Vietnam – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Dle Asijské rozvojové banky (Asian Development Bank) má Vietnam nakročeno na téměř 5% hospodářský růst v roce 2020 a následujících letech.

Jako země s nejrychleji rostoucí ekonomikou v Jihovýchodní Asii a více než 95 miliony obyvatel, představuje Vietnam pro zahraniční investory velmi perspektivní trh. Díky podepsané dohodě o volném obchodu mezi Vietnamem a Evropskou Unií dojde v příštích letech k eliminaci 65 % cel na dovozy z EU, čímž se otevřou dveře českému exportu do oblasti ASEAN.

Kromě pozitivního ekonomického výhledu má Vietnam k ČR dlouhodobě blízko a může být proto skvělou příležitostí pro české firmy rozvinout své aktivity.

Smluvní a institucionální rámec

Česká republika má s Vietnamem uzavřenu Dohodu o hospodářské spolupráci, podepsanou dne 13. září 2005 v Praze, publikována pod č. 66/06 Sb. Z dohody vyplývá ustavení Společné komise pro hospodářskou spolupráci, jejíž 6. zasedání se konalo v roce 2019 ve Vietnamu a 7. zasedání se plánuje uskutečnit v roce 2021 v Praze (přesný termín bude dohodnut diplomatickou cestou). Jednání komise se účastní zástupci podnikatelské sféry obou zemí.

Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi ASEAN podepsaná v Kuala Lumpuru dne 7. 3. 1980, v platnosti od 1. 10. 1980. VSR k této dohodě přistoupilapodpisem Protokolu o rozšíření dohody podepsaným v Singapuru dne 14. 2. 1997. Dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem již Vietnam ratifikoval a dohoda vstoupí v platnost 1. 8. 2020.

Plánované akce

České firmy se pravidelně v rámci oficiálních akcí účastní mezinárodních veletrhů v Indonésii a to jak formou společných účastí nebo v rámci soukromých aktivit. Z tohoto pohledu je nutné sledovat nabídky na webových portálech MPO, MZV, ZÚ ČR a kanceláře CzechTrade.

Připravuje se cesta PM KH do Vietnamu v doprovodu s podnikatelskou misí SP ČR. Na cestu bude navazovat cesta PV AB na 13. summit ASEM v Kambodži (16. – 17. 11. 2020), a to před nebo po.

V roce 2020 je předběžně plánováno 7. zasedání Společné komise (termín bude upřesněn) v Praze.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Vietnam

Doporučujeme