Cestovní info aktualizováno 10. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Thajsku se podařilo potlačit virus za cenu drastických dopadů na ekonomiku

V roce 2023 nejsou pro cestování do Thajska v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Premiérový případ nakažení novým koronavirem SARS-CoV-2 byl v Thajsku zaznamenán 8. ledna 2020 (první mimo Čínu). Žena přiletěla do Bangkoku z Wu-chanu.

Bangkok, Thajsko

Vývoj koronavirové situace

Až do první poloviny března se počet nakažených zvyšoval denně v řádu jednotek a zdálo se, že nemoc covid-19 Thajsko nijak významně nezasáhne. Situace se dramaticky změnila v polovině března, kdy se denní nárůst nově infikovaných osob začal zvyšovat.

Thajská vláda reagovala vyhlášením nouzového stavu, zákazem nočního vycházení a zavedením přísných hygienických opatření. Země se také prakticky neprodyšně uzavřela cizincům a úřady limitují i denní počty Thajců repatriovaných ze zahraničí.

Z obavy před druhou vlnou pandemie, která by mohla být importována ze zahraničí, thajská vláda otevírá hranice jen velmi opatrně. Vstup do Thajska je zatím povolen pouze čtyřem vybraným skupinám cizinců – držitelům certifikátu trvalého pobytu včetně jejich partnerů a dětí, držitelům pracovního povolení včetně jejich partnerů a dětí, držitelům zvláštního povolení a migrujícím pracovníkům, jejichž zaměstnavatelé mají příslušné povolení. Krátkodobým obchodním cestujícím ani turistům vstup do země není umožněn.

Všichni přijíždějící návštěvníci musí dodržovat přísná hygienická opatření a musí mít „Certificate of Entry“ vydaný thajským velvyslanectvím nebo konzulátem v jejich zemi, zdravotní certifikát potvrzující bezinfekčnost na covid-19 a zdravotní pojištění s výslovně uvedeným plněním v případě onemocnění minimálně na 100 tisíc amerických dolarů. Po příletu do Thajska se všichni musí podrobit povinné čtrnáctidenní karanténě, v případě cizinců na vlastní náklady ve státem schváleném hotelu.

Razantní přístup vlády spolu s vysokou disciplinovaností obyvatel – plošné nošení roušek je normou – přispěly k poměrně rychlému potlačení rozšiřování nákazy a od konce května Thajsko nezaznamenalo žádný lokální přenos viru, jednotlivé případy byly zachyceny pouze u Thajců v karanténě, kteří se vrátili ze zahraničí.

V zemi s téměř 70 milióny obyvatel se dosud virem covid-19 nakazilo pouze něco přes tři tisíce obyvatel a 58 jich nemoci podlehlo. Od počátku května dochází k postupnému uvolňování přísných opatření, přičemž ale maximální důraz na zachování základních hygienických opatření zůstává. Uvnitř Thajska se tak život vrátil téměř k normálu, uzavření země před vnějším světem však tvrdě dopadá na otevřenou thajskou ekonomiku silně závislou na exportu a turistickém ruchu.

Thajsko

Zpět na začátek

Export může letos poklesnout až o 15 %

V prvním pololetí 2020 klesl export o 7,1 % oproti stejnému období v loňském roce, a to na 114 miliard amerických dolarů. Import pak spadl dokonce o 12.6 % na 104 miliardy dolarů.

Kladná obchodní bilance ve výši 10,7 miliardy dolarů nicméně přispívá k silnému bátu s negativními dopady na konkurenceschopnost thajského zboží v zahraničí. V červenci thajští exportéři očekávali letošní propad exportu o 10 %, pokud se však situace v závěru roku nezlepší, může vývoz poklesnout až o 15 procent.

Velmi citelně byl zasažen automobilový průmysl. Celková výroba automobilů během prvního pololetí 2020 spadla oproti loňskému roku o 43 procent na 606 tisíc vozů (výroba pro domácí trh se propadla o 49 % na 260 tisíc jednotek a pro export o 38 % na 346 tisíc jednotek). Federace thajského průmyslu očekává, že letošní výroba dosáhne 1,3 až 1,4 mil. vozů, oproti 2 miliónům v roce 2019.

Propad exportu v důsledku koronaviru je dále umocněn poklesem vývozu tradičních zemědělských plodin, zejména rýže, cukrové třtiny a manioku, především následkem nedostatečných srážek v posledních dvou letech.

Letošní vývoz rýže je odhadován na 6,5 milionu tun, oproti 7,6 milionu tun v roce 2019 a 11,2 milionu tun v roce 2018. Produkce cukrové třtiny v nadcházející sklizni pravděpodobně poklesne na 75 milionů tun ze 132 milionů tun v sezóně 2019/2020. Ztráty způsobené suchem jsou odhadovány na 2,5 miliardy dolarů.

Zpět na začátek

Loni přijelo 40 milionů turistů, po pandemii je pusto

V loňském roce navštívilo Thajsko téměř 40 milionů turistů, oproti 28 milionům v roce 2014. Přitom významně narostl podíl čínských turistů, který v loňském roce dosáhl s 10,5 miliony návštěvníků více než 27 procent.

Příjmy z turistického ruchu činily 3 bilióny THB (97 miliard dolarů), z toho dvě třetiny přinesli zahraniční turisté a jednu třetinu přestavovala domácí turistika. Podle World Travel & Tourism Council přispěl v roce 2019 celkový turistický ruch 19,7 procenta do HDP Thajska, přitom pouze zahraniční turistika představovala 14,5 % thajského HDP. Odvětví je také významným zaměstnavatelem, když přispívá 21,4 % do celkové zaměstnanosti země.

Vládní agentura na podporu turistického ruchu očekává v letošním roce pokles zahraničních návštěvníků o 80 procent na 8,2 miliónů, které by přinesly pouhých 396 miliard THB (13 miliard dolarů).

To vše ale za předpokladu, že se Thajsko částečně otevře zahraničním turistům před koncem roku. Jinak by byl propad ještě vyšší, protože do uzavření země v březnu přicestovalo 6,7 milionu zahraničních turistů a je možné, že se toto číslo do konce roku již nezvýší. Ztráty odvětví mohou v letošním roce přesáhnout 50 miliard dolarů a podíl turistického ruchu na thajském HDP může poklesnout na pouhých 6 až 7 %, s výrazným dopadem na zaměstnanost.

S turistickým ruchem úzce souvisí i letecká přeprava. IATA letos očekává pokles poptávky po osobní letecké přepravě o 53 % oproti roku 2019 a ztráty na thajském trhu odhaduje na 8,4 miliardy dolarů, což představuje 10 procent potenciálních globálních ztrát. Globální poptávka se pravděpodobně nevrátí na úroveň 2019 až do roku 2024.

Ilustrační fotografie | Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com

Zpět na začátek

Propad HDP bude nejvyšší v novodobé historii Thajska

Omezení v důsledku ochrany před nákazou s sebou nesou hluboké ztráty napříč většinou průmyslových odvětví a mají fatální dopad na celkovou dynamiku thajské ekonomiky.

Uznávaná Univerzita thajské obchodní komory (UTCC) počátkem srpna odhadovala dosavadní celkové škody způsobené pandemií na 2,1 bilionu bátů (68 miliard dolarů). Asi 1,4 bilionu bátů to bylo při rozsáhlých povodních v roce 2011.

Podle nejnovější prognózy centrální banky Bank of Thailand může propad thajské ekonomiky v roce 2020 dosáhnout 8,1 %, což by bylo více, než po asijské krizi v roce 1997. UTCC ve svém nejhorším scénáři očekává pokles HDP až o 11,4 %. To by byl nejslabší výsledek od počátku statistické evidence v roce 1961.

Nezaměstnanost a sociální dopady

Thajsko se dlouho pyšnilo extrémně nízkou nezaměstnaností, která se pohybovala kolem 1 procenta, i když to bylo především díky přezaměstnanosti, neefektivnosti a neexistenci sociální sítě. Pandemie však způsobila bouři, která může připravit do konce roku o práci 7,5 až 10 milionů obyvatel, což by představovalo více než dvacetiprocentní nezaměstnanost.

Velké firmy s dostatečnými kapitálovými rezervami a bohaté rodiny jsou schopné ustát krizi i delší čas, nejvíce jsou ale zasaženy malé a střední podniky, střední vrstva a nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Očekává se, že až pětina podniků může zbankrotovat a také podíl špatných úvěrů může narůst na 20 procent. Již před nákazou dosahovalo celkové zadlužení domácností 80 % HDP a tyto domácnosti nyní trpí nejvíce.

Thajsko patří dlouhodobě mezi země s největšími majetkovými rozdíly, které se v posledních letech dále prohlubovaly. Podle švýcarské banky Credit Suisse je Thajsko v majetkové propasti dokonce na prvním místě na světě, když jedno procento nejbohatších Thajců vlastní dvě třetiny bohatství země. Pandemie covid-19 a přísná vládní opatření na její potlačení prohlubování majetkové disparity ještě urychlí.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Vláda podpoří ekonomiku 1,9 biliony bátů

Za účelem podpory ekonomiky zasažené pandemií thajská vláda spolu s centrální bankou a bankovními domy připravila balíčky na podporu zadlužených firem i domácností a rovněž pro ty, kteří v důsledku pandemie přijdou o pravidelný příjem.

Celková hodnota těchto podpůrných programů činí 1,9 bilionů bátů, což představuje 15 % hrubého domácího produktu. Vláda vyčlenila 600 miliard na podporu v nezaměstnanosti a 400 miliard na investice do infrastruktury.

Bank of Thailand alokovala 500 miliard bátů na měkké úvěry malým a středním podnikům a 400 miliard bátů (13 miliard US$) na podporu thajského trhu s korporátními obligacemi. Komerční banky a další nebankovní instituce poskytly malým a středním podnikům moratorium na splátky jistiny a úroků po dobu šesti měsíců u úvěrů do 100 milionů bátů.

Bank of Thailand snížila základní úrokovou sazbu už počátkem února nejprve o 25 bazických bodů, po vypuknutí pandemie v březnu o dalších 25 bazických bodů a naposledy v květnu opět o 25 bazických bodů na rekordních 0,5 procenta.

S výjimkou vysokého zadlužení domácností se Thajsko před vypuknutím pandemie vyznačovalo poměrně robustním makroekonomickým prostředím. Silné ekonomické základy Thajska jsou založeny na přebytku běžného účtu, nízkém zahraničním dluhu a vysoké kapitálové základně finančních institucí. Rovněž veřejný dluh se i přes pozvolné zvyšování v posledních letech držel v rozumné oblasti nad 40 % HDP a Thajsko bylo známé pro svou konzervativní fiskální politiku.

To se nyní mění. Vládní rozpočet na nový fiskální rok, začínající říjnem 2020, počítá s celkovými výdaji ve výši 3,3 bilionu bátů, příjmy jsou plánovány na 2,67 bilionu. Deficit má tedy dosáhnout 623 miliard bátů (18,9 %)!

Tento vysoký schodek státního rozpočtu navýší vládní dluh na téměř 58 % hrubého domácího produktu a vláda bez změny Zákona o fiskální disciplíně, kterým je veřejný dluh zastropován na 60 procent HDP, ztratí další manévrovací schopnost.

Při evidentní erozi disciplíny fiskální politiky je podstatná měnová politika Bank of Thailand. Její nestrannost by měla být klíčová pro vyvážení nejrůznějších vlivů a fungovat jako kotva thajské makroekonomické politiky. Bank of Thailand však není právně nezávislá, protože je pod dohledem ministra financí. Dosud se však chovala plně autonomně a byla funkčně nezávislá.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Výhled a podnikatelské příležitosti

Thajská ekonomika čelí velmi složité situaci. Vládě se podařilo úspěšně zastavit šíření nákazy, avšak za cenu tvrdého dopadu na obyvatelstvo, zejména střední vrstvu a nízkopříjmové skupiny.

Obnovení hospodářského růstu bez opětovného otevření hranic je v krátkodobém horizontu prakticky nemožné, zatím však převládají silné obavy z importu nákazy ze zahraničí. Vyřešení tohoto hlavolamu bude hlavním úkolem nového ekonomického týmu ve vládě premiéra Prayuth Chan-ocha včetně vicepremiéra pro ekonomiku, ministra financí a ministra energetiky, kteří nastoupili do funkcí počátkem srpna.

Hledat nové podnikatelské příležitosti na thajském trhu je za této situace velmi složité, nicméně existují určité obory, které byly pandemií zasaženy méně či dokonce zrychlily růst. Jedná se zejména o technologie podporující digitální ekonomiku, dále pak zdravotnictví či obranný průmysl.

V řadě dalších oborů je nyní vhodná doba k přípravě vstupu na trh s tím, že přínosy se mohou realizovat v příštích letech, až se hospodářský růst Thajska opět oživí. V souladu s celosvětovým trendem lze očekávat další ochranářská opatření na obranu domácího trhu a tlak na podporu domácí výroby.

Zahraniční firmy, které využijí Thajsko jako výrobní základnu a platformu pro vstup na trhy ASEANu s 650 miliony obyvatel budou mít výhodu před těmi, které budou spoléhat pouze na export a distribuci prostřednictvím místních zástupců. Neexistuje však jednotný model pro vstup na thajský trh, každý výrobek nebo služba má svá specifika, kterým je třeba přizpůsobit strategii.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Bangkoku je stále schopna poskytovat komplexní služby související s analýzou trhu a přípravou i implementací strategie vstupu na thajský trh. Při nemožnosti osobní návštěvy také můžeme pomoci při navazování kontaktů s potenciálními obchodními partnery a udržování vztahů s nimi.

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Thajska

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 10. května 2023)

Situace v Thajsku je stabilní, v současné době se nepřipravují žádná opatření v souvislosti s příjezdem do země.

Petr Slowik, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Bangkok

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Thajsko | Zahraničí