Thajsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Kromě pozitivního ekonomického výhledu má Thajsko k ČR dlouhodobě blízko a může být proto skvělou příležitostí pro české firmy rozvinout své aktivity.

Thajsko patří mezi významné investory v okolních zemích a skýtá řadu příležitostí českým firmám spolupodílet se na řadě projektů v této oblasti, obzvláště v energetice, infrastruktuře, zemědělství a průmyslu. V neposlední míře nabízí investorům rozvinout aktivity v průmyslových zónách. Patří mezi významné destinace i z turistického pohledu kam ročně míří miliony turistů.

Smluvní a institucionální rámec

Česká republika má s Thajskem uzavřenu Dohodu o hospodářské spolupráci (Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o hospodářské spolupráci) podepsanou v lednu 2013 v Thajsku. Z dohody vyplývá ustavení Společné komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž 2. zasedání se konalo v roce 2019 v Thajsku a příští zasedání se plánuje uskutečnit v průběhu roku 2021 v Praze (přesný termín bude dohodnut diplomatickou cestou). Jednání komise se účastní zástupci podnikatelské sféry obou zemí.

Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi ASEAN podepsaná v Kuala Lumpuru dne 7. 3. 1980, v platnosti od 1. 10. 1980. VSR k této dohodě přistoupilapodpisem Protokolu o rozšíření dohody podepsaným v Singapuru dne 14. 2. 1997.

Plánované akce

České firmy se pravidelně v rámci oficiálních akcí účastní mezinárodních veletrhů v Indonésii a to jak formou společných účastí nebo v rámci soukromých aktivit. Z tohoto pohledu je nutné sledovat nabídky na webových portálech MPO, MZV, ZÚ ČR a kanceláře CzechTrade.

V roce 2021 je plánováno 3. zasedání Společné komise (termín bude upřesněn).

Ing. Jaromír Dudák, dudak@mpo.cz, tel.: 224 852 832,
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Thajsko

Doporučujeme