Desatero pro obchodování s Vietnamem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Vietnamem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Trocha nedůvěry neuškodí

Nedůvěřivost Vietnamců si nesmíte brát nijak osobně. Ve Vietnamu se důvěřuje pouze členům rodiny a do jisté míry i dlouholetým a nejbližším přátelům.

2. Ano může znamenat i ne

Pravdu, která je pro vás nepříjemná, neočekávejte. Namísto sdělení, že váš produkt je drahý nebo že je nezajímavý, se vietnamský partner bude spíše vyhýbat setkání nebo nebude přijímat hovory.

3. Slova nemají velkou váhu

Buďte připraveni na to, že si tamní obchodníci často libují v nezávazných slibech a rozhodnutích. Za každé tvrzení si pro jistotu doplňte „možná“. Domluvíte-li si schůzku déle než den dopředu, je třeba termín krátce před setkáním ještě potvrdit, jinak může být jednání považováno za zrušené.

4. Buďte nezávislí

K základním podmínkám úspěchu patří nejen získání dobrého partnera, ale především pevné řízení ze strany české firmy.

5. Emoce

Vietnamci při jednání příliš neprojevují své emoce a neodhalují tím své pocity. Nadměrné zvyšování hlasu se vnímá jako ztráta sebekontroly.

6. Image

Dbejte na svou image. Zvláště při prvním setkání si váš partner bude všímat především společenského postavení, toho, jaké máte oblečení či telefon.

7. Obchod jako boj

Pro většinu Vietnamců není cílem obchodu výsledek „win-win“, ale je to tvrdý boj.

8. Korupce

S provizním systémem se setkáte ve Vietnamu často. Ve státní firmě či úřadu je tento problém běžný, v soukromých podnicích ne.

9. Nepodceňujte „protivníka“

Malá znalost Vietnamu a nereálné představy některých českých podnikatelů o něm jsou bohužel velmi časté.

10. Patriotismus

Není vhodné vyhledávat politická témata ani poukazovat na některé nedostatky současného Vietnamu.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem