Thajsko

Rozcestník informací o Thajsku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Thajskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Thajskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Thajskem níže

4 doporučení pro vstup na thajský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Příprava na vstup na thajský trh

  Thajský trh je vysoce konkurenční a protekcionistický, vstup na něj je dlouhodobou záležitostí. Neexistuje jeden univerzální návod pro vstup na thajský trh, každý výrobek či služba vyžaduje individuální strategii, kterou je v současné době nutné rovněž přizpůsobit stávající situaci, kdy pandemie covid-19 silně zasáhla řadu průmyslových odvětví, jejichž oživení může trvat i několik let. Tento stav by však neměl potenciální zájemce odrazovat, neboť období hospodářského poklesu je možné využít k důkladné přípravě vstupu na trh.

 2. Podpora zahraniční kanceláře CzechTrade

  Zahraniční kancelář CzechTrade Bangkok (ZK Bangkok) se specializuje na přípravu a implementaci komplexních strategií vstup na thajský trh včetně jejich implementace vždy šitých na míru konkrétnímu klientovi. V současné době je omezena v možnosti osobních setkání s potenciálními thajskými partnery, očekává však, že by se tato situace mohla v průběhu června zlepšit.

 3. Průzkum trhu

  Základem strategie pro vstup na thajský trh je podrobná analýza daného tržního segmentu a konkurenčního prostředí. Jeho součástí je i analýza dovozních a vývozních statistik pro rozhodnutí, zda je Thajsko čistým dovozcem nebo vývozcem daného produktu nebo skupiny produktů. V některých případech však HS kódy zahrnují širší portfolio výrobků a jejich analýza má omezenou vypovídací schopnost. Pro řadu odvětví je klíčový právní a regulační rámec pro podnikání v daném oboru, včetně požadavků na případnou místní certifikaci.

  Většinu analytické práce je ZK Bangkok schopná provádět v současné době formou výzkumu od stolu, některé informace však bude nutné ověřit při osobních setkáních po uvolnění restrikcí.

 4. Navazování osobních kontaktů

  Rozhodující pro podnikání v Thajsku je navázání osobních kontaktů s potenciálními obchodními partnery a získání jejich důvěry. Thajci jsou obecně velmi opatrní a bez osobní znalosti obchodních partnerů do rozvoje obchodu neinvestují.

  ZK Bangkok vám může pomoci v identifikování vhodných obchodních partnerů a navázání osobních vztahů v době, kdy není možné zatím do Thajska cestovat. S ohledem na stávající omezení sociálních kontaktů je však tento proces složitý, v některých případech se i přesto daří navázat kontakt telefonicky a rozvíjet jej přes online aplikace.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Thajsku

Desatero pro obchodování s Thajskem

Steve Heap / Shutterstock.com

1. Smiřte se s thajským pojetím času

Neočekávejte podepsání obchodního kontraktu při prvním jednání. Thajci vyžadují dostatek času na důkladné zvážení nabídky. Obecně jsou při jednání s novým partnerem velmi opatrní.

2. Vyhněte se konfrontaci

Thajci považují za nejdůležitější souhlas a soulad. Nikdy nevystavujte svého partnera konfrontaci nebo mu veřejně nedokazujte, že se mýlí. Diplomatické svedení viny na nepříznivé okolnosti a pomoc při zachování tváře bývá náležitě oceněno.

3. Postavení ve společnosti je při jednání zásadní

Všechny vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku, majetku, prestiže a osobního či politického statusu. Protokol určovaný společenskou hierarchií ovládá téměř každý aspekt chování Thajců v rodinách, úředních organizacích, školách i vládě.

4. Buďte precizně oblečení

Thajci velmi dbají na svůj zevnějšek a stejně hodnotí i své partnery. Nezbytností je oblek s kravatou pro muže a střízlivý oděv zakrývající ramena pro ženy. Nejrůznější doplňky (šperky, hodinky, spony a zlato obecně) jsou rovněž vhodné.

5. Na jednání choďte včas

Na schůzku přijďte včas, byť to kvůli dopravním zácpám nemusí být jednoduché. Na druhou stranu vás nesmí překvapit, musíte-li čekat na své thajské partnery. 

6. Osobní důvěra je důležitá pro obchodní vztah

Thajského obchodního partnera nejlépe získáte přes osobní vazby. Vzájemná osobní důvěra je pro Thajce velice důležitá. A naopak, důvěryhodný thajský partner je nezbytný pro jakoukoli zahraniční firmu s ambicemi na trhu.

7. Vyhněte se kritice

Vhodným počátkem kontaktů je pozvání na večeři do kvalitní restaurace. K zakázaným tématům konverzace patří jakákoli kritika Thajska, krále a jeho rodiny, náboženství či prostituce. Účet zásadně platí hostitel a pouze jedna osoba. Dárky jsou velmi kladně přijímané.

8. Prostudujte si thajský právní systém

Thajsko má zcela specifický právní systém, který jen vzdáleně připomíná právo západní. Proto je třeba se spolehnout na služby místních právníků.

9. Dodržujte zvyky

Před vstupem do soukromého domu si nezapomeňte zout boty. Nikdy na nikoho a na něco neukazujte nohou a není slušné sedět s překříženýma nohama před starší osobou. Dále se dotýkejte hlavy, neboť ta je v buddhismu považovaná za sídlo duše. Neslušné je ukazovat na někoho prstem a upřeně „zírat“ do tváře.

10. Čtěte mezi řádky

Důležité je pozorné naslouchání tomu, co nebylo řečeno. Jinými slovy, z drobných náznaků si vyvodit správnou odpověď. Thajci málokdy něco přímo odmítnou, spíše naznačují a krouží kolem skutečného problému.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí

Doporučujeme