Thajsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V Thajsku jsou identifikovány následující příležitosti:
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0105 – Drůbež
HS 1003 – Ječmen
HS 1205 – Semena řepky olejky, i drcená
HS 1514 – Olej řepkový, hořčičný, frakce, chemicky neuprav.
HS 1522 – Degras, zbytky po zpracování tuků, vosků
HS 2303 – Zbytky škrobárenské, řízky řepné, bagasa, mláto
HS 2403 – Výrobky, náhražky tabákové, tb. výtažky, tresti
HS 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená
HS 0404 – Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené
Sklářský a keramický průmysl HS 7003 – Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac.
HS 7004 – Sklo ploché, tažené, foukané, jinak nezprac.
HS 7008 – Jendotky izolační z několika tabulí, ze skla
HS 7013 – Sklo stolní do domácnosti, kňské aj. zboží
HS 7015 – Skla hodinová, brýlová, korekční, dutá ap., koule
HS 7018 – Perly, imitace perel, drahokamů ap., ze skla
Kovozpracovatelský průmysl HS 7224 – Ocel legovaná ost., v ingotech aj. tvarech, zákl.
HS 7309 – Nárže, cisterny ap., ze železa a oceli nad 300 l
HS 8101 – Wolfram, výrobky z něj, odpady, šrot
Strojírenský průmysl HS 8419 – Stroje ke zprac. materiálů změnou teplot
HS 8457 – Obráběcí centra, stroje obráběcí stavebnicové
HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů
HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, fré, řezání závitů
HS 8462 – Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary ap.
HS 8463 – Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů
HS 8465 – Stroje obráběcí na opracování dřeva, korku ap.
HS 8479 – Stroje mech. s vlastní indiv. funkcí j. n.
Civilní letecký průmysl HS 8526 – Radiolokátory ap., radiové přístroje pro dálkové řízení
HS 8805 – Ostatní letecké zařízení, katapulty ap., simulátory
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 2941 – Antibiotika
HS 3006 – Zboží farmaceutické jiné
HS 9401 – Sedadla, na lékařská ap., i proměnitelná v lůžka
Obranný průmysl HS 9302 – Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně
HS 9303 – Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost.
HS 9306 – Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní
Železniční a kolejová doprava HS 7302 – Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj.
HS 8607 – Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel
HS 8608 – Materiál kolejový svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení
Energetický průmysl HS 7311 – Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli
HS 7321 – Kamna, vařiče aj., pro domácn., ze železa n. oceli
HS 8402 – Generátory na výrobu vodní nebo jiné páry
HS 8406 – Turbíny na páru vodní nebo jinou
HS 8413 – Čerpadla i s měř. zařízením, zdviže na kapaliny

HS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj.

HS 8503 – Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.

HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory

Vodohospodářský a odpadní průmysl

JS 8414 – Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj.

HS 8421 – Stroje na čištění a filtraci vody a plynů, odstředivky

HS 8479 – Stroje mechanické s vlastní individ. funkcí jinde neuv.

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz.

V současnosti probíhá v rámci vládní strategie Thailand 4.0 se zaměřením na průmysl 4.0 podpora nového ekonomického projektu – Východního ekonomického koridoru (Eastern Economic Corridor), který má poskytnout dodatečné investiční pobídky pro zahraniční investory ve výrobě a službách s vysokou přidanou hodnotou. EEC zahrnuje tři provincie Chachoengsao, Rayong a Chonburi na výdhodním pobřeží Thajského zálivu. Projekt má v gesci Eastern Economic Corridor Office. Rozvoj EEC bude do následujícíh let vyžadovat masivní investice jak veřejného, tak především soukromého sektoru, se kterým thajská vláda počítá při realizaci svých cílů na rozvoj dopravní infrastruktury (železnice, letiště, námořní přístavy).

Hlavním cílem thajské vlády do budoucna je využít příležitostí v rámci rozvoje a investic do tzv. „existující S-křivky“ a „nové S-křivky“ (S-curves) v rámci národní ekonomiky. V obou případech se jedná o 5 sektorů (na každou S-křivku), tedy 10 sektorů celkem. V rámci stávající S-křivky se jedná o dodatečné investice do závodů a přidávání hodnoty v oblasti nové generace automobilévého průmyslu, chytré elektroniky, vysoce příjmové turistiky, efektivního zemědělství a potravinářských inovací. Zaměření na nové sektory v rámci druhé S-křivky zahrnuje automatizaci a robotiku, letectví, bioenergetiku a biochemii, digitální ekonomiku a zdravotnické technologie a zdravotnictví obecně. Investice v rámci těchto sektorů mají být ze strany thajské vlády bonifikovány, detaily k investičním pobídkám jsou k nalezení na stránkách thajského Výboru pro investice (Board of Investment).  Nově byl do oblasti podporovaných sektorů zařazen také obranný průmysl.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v roce 2019:

  • únor – Prezentace firem k vojenské a civilní obraně proti nebezpečným látkám (HAZMAT/CBRN) v Bangkoku
  • duben/květen – Incomingová mise thajských představitelů z oblasti vesmírného průmyslu do ČR
  • květen – Incomingová mise u příležitosti veletrhu IDET do ČR
  • říjen/listopad – Mise institucí a firem z oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin (Thajsko, Laos)
  • listopad – Czech Defense Industry Day (Bangkok) – souběžně s veletrhem Defense & Security 2019

V Thajsku probíhá v průběhu roku celá řada výstav a veletrhů, především v Bangkoku. Aktuální seznam výstav a veletrhů naleznete na stránce hlavních thajských veletrhů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace