Thajsko

Rozcestník informací o Thajsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronavirová pandemie zasáhla Thajsko hned v polovině ledna. Do konce února se počet nakažených zvyšoval pouze v řádu jednotek denně a zdálo se, že nemoc covid-19 zemi nijak výrazně nezasáhne. Vývoj se dramaticky změnil v polovině března, kdy se denní nárůst nově infikovaných osob začal rychle zvyšovat. Situaci se ovšem podařilo sadou restriktivních opatření stabilizovat a již od počátku dubna se počet nově nakažených postupně snižoval a od začátku května se pohybuje de facto v jednotkách denně.

Thajská vláda přesto zachovává řadu přísných hygienických a bezpečnostních opatření, která postupně uvolňuje. Thajsko jako otevřená proexportní ekonomika s významným odvětvím turistického ruchu je pandemií značně postiženo. Podle předběžných odhadů mohou škody dosáhnout rekordních 1,3 bil. THB (cca 1 bil. CZK), což představuje 7,7 % thajského HDP. Jednalo by se o podobný propad jako po finanční krizi v roce 1997.

Opatření spojená s bojem proti pandemii dopadnou kromě cestovního ruchu rovněž na průmysl, včetně exportně orientovaného automobilového a elektrotechnického průmyslu. Veletrhy, výstavy a další veřejné akce jsou zatím odkládány do druhé poloviny roku, většinou od září dále, nebo plánují přesun do virtuální podoby. Mezinárodní finanční instituce i samotné thajské úřady odhadují letošní pokles domácí ekonomiky přibližně o 5–6 %.

Thajská vláda se rozhodla ke konci května podpořit domácí ekonomiku několika etapami stimulačních balíčků v celkové výši 1,9 bil. THB (60 mld. USD), což představuje zhruba 10 % HDP. Pro vládní podporu postiženým firmám má Thajsko slušnou výchozí pozici — veřejné finance jsou zatím v relativně dobrém stavu, podíl veřejného dluhu na HDP činí pouze cca 40 % a mezinárodní ratingové agentury dlouhodobě potvrzují zemi pozitivní/stabilní úvěrový výhled, což může dobře posloužit jako polštář proti ekonomickým a finančním výkyvům.

Stejně tak Thajsko může využít zkušenosti z řešení finanční krize v roce 1997 nebo dopadů epidemie SARS. Nicméně vysoká míra zadlužení domácností (80 % thajského HDP) spojená s potenciálním růstem nezaměstnanosti (ohroženo až 10 mil. osob) při praktické neexistenci institucionální záchytné sociální sítě a rovněž zadlužení zejména malých a středních firem představují riziko zvýšené ekonomické zátěže na nižší a nižší střední třídu, zejména zaměstnanou v široce rozšířené neformální ekonomice. Postiženým podnikům vláda přispívá na mzdy, umožnila půlroční odklad splátek daní a velkým, tzv. systémovým podnikům dotuje půjčky na doplnění oběžného kapitálu. Těžce zasažené stavební firmy budou mít také například možnost nechat si prodloužit platnost stavebního povolení až o jeden rok.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Přestože má Thajsko velmi rozvinutý systém silniční a letecké (vnitrostátní i mezinárodní) dopravy, úroveň kolejové osobní i nákladní dopravy je nedostatečná, stejně jako přepravní kapacita systémů městské hromadné dopravy (zejména v hl. městě Bangkoku). Expanze MHD v Bangkoku (metro, nadzemní rychlodráha, tramvaje) i v dalších oblastech (například ostrov Phuket) a též železniční rychlodráha propojující velká mezinárodní letiště, přístavy a ekonomické zóny východně od Bangkoku (tzv. Eastern Economic Corridor, EEC) patří mezi vládní rozvojové priority. V zemi je díky předchozím zahraničním investicím do výroby dostatečná úroveň technických znalostí a dovedností pracovníků. Rozvoj dopravy a zvýšení kapacit budou vládní prioritou i nadále.

ICT

Další významnou položkou na seznamu thajských vládních rozvojových priorit s vazbou na pandemii je oblast ICT a digitalizace výroby. Značná část výrobních podniků zahraničních investorů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, postižená nepřítomností zaměstnanců kvůli covidu-19, hodlá v postkoronavirové době výrazným způsobem navýšit podíl automatizovaných a robotizovaných systémů. Tento vývoj určitě podpoří i místní kapacita produkce vyspělé ICT techniky a zařízení pro domácí využití i export.

V zemi současně existuje rozsáhlý „ekosystém“ technologických společností a start-upů, napojených na špičkový systém vědy a výzkumu, vysokých škol, akademické sféry i soukromých firem. Thajské subjekty v této oblasti spolupracují na globální úrovni s nejlepšími světovými pracovišti. Největší potenciál pro české firmy je možné aktuálně najít v zaměření na e-commerce, internet of things/IoT, artificial intelligence/AI, ale i v sektoru obrany a bezpečnosti (cyber security, personal tracking, thermal scanning apod.). 

Obranný průmysl

Obrana a bezpečnost tradičně jsou a zůstanou jednou z prioritních oblastí. Ozbrojené a bezpečnostní složky jsou jedním z pilířů společnosti a významnou společenskou silou. Výdaje na obranu tvoří významnou část státního rozpočtu, přičemž i zde dochází v důsledku pandemie k úpravě alokací. Přesto nadále půjde o jednu z priorit, přičemž stále větší roli budou hrát faktory spojené s obranně-průmyslovou spoluprací, podporou thajského průmyslu, společným vývojem nebo společnou expanzí na třetí trhy.

Českým firmám se v daném kontextu nabízejí bilaterální mechanismy a platformy vzniklé v posledních letech, které mají potenciál být odrazovým můstkem pro dlouhodobou spolupráci v Thajsku a širším regionu. Projednávané možnosti spolupráce mají vazby i na ochranu veřejného zdraví, letecký a automobilový průmysl, VVaI apod.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl 

Thajsko se může pochlubit špičkovým systémem zdravotnictví, které je postaveno nejen na technologicky pokročilé úrovni vybavení, ale i na personálních kapacitách (vzdělání a praxe lékařů i sester). Vláda zároveň zařadila zdravotnickou péči (včetně kosmetické nebo využití konopí pro lékařské účely) a produkci zdravotnického vybavení a léčiv mezi prioritní oblasti rozvoje. V plánu je vytvoření z Thajska regionálního centra/hubu pro celou řadu lékařských zákroků (kloubní náhrady, gynekologie, zubní lékařství, kosmetika ad.).

Českému exportu a případným investicím nahrává i aktuální snaha země o všeobecné posílení kapacit zdravotnického systému s ohledem na COVID-19. Přínosem pro intenzivní spolupráci může být i místní vyspělá úroveň lékařské vědy a výzkumu, stejně jako vysokého školství. Kladem Thajska je i bonita místních partnerů a jejich přesah do regionu, kde vlastní řadu předních zařízení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Thajsko má přímo ideální klimatické a přírodní podmínky pro pěstování celé řady exportně orien­tovaných plodin (rýže, káva, tropické ovoce, kaučukovník), stejně jako kapacity v oblasti živočišné produkce (drůbež, ryby, krevety a další plody moře). V aktuální situaci zvýšené domácí i světové poptávky a v návaznosti na nutnost generovat nová pracovní místa v souvislosti s růstem nezaměstnanosti kvůli covidu-19 je prioritou vlády podpořit farmáře i zpracování zemědělských surovin – základní i pokročilejší s vyšší přidanou hodnotou. Zájem o úspěšnost sektoru je podpořen i určitou formou thajského patriotismu, hrdostí na svoji domácí kuchyni a všeobecnou oblíbeností jídla jako významného prvku sociální interakce. 

V zemi dominují domácí potravinářské konglomeráty, ale již zde existuje i řada výrobních závodů nadnárodních společností, které se podílejí na vědě, výzkumu a inovacích, zejména v oblasti biotechnologií a „novel foods“. Thajsko v této prioritní oblasti spolupracuje s řadou výzkumných pracovišť a vysokých škol na globální úrovni.

Velvyslanectví ČR v Bangkoku
e-mail: commerce_bangkok@mzv.cz
www.mzv.cz/bangkok

Pravidelné novinky e-mailem