Ukrajina – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Ukrajina je pro ČR 20. nejvýznamnějším exportním trhem a největším mezi zeměmi Východního partnerství (po Rusku 2. nejdůležitější v postsovětském prostoru). 

Za rok 2019 můžeme pozorovat 7,4 % nárůst obratu oproti roku 2018 na hodnotu 2,48 mld. EUR. Nárůst vzájemného obchodu vidíme jako jasný důsledek provádění smlouvy o Hluboké a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA).

 Ukrajině byl 31. ledna 2020 zlepšen rating OECD z nejhorší, 7., kategorie na 6. Mezi hlavní exportní partnery Ukrajiny patří z EU Polsko a Nizozemsko. Dalším významným partnerem pro export je také Ruská federace, Turecko, Indie, Čína a Egypt. Rostoucí potenciál Ukrajiny byl jedním z důvodů oficiální návštěvy předsedy vlády ČR Andreje Babiše na Ukrajině, která proběhla v listopadu loňského roku. 

Podporu českého exportu zajišťuje na Ukrajině vedle ekonomických úseků (Velvyslanectví v Kyjevě, Generální konzulát ve Lvově) také kancelář CzechTrade v Kyjevě, kde působí i České centrum. 

Smluvní či institucionální rámec:   

Rámec pro obchodně-ekonomickou spolupráci mezi EU a Ukrajinou představuje Asociační dohoda AA/DCFTA, kterou obě strany podepsaly 27. června 2014 v Bruselu, předběžné provádění dohody od 1. ledna 2016, plnohodnotné od 1. září 2017. ČR již Asociační dohodu (včetně DCFTA) s Ukrajinou ratifikovala. AA nahradila Dohodu opartnerství aspolupráci (PCA) z r. 1994 (platnost od r. 1998).   

S cílem zvýšit stávající obchodní toky dovozu některých produktů pocházejících z Ukrajiny do Unie a podpořit dvoustranný obchod a hospodářskou spolupráci s Unií Evropská komise zavedla od 1. září 2017 dodatečné autonomní obchodní preference ve vztahu k Ukrajině. Byla poskytnuta formou bezcelních kvót na určité zemědělské produkty vedle preferenčních celních kvót stanovených v DCFTA a formou částečného nebo úplného odstranění dovozních cel na několik průmyslových výrobků. 

Dalším zásadním pokrokem ve vztazích s EU je spuštění vízové liberalizace s Ukrajinou. Od 11. června 2017 již ukrajinští občané, kteří mají biometrický pas a cestují do EU na dobu až 90 dní pro obchodní, turistické nebo rodinné účely, nepotřebují vízum.  

Klíčovým nástrojem MPO ČR na podporu česko-ukrajinské obchodně-ekonomické spolupráce je Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci (MVK), jejíž první zasedání se uskutečnilo v březnu 2007 v Kyjevě. Až do roku 2012 se komise periodicky scházela střídavě v Praze a Kyjevě. Doposud poslední 8. zasedání MVK proběhlo v červnu 2018 v Praze. 

Ukrajina je pro ČR jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především na zvyšování kapacit neziskových organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské společnosti.

Dlouhodobě jsou podporovány také aktivity na podporu občanské společnosti na okupovaném Krymu. V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty Východního partnerství. 

Akce v 2020/2021:   

V roce 2020 by se měla uskutečnit cesta ministra průmyslu aobchodu Karla Havlíčka na Ukrajinu, a to v rámci 9. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Doprovázet ho bude podnikatelská delegace. 

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Ukrajina

Doporučujeme