Německo pandemii zvládá. I přes robustní podporu za víc než bilión eur ale očekává velké ekonomické ztráty

V Německu je už více než 168 tisíc lidí, kteří se nakazili novým koronavirem. Tamní zdravotnictví nápor zvládá, počet nově nakažených díky přijatým opatřením postupně klesá a úmrtnost pacientů patří k nejnižším na světě. Pandemie je nicméně velkou hrozbou pro ekonomiku. Firemní sektor se od státu dočká největší pomoci v poválečné historii.

K 7. květnu je v Německu potvrzených  168 276 případů nákazy covid-19, z toho 140 000 již vyléčených.

Nejvíce nakažených zaznamenávají spolkové země Bavorsko, Severní Porýní – Vestfálsko a Bádensko-Württembersko.

Od 11. května se otevírají všechny obchody, děti se vrací do škol

Přestože šíření nákazy covid-19 bylo zpočátku v Německu exponenciální, podařilo se díky přijatým restrikcím snížit počet nakažených a udržet ho nízko i po prvním uvolňování restrikcí 20. dubna. Díky tomu se spolková vláda mohla 6. května shodnout na dalším pozvolném upouštění od přijatých bezpečnostních opatření. Jednotlivé spolkové země si přitom mohou stanovit vlastní časový plán, podle kterého bude uvolňování a návrat k společenskému životu probíhat.

Od pondělí 11. května tak v jedné z nejvíce postižených spolkových zemí Německa, Severním Porýní – Vestfálsku, mohou otevřít všechny obchody, gastronomická zařízení, fitness centra, parky a některá turistická zařízení, jako kempy a prázdninové ubytování, turistické informace, půjčovny kol a lodí. Další vlna rozvolňování by měla následovat 20. května otevřením plaveckých bazénů, wellness zařízení a termálních lázní. Všechna znovuotevřená zařízení budou muset během svého provozu dodržovat bezpečnostní nařízení vlády, která mimo jiné zahrnují bezpečné odstupy mezi zákazníky, dezinfekce rukou u vstupu nebo nošení roušek. Od 30. května mají být povoleny odborné veletrhy a kongresy, ostatní větší společenské akce zůstávají zakázány do konce léta.

Za přísných hygienických opatřeních se již od 7. května postupně do škol vrací výuka dětí na základních školách, od 11. května další žáci a studenti různých ročníků v menších skupinách.

Nálada spotřebitelů na historickém minimu

Nucený „shutdown“, který v Německu trval pět týdnů, stál firmy téměř 26 miliard eur na obratu. „Na podzim tak můžeme očekávat vlnu bankrotů důsledkem koronakrize a v souvislosti s ní přijatých opatření,“ tvrdí Patrik-Ludwig Hantzsch, vedoucí ekonomického výzkumu ve společnosti Creditreform. Nejvíce ohrožený koronavirem je především maloobchod a služby.

Optimismu nenahrávají ani odhady spotřebitelského chování – podle německého Martkforschungsinstitutu dosáhne spotřebitelské klima v květnu historického minima. Martkforschungsinstitut však upozorňuje, že postupné uvolňování restrikcí může mít na spotřebitele pozitivní dopad a situaci ještě obrátit k lepšímu.

Stát na pomoc do boje proti pandemii napumpuje gigantických 1,2 bilionu eur

Spolková vláda zmobilizovala rekordní sumu 1,2 bilionu euro, která odpovídá jedné třetině všeho zboží a služeb, které největší evropská ekonomika za rok vyprodukuje.

Zatímco Německo v uplynulých letech snižovalo míru svého zadlužení a loni se po dlouhé době dostalo pod 60 % v zadlužení v poměru k HDP, která určují tzv. maastrichtská kritéria, předpokládá spolková vláda do konce roku rázovité zadlužení k hranici 75 %.

Spolkový ministr financí Olaf Scholz (SPD) však kalkuluje s tím, že německá ekonomika toto zatížená zvládne i díky tomu, že si vláda může na finančních trzích peníze půjčovat za velmi nízké úroky. Průměrná úroveň zadlužení zemí eurozóny je aktuálně 86 % v poměru k HDP. Například Japonsko má míru zadlužení 240 %.  

Ochranný štít za stovky miliard eur pro německé firmy

Mnoho německých firem očekává v důsledku šíření koronaviru obrovské ztráty a vyžaduje vládní pomoc před hrozícím bankrotem. Německá spolková vláda za tímto účelem sestavila balíček finanční pomoci firmám na zmírnění ekonomických dopadů koronavirové pandemie o celkovém objemu 650 miliard eur, který již schválil ve zrychlené proceduře Bundestag. Cílem je podpora pracovních míst a hospodářství a stabilizace ekonomiky. Jedná se o největší pomoc firemnímu sektoru v poválečné historii Německa.

Balíček finanční pomoci se skládá mimo jiné z grantů pro malé podniky, samostatně výdělečně činné osoby a osoby na volné noze v celkové výši 50 miliard eur. Tyto granty by měly pomoci zejména s náklady na pronájem a s dalšími provozními náklady, jako jsou platby energií nebo leasingové splátky. 

Dále balíček obsahuje ochranný fond pro větší společnosti nad 250 zaměstnanců ve výši 600 mld. EUR a prostředky na podporu likvidity formou zvýhodněných kreditů státní banky KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), a to v neomezené výši.

„Epidemie se silně dotkne výkonu německé ekonomiky. Při diskuzích s německými firmami však doufají v takzvaný ‚Nachholeffekt‘, pokud nebude průmyslová výroba zastavena na příliš dlouho, podaří se část výpadku dohnat v letních měsících,“ konstatuje Adam Jareš, regionální ředitel CzechTrade v Düsseldorfu.

Dle průzkumu německých obchodních a průmyslových komor (DIHK) mezi podnikateli je však insolvencí ohrožena každá pátá firma od malých podnikatelů až po letecké dopravce a fotbalové kluby.

Jareš však upozorňuje na to, že si Němci v posledních letech vytvořili polštář, který se jim v krizové době může hodit: „Německo má oproti jiným zemím Evropské unie velkou výhodu v tom, že má relativně nízkou míru zadlužení a díky přebytkům státního rozpočtu v minulých letech může spolková vláda pumpovat do ekonomiky miliardy eur státních investic a udržovat ekonomiku v chodu i po delší dobu krize.“

Kurzarbeit

Za účelem zachování pracovních míst postižených firem bude miliardami eur posílen fond Spolkového úřadu práce pro výplatu mezd a příspěvků na sociální zabezpečení.

Firmy, které pošlou domů více než 10 % svých zaměstnanců, mají pro ně možnost zažádat o „Kurzarbeitergeld“. „Stát těmto zaměstnancům bude vyplácet 60 % z čisté mzdy, zaměstnancům s dětmi 67 % mzdy. Ulehčí firmám, které nebudou muset po dobu krize zaměstnance propouštět,“ objasňuje Jareš.

Momentálně se v Německu v režimu „Kurzarbeit“ nachází více než 10 milionů zaměstnanců ze 751 tisíc podniků, což je sedminásobně větší množství, než během špičky poslední ekonomické krize v roce 2009.

Hospodářský motor Evropy čeká propad okolo šesti procent HDP

Jak závažné bude zpomalení německé ekonomiky v letech 2020 a 2021, bude záviset na vývoji v následujících týdnech, zejména na tom, jak dlouho a do jaké míry budou prosazována restriktivní opatření a jak rychle po jejich zrušení bude následovat zotavení. Nejpravděpodobnějším scénářem dle německých prognostických ústavů je propad růstu HDP v roce 2020 okolo šesti procent s tím, že v roce 2021 dojde k částečnému zotavení hospodářství a nárůstu HDP o 8,5 procenta vůči předchozímu roku.

Adam Jareš z CzechTrade upozorňuje, že pandemie má výrazný dopad na tradiční odvětví německého průmyslu, což zasáhne i české vývozce. „Německý svaz kovozpracujícího a elektrotechnického průmyslu očekává, že do konce dubna bude doma ‚Kurzarbeit‘ pobírat až 2,2 milionu zaměstnanců, výroba je vytížena jen na 65 %. Kvůli silnému propadu poptávky na trzích západní Evropy, Číny a USA se musí na těžké časy připravit i německý automobilový průmysl, kam dodávají stovky českých firem.“

I velké investiční projekty nabírají zpoždění. Například avizovaná stavba továrny na výrobu elektromobilů značky Tesla nedaleko Berlína nabírá zpoždění, protože se v souladu se zákonem kvůli koronavirové pandemii nemohou konat veřejná projednání záměrů investora.

V gastronomii se sníží sazba DPH z původních 19 % na 7 %. Spolková vláda tak chce ulehčit provozům, kterým ze dne na den vypadly veškeré tržby. Nařízení bude platit po omezenou dobu, nejpozději 1. července 2021 se sazba vrátí na původní hodnotu.

Země zavedla povinnost karantény, platí však řada výjimek

SRN vzhledem k federativnímu uspořádání nepostupuje jednotně v přijímání opatření pro boj proti koronaviru, hlavní rozhodovací kompetence leží na jednotlivých zemských vládách. Dne 9. dubna se vláda dohodla se šéfy jednotlivých spolkových zemí na dvoutýdenní karanténně pro všechny, kteří se do Německa vrátí z několikadenního pobytu v zahraničí.

„Podmínky příjezdu do Německa pro cizince bohužel nejsou zcela jednoznačné. Dle informací Spolkového ministerstva vnitra formálně platí povinnost 14denní karantény pro všechny, kteří do Německa přicestují do zahraničí. Existují výjimky např. v případě pendlerů, nezbytných pracovních cest, ošetřování příbuzných nebo nutných lékařských vyšetření. Případy je vždy nutné doložit potvrzením a tom, zda cestujícího na základě potvrzení do země pustí, rozhodují přímo úředníci, kteří provádějí hraniční kontrolu. Pro ověření, zda cestující má v konkrétním případě právo být vpuštěn do země, slouží informační linka policie (+49) 0800 6888 000“, informuje Kristýna Kubíčková, zástupkyně ředitele CzechTrade v Düsseldorfu.

Nejvíce testů, nejvíce ventilátorů

Německo patří k nejpostiženějším zemím světa z hlediska počtu nakažených, pyšní se však také jednou z nejnižších úmrtností. Viru zde zatím podléhá pouze asi procento nakažených (pro srovnání – v Itálii se tato hodnota pohybuje nad deseti procenty).

Němci to vysvětlují především schopností rychle a efektivně testovat své obyvatele – týdně je v Německu na covid-19 testováno více než půl milionu osob. Virus se tak podaří zachytit v raném stádiu a jeho léčba probíhá méně dramaticky. Přesto má Německo k dispozici 27 tisíc lůžek intenzivní péče a 25 tisíc ventilátorů, tedy zařízení, bez kterých nepřežijí nejkritičtěji zasažení pacienti. Dalších 10 tisíc ventilátorů bylo objednáno spolkovou vládou hned na začátku koronakrize. V Německu navíc vznikl speciální registr, ve kterém jednotlivé nemocnice mohou uvádět, kolik volných lůžek intenzivní péče a ventilátorů mají aktuálně k dispozici. Méně vytížené nemocnice tak mohou vypomoci těm přetíženým a díky registru zachránit život více kritických pacientů. Do karet Německu hraje také vyšší počet zdravotnických a pečovatelských sil. Dá se tak říci, že i přes počet nakažených je Německo na virus připraveno lépe než všechny ostatní evropské země.

Podle modelové studie virologů z univerzity z Bonnu kolem virologa Hendrika Streecka, která byla zveřejněna na začátku května, mohlo být virem infikováno až 1,8 milionu Němců. Studie vycházela z dat v silně postiženém regionu Heinsberg nedaleko hranice s Holandskem.

Veletrhy se přesouvají na pozdější termín. V Düsseldorfu a Kolíně n.R. je pořádání povoleno už od konce května

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě, které navštíví ročně bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro. Podle německého zastoupení CzechTrade většina veletržní akcí, které měly proběhnout v březnu, dubnu a květnu, nebyly zrušeny, ale byly posunuty na pozdější datum.

Jednou z výjimek je veletrh Hannover Messe. Největší strojírenský veletrh na světě byl po prvotním přesunutí z dubnového na červencový termín nakonec pro rok 2020 zcela zrušen. Veletrh, který se každoročně pyšní návštěvností více než 200 tisíc expertů z oboru, naváže na svou tradici v příštím roce, v termínu 12.–16. 4. 2021.

Dle rozhodnutí spolkové vlády z 6. května si budou jednotlivé spolkové země určovat podmínky pro pořádání veletrhů. Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde jsou důležité veletržní destinace v Kolíně n.R. a Düsseldorfu, je pořádání odborných veletrhů povoleno již od 30. května.

„Těší nás, že české firmy mají za této situace optimistický přístup a zatím žádná z českých firem nezrušila svou účast na akcích v Německu v posunutém termínu“, doplňuje Alexandra Kuderjavá, která má na starosti organizaci veletrhů v Německu a dodává: „V důsledku korona krize bude ochromena řada dodavatelských řetězců a veletrhy přispějí k rychlejšímu nastartování dodavatelsko-odběratelských vazeb.“

Termíny přesunutých akcí CzechTrade Německo:

  • Veletrh Interpack 7. 5.–13. 5. 2020 se přesouvá na 25. 2.–3. 3. 2021, Düsseldorf, Německo
  • Veletrh Interzoo 19. 5.–22. 5. 2020 se přesouvá na 1.-4.6. 2021, Norimberk, Německo
  • Veletrh Cwieme 26. 5.–28. 5. 2020 se přesouvá, nový termín bude teprve stanoven, Berlín, Německo
  • Sourcing Day Tschechien 27. 4.–29. 4. 2020 se přesouvají na 23.7 2020, Plzeň, Česká republika

Pro firmy, které mají zájem o expanzi do Německa a zajímá je aktuální situace, připravuje CzechTrade bezplatný exportní online seminář se zahraniční kanceláří CzechTrade Düsseldorf, který se bude konat 27. května. Firmy, které mají zájem o účast, se mohou hlásit na dusseldorf@czechtrade.cz nebo přes kalendář akcí CzechTrade. Speciálním hostem bude velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Podivínský.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf

Archiv zpráv ke koronaviru v Německu a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem