestování v rámci kontinentální Francie je omezeno na domovský departement, či na 100 km od obvyklého bydliště. Nad 100 km je možné se přemisťovat na základě neodkladných důvodů (profesních či rodinných – účast na pohřbu, péče o blízké), cestující musí mít doprovodný formulář. Cestování kvůli dovolené či pobytu na chatě stále nebude povolené.

Počet vlaků, které se pohybují mezi regiony (TGV a Intercité), bude navýšen do konce května až na cca 40 % běžného provozu, nicméně jejich kapacita může být vytížena pouze do 50 %. Pod hrozbou pokuty 135 eur je zavedena povinnost pro osoby od 11 let nosit roušku v hromadných dopravních prostředcích a mít zarezervované místo (vlaky).

Vnější hranice EU zůstávají uzavřeny. Premiér vydal 12. 5. 2020 nařízení týkající se opatření na hranicích:

 • Zavádí se možnost karantény pro francouzské a cizí občany, kteří vstoupí na na území Francie z území, kde cirkuluje infekce. Seznam zón bude definován ve zvláštním dekretu.
 • Karanténa se netýká osob, které vstupují na francouzské území z evropského prostoru (členské státy EU, UK, CH, ISL, LI, NO, Andorry, Monaka, Vatikánu a San Marina).
 • Trvají omezení na vnitřních hranicích, seznam s výjimkami byl rozšířen zejména o neodkladné rodinné důvody (starost o dítě, školní docházka, návštěva osoby umístěné v pečovatelském domě).

Povolení pro překročení národních hranic a pro volný pohyb po kontinentální Francii pro občany EU platí pouze v následujících situacích :

 • Osoby a jejich rodinní příslušníci mající v kontinentální Francii trvalý nebo dlouhodobý pobyt
 • Osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území kontinentální Francie
 • Zdravotní pracovníci za účelem boje s covid-19
 • Zaměstnanci dopravních firem včetně námořní dopravy
 • Posádky osobních a nákladních letadel
 • Diplomaté a pracovníci mezinárodních institucí,
 • Přeshraniční pracovníci překračující pozemní hranici se sousedícími zeměmi
 • Francouzští občané a jejich rodinní příslušníci

Makroekonomické výhledy a vládní podpora ekonomiky

Při posledním statistickém průzkumu francouzské centrální banky byly za duben 2020 odhadnuty následující hodnoty:

– měsíční pokles hospodářské aktivity o 27 %

– počet dnů přerušení výroby v průměru 5 dnů, v rozmezí od 1 dne ve farmaceutickém průmyslu po 11 dnů v dopravním strojírenství

– počet dnů přerušení maloobchodu a služeb v průměru 6 dnů, v rozmezí od 1 dne v poradenství po 24 dnů u restaurací, jídelen a ubytovacích zařízení

– využití výrobních kapacit na 46 % (oproti dlouhodobému průměru kolem 80 %), v rozmezí 77 % u farmaceutického průmyslu a 8 % u automobilového

– využití práce z domova v rozmezí přes 70 % u poradenství a vydavatelství po 14 % ve stavebnictví

S ohlášením detailů první fáze uvolňování koronavirové karantény od 11. 5. 2020 bylo zároveň avizováno pokračování podpůrných ekonomických opatření, u kterých vznikly dohady, a sice: prominutí odvodů postižených malých podniků na sociální zabezpečení za březen, duben i květen, pokračování podpory postižených malých podniků z fondu solidarity do konce května a ochrana nájemníků před výpovědí do července.

Úpravy státního rozpočtu

Návrh druhé letošní úpravy státního rozpočtu byl schválen a úprava publikována 26. dubna ve sbírce zákonů. Projektuje zvýšení letošního rozpočtového schodku v důsledku nemoci covid-19 o 110 miliard euro, takže jeho poměr k HDP nyní vychází na 9,1 % (v roce 2009 to v důsledku globální finanční krize bylo 7,2 %). Zároveň se odhaduje zvýšení poměru veřejného dluhu k HDP na 115 % při odhadovaném poklesu HDP o 8 % (největším od konce 2. světové války). Již nyní je však podle odhadu ministra hospodářství pravděpodobné, že právě schválená úprava nebude stačit, takže lze očekávat ještě další.

Dle odhadu ministerstva financí dosáhne letos schodek rozpočtu sociálního zabezpečení částky minimálně 41 miliard euro, když původně bylo pro letošek plánováno jen 5,4 miliardy s výhledem dosažení rovnováhy příjmů a výdajů do roku 2023.

Růst deficitu způsobují nejen vyšší výdaje zejména ze zdravotního pojištění, ale hlavně krizový pokles odvodů a vkladů do systému, které jsou tak za celý rok očekávány o 31 mld. euro nižší. Tento odhad je přitom ještě minimální, protože kalkuluje s doplacením všech kvůli koronaviru odložených splátek odvodů do konce roku. Pro jistotu byl proto záporný pokladní limit systému zvýšen na 70 miliard eur.

Podpora firmám v cestovním ruchu

Předseda francouzské vlády včera ohlásil plán na podporu poskytovatelů služeb v cestovním ruchu a veřejném stravování. Plán zahrnuje uvolnění karanténního režimu tak, aby v červenci a srpnu mohli Francouzi cestovat a trávit dovolenou ve Francii (s případnou výjimkou uzavřených lokalit), prodloužení možnosti podpory v částečné nezaměstnanosti do konce roku, prodloužení možnosti příspěvku z koronavirového fondu solidarity do konce září, zvýšení denního limitu pro úhradu útraty v restauracích podnikovými stravenkami z 19,- na 38,- euro a možnost jejich využití i o víkendu a svátcích do konce roku.

Zároveň již 62 tis. podniků v tomto odvětví využilo možnosti koronavirové bankovní půjčky se státní zárukou, dosud v celkové výši 6,2 mld. euro. Celková hodnota státní pomoci tomuto odvětví má přesáhnout 18 mld. euro.

Dle posledního odhadu z francouzského ministerstva zahraničních věcí by za týden měl být vyhlášen harmonogram uvolňování cestovního ruchu ve Francii s tím, že od 21.6. by se mohlo přistoupit k otevření maxima letovisek. Je však pravděpodobné, že v letošní letní sezóně nebude režim ještě uvolněn pro turisty ze zámoří, kteří představovali 1/5 návštěvnosti a 1/3 tržeb.

I když je Francie nejčastější turistickou destinací na světě, tak příjmy z cestovního ruchu se na jejím HDP v minulých letech podílely „jen“ kolem 2,5 %, protože země má více silných odvětví národního hospodářství. Největší podíl cestovního ruchu na HDP mělo dosud z větších evropských zemí Chorvatsko (přes 20 %), Řecko (přes 9 %) a Portugalsko (přes 8 %). O něco větší než Francie mělo tento podíl dokonce například i Česko (kolem 3 %).

Rekapitulace opatření ekonomické podpory v koronavirové krizi

Pro všechny firmy je uznána koronavirová epidemie jako zásah vyšší moci při zpožděném plnění veřejných zakázek bez penalizace z prodlení.

Všechny firmy mohou žádat o odklad splátek daní a odvodů na sociální zabezpečení, zrychlené vracení kreditu z daňových odpočtů a ve výjimečných případech o slevu na daních a poplatcích, pokud se zaváží nevyplácet v roce 2020 dividendy a nakupovat akcie.

Firmy mohou dále u centrální banky zažádat o konzultaci a zprostředkování odkladu splátek bankovních úvěrů u komerčních bank. U komerčních bank mohou zažádat o úvěr se státní garancí do výše tří měsíčních tržeb nebo dvouletého objemu mezd u inovačních podniků nebo těch založených po 1. 1. 2019, splatný do 5 let s ročním odkladem splátek, pokud se zaváží nevyplácet v roce 2020 dividendy a nakupovat akcie.

Dále mohou firmy zažádat u ministerstva práce o podporu v částečné nezaměstnanosti ve výši 70 % hrubé mzdy (100 % u minimálních a nižších mezd) až do výše 6927 eur měsíčně pro zaměstnance nepracující v důsledku karantény.

OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců možnost žádat o smírný odklad plateb poplatků za vodu, plyn a elektřinu u jejich dodavatelů, dále o odklad plateb nájemného na základě výzvy hlavních asociací pronajímatelů, dále o příspěvek až 1500 eur z Fondu solidarity (dotovaného státem, místními samosprávami a dobrovolně velkými společnostmi), pokud mají roční obrat pod 1 milionu eur, zdanitelný zisk pod 60 tis. euro a ztrátu tržeb kvůli karanténě minimálně o 50 %.

Ve výjimečných případech mohou OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců požádat o další příspěvek z Fondu solidarity ve výši 2000 euro při bezprostředně hrozícím bankrotu, pokud mají minimálně jednoho zaměstnance.

Informace z vybraných oborů francouzské ekonomiky

Dle poslední analýzy vydané Francouzskou národní bankou (Banque de France) byl celkový pokles hospodářské aktivity ve Francii v měsíci dubnu na úrovni -27 % oproti normálnímu stavu. Míra využití výrobních kapacit ve Francii poklesla v dubnu na 46 %.

Podle průzkumů u manažerů a majitelů firem by se však situace měla v květnu výrazně zlepšit a to především v průmyslu a ve stavebnictví. Například využití výrobních kapacit v automobilovém průmyslu by se mělo zvýšit z dubnových 10 % na předpokládaných 44 % v květnu.

Farmaceutický průmysl by se měl v květnu pohybovat na úrovni 90 % svých kapacit a výrobní kapacity v metalurgickém průmyslu by se měly v květnu zvýšit na 58 %. Celkově by se během května mělo zvýšit využití všech průmyslových kapacit ve Francii na 66 procent.

Manažeři ve stavebním průmyslu odhadují zvýšení aktivit z dubnových 24 % na 58 %.

V oblasti služeb bude květnový vývoj velmi heterogenní. Například restaurační služby by k květnu měly dosáhnout 22 % svých obvyklých výkonů, hotelové služby však budou dále stagnovat na úrovni cca tří procent oproti normálu. Služby v oblasti oprav vozů by během května měly růst na 53 % ze stávajících 16 %.

byvalet / Shutterstock.com

Přesné informace o aktuálním vývoji situace ve Francii jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách francouzské vlády. Aktuální informace a další vývoj můžete také sledovat na stránkách českého zastupitelského úřadu v Paříži.

Archiv zpráv ke koronaviru ve Francii a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem