Singapur počítá ekonomické ztráty vzniklé kvůli koronaviru

Přestože Singapur pozvolna uvolňuje tvrdá nařízení vlády ohledně zastavení ekonomického chodu země, do návratu k normálu je ještě daleko. Dokonce lze předpokládat, že vlastně nepůjde o návrat, ale o procitání do zcela nové reality. Vláda očekává největší ekonomickou recesi v historii.

Ekonomika země se propadla do recese a vláda přiznává, že to bude nejhorší recese od vzniku samostatného Singapuru v roce 1965. Ani do konce července nebyl plně obnoven chod země.

Některé restaurace a firmy se již vystěhovaly a bohužel se do provozu již nevrátí. Nyní je Singapur ve fázi, kdy se snaží oživit ekonomiku uvnitř země a teprve následně – v další etapě – se bude otevírat světu.

Jihoasijský ostrovní stát patřil k prvním zemím postiženým koronavirem. Do 20. července vystoupal celkový počet onemocnění covid-19 na téměř 48 tisíc případů. Avšak vzhledem k vysoké úrovni zdravotní péče v zemi je zde pouze 27 zemřelých. Pro představu – počet obyvatel Singapuru je cca 5,8 milionu.

Podle zveřejněných informací se očekává, že budoucí život v Singapuru se posune k takzvané nové normalitě, která nebude shodná s normalitou v době předkoronavirové. Dle vládních prohlášení se předpokládá, že některé změny v životě, které si vynutila situace se šířením koronaviru, budou natrvalo implementovány do života singapurské společnosti. Roušky jsou zde nadále povinné a jejich odložení se v dohledné době nepředpokládá. 

Vstup do země nadále omezen

Singapur již 23. března 2020 zavedl restriktivní opatření pro vstup do země – platí zákaz vstupu do země bez speciálního povolení imigračního úřadu a ti, kterým je vstup do země na základě speciální žádosti povolen, se musejí po příletu do Singapuru podrobit povinné čtrnáctidenní karanténě v hotelech k tomu vybraných, kde kromě pobytu musejí počítat s náklady na hotelovou stravu, která jim bude dodána až na pokoj. Po uplynutí karantény si musejí uhradit test na covid-19 a teprve v případě, že je negativní, mohou se začít volně pohybovat po Singapuru.

Veřejná doprava však není nijak omezena a město zajišťuje pravidelnou dezinfekci metra a autobusů. Pořádání kulturních akcí, veletrhů a náboženských shromáždění je dosud zastaveno.

Při vstupu do budov je kontrola

Všichni lidé procházejí při vstupu do kancelářských budov, výrobních závodů či státních úřadů každodenní zdravotní kontrolou tělesné teploty. Současně je každý povinen se zaregistrovat pomocí mobilní aplikace, že do konkrétního objektu vstupuje a potvrzení o zaregistrování na obrazovce mobilu s přesným časem a datem vstupu ukázat příslušné kontrole při vstupu do budovy.

Toto platí i při vstupu do jednotlivých prodejen či provozoven služeb (např. kadeřnictví). Případně je možno tuto registraci provést naskenováním čárového kódu na singapurské ID kartě.

Funguje zde také systém bezpečných restaurací. Kromě měření tělesné teploty musí host opět přes QR kód provést příslušný „check-in“ a při odchodu pak „check-out“. To vše pro případ, že by později byl u některého z hostů či personálu odhaleno onemocnění covid-19.

V takovém případě je možno okamžitě svolat k testování lidi, kteří se v restauraci nacházeli ve stejné době. Cílem je mít jmenovitá data o pohybu osob, kde se kdo kdy vyskytoval, aby v případě zjištění covidu-19 bylo možno identifikovat a svolat ke kontrole další osoby, které se vyskytovaly v témže místě ve stejném a případně následném čase.

Singapurské hospodářství se propadlo

Výkonnost singapurské ekonomiky (tedy hrubý domácí produkt) se ve 2. kvartále 2020 v porovnání s 1. kvartálem propadla o 41,2 %. Přitom již HDP v 1. kvartálu letošního roku zaznamenal pokles oproti 4. čtvrtletí 2019, a to o 10,6 %.

Tato čísla ukazují, že pandemie zasáhla singapurské hospodářství velmi citelně. Kromě průmyslových oborů se na tomto propadu samozřejmě výrazně podílí propad či přesněji úplné zastavení turistického ruchu v Singapuru. Singapurské mezinárodní letiště Changi je v podstatě liduprázdné. Byly zcela uzavřeny dva terminály a zcela zastavena výstavba dalšího.

Nicméně singapurská vláda se rozhodla poskytnout 63,7 miliardy singapurských dolarů (přibližně 1,08 bilionu Kč) na obnovu singapurského hospodářství a to jak podporou pro místní podnikatele, tak pomocí pro občany Singapuru.

Tato částka odpovídá zhruba jedné pětině loňského HDP. Přestože se nyní očekává postupné oživování ekonomiky v dalších měsících, tak se předpokládá hluboký propad HDP za letošní rok, a to v úrovni -7 %. Podle vyjádření premiéra Lee Hsien Loonga bude ekonomická obnova Singapuru trvat několik let.

Jiří Zavadil, Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Singapur

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem