Finanční nástroje pro obnovu Ukrajiny

Invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu zahájená 24. února 2022 stále trvá. Koalice států podporujících bránící se Ukrajinu se však již připravuje na poválečnou obnovu země.

Vláda České republiky zřídila v lednu 2023 zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. Na podzim 2022 byl při Ministerstvu průmyslu a obchodu založen Business klub Ukrajina za účasti více než 140 českých firem, zástupců asociací, bankovních institucí a rezortů.

Business klub Ukrajina – platforma pro obnovu Ukrajiny

Česká republika

České finanční nástroje nabízejí širokou škálu možností pro rozdílené účely a potřeby, a to jak pro samosprávy, tak i pro firmy a neziskové organizace. Podpůrnými nástroji disponuje Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví.

Česká republika projevuje solidaritu s Ukrajinou prostřednictvím mnohostranné a dlouhodobé podpory poskytované bilaterálně a ve spolupráci s našimi partnery a spojenci. V rámci programů Ukrajina I a Ukrajina II Česká republika uvolnila 500 mil. CZK určených k rekonstrukci válkou zasaženého státu.

Některé z oblastí, na které se Česká republika zaměřuje, jsou humanitární a akutní pomoc, finanční podpora ukrajinskému státu, odpovědnost, dekontaminace, ochrana žen a dětí a navázání partnerství s Dněpropetrovskou oblastí.

Program Ukrajina I. +II. (500 mil. CZK)

 • Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) – 280 mil. CZK
  • 110 mil. CZK Humanitární a stabilizační asistence
  • 20 mil. CZK Projekty v oblasti transformace a demokracie
  • 120 mil. CZK Rozvojové a rekonstrukční aktivity
  • 30 mil. CZK Projekty ekonomické diplomacie – PROPED
 • Ministerstvo vnitra (MV) – 120 mil. CZK
  • 75 mil. CZK Program pomoc na místě
  • 45 mil. CZK Program MEDEVAC
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – 85 mil. CZK
  • 65 mil. CZK Posílení služeb Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu exportu (podpora účasti na veletrzích na Ukrajině, incomingové a outgoingové mise, PROPED, Aid for Trade)
  • 20 mil. CZK Agentura CzechTrade na zřízení další pobočky na Ukrajině v rámci zlepšení poskytování služeb na Ukrajině a provádění kroků v rámci regionálního přístupu.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 14 mil. CZK
  • 14,5 mil. CZK Stipendijní programy
 • Ministerstvo zdravotnictví – 0,5 mil. CZK
  • Náklady na léčbu stipendistů MŠMT

MPO vytvořilo platformu na pomoc s poválečnou obnovou Ukrajiny

Ilustrační obrázek

Zpět na začátek

Zahraniční bilaterální programy

Zahraniční bilaterální programy donorských zemí mají k dispozici finanční nástroje umožňující financování rekonstrukce Ukrajiny. Mezi největšími dárci jsou například Japonsko, Dánsko, Norsko a USA.

Dánsko

Objem: 192 mil. USD

Dánsko projevuje solidaritu s Ukrajinou prostřednictvím mnohostranné a dlouhodobé podpory poskytované bilaterálně a ve spolupráci s našimi partnery a spojenci.

Další informace naleznete na webu dánského ministerstva zahraničí.

Norsko

Nansen Support programme. Objem: 7,24 mld. USD.

Na období 2023–2027 je v Norsku aktivní politická dohoda o víceletém programu podpory pro Ukrajinu ve výši 75 miliard norských korun rozdělených na pět let.

Další informace naleznete na webu norské vlády a norského velvyslanectví v Londýně.

USA

USAID se zaměřuje na uspokojení naléhavých potřeb Ukrajiny kdy zároveň zachovává podporu dlouhodobých rozvojových cílů.

Japonsko

Grant na rekonstrukci Ukrajiny (JICA). Objem: 470 mil. USD.

Ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, včetně skupiny G7, poskytuje Japonsko podporu v reakci na výzvy, kterým Ukrajina čelí. V rámci politiky pomoci Ukrajině JICA nadále poskytuje Ukrajině podporu v různých programech, jako je technická spolupráce a půjčka ODA.

Další informace naleznete na webu japonského ministerstva zahraničí.

Zpět na začátek

Ilustrační fotografie

Programy mezinárodních finančních institucí

Finančními nástroji disponují také mezinárodní finanční instituce. Zde je očekáváno zapojení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Evropské investiční banky, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Mezinárodní finanční instituce v rámci obnovy a rekonstrukce Ukrajiny zřídily konkrétní programy, zaměřující se na financování obchodních příležitostí na Ukrajině. Mezi hlavní poskytovatele programů patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světová Banka (WB), Evropská investiční banky (EIB), Mezinárodní měnový fond (IMF) nebo orgány EU.

Mezinárodní finanční instituce v součtu disponují nejrozsáhlejšími finančními prostředky určenými na obnovu Ukrajiny a jimi vypisované zakázky tak představují největší příležitost pro zapojení českého soukromého sektoru do obnovy. 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj kvůli ruské agresi na Ukrajině vyčlenila finanční zdroje ve výši 3 mld. USD na období 2022–2023 na podporu tamní ekonomiky. V roce 2022 již EBRD vyčlenila 1,7 mld. USD, které byly využity na podporu kritické infrastruktury.

Další informace naleznete na webu EBRD a válka na Ukrajině.

Evropská investiční banka (EIB)

Evropská investiční banka finančně podporuje Ukrajinu již od roku 2007 a doposud poskytla finanční prostředky ve výši 8 mld. EUR. V návaznosti na aktuální válečný konflikt na Ukrajině EIB dále pokračuje ve svých aktivitách na Ukrajině se zaměřením na MSP, infrastrukturu, životní prostředí a inovace.

Světová banka (WB)

Světová banka poskytla od začátku válečného konfliktu na Ukrajině finanční prostředky ve výši 23 mld. USD na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny.

Mezinárodní měnový fond (IMF)

Mezinárodní měnový fond v reakci na probíhající válečný konflikt na Ukrajině vytvořil program, který slouží k obnově ukrajinské ekonomiky. Celková výše poskytnutých finančních prostředků do roku 2027 činí 15,6 mld. USD.

Další informace naleznete na webu Mezinárodního měnového fondu.

Ilustrační fotografie

Evropská unie (EU)

Humanitární pomoc – Gesce: Evropská komise – DG ECHO

Prostředky jsou čerpány prostřednictvím EU Civil Protection Mechanism – v případě Ukrajiny se jedná o největší objem finančních prostředků alokovaných v historii tohoto nástroje (přes 535 mil. EUR).

V oblasti civilní ochrany jsou výběrová řízení k veřejným zakázkám (tzv. call for tenders) vypisována v souladu s pravidly veřejných zakázek EU v databázi „eTendering“.

Avíza ohledně výběrových řízeních lze dohledat i přímo na stránkách DG ECHO, kde jsou zároveň také zveřejňovány zakázky menšího rozsahu (do 139 tis. EUR).

Otevřené nabídky ke grantům EK (tzv. call for proposals) EK lze dohledat kromě stránek DG ECHO také skrze svodnou databázi DG INTPA.

V oblasti humanitární pomoci, v rámci které platí specifická pravidla dle jednotlivých finančních rozhodnutí. V tomto ohledu je dobré konzultovat platformu Helpdesk DG ECHO.

Nástroje vnější spolupráce (NDICI – GE, IPA III) Gesce: Evropská komise – DG NEAR + DG INTPA

Široké portfolio podporovaných projektů dle prioritních oblastí strategických dokumentů EK (víceleté indikativní programy, roční akční plány). Nástroj NDICI – GE nabízí velmi široké portfolio programů na rozvoj partnerských zemí, zatímco projekty podpořené z nástroje IPA III cílí bezprostředně na pomoc při přípravě na členství v EU.

Výběrová řízení ke grantům EK (tzv. call for proposals) lze dohledat svodně na stránkách DG INTPA.

DG NEAR (European Neighbourhood and Enlargement Negotiations)

DG NEAR vytvořilo v reakci na probíhající válečný konflikt na Ukrajině programy a granty v  celkové výši 450 mil. EUR, které jsou zaměřeny na občanskou společnost, nezávislá média, bydlení aj.

DG MOVE (Mobility and Transport)

DG MOVE se v rámci pomoci Ukrajině zaměřuje na migraci ukrajinského obyvatelstva na území členských států EU a přeshraniční dopravu zboží a produktů.

The Ukraine Energy Support Fund

Energy Support Fund (UESF) umožňuje vládám, mezinárodním finančním institucím a mezinárodním organizacím i soukromým donorům poskytovat finanční podporu ukrajinskému energetickému sektoru na nápravu škod a zachování fungování kritické infrastruktury.

Příležitosti partnerských institucí v delegované spolupráci EK:

Delegace EU na Ukrajině – doporučeno sledovat stránky DEU na UA 

Delegace EU na Ukrajině (DEU) sdružuje aktuální informace a otevřené projekty, do kterých se lze přihlásit. Jedná se především o projekty zacílené na oblast vzdělávání, podpory občanské společnosti a rozvoj demokracie. 

NATO Trust Fund

NATO Trust Fund byl vytvořen za účelem finanční podpory Ukrajině v oblastech kyberbezpečnosti, zdravotnictví a logistiky.

Zpět na začátek

Ukrajina

Stát Ukrajina do rekonstrukce vkládá vlastní financování, pro více informací navštivte web Prozorro, kde jsou zveřejňovány oficiální nabídky ukrajinských samospráv.

ProZorro – ukrajinský webový portál o veřejných zakázkách

Zpět na začátek

Chcete se k článku napříště dostat rychle a bez nutnosti vyhledávání?
Zadejte do prohlížeče za lomítko „finance-ukrajina“ tj. www.businessinfo.cz/finance-ukrajina