Thajsko

Rozcestník informací o Thajsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Thajsko jako otevřená proexportní ekonomika s významným odvětvím turistického ruchu je pandemií značně postiženo. Podle předběžných odhadů mohou škody dosáhnout rekordních 1,3 bil. THB (cca 1 bil. CZK), což představuje 7,7 % thajského HDP. Jednalo by se o podobný propad jako po finanční krizi v roce 1997.

Opatření spojená s bojem proti pandemii dopadnou kromě cestovního ruchu rovněž na průmysl, včetně exportně orientovaného automobilového a elektrotechnického průmyslu. Veletrhy, výstavy a další veřejné akce jsou zatím odkládány do druhé poloviny roku, většinou od září dále, nebo plánují přesun do virtuální podoby. Mezinárodní finanční instituce i samotné thajské úřady odhadují letošní pokles domácí ekonomiky přibližně o 5–6 %.

Thajská vláda se rozhodla podpořit domácí ekonomiku několika etapami stimulačních balíčků v celkové výši zhruba 10 % HDP. Pro vládní podporu postiženým firmám má Thajsko slušnou výchozí pozici – míra nezaměstnanosti je stále nízká, veřejné finance jsou v relativně dobrém stavu, podíl veřejného dluhu na HDP činí pouze cca 50 % a mezinárodní ratingové agentury dlouhodobě potvrzují zemi pozitivní/stabilní úvěrový výhled, což funguje jako dobrý polštář proti ekonomickým a finančním výkyvům. Stejně tak Thajsko může využít zkušenosti z řešení finanční krize v roce 1997 nebo dopadů epidemie SARS.

Nicméně vysoká míra zadlužení domácností (80 % thajského HDP) spojená s potenciálním růstem nezaměstnanosti (dočasným výpadkem příjmů je ohroženo až 10 mil. osob) při praktické neexistenci institucionální záchytné sociální sítě a rovněž zadlužení zejména malých a středních firem představují riziko zvýšené ekonomické zátěže na nižší a střední třídu, zaměstnanou v široce rozšířené neformální ekonomice. Postiženým podnikům vláda přispívá na mzdy, umožnila několikaměsíční odklad splátek daní a formou dotací na vnitrostátní jízdenky/letenky a úlev z ceny hotelového ubytování se snaží podpořit domácí cestovní ruch.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Thajsko má rozvinutý systém silniční a letecké (vnitrostátní i mezinárodní) dopravy, úroveň kolejové osobní i nákladní dopravy je však nedostatečná, stejně jako přepravní kapacita systémů městské hromadné dopravy (zejména v hl. městě Bangkoku). Expanze MHD v Bangkoku (metro, nadzemní rychlodráha, potenciálně tramvaje) i v dalších oblastech (například ostrov Phuket) a též železniční rychlodráha propojující velká mezinárodní letiště, přístavy a ekonomické zóny východně od Bangkoku (tzv. Eastern Economic Corridor, EEC) patří mezi vládní rozvojové priority. V zemi je díky předchozím zahraničním investicím do výroby dostatečná úroveň technických znalostí a dovedností pracovníků. Rozvoj dopravy a zvýšení její kapacity budou vládní prioritou i nadále.

ICT

Další položkou na seznamu vládních rozvojových priorit je oblast ICT a digitalizace výroby. Značná část výrobních podniků, zejména zahraničních investorů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, hodlá výrazným způsobem navýšit podíl automatizovaných a robotizovaných systémů. Tento vývoj podpoří i místní produkce vyspělé ICT techniky.

V zemi současně existuje rozsáhlý ekosystém technologických společností a start-upů, napojených na špičkový systém vědy a výzkumu, vysokých škol, akademické sféry i soukromých firem. Thajské subjekty v této oblasti spolupracují na globální úrovni s nejlepšími světovými pracovišti. Největší potenciál pro české firmy lze najít v zaměření na e-commerce, internet věcí, umělou inteligenci, ale i v sektoru obrany a bezpečnosti (cyber security, personal tracking, thermal scanning apod.).

Obranný průmysl

Obrana a bezpečnost tradičně jsou a zůstávají jednou z prioritních oblastí. Ozbrojené a bezpečnostní složky jsou jedním z pilířů monarchie a významnou společenskou silou. Výdaje na obranu tvoří významnou část státního rozpočtu, i zde však dochází k úpravě alokací. Stále větší roli budou hrát faktory spojené s obranně-průmyslovou spoluprací, podporou thajského průmyslu, společným vývojem nebo společnou expanzí na třetí trhy.

Českým firmám se nabízejí bilaterální mechanismy a platformy vzniklé v posledních letech, které mají potenciál být odrazovým můstkem pro dlouhodobou spolupráci v Thajsku a širším regionu. Projednávané možnosti spolupráce mají vazby i na ochranu veřejného zdraví, letecký a automobilový průmysl.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Thajsko se může pochlubit špičkovým zdravotnictvím, které je postaveno nejen na technologicky pokročilé úrovni vybavení, ale i na personálních kapacitách (vzdělání a praxe lékařů i sester). Vláda zároveň zařadila zdravotnickou péči (včetně kosmetické nebo využití konopí pro lékařské účely) a produkci zdravotnického vybavení a léčiv mezi prioritní oblasti rozvoje.

V plánu je vytvořit z Thajska regionální centrum/hub pro celou řadu lékařských zákroků (kloubní náhrady, gynekologie, zubní lékařství, kosmetika ad.). Českému exportu a investicím nahrává i aktuální snaha země o všeobecné posílení kapacit zdravotnického systému s ohledem na covid-19. Přínosem pro spolupráci může být i vyspělá úroveň lékařské vědy a výzkumu, stejně jako vysokého školství. Kladem Thajska je i bonita místních partnerů a jejich přesah do regionu, kde vlastní řadu předních zařízení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Thajsko má ideální klimatické a přírodní podmínky pro pěstování řady exportně orientovaných plodin (rýže, káva, tropické ovoce, kaučukovník), stejně jako kapacity v oblasti živočišné produkce (drůbež, ryby, krevety a další plody moře). V aktuální si­tuaci zvýšené domácí i světové poptávky a v návaznosti na nárůst nezaměstnanosti je prioritou vlády podpořit farmáře i zpracování zemědělských surovin s vyšší přidanou hodnotou.

Zájem o sektor je podpořen i určitou dávkou thajského patriotismu, hrdostí na svoji domácí kuchyni a všeobecnou oblíbeností jídla jako významného prvku sociální interakce. V zemi dominují domácí potravinářské konglomeráty, ale existuje zde i řada výrobních závodů nadnárodních společností, které se podílejí na vědě, výzkumu a inovacích, zejména v oblasti biotechnologií a „novel foods“. Thajsko v této prioritní oblasti spolupracuje s řadou výzkumných pracovišť a vysokých škol na globální úrovni.

Velvyslanectví ČR v Bangkoku
e-mail: commerce_bangkok@mzv.cz
www.mzv.cz/bangkok

• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí