Covid-19: Ukrajina připravuje uvolnění karantény

Téměř dva měsíce po zavedení karantény přijala ukrajinská vláda v pondělí 4. května rozhodnutí o zmírnění protiepidemiologických opatření od 11. května. Většina přísných omezení však zůstane v platnosti alespoň do 22. května.

MaxxjaNe / Shutterstock.com

Rozhodnutí o zmírnění karantény z 11. května bylo sice schváleno především pod tlakem ekonomické nezbytnosti a potřeb podnikání, ale rovněž tak díky tomu, že na území Ukrajiny šíření covid-19 probíhá podle tzv „měkkého scénáře“. V průběhu posledních 17 dní zůstává denní počet nově diagnostikovaných případů nakažení relativně stabilní (400 až 550 případů za den). Zatížení nemocnic je přijatelné, nyní v nemocnicích je obsazeno 12 procent všech lůžek vhodných pro příjem pacientů s koronavirem a 10 procent všech přístrojů pro umělou plicní ventilaci.

Vláda nicméně zdůraznila, že zatím nedochází k poklesu výskytů nových případů nakažení, což znamená, že příliš ukvapené oslabení karantény bude znamenat „tisíce nových případů a tisíce nových úmrtí“.

Z tohoto důvodu vyzval  premiér občany a zvlášť vlastníky podniků, kterým bylo povoleno obnovit činnost v první etapě uvolnění karantény, aby přísně dodržovali stanovená pravidla osobní hygieny, vzdálenosti mezi lidmi, počtu zákazníků etc.

Činnosti, kterých se dotklo uvolnění od 11. května:

  • je povoleno chodit na procházky do parků a rekreačních zón (dětská hřiště a sportovní areály zůstanou zavřeny);
  • otevřely se kosmetické a kadeřnické salony;
  • je povolen velkoobchod a maloobchod s nepotravinářskými výrobky (s výjimkou obchodů, které se nacházejí v obchodních centrech);
  • otevřely se letní terasy kaváren a restaurací a prodej jídel přes výdejová okénka;
  • je povoleno pracovat notářům, auditorům, právníkům, jakož i psychologům a psychoterapeutům;
  • otevřely se stomatologické kliniky a od 5. května budou povoleny plánované operace (především na onkologických odděleních);
  • částečně jsou povoleny služby čistíren, opraváren a dalších služeb pro domácnosti;
  • sportovním týmům je povoleno cvičit na vlastních sportovních základnách.

Ve všech institucích a veřejných místech mezi povinná opatření spadá dodržování sociální vzdálenosti; používání osobních ochranných prostředků (masky, respirátory, rukavice atd.); majitelé podniků povinně zajišťují hygienické ošetření prostor (používání dezinfekčních prostředků, pravidelné sanace prostor atd.);

Základní, střední a vysoké školy, školky zůstávají zavřeny. Městská a meziměstská doprava včetně metra stále nefunguje. Letecké, železniční a autobusové mezinárodní spoje se nebudou zatím obnovovat.

Stále platí zákaz vstupu cizinců na území Ukrajiny. Ukrajinští občané, kteří se vracejí domů ze zahraničí, se povinně zavazují k čtrnáctidenní domácí izolaci a dvakrát denně musí potvrzovat své místo pobytu místním orgánům přes mobilní aplikaci Dija.

Pohyb zboží (dovoz-vývoz) je povolen – omezen je pouze vývoz hygienických prostředků, Ukrajina ale zavřela řadu přeshraničních kontrolních míst. Aktuální mapa s fungujícími místy je zveřejněna na stránkách Ukrajinské celnice.

Dle aktuálního stavu vznikly na několika pozemních přeshraničních přechodech fronty kamiónů. Ukrajinská přeshraniční služba doporučuje ověřovat předpokládáný čas zdržení na hranicích přes portál: http://kordon.sfs.gov.ua/en. Řidiči a posádky nákladních letadel podléhají povinné zdravotní kontrole.

„Dne 11. března zakázala ukrajinská vláda dočasně do 1. června 2020 vývoz následujících protiepidemických prostředků: nepromokavé laboratorní pláště; jednorázové rukavice, lékařské jednorázové pláště, roušky, ochranné brýle a štítky, respirátory třídy FFP2 a výš. Zároveň vláda zrušila dočasně dovozní clo a DPH pro dovoz léků a zdravotnických potřeb, které jsou určený pro boj a proti rozšíření koronaviru,“ shrnuje Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Kyjevě.

Dmitry Birin / Shutterstock.com

Ukrajinský parlament schválil několik zákonů na podporu daňových poplatníků v karanténním období. Dokumentem se zavádějí následující daňové úlevy na období od 1. března do 31. května: podnikatelé, pracující na živnostenský list, jsou osvobozeni na toto období od odvedení jednotné sociální daně.

Nebudou se uplatňovat sankce a pokuty za nedodržení termínu odvedení jednotné sociální daně nebo uhrazení neplné částky.

Bude dočasně zrušena daň z objektů komerčních nemovitostí a pozemků.

Do 31. května platí moratorium na nové dokumentární a daňové audity podniků a zastavují se zahájené kontroly a prověrky.

Během karantény se nebudou uplatňovat pokuty za nesplacení komunálních služeb a je zakázáno uplatňovat proceduru vystěhování občanů z bytu z důvodu nezaplacení komunálních služeb.

Do 11. května 2020 jsou občané také osvobozeni od odpovědnosti za nesplacení splátek spotřebitelského úvěru.

Dalším čerstvě schváleným dokumentem se stanoví trestní a správní odpovědnost za porušení opatření k zabránění šíření infekčních chorob. Pokuta za porušení norem činí 17 až 51 tisíc hřiven (cca 500-1500 eur) a pokud porušení pravidel karantény má za následek smrt nebo jiné závažné důsledky pro třetí osob, hrozí porušovateli trest odnětí svobody až do 5 až 8 let.

Ekonomické dopady

Řada ukrajinských podniků utlumila svůj administrativní provoz tak, že v kancelářích drží službu jeden zaměstnanec. V případě komerčních nabídek a speciálních dotazů bývá často doporučeno směřovat veškeré informace na určitou firemní elektronickou adresu s tím, že na ně budou příslušní zaměstnanci postupně reagovat. Podle komunikace se zástupci místních podniků pracují výrobní závody a továrny téměř bez omezení. Zaměstnavatelé zabezpečují personál osobními hygienickými prostředky a rovněž tak zajišťují přepravu mezi domem a výrobou. Také bez mimořádných komplikací probíhají polní práce a setí jarního obilí.

Dne 13. dubna v souvislosti se složitou epidemiologickou situací v zemi schválili ukrajinští poslanci změny do státního rozpočtu. Rozpočtový schodek byl zvýšen z 2,1 % na 7,5 % HDP.  Bylo schváleno vytvoření fondu pro boj proti s covid-19 ve výši 64,7 miliard hřiven (asi dvě miliardy eur),  navýšeny částky financování ministerstva zdravotnictví a státního penzijního fondů, z něhož se vyplácejí důchody. Nová redakce státního rozpočtu vychází z aktualizované makroekonomické prognózy. Předpokládá letošní pokles HDP o 3,9 %, růst inflace na 11,6 %, snížení vývozu zboží a služeb o 5,5 % a dovozu – o 10 %. Prognóza průměrného ročního kurzu hřivny se zhoršila z 27 UAH na 29,5 UAH za 1 USD.

Podle prognózy Světové banky propadne ukrajinská ekonomika v roce 2020 o 3,5 %, ale v roce 2021 by se měla výrazně zlepšit: HDP poroste o 3 %, inflace bude 5 %, deficit rozpočtu se vrátí na 2,1 % HDP. Mezinárodní měnový fond sice zhoršil prognózu poklesu ukrajinské ekonomiky v roce 2020 o 7,7 %, avšak v roce 2021 rovněž tak očekává hospodářský růst o 3,6 %, přičemž míru inflace v roce 2020 prognózuje na úrovni 4,5 % s s dalším růstem na 7,2 % v roce 2021.

Krize ve vládě

„Složitá epidemiologická situace v zemi se komplikuje personální krizí ve vládě. Dne 5. března byla po rezignaci premiéra Oleksije Hončaruka jmenována nová ukrajinská vláda v čele s Denysem Šmyhalem,“ připomíná Oksana Antonenko.

Dne 30. března na mimořádném zasedání ukrajinského parlamentu byli také odvoláni stávající ministři zdravotnictví a financí, ministrem zdravotnictví byl jmenován Maxym Stepanov a ministrem financí – Serhij Marčenko. Tři rezorty – ministerstvo školství, kultury a energetiky – stále zůstávají bez ministrů.

„Očekává se, že tito čerstvě zvolení státníci dokážou rychle a efektivně zareagovat na sociální a finanční výzvy, jimž nyní čelí celá země. V nastalé situaci je ale očividné, že země nedokáže zvládnout tyto problémy samostatně, a již jedná s MMF ohledně udělení nového úvěru,“ doplňuje Antonenko.

Dne 7. května se Ukrajina a MMF dohodly na novém programu spolupráce. Dříve projednávaný tříletý program prodlouženého financování EFF bude nahrazen 18měsíčním programem stand by, jehož hlavním cílem bude stabilizace situace v podmínkách mimořádné nejistoty ve společnosti, která byla způsobena koronavírem. Jakmile se situace stabilizuje, MMF obnoví jednání s Ukrajinou ohledně pokračování procesu dlouhodobých strukturálních reforem v zemi. Objem tříletého programu EFF, o kterém se diskutovalo dříve, předpokládal částku na úrovni 8 miliard dolarů, přičemž se plánovalo, že do konce roku 2021 obdrží Ukrajina 5 miliard dolarů, a zbývající 3 miliardy dolarů – v letech 2022 až 2023. V rámci nového programu stand by se projednává částka ve výši 5 miliard dolarů, kterou by Ukrajina obdržela v průběhu příštích 18 měsíců. Získané prostředky budou použity na financování opatření k  boji s následky pandemie v ekonomice a zdravotnictví a rovněž tak budou směřovány do státního rozpočtu k částečnému pokrytí schodku.

Ukrajině bude sice snadněji získat peníze v rámci programu stand by, jelikož tento nástroj fondu není zaměřen na strukturální reformy. Dne 13. května na mimořádném zasedání ukrajinského parlamentu schválili ukrajinští poslanci ve druhém čteni zákon o bankách nebo tzv. „antikolomojský zákon“, jehož součástí je kapitola o nevracení bank bývalým majitelům. Schválení toho zákona bylo povinnou podmínkou ze strany MMF pro udělení tranše Ukrajině. Ihor Kolomojskyj je jedním z ukrajinských oligarchů, kterému původně patřila největší v zemi banka PrivatBank. Banka ale nevydržela ekonomickou krizi v roce 2015 a byla následně znárodněna, přičemž stát  vložil do její sanace 5,5 miliard dolarů. Nyní pan Kolomojskyj žaluje stát u ukrajinských soudů a chce banku zpět.  Právě zmíněna kapitola by měla vyloučit podobnou možnost. Největší ukrajinskou banku Ukrajiny PrivatBank již třetím rokem úspěšně řídí český bankéř Petr Krumphanzl.

Koncem března schválili ukrajinští poslanci pozemkovou reformu, již rovněž tak byla jednou z podmínek MMF pro udělení finanční pomoci země. Trh se zemědělskou půdou bude spuštěn 1. července 2021.

Po schválení těch dvou zákonů by měla Ukrajina v průběhu příštích dvou týdnů obdržet od MMF v rámci pohotovostního programu přibližně 2 miliardy dolarů a rovněž tak prostředky od jiných mezinárodních partnerů. Mezinárodní finanční podpora minimalizuje pravděpodobnost defaultu ukrajinské ekonomiky.

EU již poskytla Ukrajině finanční balík ve výši 80 milionů eur na opatření v boji proti koronaviru. V rámci společné pomoci EU zemím Východního partnerství obdrží Ukrajina dalších 190 milionů eur na stejné účely.

Na území Ukrajiny bylo k 18. květnu přes 18000 lidí nakažených koronavirem, 535 pacientů zemřelo, nejvíce výskytů nakažení je v hlavním městě Kyjev a dvou západních oblastech – Černivecké a Ivano-frankivské. Kolem pětiny nakážených jsou lékaři a zdravotní sestry. Dle představitelů ukrajinského ministerstva zdravotnictví se rozvíjí epidemiologická situace v zemi podle „měkkého“ scénáře, ale křivka nových výskytů nakažení se může každým dnem strmě zhoršit, proto je důležité postupné uvolnění karantény a dodržování všech pravidel osobní hygieny a vzdálenosti mezi lidmi.

Plán uvolňování karantény

Premiér Denis Šmyhal prezentoval 24. dubna na zasedání vlády plán uvolňování karantény, který se skládá z pěti etap a jeho realizace může začít 12. května za předpokladu, že se sníží výskyt nakažených koronavirem. Každá další fáze by měla být zavedena 10 dní po předchozí, pokud se epidemiologická situace bude vyvíjet dle pozitivního scénáře.

V rámci první etapy otevřou parky a další rekreační objekty (s výjimkou dětských hřišť), bude povoleno fungování kosmetických salonů, velkoobchodních a maloobchodních nepotravinářských trhů, kaváren v režimu take-away, myček aut, prodejen a půjčoven kol, notářských a právnických agentur, auditorů.

Druhým krokem budou otevřeny tělocvičny a fitness centra, hotely, umožněno restauracím vydávat jídlo před výdejová okénka, obnoví se promítání filmů pod širým nebem, budou povoleny sportovní akce do 50 osob, ale bez diváků,  bude zahájena příprava k státním maturitním zkouškám. 

V rámci třetí etapy se plánuje obnovení meziměstské dopravy, otevření obchodů v nákupních centrech, divadel a kin, sportovních a dětských hřišť, ubytoven, hostelů, rekreačních středisek a všech stravovacích zařízení.

Pouze v rámci čtvrté etapy bude obnoveno fungování městské hromadné dopravy včetně metra a uvolněna zbývající omezení činnosti obchodních center,  kulturních institucí, škol.

Ve finální páté etapě budou zrušeny zbývající omezení.

Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Kyjev

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem