Zdroj: CzechTrade

Turecko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Turecko je na základě ekonomických výsledků považováno za zemi s nově industrializovanou, rozvíjející se ekonomikou.

Domácí turecká ekonomika má přes množství vnitřních i mezinárodních výzev (terorismus, vnitropolitickou nejistotu, množství uprchlíků, vojenské operace v Sýrii a Libyi, neshody s EU či USA, napětí ve Středozemním moři a rostoucí strukturální hospodářské problémy viditelné především od srpna 2018) velký potenciál. Skutečnost, že turecký trh s více než 80 miliony spotřebiteli patří k významným obchodním partnerům ČR, dokládá i objem vzájemné obchodní výměny. Z hlediska celkového objemu českého exportu mimo země EU se Turecko nachází na 6. místě.

Smluvní či institucionální rámec

Dohoda o celní unii Turecka s EU je od vstupu ČR do EU základním dokumentem upravujícím obchod mezi ČR a Tureckem. I přes poměrně vysoký stupeň hospodářské integrace prostřednictvím celní unie existují ve vzájemném obchodě překážky, a to zejména netarifní povahy. MPO shromažďuje od podnikatelů podněty o těchto překážkách a následně je tlumočí v příslušných orgánech EU a zvedá při bilaterálních jednáních s Tureckem. Turecko má zájem o modernizaci a prohloubení stávající celní unie, nicméně jednání o této záležitosti jsou ze strany EU pozastaveny z důvodu politické situace v Turecku.  

Významný pilíř v dynamických a bohatých obchodně-ekonomických vztazích ČR a Turecka a rovněž výraznou jistotu pro investory na obou stranách představuje Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic z roku 2009. Vzájemné ekonomické vztahy upravuje také Dohoda o zabránění dvojího zdanění a Dohoda o hospodářské, technické, průmyslové a vědecké spolupráci.

Česko-turecká smíšená hospodářské komise

Na základě výše uvedené Dohody o hospodářské spolupráci pořádá MPO pravidelně se svým tureckým protějškem zasedání Česko-turecké smíšené hospodářské komise. Zasedání smíšené komise představuje příležitost pro diskuzi nad bilaterálními hospodářskými vztahy, řešení problémů, které se v ekonomické relaci vyskytují, ale také možnost představit významné podnikatelské projekty v obou zemích. Poslední zasedání se uskutečnilo v říjnu 2019 v Praze, přičemž smíšená komise by se mohla sejít k dalšímu jednání v roce 2021 v Ankaře. 

Akce v roce 2020

Smart Cities Turecko

V říjnu 2020 bude velvyslanectví ČR v Ankaře v rámci projektů PROPED pořádat prezentaci českých firem z oblasti dopravního průmyslu a ICT, v rámci kterého představí svá řešení pro inteligentní dopravní systémy.  

Mise dodavatelů vybavení a techniky do oceláren

V rámci projektů PROPED bude podpořena i prezentace českých firem dodávajících vybavení do oceláren v tureckých výrobních závodech. Mise, kterou pořádá Generální konzulát a kancelář CzechTrade v Istanbulu, se uskuteční v listopadu 2020.

Ing. Maroš Guoth, guoth@mpo.cz, tel.: 224 852 861
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Turecko

Doporučujeme