Nová obchodní dohoda EU: Vietnam je příležitostí pro export

Evropská unie uzavřela s Vietnamem Dohodu o volném obchodu, jejíž hlavním smyslem je značné snížení obchodních bariér a cel, čímž otevře dveře českému exportu do oblasti ASEAN. Po zavedení dohody by měl Vietnam eliminovat 65 % cel na dovozy z EU. Zbylé dovozy, s výjimkou vybraných, budou od cla osvobozeny do deseti let. Pro import do Vietnamu se jedná prakticky o nulové celní sazby. Co se týče exportu, Evropská unie po zavedení dohody od cla osvobodí 71 % dováženého zboží z Vietnamu a 99 % dovozu bude cla zproštěno po sedmi letech.

Ho Či Minovo Město

Prezentace vína na Bali, dětské výživy v portfoliu asijského výrobce, indonéský distributor pro energetická zařízení, mise do Vietnamu pro výrobce lékařského materiálu a mnoho dalších úspěchů zprostředkovává CzechTrade českým podnikatelům na území Vietnamu a Indonésie. „Pomáháme představit produkty českých firem vybraným místním partnerům a zjistit, zda je o jejich výrobek či službu zájem. Tím českému exportérovi šetříme čas i náklady, protože firma přijíždí až v okamžiku předjednaného zájmu,“ uvádí Michal Sontodinomo ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Jakartě.

V reakci na aktuální situaci ohledně pandemie covid-19 nabízí agentura od 20. 3. bezplatné individuální exportní poradenství v 58 zemích, a to jak prostřednictvím pracovníků pražské centrály, tak zahraničních kanceláří.  „Poptávka po vyhledávání výrobců a dodavatelů ve Vietnamu se ze strany českých podnikatelů sice stále zvyšuje, ale aktuálně, bohužel, situaci komplikují bezpečnostní opatření ze strany vietnamské vlády kvůli zamezení šíření koronaviru. Nás a české exportéry to ovlivňuje zejména z hlediska zrušených veletrhů, které jsou často prvním krokem k navázání exportní spolupráce. Také bychom rádi v rámci možností zorganizovali podnikatelskou misi zaměřenou pro dodavatele a výrobce zařízení na výrobu lékařského materiálu,“ říká Ivan Nikl, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě.

Jakou konkrétní pomoc CzechTrade českým exportérům v daných oblastech poskytuje?
„Nejtradičnější službou je propojení s místními partnery, ať už jsou to distributoři, importéři nebo výrobci. Před tím, než si s klientem potvrdíme rozsah spolupráce a individuální asistenční služby, uděláme rozsáhlou rešerši místního trhu, aby měl možnost dobře zvážit, zda je pro něj export do dané oblasti výhodný. Zjistíme, jaké jsou bariéry pro vstup na trh, kterými mohou být celní a necelní překážky, jako jsou certifikace, získání licence a další.

Dále prověřujeme konkurenci na místním trhu a poté necháme klienta, aby všechno zvážil a pokud se rozhodne na trh vstoupit, navážeme spolupráci. Vytipujeme potenciální obchodní partnery, které oslovíme a zprostředkujeme schůzky. Českým firmám poskytneme základní informace, kde získat patřičná povolení, pomáháme s komunikací s ambasádami, na všech schůzkách klienta doprovází zástupce naší kanceláře, který v případě potřeby tlumočí a celkově se staráme o hladký průběh celé zákazníkovy obchodní cesty,“ vysvětluje Ivan Nikl.

Oproti Vietnamu je vstup na indonéský trh složitější. „Indonésie nedisponuje obchodním rejstříkem dostupným veřejnosti, vyhledávání obchodních partnerů je kvůli tomu dlouhodobá práce založená na velkém množství osobních setkání. Alfou a omegou úspěchu v Indonésii je navázání osobního vztahu a budování důvěry mezi českou firmou a místním partnerem, což vyžaduje nějaký čas a velkou dávku trpělivosti. V prvních fázích spolupráce trvající i několik měsíců CzechTrade českým firmám (i jejich místním partnerům) v komunikaci a při častých nedorozuměních způsobených rozdílnou kulturou. Jsme jejich prodloužená ruka a naším úkolem je být v pravidelném kontaktu s místními klíčovými zákazníky, komunikovat s vládními institucemi a místními distributory či dohlížet na některé výstupy místních partnerů. Díky tomuto přístupu se českým firmám podařilo získat nové kontrakty v kratším časovém horizontu, než kdyby se do obchodu pouštěly bez pomoci pouze na dálku,“ říká Michal Sontodinomo.

Spolupráci s Vietnamem prohloubí Dohoda o volném obchodu
Pro zahraniční obchod je v současnosti nejzásadnější Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem, jejímž hlavním smyslem je značné snížení obchodních bariér a cel, čímž otevře dveře českému exportu do oblasti ASEAN. Po zavedení dohody by měl Vietnam eliminovat 65 % cel na dovozy z EU. Zbylé dovozy, s výjimkou vybraných, budou od cla osvobozeny do deseti let. Pro import do Vietnamu se jedná prakticky o nulové celní sazby. Co se týče exportu, Evropská unie po zavedení dohody od cla osvobodí 71 % dováženého zboží z Vietnamu a 99 % dovozu bude cla zproštěno po sedmi letech.

Agentura CzechTrade v reakci na uzavření Dohody o volném obchodu již plánuje aktivity, které mají pomoci k navázaní, a upevnění spolupráce s Vietnamem. V současné době agentura plánuje užší spolupráci s Evropskou hospodářskou komorou ve Vietnamu a chystá prezentaci na VCCI (Vietnamská obchodní komora) ohledně prohloubení spolupráce a nových možnostech pro obě strany.

Zavedení obchodní dohody výrazně podpoří příležitosti exportérů
V momentě, kdy dohoda vstoupí v platnost, Vietnam okamžitě odstraní všechna cla vztahující se až na 65 % dovozů z EU. Za 10 let by tyto hodnoty měly činit zhruba 99 % a 99,8 %. Co se týče zbylých tarifů, jejich vyřazení potrvá déle jak 10 let. Vietnam případně uzavře preferenční dohodu s EU kvůli celním kvótám Světové obchodní organizace (World Trade Organisation, zkráceně WTO), ke kterým je zavázán. Mezitím Vietnam přislíbil odstranit cla na vývoz do EU na základě 15letého plánu. Výjimku tvoří produkty, jako jsou surová ropa nebo uhlí.

 „Cla budou postupně redukována tak, aby se domácí výrobci mohli průběžně přizpůsobovat. Přechodné období pro vietnamské zboží bude maximálně 7 let a pro evropské zboží maximálně 10 let. Spotřebitelé z obou zemí se mohou těšit na nižší ceny a vývozci na posílení své konkurenceschopnosti na celosvětovém trhu,“ dodává Ivan Nikl.

Důležitou roli v navazování dalších obchodních vztahů hraje i přijetí Dohody o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA), která zajišťuje větší transparentnost podnikatelského prostředí a zlepšuje vymahatelnost práva pro zahraniční investory, které bude poskytovat rámec pro případné soudní spory. „Vietnam akceptoval systém investičních soudů, takzvaný ICS, opírající se o nezávislé soudce, kodex chování a snadný přístup pro malé i střední podniky. To vytváří stabilitu a dává důvěru zahraničním podnikům, které mohou získat potencionálního dodavatele z obchodně významné oblasti ASEAN,“ uvádí Ivan Nikl.

Po zavedení dohody Vietnamská vláda plánuje redukovat cla například tímto způsobem:

 • téměř celá strojní výroba bude od cla osvobozena,
 • textil bude cel zcela zproštěn,
 • přibližně polovina farmaceutických výrobků bude od cla osvobozena hned, přičemž druhá polovina do sedmi let,
 • náhradní díly a autosoučástky budou od cla osvobozeny po sedmi letech,
 • motocykly s obsahem motoru vyšším než 155 ccm budou od cla osvobozeny za sedm let a automobily o tři roky později, s výjimkou automobilů s větším motorem (nad 3000 ccm u benzínových motorů a nad 2500 u naftových motorů), které budou od cla osvobozeny za devět let,
 • od cla bude zproštěno zhruba 70 % veškerých chemických exportů, zbytek v průběhu tří, pěti a sedmi let,
 • mražené vepřové maso a polotovary budou od cla osvobozeny za sedm let, mléčné výrobky za pět a kuřecí maso za deset let,
 • z ryb bude po zavedení od cla osvobozen losos, platýs, pstruh a langusta; ostatní druhy po třech letech,
 • víno a lihoviny budou od cla osvobozeny za sedm let, pivo až za deset let,
 • Vietnam bude dál uplatňovat celní sazby a kvóty WTO na rafinovaný cukr, sůl a vajíčka.

Ze strany EU budou redukce obchodních bariér následující:

 • osvobození textilu a obuvi od cla bude rozprostřené, kde pro citlivé zboží bude přechodná doba mezi 5 a 7 lety a pro méně citlivé zboží 3 roky,
 • od cla bude osvobozena bílá rýže v maximálním množství 30 000 tun, loupaná rýže v maximálním množství 20 000 tun a aromatická rýže v maximálním množství 30 000 tun; clo na zlomkovou rýži bude sníženo o 50 % a zbytek poté lineárně v průběhu 5 let,
 • zproštění od cla se týká kukuřice cukrové (max. 5000 tun), kukuřičných pelet, česneku (max. 400 tun), hub (max. 350 tun), cukru a produktů s vysokým obsahem cukru (kombinovaně max. 20 000 tun), maniokového škrobu (max. 30 000 tun), surimi (max. 500 tun) a nakládaného tuňáka (max. 11 500 s přísnou regulací týkající se původu),
 • neupravované krevety budou od cla osvobozeny,
 • pangas (sumeček siamský) bude od cla osvobozen za 3 roky.

• Teritorium: Vietnam

Doporučujeme