Desatero pro obchodování se Singapurem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Singapurem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Desatero pro obchodování se Singapurem níže

4 doporučení pro vstup na singapurský trh za pandemické situace koronaviru:

 1. Zjištění aktuální situace

  Situace je zatím nadále poznamenána nouzovým stavem, který Singapur vyhlásil 7. dubna a jehož velmi striktní opatření trvají do 1. června 2020 – situace je zřetelně odlišná od ČR, počet nakažených je 32 tisíc, aktuální nárůsty činní cca 500 až 800 případů denně. Avšak od 2. června Singapur postupně přejde k trojetapovému uvolňování situace, přičemž zatím není stanovena délka trvání jednotlivých etap, ale je rozhodnuto, že třetí etapa skončí, jakmile bude dostupná vakcína proti koronaviru.

  Podle zveřejněných informací se však očekává, že život v Singapuru se posune k tzv. nové normalitě, která nebude shodná s normalitou v době předkoronavirové. Dle vládních prohlášení se předpokládá, že některé změny v životě, které si vynutila situace se šířením koronaviru, budou natrvalo implementovány do života singapurské společnosti.

 2. Vyhledání obchodních partnerů

  Toto však neznamená, že by exportéři měli s přípravou vstupu na nový trh otálet, ale naopak je třeba této situace využít k přípravě vstupu. V prvním kroku je potřeba začít vyhledávat vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery na místním trhu a v tom vám může být nápomocna zahraniční kancelář CzechTrade v Singapuru (ZK Singapur), která využívá placenou databázi, zatímco výstup je firmám poskytován za současné situace zdarma. K sestavení základního longlistu od firem bude ZK Singapur potřebovat HS kódy výrobků, které firma plánuje do Singapuru dovážet. Zároveň je dobré zaslat i případné kontakty z místního trhu, které firma získala vlastní iniciativou na internetu nebo z veletrhu, apod.

 3. Výběr vhodných partnerů

  V dalším kroku provedete výběr vhodných kandidátů ze seznamu dodaného ZK Singapur. Nezaměřujte se jen na velikost firmy, neboť ideálním partnerem v Singapuru bývají i firmy střední a menší velikosti. V této fázi vám poskytne ZK Singapur dostupné informace z místního trhu, nicméně z oborového hlediska je třeba rozhodnutí na vaší straně.

 4. Oslovení

  Až se situace posune k obvyklému stavu, je možné vytipované firmy telefonicky oslovit, zaslat jim vaše materiály emailem a následně telefonicky ověřit zájem o výrobek/službu. Tento krok vzhledem k současnému stavu v zemi je velmi složitý, neboť řada firem má státem přikázaný „home office“ a fungovat mohou pouze firmy, jejichž provoz je „životně důležitý“. Tzn. mnoho firem buď nefunguje vůbec, anebo jen v omezeném režimu a kontaktovat klíčové pracovníky je velice komplikované, až nemožné. Mezitím si však můžete připravit vhodné materiály v anglickém jazyce (prezentace, reference, webové stránky, apod.).

Informace o aktuálních poptávkách státního sektoru v Singapuru lze získat na webu SME Portal.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?Aktuální situace v Singapuru

Zpět na začátek

Desatero pro obchodování se Singapurem

Steve Heap / Shutterstock.com

1. Počítejte s možnou změnou stanoviska

Singapurský partner vám nikdy neřekne zcela jednoznačně zamítavé stanovisko, aby neztratil tvář.

2. Nebuďte kritičtí

Buďte velmi opatrní s kritikou. Snažte se být opravdu velmi empatičtí.

3. Na jednání si nechte více času

Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.

4. Ujistěte se, že došlo k porozumění

Opakovaně se ujišťujte, zda vám obchodní partner opravdu správně rozumí.

5. Zdvořilost a dochvilnost se vyplácí

Buďte za všech okolností zdvořilí, trpěliví a snažte se být dochvilní.

6. Angličtina je základ

Propagační materiály mějte připravené kompletně v angličtině.

7. Na jednání se dostavte osobně

Osobní jednání je nutností, alespoň v období vytváření obchodního vztahu.

8. Nastudujte si asijskou mentalitu a kulturu

Singapurská kultura je směsicí čínských, malajských, indických i indonéských tradic a zvyků, proto si vytvořte pozitivní vztah k celé asijské mentalitě. Obchodní partner to ocení.

9. Držte své emoce na uzdě

Neprojevujte navenek své emoce (zejména negativní, např. rozčarování nad vývojem jednání), neboť zvyšování hlasu bude partner vnímat jako ztrátu sebekontroly.

10. Respekt se vztahuje jak k majetku, tak ke stáří

Vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku i majetku. Důležitý je respekt ke starší generaci.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem