Aktualizováno

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu v noci z 23. na 24. února 2022 dramaticky zhoršila bezpečnostní situaci ve východní Evropě.

Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších informací, které se vztahují ke krizové situaci.

Ilustrační fotografie
Business klub Ukrajina – platforma pro obnovu Ukrajiny

Aktualizovaný přehled finančních nástrojů pro obnovu Ukrajiny

Rozšíření sankčního režimu vůči Rusku

Pro podnikatele a české firmy byla v souvislosti se sankčním režimem a implementací opatření zavedených proti Ruské federaci operativně zřízena:

Linka 1212 – číselná volba 1 – Sankce pro Rusko

Krizové poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska

Státní agentura CzechTrade je připravena pomoci zanalyzovat výchozí situaci vaší firmy a připravit náhradní exportní plán.

Obraťte se na gestorku podpory českých firem exportujících na Ukrajinu a do Ruska,

Dagmar Matějkovou, dagmar.matejkova@czechtrade.cz, tel. 724 340 444.

Můžete také vyplnit formulář na webu CzechTrade.

Pokud s CzechTrade již spolupracujete, obraťte se prosím na svého exportního konzultanta.

Platební styk českých podnikatelů s Ruskem

V případě, že jste v rámci svého podnikání v platebním styku s Ruskou federací a obáváte se sankcí na tuto zemi uvalených, kontaktujte prosím banku, která Vám tento platební styk zajišťuje. Váš korporátní bankovní poradce má k dispozici aktuální informace od České národní banky týkající se konkrétních sankcí platných a účinných v České republice a může Vám ve věci platebního styku pomoci.

Ruská invaze na Ukrajinu utnula obchodní styky České republiky s oběma zeměmi. Čeští exportéři aktuálně řeší problémy s dodávkami a hledají náhradní exportní odbytiště.CzechTrade je připraven pomoci zanalyzovat výchozí situaci vaší firmy a připravit náhradní exportní plán.

Krizové poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska

Zpět na začátek

Aktivity v teritoriích (výstavy, veletrhy, ProPedy, Incomingy, mise, smíšené orgány)

MPO nebrání zájemcům, aby se akcí účastnili sami za sebe, za aktuálně platných podmínek pro vstup do země v čase konání akcí, nicméně nejsme v pozici je podpořit (B2G).

Zpět na začátek

Důležité informace pro občany Ukrajiny na území ČR

Ukrajina – Velvyslanectví Ukrajiny:

Migrace a migrační programy: Zaměstnanecké karty, modré karty, dlouhodobá víza a krátkodobé pobyty

Ubytování pro ukrajinské rodiny, které nemají v ČR žádné zázemí a prostředky na ubytování a potřebují tak bezprostřední pomoc a ubytování.

Zpět na začátek

Migrace a migrační programy (Otázky a odpovědi)

Mám partnera, dělníky, pracovníky v RF – jak je dostanu do ČR?
V současné situaci je to spíše nemožné, vláda v pátek 25. 2. schválila, že vydávání víz ruským občanům není v zájmu ČR a žádosti o víza nebudou přijímány a pokud ještě běží řízení o již podané žádosti o vízum, tak bude zastaveno. Vstup by však měl být prozatím umožněn občanům RF, kteří mají platné pobytové oprávnění v ČR a splní podmínky ochranného opatření MZdr ohledně vstupu na území ČR.

Bližší informace: 

Mám partnera, dělníky, pracovníky na Ukrajině, jak je dostanu do ČR?
Vzhledem k vyhlášené mobilizaci na Ukrajině mají aktuálně zákaz opustit Ukrajinu muži ve věku 18-60 let. Jinak do ČR je možné přijet s biometrickým pasem na základě bezvízového styku, s tím, že další formality budou vyřešeny v ČR. Stejně tak mohou přijet držitelé pobytových oprávnění v ČR, nicméně je třeba respektovat aktuální pravidla na Ukrajině, která mohou znemožňovat vycestování do ČR.

Bližší informace:

Mám partnera, dělníky, pracovníky v Bělorusku – jak je dostanu do ČR?
Občané s platným pobytovým oprávněním zatím mohou přicestovat do ČR, pro Bělorusko prozatím fungují také vládní programy ekonomické migrace a je možné do nich běloruské občany zařazovat.

Bližší informace:

Chybí mi pracovníci z Ukrajiny, odkud mohou přijet jiní, kde to zjistím?
MPO implementuje 3 vládní programy ekonomické migrace. Dva programy určené pro vysoce kvalifikované cizince pro pozice CZ-ISCO 1-3 fungují celosvětově (nově pozastaveno vůči Rusku) a dále program kvalifikovaný zaměstnanec s kapacitou 40 000 ukrajinských pracovníků ročně. Tento program však umožňuje získat i pracovníky z jiných zemí – Mongolsko, Filipíny, Indie, Bělorusko, Kazachstán, Moldavsko, Srbsko a Černá Hora, je možné žádat i o pracovníky z jiných zemí v souladu s nařízením vlády 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí, které lze přijmout na zastupitelských úřadech.

Více informací k programům ekonomické migrace:

Občan Ukrajiny, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení?
Občan Ukrajiny se dostaví na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ve stanovených mimořádných hodinách a požádá o speciální dlouhodobé vízum. Poté je nutné domluvit se se zaměstnavatelem a vyřídit si na Úřadu práce povolení k zaměstnání.

Bližší informace:

Jak mají postupovat zaměstnavatelé?

Bližší informace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Informace pro zaměstnavatele

Zpět na začátek

Kontakty a odkazy

Užitečné kontakty:

Ministerstvo vnitra provozuje také infolinku pro cizince: +420 974 801 802

Zpět na začátek

Humanitární pomoc via Polsko

Polské ministerstvo zahraničních věcí žádá, aby veškerá humanitární pomoc Ukrajině, která proudí přes Polsko, byla dopředu oznamována na: internationalaidUA@msz.gov.pl. Cílem je koordinace veškerých pomocných prací.

Pokyny, které zboží lze považovat za humanitární pomoc (ke stažení v angličtině a polštině)

Zpět na začátek