Cestovní info aktualizováno 11. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Německo pokračuje v plánu rozvolnění, prioritou stále zůstává očkování třetí dávkou

V roce 2023 nejsou pro cestování do Německa v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

I když jsou čísla infikovaných v Německu v posledních měsících stále vysoká, spolková vláda po dohodě se spolkovými zeměmi oznámila plán rozvolnění, který má postupně vstupovat v platnost do druhé poloviny března 2022. Do své poslední fáze má vstoupit v druhé polovině března.

Aktuální opatření proti pandemii covid-19

Vláda spolu se spolkovými zeměmi aktivně prosazuje, aby se obyvatelé Německa nechali očkovat třetí dávkou, a nově se otevřeně diskutuje o všeobecné povinnosti očkování.

Spolková vláda nově doporučuje také čtvrtou dávku pro občany starší 70 let, se slabou imunitou nebo pro pracovníky ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Jako reakci na vývoj pandemie se spolkové země společně s federální vládou 16. února 2022 ujednotily na postupu rozvolňování opatření. Spolkový kancléř Olaf Scholz představil třífázový koncept rozvolňování covidových opatření, který bude v Německu postupně vstupovat v platnost od 17. února do 20. března 2022.

Prioritou ovšem zůstává očkování, dodržování rozestupů a povinnost nošení roušky nebo respirátoru. Spolkový kancléř během konference z 16. února 2022 také uvedl, že bude nutné připravit koncept pro všeobecnou povinnost očkování, se kterou by Německo ještě lépe zvládlo přestát případnou další pandemickou vlnu.

Aktuálně, k 11.3.2022, stále také zůstávají aktivní tzv. pravidla 3G, 2G a 2G-Plus.
Pravidlo 3G označuje volný přístup ke službám nebo na společenské akce pro ty, kteří jsou očkovaní (Geimpft), testovaní (Getestet) nebo prodělali onemocnění covid-19 (Genesen).
Upravená varianta 2G umožňuje přístup na akce těm, kdo jsou očkovaní min. dvěma dávkami, nebo nemoc prodělali během posledních tří měsíců.
Aktuálně se objevuje ještě pravidlo 2G Plus, které k podmínkám 2G přidává také povinnost prokázat se negativním antigenním testem. Ti, kdo jsou očkovaní třemi dávkami, test nepotřebují.

První fáze rozvolnění nabyla platnosti 17. února 2022. Hlavním bodem je umožnění vstupu do maloobchodů všem občanům Německa nehledě na to, zda jsou očkovaní, či nikoli, nebo zda nemoc prodělali.

Od 4.3.2022 přešlo Německo do druhého stupně rozvolnění s tím, že v gastronomii začne platit pravidlo 3G. Od 4.3. se dále otevírají diskotéky a kluby, ale pouze pod pravidlem 2G-Plus.

20. března 2022 má Německo přejít do poslední fáze rozvolnění, kdy se mají zrušit všechna přísná opatření. Skončit má také povinnost nařízení home-office, i když tuto formu práce z domova mohou zaměstnavatelé stále nabízet, aby se zabránilo potenciálnímu šíření nemoci na pracovištích.

Jednotlivé spolkové země mohou dle vývoje pandemické situace buď opatření zmírnit, nebo uvádět doplňující či dokonce zpřísněná opatření jako dočasné uzavření restaurací, zákaz podávání a konzumace alkoholu, omezení shromažďování či omezení přístupnosti hotelů.

Při vyhodnocování postupu pandemie se SRN řídí týdenním počtem nově nakažených na 100 000 obyvatel. Na začátku března se sledovaná hodnota sleduje celostátně.

Ve většině německých spolkových zemí i nadále platí nařízení ohledně nošení chirurgických roušek nebo FFP2 respirátorů v hromadné dopravě, v obchodech a v centrech měst a výzvy k odložení cestování na příhodnější dobu. Do městské dopravy mohou jen očkování, vyléčení nebo testovaní. Vedle dokladu o očkování apod. je ještě vyžadován průkaz totožnosti. Dodržování všech pravidel je striktně kontrolováno.

V rámci opatření se musejí nechat naočkovat zaměstnanci nemocnic a domovů pro seniory. Prioritu využití PCR testů nyní mají ohrožené skupiny obyvatel jako právě senioři a zaměstnanci nemocnic nebo sociálních služeb.

„V návaznosti na dostupnost testovacích centrer je možné se nechat otestovat kupříkladu v centru Düsseldorfu doslova na každém rohu a antigenní rychlotesty jsou momentálně pro všechny bezplatné,“ informuje ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Německo Kristýna Kubíčková.

Ve školách jsou roušky nebo respirátory povinné ve všech třídách a žáci se musí ve školách pravidelně testovat.

Vstup například do kin nebo divadel se nově řídí pravidlem 3G a návštěvnost není kapacitně omezená. Ovšem stále platí pravidlo nošení roušek. Ve většině spolkových zemích podléhají fitness centra pravidlu 3G až na dvě výjimky Brémy a Meklenburska-Předního Pomořanska. V těchto dvou spolkových zemích podléhají vstupy do fitness centra pravidlu 2G-Plus.

Vlivem pandemie se v Německu změnily mimo jiné i pracovní modely. Řada pracovníků v kancelářských profesích zůstala na home-office nebo kombinuje práci v kanceláři s prací z domova. Tento způsob práce stále přetrvává u většiny firem i k polovině únoru 2022.

„V první polovině roku, kdy byli zaměstnanci často na home-office a setkávali se v kanceláři jen zřídka, situace příliš nenahrávala uzavírání nových kooperací a listingu nových dodavatelů. Zatímco první polovina roku 2021 byla spíše o udržení stávajících pozic a fungujících dodavatelsko-odběratelských svazků, byla ve druhé polovině roku cítit větší poptávka po nových dodavatelích. Ta je však brzděna globálním nedostatkem některých surovin a důležitých komponentů,“ komentuje Kubíčková.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Přes 55 % Němců již má třetí dávku vakcíny

Stejně jako v ostatních zemích byli v Německu přednostně očkováni staří lidé, lidé s dalšími onemocněními, zdravotnický personál a zaměstnanci škol a školek. Nyní je očkování dostupné všem i bez nutnosti registrace.

Téměř 58 procent všech obyvatel Německa dostalo třetí dávku očkování. Ta je aktuálně přístupná všem od osmnácti let, kteří jsou alespoň tři měsíce po druhé dávce. Oběma dávkami je v Německu naočkováno přes 75 procent lidí. Alespoň jednu dávku již dostalo přes 76 procent populace. Tempo vakcinace se v jednotlivých spolkových zemích liší. Nejvíce očkovaných třetí dávkou je mezi obyvateli nad 60 let.

Spolková vláda nově doporučuje čtvrtou dávku očkování pro seniory starší 70 let nebo pro občany se slabou imunitou. Druhá posilující dávka je těmto skupinám obyvatel doporučena po třech měsících od aplikace první posilující dávky. Obdobné doporučení se týká i pracovníků ve zdravotnictví nebo v sociálních službách. Ti by měli dostat svou čtvrtou dávku po šesti měsících od třetí dávky.

Zpět na začátek

Do Německa nelze cestovat bez negativního testu, očkování či prodělané infekce

Všichni cestující do Německa se musejí  při kontrole prokázat buď očkováním, proděláním nemoci nebo negativním testem na covid.

Vzhledem k tomu, že v Německu od 4. března vstoupila v platnost další fáze rozvolnění, tak jak pro pendlery, tak i mezinárodní delegace aktuálně k 11.3.2022 neplatí pravidla pro předložení průkazu o bezinfekčnosti.

Původní pravidla zohledňovala specifika skupin, do kterých se řadí země s odkazem na stupeň výskytu nákazy. K 11.3.2022 ovšem žádný stát není klasifikován jako území s vysokým rizikem nákazy nebo oblast s výskytem virových variant. Při cestování letadlem ovšem zůstává
povinnost prokázat se průkazem o bezinfekčnosti i například pro pendlery.

Negativní PCR test ne starší 48 hodin s sebou při příjezdu nemusí mít ti, kteří mají za sebou alespoň dvě dávky očkování, nebo již infekci prokazatelně prodělali. Povinnost předložení očkování, prodělání nemoci nebo testu platí pro osoby starší dvanácti let.

Jelikož žádný stát k 11.3.2022 není klasifikován jako země s vysokým rizikem nákazy nebo s výskytem virových variant, odpadá před příjezdem do SRN nutnost online registrace na portálu Digital Registration Entry.

Německo patří od 11. ledna 2022 do kategorie tzv. červených zemí s vysokým rizikem nákazy viz MZ ČR. Česká republika není od 3. března klasifikována ani jako země s vysokým rizikem nákazy, ani jako oblast s výskytem virových variant. 

Při cestování do Německa je také důležité se řídit opatřeními, která vydávají jednotlivé spolkové země. Platící opatření totiž nejsou rozhodována centrálně, byť o nich spolková vláda jedná, ale následně je předá spolkovým zemím, které si dále rozhodnou míru prosazování a vymáhání těchto pravidel. Vyplatí se tedy sledovat informace na webech jednotlivých spolkových vlád.

Odkaz na aktuální stav podmínek pro cestování do Německa (Coronaeinreiseverordnung)

Odkaz na weby některých spolkových vlád:

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Rušení veletrhů a větších akcí se ve většině spolkových zemí neplánuje

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě. Ročně je navštíví bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro.

V důsledku pandemie byla většina veletrhů plánovaných na první polovinu roku 2020 zcela zrušena nebo přesunuta na nadcházející rok. Zrušena nebo přesunuta byla zatím většina veletrhů s datem konání v první polovině roku 2021.

Celková situace kolem organizace akcí většího formátu, jakými veletrhy jsou, se bude i nadále silně orientovat podle aktuálního vývoje pandemie.

„Přípravy veletrhů jsou v plném proudu. I přes mírný nárůst pandemie se neplánuje veletrhy rušit, ale akce tohoto typu se samozřejmě musí řídit hygienickými pravidly a reagovat na aktuální vývoj pandemie. I přes jejich vysoce internacionální charakter se aktuálně počítá s jejich konáním, protože Německo si uvědomuje jejich prestiž a důležitost pro postcovidový restart hospodářství,“ komentuje Ladislav Horký z německé kanceláře CzechTrade a dodává: „Aktuálně vrcholí přípravy na společné stánky českých firem pod křídly CzechTrade na veletrzích elektrotechniky CWIEME v Berlíně a chovatelských potřeb INTERZOO v Norimberku. Oba veletrhy se konají v průběhu května 2022.“

Informace o připravovaných veletrzích v Německu naleznete na webu zahraniční kanceláře CzechTrade Německo a v kalendáři akcí CzechTrade.

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Německa

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 11. května 2023)

Od 11. června 2022 byla dočasně zrušena veškerá omezení vstupu do Německa v souvislosti s pandemií covidu-19. To znamená, že od tohoto data jsou opět povoleny vstupy do Německa pro všechny účely cestování, včetně turistiky a návštěv. Důležité je, že pro vstup do země již není vyžadován žádný důkaz o očkování, prodělání nemoci ani negativní test. Od 22. února 2023 byly zrušeny veškeré zbývající vstupní požadavky související s covidem-19 (dříve museli např. cestující z Číny před odjezdem do Německa překládat negativní test na koronavirus).

Přestože byla většina omezení v Německu na federální úrovni zrušena, stále existují omezení, která mohou platit za určitých okolností. Například v zdravotnických zařízeních je vyžadováno nošení roušek. Od 2. února již není požadováno nošení roušek ve veřejné dopravě na dlouhé vzdálenosti. Je také možné, že jednotlivé německé spolkové země a soukromé společnosti mohou uplatňovat přísnější opatření než ta, která jsou stanovena na úrovni celého spolku.

Je důležité si uvědomit, že omezení mohou být zmírněna, zpřísněna nebo upravena v závislosti na aktuální situaci s výskytem nemoci v nadcházejících týdnech. Doporučuje se proto sledovat aktuální informace a pokyny příslušných úřadů.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Německo

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí