Covid-19: Singapur změnil strategii, vystěhovává uzdravené dělníky na obří výletní lodě

Již od 7. dubna je v Singapuru zastaven chod firem a institucí, které nejsou pro život nezbytné. Protože počty nakažených osob začaly v polovině dubna výrazně narůstat z důvodů šíření covid-19 na ubytovnách zahraničních dělníků, posunul Singapur původní termín ukončení omezujících opatření ze 4. května nově do 1. června 2020. V červnu Singapur začne uvolňovat restrikce, a to po etapách.

Ke tříetapovému uvolňování situace přejde Singapur od 2. června. Zatím není stanovena délka trvání jednotlivých etap, ale je rozhodnuto, že 3. etapa skončí, jakmile bude dostupná vakcína proti covid-19.

Jihoasijský ostrovní stát patřil k prvním zemím postiženým koronavirem. Díky rozsáhlému testování a dobré organizaci dlouho zvládal nákazu bez přehnaného omezení chodu společnosti.

Od 7. dubna však v opatřeních výrazně přitvrdil. Počty nakažených přesto začaly skokově narůstat, neboť 200 tisíc zahraničních dělníků bydlí na hromadných ubytovnách, a to až po šestnácti lidech na pokoji (je zde až osm dvouposchoďových postelí v pokoji). To způsobuje lavinovité šíření nemoci covid-19 především mezi touto komunitou a vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie byla platnost omezujících opatření prodloužena do 1. června.

První nemocný s covid-19 byl v Singapuru zjištěn 24. ledna a do 25. května vystoupal celkový počet zhruba na 32 tisíc případů. Z toho asi 85 procent, tj. přes 27 tis. nemocných, jsou zahraniční dělníci (počet obyvatel Singapuru je cca 5,8 milionu). Situace je zřetelně odlišná od ČR, aktuální nárůsty činí cca 500 až 800 případů denně.

Podle zveřejněných informací se očekává, že budoucí život v Singapuru se posune k takzvané nové normalitě, která nebude shodná s normalitou v době předkoronavirové. Dle vládních prohlášení se předpokládá, že některé změny v životě, které si vynutila situace se šířením koronaviru, budou natrvalo implementovány do života singapurské společnosti.

Výjimka pro zahraniční dělníky – cesta do pekel

Singapur již od 23. 3. zavedl restriktivní opatření pro vstup do země – platí úplný zákaz vstupu (dokonce i zákaz letištního tranzitu) pro všechny kromě Singapurců vracejících se ze světa nebo lidí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty. Všechny tyto osoby se však musejí podrobit při návratu z ciziny čtrnáctidenní karanténě. Občanům Singapuru bylo stanoveno odložit veškeré cesty (soukromé i služební) do zahraničí.

Ovšem Singapur nepřerušil včas pracovní pobyt zahraničním dělníkům, takže nyní se potýká s důsledky opatření udržet zemi až do 6. dubna v plném chodu. Nyní jsou však již zastaveny všechny stavby v zemi, ulice jsou vylidněné, nosit roušky je již povinné.

Foto: Igor Grochev, Shutterstock

Vzhledem k rozsáhlému šíření nemoci mezi zahraničními dělníky a jejich velké koncentraci v ubytovnách vzniká problém, jak zajistit spolehlivé oddělení dosud zdravých dělníků nejenom od nemocných, ale z preventivních důvodů také od již vyléčených dělníků pro případ, že by se nákaza některým pacientům vrátila.

Z těchto důvodů vláda rozhodla umístit uzdravené dělníky dočasně na dvě obří výletní lodě – SuperStar Gemini a SuperStar Aquarius – a to počínaje 1. květnem. Na obou lodích je zajištěno, že klimatizace v kabinách na lodi nebude využívat cirkulovaný vzduch, ale bude rozvádět výhradně čerstvý vzduch nasávaný z vnějšího prostředí. Každá kabina má své vlastní WC a svůj stravovací prostor, včetně připojení Wi-Fi a možnost sledování videoprogramů uvnitř kabiny, což je důležité pro minimalizaci zdravotních rizik.

Dosud zdraví zahraniční dělníci byli částečně přemístěni z ubytoven do vojenských výcvikových táborů nebo do dosud prázdných dostavěných bytů v obytných čtvrtích, do kterých se zatím nenastěhovalo místní obyvatelstvo.

Karanténa musí mít přesné parametry

Singapurci vracející se ze světa mohou do domácí karantény ovšem pouze tehdy, pokud mají samostatný pokoj a druhé WC. Jinak jsou sváženy do státem pronajatých hotelů, kde si odbydou dvoutýdenní karanténu, aby neohrozili rodinné příslušníky. Teprve poté mohou domů. Toto opatření platí dokonce i pro děti, které pokud se vracejí sami od příbuzných ze světa, se nesmějí na letišti setkat ani se svými rodiči a jsou odváženi do dvoutýdenní karantény ve státem pronajatých hotelech a s rodiči se setkají až po uplynutí karantény. (je třeba mít na paměti, že Singapur není demokracie, ale tvrdý autoritářský stát).

Školy jsou také uzavřeny

V zemi došlo k uzavření řady zařízení. Již koncem března byly uzavřeny všechny bary, kluby a kina. Lidé se nesmějí scházet ve více než dvou jedincích.

Následně po prvním dubnovém týdnu byly na období nejprve do 4. května a nově až do 1. června uzavřeny školy (základní, střední, vysoké), otevřeny zůstávají pouze mateřské školy a to výhradně pro děti rodičů pracujících ve státem vyjmenovaných důležitých provozech, a bylo vydáno nařízení, aby všichni, kdo mohou, pracovali z domova.

Počty lidí v kancelářských budovách jsou sníženy na minimum. Stát v rámci podpory poskytl pronajímatelům komerčních prostor v květnu dotaci ve výši 25 procent na dubnové nájemné s tím, že úleva bude přenesena na nájemníky ve formě slevy z nájemného v nejbližším následném období, tj. prakticky dochází ke snížení úhrady nájemného na červen o 25% dotaci poskytnutou v květnu na dubnové nájemné.

Veřejná doprava není nijak omezena a město zajišťuje pravidelnou dezinfekci metra a autobusů. Pořádání kulturních akcí, veletrhů a náboženských shromáždění je zastaveno. Je stanoveno vybavit všechny pracoviště sanitárním roztokem na ruce. Na všech pracovištích se musejí povinně používat ústní roušky.

Doporučeno je vyhnout se místům s větší koncentrací osob. Provozy rychlého občerstvení prodávají pouze jídlo sebou, restaurace zařazené do systému tzv. bezpečných „smart“ restaurací jsou v provozu, avšak evidují každého zákazníka jmenovitě přes centrální webové stránky. Všude jsou sanitární gely či desinfekční roztoky na ruce.

Při vstupu do budov je kontrola

Všichni procházejí při vstupu do kancelářských budov, výrobních závodů či státních úřadů každodenní zdravotní kontrolou tělesné teploty. Jde o okamžité měřiče tělesné teploty na principu infračerveného záření. Následně dostane člověk nálepku, že je pro tento den zdráv, kterou musí nosit přilepenu viditelně na oblečení.

Podobně při vstupu do restaurací nebo do nemocnic jsou umístěny kontroly tělesné teploty. Každý člověk, který v daný den opustí byt a jde do práce nebo vyřizovat něco na úřad projde touto kontrolou.

Podobně při vstupu do restaurací, do kadeřnictví, do nemocnic jsou opět umístěny kontroly tělesné teploty. Každý člověk, který v daný den opustí byt a jde do práce nebo například k holiči, projde touto kontrolou.

Pokud člověk vstupuje do budovy, ve které není zaměstnán, tak vedle měření tělesné teploty se do systému ukládá jméno a telefonní číslo, aby byl dohledatelný. Pokud by se u někoho v budově zjistil koronavirus, musel by se dotyčný člověk dostavit na testování.

Byl zaveden systém bezpečných restaurací. Opět vedle měření tělesné teploty musí host zadat do centrálního webu (načte se přes QR kód) své jméno a kontaktní číslo. To pro případ, že by později byl u některého z hostů či personálu odhalen covid-19. V takovém případě je možno okamžitě svolat k testování lidi, kteří se v restauraci nacházeli ve stejné době.

Milkovasa / Shutterstock.com

Obecně lze říci, že cílem je mít jmenovitá data, kde se kdo kdy vyskytoval, aby v případě výskytu covid-19 u někoho bylo možno identifikovat a svolat ke kontrole ty, kteří se vyskytovali v témže místě ve stejném, případně následném čase.

Obchodní a pracovní život uvnitř Singapuru se výrazně omezil, avšak ohledně koronaviru lze nadále konstatovat: vysoká profesionalita, občanská ohleduplnost, disciplinovanost, žádná panika, všichni respektují, co je stanoveno.

Jiří Zavadil, Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Singapur

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Singapur

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Související zprávy z Asie a Austrálie

Pravidelné novinky e-mailem