Německo – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Ambicí MPO je dále rozvinout potenciál tohoto obrovského trhu a podpořit české firmy (vás) v jeho využití.

Německo je dlouhodobě naším největším obchodním partnerem, přičemž obchod našich podniků s německými partnery se z více než poloviny uskutečňuje se třemi německými spolkovými zeměmi – Bavorskem, Bádenskem-Württemberskem a Severním Porýní-Vestfálskem. Jsme si vědomi, že německý trh je náročný – obstojí na něm pouze kvalitní produkty, což je pro naše firmy jistě velkou výzvou.

Pomoci může obdobný „průmyslový“ charakter našich zemí s důrazem na aktuální trendy digitalizace, umělé inteligence, Průmyslu 4.0, technického vzdělávání ad. Možnosti spolupráce s německými partnery vidíme v celé řadě oblastí, jako jsou High-Tec, ICT, elektronika, ekologická zařízení, přístroje pro kosmický výzkum a další výrobky se špičkovou kvalitou a vysokým obsahem přidané hodnoty. Hlavní směr zvyšování konkurenceschopnosti českých firem v Německu nemůže být zakládán pouze na nízkých cenách a mzdách, ale především na kvalitativních faktorech produkce, zvyšujících konečné efekty vývozu.

Smluvní či institucionální rámec

Spolková republika Německo je členem EU. Kromě legislativy EU jsou v platnosti následující smluvní ujednání:

  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 19. 12. 1980 (vstup v platnost 17. 11. 1983).
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 2. 10. 1990 (vstup v platnost 2. 8. 1992).

Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

MPO se činnosti této skupiny (na české straně koordinované MZV) účastní v pracovní podskupině „Hospodářství“. Při každoročních zasedání této skupiny diskutují se zástupci jednotlivých českých a saských resortů též zástupci českých příhraničních hospodářských komor, jakož i saských podnikatelských reprezentací. Je zde tedy prostor pro diskusi o konkrétních tématech týkajících se vás – podnikatelů. Příští zasedání této skupiny se koná 29. června 2020 v Drážďanech. 

Česko – bavorská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

Rovněž na činnosti této skupiny (opět na české straně koordinované MZV) se MPO účastní v pracovní podskupině „Hospodářství“. I k těmto zasedáním jsou zváni zástupci příhraničních hospodářských komor na obou stranách hranice ve snaze reflektovat zájmy vás – podnikatelů. Poslední zasedání této skupiny se konalo v listopadu roku 2019 v Železné Rudě. Termín příštího zasedání (uskuteční se pravděpodobně na bavorské straně) zatím nebyl stanoven.

Poslední oficiální vzájemné kontakty:

16. ledna 2020 – účast ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu M. Tauberové na obědě s německými firmami na ZÚ SRN v Praze

30. ledna 2020 – účast ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka na recepci Česko – německé obchodní a průmyslové komory s bývalým šéfem Škody Auto Wittigem

5. února 2020 – návštěva ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu M. Tauberové v Berlíně, jednání s německým ministrem hospodářství Altmaierem a ministrem dopravy Scheuerem

19. května 2020 – videokonferenční jednání předsedy vlády A. Babiše s německou kancléřkou Merkelovou

Plánované oficiální účasti ČR na veletrzích v Německu do konce roku 2020

  • Innotrans Berlín (železniční průmysl), termín bude upřesněn
  • Automechanika Frankfurt (automobilový průmysl), 8. 9. – 12. 9. 2020
  • GaLaBan Norimberk (zemědělská technika), 16. 9. – 19. 9. 2020
  • Glasstec Düsseldorf (sklářství), termín bude upřesněn
  • Chillventa Norimberk (chladící technika), 13. 10. – 15. 10. 2020
  • Medica Düsseldorf (zdravotnictví), 16. 11. –  19. 11. 2020
  • Smart Production Solutions Norimberk (elektrotechnika), 24. 11. – 26. 11. 2020
  • TUBE Düsseldorf (strojírenství), 7. 12. – 11. 12. 2020

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem