Německo – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Do Spolkové republiky, největšího trhu v EU, míří 32 procent českého vývozu. Z toho jedna polovina pokračuje dál jako reexport nebo nepřímý export. Z tohoto důvodu je pro tuzemské firmy dobrou zprávou, že německý vývoz – pandemii navzdory – roste pátý měsíc v řadě.

Německo pohledem Adama Jareše, ředitele kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu

„Je sice o 7,7 procenta nižší než letos v únoru, čili před krizí covid-19, ale pomalu začíná někdejší stav dohánět. Tomuto trendu pomáhá oživení poptávky v Číně,” konstatuje Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Německu.

Momentální rozdíl mezi Českem a Německem spočívá v tom, že většina služeb a německý maloobchod běží dál. Od minulého týdne je zavřená gastronomie, školní výuka i docházka do mateřských škol pokračuje.

Jedním z nejvíce zasažených odvětví je automobilový průmysl. „Když si vezmeme počty v Německu vyrobených aut, jde o propad o 33 procent. To se pochopitelně týká i řady českých firem, které fungují jako dodavatelé různých dílů od plastů přes svítidla a kabely. Posiluje naopak segment elektromobilů. Automobilka Tesla, které šly prodeje raketově vzhůru, staví továrnu u Berlína, což by mohla být příležitost i pro české výrobce,” připomíná Jareš.

O „německé” konzultace v rámci E-MEET EXPORT 2020 #2 projevily zájem tři desítky českých podniků. „Po dva dny povedeme jednání s výrobci chemikálií, kompresorů pro metra a tramvaje, obalových materiálů, potravin, kosmetiky, zdravotnických potřeb či vývojáři softwaru. Je to pestrá škála, která zrcadlí diverzitu českých firem směřujících na německý trh,” popisuje Adam Jareš.

Tuzemským exportérům pracovníci CzechTrade radí, jak najít obchodního partnera, jak ho oslovit, upozorňují na aktuální trendy na trhu. „Vstupujeme rovněž do oboru e-commerce, minulý týden jsme měli dvouhodinový on-line seminář na téma digitální marketing pro německy mluvící země. Kapacita 100 firem byla okamžitě plná,” podotýká Jareš s ohledem na stoupající poptávku, obraty a změny ve struktuře zavedených obchodních modelů, které způsobil tlak na nakupování online. Pro velký zájem se seminář bude opakovat 2. prosince 2020.

Kontakt:
Adam Jareš, ředitel ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Düsseldorf
adam.jares@czechtrade.cz

Německo

Ambicí MPO je dále rozvinout potenciál tohoto obrovského trhu a podpořit české firmy (vás) v jeho využití.

Německo je dlouhodobě naším největším obchodním partnerem, přičemž obchod našich podniků s německými partnery se z více než poloviny uskutečňuje se třemi německými spolkovými zeměmi – Bavorskem, Bádenskem-Württemberskem a Severním Porýní-Vestfálskem. Jsme si vědomi, že německý trh je náročný – obstojí na něm pouze kvalitní produkty, což je pro naše firmy jistě velkou výzvou.

Pomoci může obdobný „průmyslový“ charakter našich zemí s důrazem na aktuální trendy digitalizace, umělé inteligence, Průmyslu 4.0, technického vzdělávání ad. Možnosti spolupráce s německými partnery vidíme v celé řadě oblastí, jako jsou High-Tec, ICT, elektronika, ekologická zařízení, přístroje pro kosmický výzkum a další výrobky se špičkovou kvalitou a vysokým obsahem přidané hodnoty. Hlavní směr zvyšování konkurenceschopnosti českých firem v Německu nemůže být zakládán pouze na nízkých cenách a mzdách, ale především na kvalitativních faktorech produkce, zvyšujících konečné efekty vývozu.

Smluvní či institucionální rámec

Spolková republika Německo je členem EU. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání:

  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 19. 12. 1980 (vstup v platnost 17. 11. 1983).
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 2. 10. 1990 (vstup v platnost 2. 8. 1992).

Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

MPO se činnosti této skupiny (na české straně koordinované MZV) účastní v pracovní podskupině „Hospodářství“. Při každoročních zasedání této skupiny diskutují se zástupci jednotlivých českých a saských resortů též zástupci českých příhraničních hospodářských komor, jakož i saských podnikatelských reprezentací. Je zde tedy prostor pro diskusi o konkrétních tématech týkajících se vás – podnikatelů. Příští zasedání této skupiny se koná 29. června 2020 v Drážďanech. 

Česko – bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

Rovněž na činnosti této skupiny (opět na české straně koordinované MZV) se MPO účastní v pracovní podskupině „Hospodářství“. I k těmto zasedáním jsou zváni zástupci příhraničních hospodářských komor na obou stranách hranice ve snaze reflektovat zájmy vás – podnikatelů. Poslední zasedání této skupiny se konalo v listopadu roku 2019 v Železné Rudě. Termín příštího zasedání (uskuteční se pravděpodobně na bavorské straně) zatím nebyl stanoven.

Poslední oficiální vzájemné kontakty:

16. ledna 2020 – účast ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu M. Tauberové na obědě s německými firmami na ZÚ SRN v Praze

30. ledna 2020 – účast ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka na recepci Česko – německé obchodní a průmyslové komory s bývalým šéfem Škody Auto Wittigem

5. února 2020 – návštěva ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu M. Tauberové v Berlíně, jednání s německým ministrem hospodářství Altmaierem a ministrem dopravy Scheuerem

19. května 2020 – videokonferenční jednání předsedy vlády A. Babiše s německou kancléřkou Merkelovou

Plánované oficiální účasti ČR na veletrzích v Německu do konce roku 2020

  • Innotrans Berlín (železniční průmysl), termín bude upřesněn
  • Automechanika Frankfurt (automobilový průmysl), 8. 9. – 12. 9. 2020
  • GaLaBan Norimberk (zemědělská technika), 16. 9. – 19. 9. 2020
  • Glasstec Düsseldorf (sklářství), termín bude upřesněn
  • Chillventa Norimberk (chladící technika), 13. 10. – 15. 10. 2020
  • Medica Düsseldorf (zdravotnictví), 16. 11. –  19. 11. 2020
  • Smart Production Solutions Norimberk (elektrotechnika), 24. 11. – 26. 11. 2020
  • TUBE Düsseldorf (strojírenství), 7. 12. – 11. 12. 2020

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Německo

Doporučujeme