Chorvatsko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Chorvatsko je trhem se 4 miliony obyvatel. Tento trh se vyznačuje velkým podílem turistického ruchu na tvorbě HDP a velmi slabou (až okrajovou) průmyslovou výrobou.

Jeho obchodní provázanost s ČR je dána z velké částí komplementární výměnou zboží a služeb (doslova auta a průmyslové zboží za letní turistické služby). Tento trh je nám geograficky velmi blízký (cca 6-7 hodin jízdy autem), s takřka souvislým dálničním napojením na ČR. Kupní síla chorvatských firem a obyvatel se blíží české úrovni. Upřednostňuje se zde kvalita a značka před kritériem nejnižší ceny (což některé české firmy nedokáží pochopit). České firmy se zde poněkud obtížněji prosazují před např. německou, rakouskou, britskou, americkou či slovinskou konkurencí a musí proto více investovat do vlastní prezentace, kontinuální přítomnosti na trhu a kvalitních referencí.

Objem bilaterální výměny zboží v posledních pěti letech vzrostl o 45% z 0,56 mld. euro v roce 2015 na 0,82 mld. euro v roce 2019. Chorvatsko bylo pro nás 33. nejvýznamnější trh ve světě z pohledu objemu vyvezeného zboží v roce 2019. Vyvážíme především osobní automobily (18% hodnoty vývozu) a telefonní přístroje (11%). Dovážíme především léky (17%), sedadla (12%) a hliníkové plechy (5%).

Smluvní a institucionální rámec 

Právní rámec pro obchodní vztahy mezi ČR a Chorvatskem vytváří především pravidla společného trhu EU (a EHP) a jeho 4 základní svobody: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. V současné době představuje ty nejlepší podmínky, které jsou českým firmám k dispozici.  

Akce 2020/2021 

Zvažujeme uskutečnění konzultací spolupředsedů smíšené komise pro hospodářskou spolupráci na okraji vrcholné návštěvy či v návaznosti na vhodnou akci ZÚ či ZK CzechTrade (ta však není zřejmě také v důsledku pandemie plánována)

Významné veletrhy v Chorvatsku

Do konce roku 2020 se počítá s následujícími veletrhy. Kvůli pandemii nevylučujme přesun či odklad.

  • září: dental, beauty and hair Zagrebački velesajam, Zagreb
  • říjen: svařování a ochranné nátěry, Zagrebački velesajam, Zagreb
  • listopad: knihy, videohry, inovace, Zagrebački velesajam, Zagreb
  • prosinec: CROAGRO, potravinářství, Zagrebački velesajam, Zagreb
  • únor 2021: nautica, lov a rybolov, Zagrebački velesajam, Zagreb
  • dosud bez data zůstávají autošou, živnostníci a energetika

Činnost smíšené komise pro ekonomickou spolupráci 

Vhodnou základnou pro rozvoj potenciálu naší obchodně-ekonomické spolupráce představuje mezirezortní komise vedená náměstkem MPO. Poslední zasedání se uskutečnilo roku 2013 v Záhřebu. Po vstupu HR do EU a s ohledem na absenci zásadních témat se činnost komise pozastavila. Činnost je možné opět revitalizovat, vyvstane-li potřeba.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Chorvatsko

Doporučujeme