Desatero pro obchodování s Ukrajinou

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ukrajinou deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Česká produkce má dobrý zvuk

Česká produkce má na Ukrajině obecně dobrý zvuk, ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný, avšak kvalitativně plnohodnotný substitut produkci západní (na Ukrajině obecně existuje nízká kupní síla obyvatel, firem, státu).

2. Byrokratická omezení

Jednání/obchodování s Ukrajinou často bývá doprovázeno různými byrokratickými omezeními (celní a finanční předpisy, bankovní sféra, kontrola ze strany státu, atp.), vyžaduje trpělivost a cílevědomost.

3. Jednejte v ruštině

Jednacím jazykem je obvykle ruština, znalost ukrajinštiny je výhodou zvláště na západě a v centrálních oblastech Ukrajiny. Angličtina funguje především v moderních oborech (marketing, média…) a na úrovni managementu, na úrovni nákupčích, techniků atp. je třeba být připraven na ruštinu.

4. Vyměnňte si vyzitky

Při představování je obvyklá výměna vizitek. Je vhodné poskytnout partnerovi vizitku v ruském (či ukrajinském) jazyce, anglická mutace není překážkou.

5. Obchodně lze jednat téměř po celý rok

Obchodně lze na Ukrajině jednat po celý rok, s výjimkou konce roku, poté celé první poloviny ledna kalendářního roku (pravoslavné svátky) a květnových svátků (1.–10. května), kdy Ukrajinci slučují dovolenou se státními svátky. Období letních dovolených začíná stejně jako školní prázdniny již začátkem června a kulminuje v červenci a srpnu.

6. Počítejte s nedochvilností

U ukrajinských partnerů je třeba počítat s nedochvilností. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rámci 10–20 minut. Zpoždění je často odůvodňováno dopravními těžkostmi, což lze zejména v Kyjevě považovat za oprávněný důvod.

7. Navazujte osobní kontakty při neformálních jednání

Nejlépe se navazují osobní kontakty při neformálních jednáních za stolem. Pracovní oběd v délce přibližně dvou hodin začíná obvykle mezi 13:00 až 15:00 hod., pracovní večeře začíná obvykle v 19:00 hod.

8. Jednejte osobně

Omezené používání počítačů, emailů a reakce na ně, funguje především kontakt osobní, faxový, telefonický, prezentace na výstavách a veletrzích.

9. Český manažer ve vedení

Ve vedení výrobní či obchodní pobočky české firmy je doporučováno mít českého manažera, příp. pobočku průběžně a často kontrolovat.

10. Vyřiďte si místní atesty

Pozor na to, že u řady komodit Ukrajina zatím neakceptuje mezinárodní certifikáty, proto je nutné si vyřídit místní atesty.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem