Chorvatsko otevřelo hranice a výrazně uvolnilo další opatření

Chorvatská vláda dále uvolňuje zavedená přísná opatření.  Jedním ze zásadních momentů pro české vývozce je otevření hranic pro služební cesty a pro majitele nemovitostí a plavidel v Chorvatsku.

Goran Jakus / Shutterstock.com

Děje se tak pro výbornou epidemiologickou situaci v zemi, ve které bylo k 11. květnu 2200 nakažených lidí. Z nich se již uzdravilo 1800 nemocných a 90 osob na nákazu zemřelo.   

Od 10. 5. 2020 se změnily podmínky vstupu a pobytu na území Chorvatské republiky. Zde jsou změny významné pro české exportéry a občany:

1)  ruší se povinná čtrnáctidenní domácí izolace pro osoby z EU, které do Chorvatska přicestují ze zahraničí;

2)  umožňuje se vstup do Chorvatska občanům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům a občanům třetích států s dlouhodobým pobytem v EU, ovšem pouze v případě, že je to s cílem hospodářské činnosti nebo z vážných osobních důvodů, což dotyčný musí dokázat některým z následujících způsobů:

  • dokumentací potvrzující  vlastnictví nemovitosti na území Chorvatska či plavidla (případně plavidla v leasingu)
  • dokumentací potvrzující, že se má zúčastnit pohřbu
  • dokumentací dokazující  pozvání k cestě do Chorvatska či obchodní schůzce ze strany hospodářského subjektu, který na tom má zájem.

Všichni takto přijíždějící občané cizích států mají být při překročení hranice evidováni s uvedením adresy, kde budou ubytováni, včetně kontaktního telefonního čísla a doby pobytu, respektive data plánovaného vycestování z Chorvatska. Během pobytu musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

– omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

– během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia, nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Ostatní osoby, které nespadají do výše uvedených kategorií a tudíž nemají k dispozici některý z uvedených dokumentů, nicméně mají neodkladnou osobní záležitost, popř. podnikatelský/obchodní  důvod k cestě do Chorvatska, musí před cestou kontaktovat s žádostí (ve které uvedou důvody cesty) o vstup chorvatské Ministerstvo vnitra na e-mailové adrese uzg.covid@mup.hr. Ministerstvo se následně k žádosti vyjádří.

Ke vstupu do Chorvatska se  nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.

Obnovení veřejné dopravy

Od 11. května se začne obnovovat meziměstská veřejná hromadná doprava (letecké, autobusové i vlakové) a zintenzivní se i městská hromadná doprava. Dále bude zrušeno omezení pohybu mimo kraj/župu bydliště (zrušen tak bude systém elektronických povolenek, bez nichž nebylo možno mezi kraji cestovat).11. května 2020 byla spuštěna třetí vlna uvolňování opatření:

1)  povolení shromažďování na veřejnosti do počtu čtyřiceti osob (dosud bylo omezení do pěti lidí);
2)  otevření nákupních center;
3)  obnovení provozu pohostinských zařízení (oproti původním předpokladům bude povolena obsluha nejen venkovních zahrádek, ale i vnitřních prostor);
4) otevření národních parků a chráněných krajinných oblastí;
5) povolení organizace venkovních sportovních tréninků;
6) obnovení provozu fitness center;
7) obnovení standardní výuky na prvním stupni základních škol;

Obnovení činnosti kin, divadel, konání koncertů a uměleckých manifestací a fungování veřejných bazénů se pak očekává od pondělí 18. května.

Režim v nákladní dopravě

Chorvatské ministerstvo vnitra vyzvalo všechny řidiče nákladních vozidel, kteří přijíždějí ze Slovinska, aby využili tyto hraniční přechody: Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak a Plovanija, kde je více hygienických inspektorů. Tím se urychlí průjezd přes hranice.

V rámci zmírnění režimu pro řidiče, kteří pouze projíždějí Chorvatskem do dalších zemí, byl zaveden režim jízdy bez konvojů a policejního doprovodu. Více informací je k dispozici v příslušném protokolu.

Řidiči jsou však povinni používat výhradně dálnice a z nedálničních hraničních přechodů se musejí dostat nejkratší cestou na nejbližší komunikaci dálničního typu a pokračovat ve svém tranzitu Chorvatskem. Během tranzitu jim není povoleno se zastavovat mimo odpočívadla zakreslená na mapě. Při zastavení pro řidiče platí stejná přísná opatření pro zamezení sociálního kontaktu.

Dalším rozhodnutím chorvatská vláda zprovoznila mimořádnou trajektovou nákladní linku Zadar – Ancona a zpět, kterou bude až do ukončení epidemie nebo odvolání provozovat národní lodní dopravce Jadrolinija.

Aktuální informace lze sledovat na webech Chorvatské hospodářské komory a Chorvatské civilní ochrany.

Řidiči vozidel vlastněných zahraničními společnostmi, kteří se po vykládce ihned vracejí do své země, zdravotním prohlídkám nepodléhají.

Společnosti v Chorvatsku, kterým je dodáváno zboží zahraničními dodavateli, musejí:
a) zaslat e-mail na adresu: stozercz@mup.hr oznamující příjezd zahraničních řidičů a následující informace: název společnosti, jméno a příjmení řidiče, identifikační číslo, ze které země je zboží dovezeno, hraniční přechod, který použijí, místo vykládky, místo případné karantény

b) oznámit konkrétní informace týkající se těchto zahraničních řidičů e-mailem (počet těchto řidičů, jejich identifikační údaje – jméno, příjmení, identifikační číslo, registrační číslo vozidla, místo příjezdu – župa určení), vše za účelem umístění těchto řidičů do přechodné karantény organizované okresními středisky civilní ochrany

c) informovat své zahraniční dodavatele o umístění těchto řidičů do karantény a sdělit jim adresu tohoto zařízení, musejí také neprodleně informovat příslušné krajské středisko Chorvatské civilní ochrany na telefonním čísle 112.

Čtyři pětiny firem budou tratit

Chorvatská vláda už ve třetím březnovém týdnu na 30 dnů nařídila uzavření všech obchodů a služeb, kromě prodejen potravin, drogerií a lékáren a uzavření státních hranic. Školy byly zavřené a shromažďování a kulturní a společenské akce byly zakázány už dříve. Občanům se doporučuje, aby zbytečně nevycházeli z domu a aby chránili nejohroženější skupiny obyvatelstva. Nošení roušek není nařízené a prozatím není na ulicích obvyklé.

„Drtivá většina tamních obchodních společností utrpí kvůli koronaviru ztráty. Z nejnovějšího průzkumu Chorvatské hospodářské komory (HGK) vyplývá, že 80 procent společností cítí následky koronaviru ve své činnosti. Skoro 60 procent firem přihlásilo ztráty do dvou milionů korun, a pokud situace potrvá, 11 procent společností očekává ztráty vyšší než 3,5 milionu korun,“ sděluje Alen Novosad, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Záhřebu.

Experti z Mezinárodního monetárního fondu předvídají propad chorvatského HDP v letošním roce o dokonce 9 procent, oproti loňské předpovědi růstu ve výši 2,7 procent.

„Některé neoficiální předpovědi jsou ještě více pesimistické. Pracovníci v turizmu už rezignovali a počítají s tím, že z cestovního ruchu v druhém čtvrtletí nebudou žádné příjmy a v případě třetího kvartálu doufají v alespoň částečné obnovení. Nejpostiženějšími odvětvími chorvatské ekonomiky jsou služby, cestovní ruch, vzdělávání, zemědělství a doprava, ale také umění, zábava a rekreace. Současně dochází i k výraznému poklesu exportu a importu, a to nejen kvůli poklesu zahraničních poptávek, ale i pro uzavření hranic a tím způsobenými obtížemi pro logistiku,“ přidává Novosad.

Podle posledních údajů má sedm procent firem zaměstnance v karanténě. Více než polovina firem využívá možnosti práce z domova. V případě 30 procent firem ovšem práce z domova není možná.

Balíček s 66 opatřeními

Chorvatská vláda 17. března schválila balíček 66 opatření pro pomoc ekonomice kvůli epidemii. Opatření jsou zaměřená především na zachování likvidity a pracovních míst.

„Jedním z opatření je bezúročný odklad platby daní a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Chorvatská banka pro obnovu a rozvoj vyhlásila moratorium na povinnost splácet úvěry a nabídla klientům přeprogramování stávajících úvěrů a odklad splácení základu. Ve spolupráci s komerčními bankami budou podnikatelům nabídnuty nové úvěry pro financování tzv. „prázdného chodu“ a oběžního kapitálu firem,“ popisuje Alen Novosad.

Další opatření představují zavádění stand-still balíčků ze strany komerčních bank a zastavení exekucí vůči všem dlužníkům na období tří měsíců. Bude rozšířen i rozsah garančního fondu pojištění exportu i na oblast cestovního ruchu a nepřímého exportu. Státní agentura pro podporu malých a středních podniků (HAMAG-BICRO) zavádí moratorium na všechny malé a mikro úvěry poskytnuté pro rurální rozvoj do 31. prosince 2020.

Jedním z opatření je i zaplacení zaměstnavatelům náhrady mzdy ve výši 14 000 korun měsíčně za zaměstnance, které využije 96 000 zaměstnavatelů pro 560 000 svých pracovníků.

Pro toto opatření, které má trvat tři měsíce, byly vyčleněny prostředky ve výši 32 miliard korun. Hlavním cílem tohoto opatření je zachování pracovních míst. Pro podezření ze zneužívání tohoto opatření chorvatská vláda současně rozhoduje i o zveřejnění údajů o zaměstnavatelích, kteří toto opatření využijí.

Výstavba železniční a silniční infrastruktury pokračuje s menšími potížemi pro nedostatek personálu, ale bez výrazného zdržení, a to i na stavbě mostu na poloostrov Pelješac, který realizuje čínská společnost China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Alen Novosad, CzechTrade Záhřeb

Archiv zpráv ke koronaviru v Chorvatsku a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Záhřeb

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem