Desatero pro obchodování se Singapurem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy se Singapurem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Počítejte s možnou změnou stanoviska

Singapurský partner vám nikdy neřekne zcela jednoznačně zamítavé stanovisko, aby neztratil tvář.

2. Nebuďte kritičtí

Buďte velmi opatrní s kritikou. Snažte se být opravdu velmi empatičtí.

3. Na jednání si nechte více času

Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.

4. Ujistěte se, že došlo k porozumění

Opakovaně se ujišťujte, zda vám obchodní partner opravdu správně rozumí.

5. Zdvořilost a dochvilnost se vyplácí

Buďte za všech okolností zdvořilí, trpěliví a snažte se být dochvilní.

6. Angličtina je základ

Propagační materiály mějte připravené kompletně v angličtině.

7. Na jednání se dostavte osobně

Osobní jednání je nutností, alespoň v období vytváření obchodního vztahu.

8. Nastudujte si asijskou mentalitu a kulturu

Singapurská kultura je směsicí čínských, malajských, indických i indonéských tradic a zvyků, proto si vytvořte pozitivní vztah k celé asijské mentalitě. Obchodní partner to ocení.

9. Držte své emoce na uzdě

Neprojevujte navenek své emoce (zejména negativní, jako např. rozčarování nad vývojem jednání), neboť zvyšování hlasu bude partner vnímat jako ztrátu sebekontroly.

10. Respekt se vztahuje jak k majetku, tak ke stáří

Vztahy jsou určované společenským postavením, které vyplývá z věku i majetku. Důležitý je respekt ke starší generaci.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem