Pandemická situace ve Vietnamu po oslavách lunárního Nového roku

Ke dni 17. 2. 2021 je evidováno celkem 2 311 případů nákazy koronavirem, 1 573 pacientů bylo propuštěno, a celkový počet úmrtí je 35. Poslední komunitní nákaza je evidována ve městech na severu země, Hai Duong, Hanoj a Quang Ninh.

Dne 17. 2. 2021 byla zavedena 14denní karanténa v Ho Či Minovo Městě pro všechny, kteří přicestují z postižených oblastí ze severu země.

Ilustrační fotografie

Toto opatření bylo přijato z důvodu ukončení oslav TET, tedy lunárního Nového roku, známého také jako „čínský nový rok“, kdy se valná část obyvatel vrací z návštěvy rodin zpět do města za prací. Úřady budou navíc testovat příchozí z postižených oblastí na covid-19.

Dne 14. 2. 2021 bylo rozhodnuto o setrvání uzavření škol do 28. 2. 2021, a o povinném přechodu na online výuku.

Omezení letů a vstupu do země:

Momentální situace znovu zpřísňuje podmínky vstupu do Vietnamu, i nadále je do odvolání pozastaveno vydávání turistických víz, navíc se uvažuje o zpřísnění pravidel i pro doposud povolené vstupy mezinárodních expertů či významných pracovníků a strategických partnerů při státních zakázkách.

Povolení pro vstup do země bude pravděpodobně dovoleno pouze osobám, které disponují platným vízem nebo mají pracovní povolení a rezidenční kartu. Návrh byl již předložen a očekává se jeho schválení.

Ekonomické dění a obchodní příležitosti

Dne 1. srpna 2020 vstoupila v platnost EVFTA, tedy dohoda o volném obchodu mezi Vietnamem a EU, která citelně snižuje, či dokonce odpouští celní zatížení na vybrané zboží. Postupné uvolňování tarifu je naplánováno na 15 let.

Ve Vietnamu stále přibývá zájem o vybudování továren, kam nejen čínské společnosti plánují přesunout výrobu. Průmyslové zóny se připravují na rozšíření dosavadních kapacit a jednotlivé provincie nabízí investiční pobídky pro stimulaci lokální ekonomiky a zvýšení počtu pracovních míst.

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Vietnamu

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 13. 1. 2022)

Podmínky pro cestu do Vietnamu

Od 22. 3. 2020 jsou vzdušné i pozemní hranice Vietnamu jsou nadále uzavřeny všem cizincům s výjimkou vietnamských občanů, držitelů diplomatických a úředních pasů, investorů a zahraničních podnikatelů s trvalým nebo přechodným pobytem ve Vietnamu.

Nutné dokumenty pro cestu do Vietnamu:

 • schvalující dopis od Imigračního oddělení v daném místě přistání
 • platná víza (momentálně pouze business, TRC)
 • negativní výsledek testu RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 72 hodin před vstupem do země
 • vyplněný příletový formulář na webu ministerstva zdravotnictví
 • pro pobyt všech výše uvedených cizinců na území Vietnamu musí být zajištěna zdravotní pojistka zahrnující úkony spojené s onemocněním covid-19.

Otevřené hranice: ne, turistické cesty jsou dovoleny pouze tzv. „sandbox“ balíčky do vybraných rezortů, kompletně organizované přes vybrané CK

Při cestě ve směru do Vietnamu musíte splnit tyto podmínky:

Karanténa: ano (aktuálně pro očkované a pro lidi, kteří prodělali covid v posledních 6 měsících) 3denní domácí a 11dní tzv. samopozorování, kdy byste se neměli pohybovat v oblastech s vyšší koncentrací lidí

Formulář: ano / na webu ministerstva zdravotnictví

TRANZIT / nemožný

Pozemní tranzit není možný

Při leteckém tranzitu je s restrikcemi viz výše

Podmínky pro návrat do ČR

Vietnam je na českém cestovatelském semaforu zařazeno do kategorie s vysokým rizikem nákazy covidem-19 (červená barva) nebo s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená barva), což značí následující podmínky:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální dopravou, tj. cesta takovým dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.

Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, o občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, nebo o cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

Po vstupu na území ČR platí povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí cestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Výjimky

I. Očkované osoby:

 • 1) osoby, které se prokážou národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19;
 • 2) s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu; seznam uznávaných vakcín včetně uznávaných certifikátů je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví.

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře v případě návratu jinak než individuální dopravou!

II. Osoby s prodělaným onemocněním covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

 • a) certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář v případě návratu jinak než individuální dopravou, nebo
 • b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění covidem-19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář v případě návratu jinak než individuální dopravou!

III. Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Další výjimky z testů a příjezdového formuláře

 • a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
 • b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které
  • ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.,
  • iii) cestují pozemní cestou přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty hromadným dopravním prostředkem přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin platí pouze povinnost disponovat před cestou výsledkem testu, kterým může být i výsledek RAT testu,
 • c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,
 • d) nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,
 • e) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,
 • f) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,
 • g) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.

Aktuální informace najdete na webu Ministerstva zahraničí ČR

Další informace:

Odkazy na oficiální informace a podmínky cestování do a z Vietnamu na webu MZV ČR

Ivan Nikl, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Ho Či Minovo Město

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí