Singapur – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Singapur patří mezi významné země celého regionu, i když svojí rozlohou je nejmenší zemí v oblasti.

Je významným finančním centrem a z hlediska investiční činnosti zaujímá jedno z předních míst. Může být proto skvělou příležitostí pro české firmy rozvinout své aktivity a nabídnout místním firmám spolupráci v celé oblasti Jihovýchodní Asie (ASEAN).

V Singapuru působí již dlouhodobě v místních firmách řada českých odborných pracovníků na nejrůznějších pozicích. Současně zde působí i přímo české firmy prostřednictvím svých kanceláří.

Smluvní a institucionální rámec:

Česká republika má se Singapurem uzavřeny základní ekonomické dohody pro podporu bilaterálních vztahů (Dohodu o podpoře a ochraně investic, Dohodu o zamezení dvojího zdanění, Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu). Singapur patří pod ZÚ ČR v Jakartě, ale počítá se s otevřením samostatného ZÚ ČR v nejbližším období.

Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi ASEAN podepsaná v Kuala Lumpuru dne 7. 3. 1980, v platnosti od 1. 10. 1980. Dohoda o obchodu a Dohoda o ochraně investic byly podepsány 19. 10. 2018. Dohoda o obchodu vstoupila v platnost 21. 11. 2019 a dohoda o ochraně investic vstoupí v platnost až poté, co ji ratifikují všechny členské státy EU.

Plánované akce

České firmy se pravidelně v rámci oficiálních akcí účastní mezinárodních veletrhů v zemích ASEAN a to jak formou společných účastí nebo v rámci soukromých aktivit. Z tohoto pohledu je nutné sledovat nabídky na webových portálech MPO, MZV, ZÚ ČR a kanceláře CzechTrade.

Ing. Jaromír Dudák, dudak@mpo.cz, tel.: 224 852 832,
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Singapur

Doporučujeme