Vietnam

Rozcestník informací o Vientamu:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Vietnamem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Vietnamem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna o 4 aktuální tipy.

Desatero pro obchodování s Vietnamem níže

Big Pearl / Shutterstock.com

4 doporučení pro vstup na vietnamský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Průzkum trhu

  Prvním krokem pro expanzi do Vietnamu je průzkum trhu. Je nutné zjistit, zdali daný produkt nebo služba má potenciál na místním trhu. Vietnam se rapidně rozvíjí a pravidelně dochází ke změnám ekonomického prostředí, čímž se mění i příležitosti a situace na trhu. Momentální pandemie zasáhla jako po celém světě řadu odvětví, čímž vyřadila několik hráčů z trhu a vytvořila řadu nových příležitostí.

  Sehnat aktuální průzkum trhu ve Vietnamu je složité a finančně velice nákladné. V tomto případě je možné využít služeb zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě (ZK Ho Či Minovo Město), která se snaží sledovat aktuální dění prostřednictvím místním obchodních organizací a vlastního průzkumu. Pro bližší informace stačí kontaktovat zahraniční kancelář s vašimi představami a ideálně s HS kódy produktů.

 2. Spolupráce s místním obchodním partnerem

  V případě prvního kontaktu s obchodním prostředím ve Vietnamu je nezbytné spolupracovat s místním distributorem či obchodním partnerem, protože místní si do svých distribučních sítí nenechají kdekoho vpustit a jednotlivé procesy jsou komplikované. Databáze se ve Vietnamu vyskytují zřídka. Když už nějaké existují, jsou velice často nedostupné nebo drahé. Je možné vyhledat kontakty samostatně na internetu nebo přes známosti. Nicméně řada důležitých informací je ve vietnamštině a navázání kontaktů bude také často vyžadovat vietnamský jazyk. Proto silně doporučujeme využívat služeb ZK Ho Či Minovo Město, která najde relevantní kontakty a pomůže s navázáním kontaktu.

 3. Výběr obchodních partnerů

  Zahraniční kancelář vytvoří seznam potenciálních kontaktů a podpůrných informací, na jejichž základě dojde k selekci preferovaných subjektů. Doporučujeme vybrat ty subjekty, které již mají zkušenosti s evropským či americkým obchodním partnerem. Výběr obchodního partnera je fundamentální částí úspěšného vstupu na trh.

 4. Oslovení obchodních partnerů

  Dalším krokem je oslovení vytipovaných subjektů. ZK Ho Či Minovo Město doporučuje první oslovení skrze zahraniční kancelář, ideálně emailovou komunikací. Pokud je potenciál vybraných partnerů velký, doporučuje firmám, aby se hned ze začátku vypravily do Vietnamu a zahraniční kancelář zařídila schůzky. Plánovaní programů schůzek je velice náročné a často i nestabilní. Ideálně proto počítejte s tím, že konkrétní program schůzek bude sestaven po příjezdu a z velké části se bude jednat o schůzky přímo u obchodních partnerů.Připravte si stručnou, jednoduchou a výstižnou prezentaci. I větší firmy využívají překladatele, proto je zbytečné prezentace zbytečně komplikovat.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace ve Vietnamu

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování s Vietnamem

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Trocha nedůvěry neuškodí

  Nedůvěřivost Vietnamců si nesmíte brát nijak osobně, neboť ve Vietnamu se důvěřuje pouze členům rodiny a do jisté míry i dlouholetým a nejbližším přátelům. Stejná nedůvěra je na místě i z vaší strany.

 2. Ano může znamenat i ne

  Upřímnou pravdu, která je pro vás nepříjemná, neočekávejte. Namísto sdělení, že váš produkt je drahý, nebo že je nezajímavý, se vietnamský partner bude spíše vyhýbat setkání nebo nebude přijímat hovor. Při jednání je třeba počítat se skutečností, že Vietnamci nejenže neradi přiznávají, že něčemu nerozumí, ale také neradi říkají ne. Proto je třeba si odpovědi typu „asi ano“ vykládat jako „spíše ne“ a „možná“ jako „určitě ne“. Vietnamci velmi zřídka projeví nesouhlas cestou konfrontace. Otázka typu „Je to jasné?“ nebo „Rozumíte?“ je zbytečná, neboť odpověď bude vždy „Ano!“.

 3. Slova nemají velkou váhu

  Buďte připravení na to, že vietnamští obchodníci si často libují v nezávazných slibech a rozhodnutích. Za každé tvrzení si proto pro jistotu doplňte slovo „možná“. Větu „Až budete v Hanoji, tak mě navštivte.“ si vykládejte pouze jako zdvořilostní frázi. Domluvíte-li si schůzku déle než jeden den dopředu, je třeba termín krátce před setkáním ještě potvrdit, jinak může být schůzka považována za zrušenou.

 4. Buďte nezávislí

  K základním podmínkám úspěchu patří nejen získání dobrého partnera, ale především pevné řízení ze strany české firmy. Závislost zahraničních podnikatelů na Vietnamcích, kteří ovládají jejich řeč, je nejčastější příčinou problémů. Ve Vietnamu úspěšné korejské a japonské firmy si své projekty řídí a organizují od A do Z zásadně samy.

 5. Držte emoce pod kontrolou

  Počítejte s tím, že při jednání Vietnamci příliš neprojevují své emoce a neodhalují tím své pocity. Případné nadměrné zvyšování hlasu se vnímá jako ztráta sebekontroly.

 6. Dbejte na image

  Dbejte na svoji image. Zvláště při prvním setkání si váš partner bude všímat především věku, společenského postavení, jaké máte oblečení, značku telefonu atd. Zároveň se příliš nespoléhejte na svůj první dojem a dbejte na to, aby se vietnamský protějšek nedostal do trapné situace a neztratil tvář. Image – tvář je velmi důležitá.

 7. Obchod jako boj

  Západní podnikatelé předpokládají, že je v obchodování třeba dosáhnout výsledku „win-win“, tj. spokojenosti na obou stranách. Pro většinu Vietnamců je obchod vždy tvrdou hrou. Je vítěz a je poražený. Zejména od zahraničního partnera se očekává, že při obchodě či investici ve Vietnamu bude jeho zisk nulový, ne-li záporný.

 8. Smiřte se s korupcí ve státní sféře

  S provizním systémem se setkáte ve Vietnamu často. Zatímco ve státní firmě či úřadu je tento problém běžný, naštěstí se netýká soukromých firem.

 9. Nepodceňujte „protivníka“

  Malá znalost a nereálné představy některých českých podnikatelů o vietnamské společnosti a podnikatelském klimatu jsou bohužel velmi časté.

 10. Vyhněte se kritice

  Patriotismus je ve Vietnamu velmi silný. Není proto vhodné vyhledávat politická témata, ani poukazovat na některé nedostatky současného Vietnamu, případně vyjadřovat odpor k některým specialitám vietnamské kuchyně. Vietnamská tradice a kultura je velice vážená a adaptabilita naopak velmi nízká, což je patrné na komunitním způsobu života Vietnamců v zahraničí.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme