Ukrajina prodloužila celostátní karanténu do konce dubna

Na celém území Ukrajiny platí tzv. adaptivní model karantény. Rozlišují se čtyři zóny epidemiologické situace od zelené přes žlutou, oranžovou do nejhorší červené dle počtu nových případů nakažených a volných kapacit nemocničních lůžek v regionu. Ministerstvo zdravotnictví přehodnocuje zóny jednou v týdnu.

MaxxjaNe / Shutterstock.com

Aktuální informace k epidemiologické situaci lze najít na vládních stránkách.

Od konce února se situace výrazně zhoršuje a nyní je deset oblastí (Černihivská, Cernivecká, Ivano-Frankivská, Kyjevská, Lvivská, Mykolajivská, Oděská, Sumská, Zakarpatská, Žitomirská) a hlavní město Kyjev zařazeno do červené zóny.

Dalších 13 oblastí, které se nacházejí převážně v centrální a jižní části země, spadá do oranžové zóny. V červené zóně platí striktní opatření s uzavřením všech obchodů a veřejných akcí kromě obchodů s potravinami, lékáren, čerpacích stanic a pošty.

Obecně platí povinnost nošení roušek na veřejných místech (například doprava, obchody, administrativní budovy atd.). Lidé u sebe musejí mít doklady totožnosti.

Podmínky příjezdu

Od 22. března musejí všichni cizinci při vstupu na území Ukrajiny předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin. Rovněž tak má cizinec doložit pojištění případných nákladů souvisejících s hospitalizaci a léčbou covidu-19. Na oficiálním portálu VisitUkraineToday lze sledovat aktuální podmínky vstupu na území Ukrajiny.

Upozorňujeme, že pojištění má být vystaveno ukrajinskou nebo zahraniční pojišťovnou, která má ovšem partnerskou společnost (assistance) nebo zastoupení na území Ukrajiny. Ukrajinské pojišťovny nabízejí pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou covidu-19, které lze nakoupit online přes VisitUkraineToday.

Při realizaci obchodních cest v době karantény doporučujeme rovněž vyřídit pozvání od ukrajinského partnera na firemním papíru s uvedením osobních údajů osob, které dorazí, termín a cíl návštěvy i místo pobytu v Ukrajině. Text pozvání může být v ukrajinském nebo anglickém jazyce. Díky tomuto dokladu se vyhnete dodatečným dotazům a ověřování důvodu cesty při pásové kontrole.

Ekonomické dopady

V době karantény utlumila řada ukrajinských podniků svůj administrativní provoz tak, že v kancelářích drží službu jeden zaměstnanec. V případě komerčních nabídek a speciálních dotazů bývá často doporučeno směřovat veškeré informace na určitou firemní elektronickou adresu s tím, že na ně budou příslušní zaměstnanci postupně reagovat.

Podle komunikace se zástupci místních podniků pracují výrobní závody a továrny téměř bez omezení. Zaměstnavatelé zabezpečují personál osobními hygienickými prostředky a rovněž zajišťují přepravu mezi domem a výrobou. Bez mimořádných komplikací probíhají také polní práce a setí jarního obilí.

Dodávky zboží a zařízení ukrajinským zákazníkům dle zaplacených kontraktů v době karantény probíhají bez mimořádných komplikací. Uzavírání nových objednávek ze strany ukrajinských partnerů je velmi opatrné, jelikož se ekonomická situace v zemi může nepředvídatelně zhoršit. 

V důsledku karantény dochází k významnému snížení příjmů obyvatelstva a návazně snížení poptávky po všech kategoriích spotřebního zboží. Realizace projektů, které se financují z prostředků mezinárodních finančních institucí (EBRD, Světová banka, Evropská investiční banka) bude ale probíhat dle stanovených programů. Jedná se především o různé druhy projektů v oblasti komunálního hospodářství, dopravní infrastruktury, úsporných technologií či energetiky.

Boj proti koronaviru ale pravděpodobně otevře i nové příležitosti pro ukrajinský trh v návaznosti na budoucí snahy Evropy diverzifikovat dodavatelské a výrobní řetězce. Již od roku 2016, kdy Ukrajina podepsala asociační dohodu s EU, jejíž součástí je dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, stoupá zapojení ukrajinských výrobních kapacit, především v oblasti kovoobrábění, do výrobních řetězců evropských podniků včetně českých. Lze předpokládat, že současná situace přispějí k posílení toho trendu.

Ukrajinský parlament schválil několik zákonů na podporu daňových poplatníků v karanténním období. Dokumentem se zavádějí určité druhy daňových úlev jako dočasné zrušení daně z objektů komerčních nemovitostí a pozemků, nebudou se uplatňovat sankce a pokuty za nedodržení termínu odvedení jednotné sociální daně nebo uhrazení neplné částky. Během karantény se nebudou uplatňovat pokuty za nesplacení komunálních služeb a je zakázáno uplatňovat proceduru vystěhování občanů z bytu z důvodu nezaplacení komunálních služeb.

Podle Světové banky se ukrajinská ekonomika v roce 2020 propadla o 5,5 %, ale v roce 2021 by se měla situace výrazně zlepšit: HDP poroste téměř o 4 %, inflace nepřekročí 5 procent.

Mezinárodní finanční podpora

Dne 9. června 2020 schválil MMF osmnáctiměsíční pohotovostní program pro Ukrajinu ve výši 3,6 miliardy SDR (přibližně 5 miliard USD) s okamžitým přidělením první tranše ve výši 2,1 miliardy dolarů.

Po přidělení první tranše byly naplánovány čtyři kontroly programu a několik dalších tranší. Tento plán ale zatím nebyl realizován.

Nyní probíhají konzultace mezi Ukrajinou a MMF ohledně revize pohotovostního programu. Pro pokračování programu a obdržení tranše ve  výši 2,9 miliardy dolarů musí parlament Ukrajiny schválit řadu změn v legislativě týkajících se reformy soudnictví.

Získané prostředky budou použity na financování opatření k  boji s následky pandemie v ekonomice a zdravotnictví a dále budou směřovány do státního rozpočtu k částečnému pokrytí schodku.

EU poskytla Ukrajině v roce 2020 finanční balík ve výši 190 milionů eur na opatření v boji proti koronaviru a rovněž tak 1,2 miliardy eur na ekonomickou stabilizaci v zemi a vyrovnání schodku státního rozpočtu. Mezinárodní finanční podpora minimalizuje pravděpodobnost krachu ukrajinské ekonomiky.

Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Kyjev

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Ukrajina