Desatero pro obchodování s Chorvatskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Chorvatskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Dobře se informujte o teritoriu a situaci v oboru

Důkladná příprava a relevantní informace šetří čas a peníze.

2. Vyhledejte vhodného místního partnera

Důkladně si promyslet strategii, zda vstoupit na trh sám či s partnerem a té se držet. Jednat za zády chorvatského partnera se nevyplácí. Trh je malý, navíc negativní informace se šíří kromě Chorvatska i do dalších zemí v regionu.

3. Buďte trpěliví a investujte do budování své obchodní pozice či značky

Vstup na chorvatský trh je dlouhodobý a vyžaduje trpělivost, v ideálním případě trvá 2 roky, obvykle 3–4. Počítejte s výdaji zejména v prvních dvou letech – čas, finance, lidské zdroje, reklama atd.

4. Přeložte do chorvatštiny reklamní materiály

Při prezentaci výrobků a služeb doporučujeme reklamní materiály v chorvatském jazyce, avšak pozor na kvalitu překladu. V internetovém prostředí se velmi osvědčil Adresář Exportérů s chorvatskou jazykovou mutací.

5. Nabídka financování

Přidanou hodnotou při prezentaci technologií a výrobků je i připravená nabídka jejich financování (banky, fondy, pojištění apod.). V Chorvatsku jsou finanční zdroje dražší a hůře dostupné než v EU.

6. Osobní jednání

Písemná a e-mailová komunikace je většinou neefektivní. Osobní účast na akcích v oboru je nutná. Obchody jsou založeny převážně na osobních vazbách. Vyplatí se být vidět a komunikovat.

7. Vyčleňte na jednání dostatek času

Po jednáních většinou následuje neformální pozvání na oběd či večeři, neodmítá se. Témata – gastronomie, víno, moře, sport. Téma války není tabu, ale je to otázka velmi citlivá a složitá.

8. Počítejte s výskytem překážek 

I zde se připravte na problémy s korupcí, netransparentností veřejných zakázek, na preferenci místních firem ve výběrových řízeních aj. Tyto bariéry se s přibližováním k EU postupně odstraňují.

9. Poskytněte delší lhůtu splatnost

Platby v některých případech více než 90 dnů. Je nutné zajistit dobré smlouvy a zároveň vybírat kvalitní podpůrné služby (kvalitní právník, účetní aj.).

10. Zajistěte platbu vhodnými nástroji

Pokud si nejste jisti platební morálkou svého obchodního partnera, raději si pojistěte platbu vhodnými platebními nástroji.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem