Thajsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8419 – Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování
HS 8422 – Myčky nádobí; stroje a přístroje na čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje a přístroje k plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů nebo jiných obalů; stroje a přístroje na uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů kapslemi; ostatní balicí stroje a přístroje nebo zařízení obalové techniky; stroje a přístroje k nasycování nápojů oxidem uhličitým
HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy
HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení, včetně balicích lisů na píci nebo slámu; sekačky na trávu nebo píci; stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů
HS 8436 – Ostatní stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství, včetně zařízení na klíčení rostlin; inkubátory a umělé líhně pro drůbežářství
HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin; stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilovin nebo sušených luštěnin
HS 8438 – Stroje a přístroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin nebo nápojů
Sklářský a keramický průmysl HS 7003 – Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované
HS 7004 – Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Kovozpracovatelský průmysl

HS 7224 – Ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli
HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l
Strojírenský průmysl

HS 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
HS 8457 – Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce aj. obráběcí stroje, pro obrábění kovů
HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů
HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
HS 8462 – Tvářecí stroje na opracování kovů, buchary, lisy ap.
HS 8463 – Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů ap.
HS 8465 – Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.
Civilní letecký průmysl HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
HS 8802 – Ostatní letadla (např. vrtulníky, letouny)
HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 2941 – Antibiotika
HS 3006 – Farmaceutické zboží specifikované
HS 9401 – Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části
Obranný průmysl HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Železniční a kolejová doprava HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení
Energetický průmysl HS 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
HS 8406 – Parní turbíny
HS 8503 – Části a součásti motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.
HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče a induktory
Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
HS 8479 – Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

V současnosti probíhá v rámci vládní strategie Thailand 4.0 se zaměřením na průmysl 4.0 podpora nového ekonomického projektu – Východního ekonomického koridoru (Eastern Economic Corridor, EEC), který má poskytnout dodatečné investiční pobídky pro zahraniční investory ve výrobě a službách s vysokou přidanou hodnotou. EEC zahrnuje tři provincie Chachoengsao, Rayong a Chonburi na východním pobřeží Thajského zálivu. Projekt má v gesci Eastern Economic Corridor Office. Rozvoj EEC bude do následujícíh let vyžadovat masivní investice jak veřejného, tak především soukromého sektoru, se kterým thajská vláda počítá při realizaci svých cílů na rozvoj dopravní infrastruktury (železnice, letiště, námořní přístavy).

Hlavním cílem thajské vlády do budoucna je využít příležitostí v rámci rozvoje a investic do tzv. „existující S-křivky“ a „nové S-křivky“ (S-curves) v rámci národní ekonomiky. V obou případech se jedná o 5 sektorů (na každou S-křivku), tedy 10 sektorů celkem. V rámci stávající S-křivky se jedná o dodatečné investice do závodů s přidanou hodnotou v oblasti nové generace automobilového průmyslu, chytré elektroniky, vysoce příjmové turistiky, efektivního zemědělství a potravinářských inovací. Zaměření na nové sektory v rámci druhé S-křivky zahrnuje automatizaci a robotiku, letectví, bioenergetiku a biochemii, digitální ekonomiku a zdravotnické technologie a zdravotnictví obecně. Investice v rámci těchto sektorů mají být ze strany thajské vlády bonifikovány, detaily k investičním pobídkám jsou k nalezení na stránkách thajského Výboru pro investice (Board of Investment).  Nově byl do oblasti podporovaných sektorů zařazen také obranný průmysl.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v roce 2020:

  • únor – Představení českých firem z oblasti environmentálních technologií a udržitelné energetiky (v rámci cesty delegace předsedy PSP ČR a ministra ŽP do Thajska a Laosu)
  • březen (odloženo) – Mise zástupců thajského obranného průmyslu a MO TH + Czech-Thai Defense Industry Forum (incoming do ČR)
  • duben (odloženo) – Pracovní workshop ke spuštění přímé letecké linky Bangkok-Praha (plánovaná realizace v Thajsku)

V Thajsku probíhá v průběhu roku celá řada výstav a veletrhů, především v Bangkoku (IMPACT Arena, BITEC, atd.). Aktuální seznam výstav a veletrhů naleznete na stránce hlavních thajských veletrhů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem