Cestovní info aktualizováno 11. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Německa

V roce 2023 nejsou pro cestování do Německa v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Informace o podmínkách cest do a z Německa s ohledem na vývoj koronavirové situace.

Od 11. června 2022 byla dočasně zrušena veškerá omezení vstupu do Německa v souvislosti s pandemií covidu-19. To znamená, že od tohoto data jsou opět povoleny vstupy do Německa pro všechny účely cestování, včetně turistiky a návštěv. Důležité je, že pro vstup do země již není vyžadován žádný důkaz o očkování, prodělání nemoci ani negativní test. Od 22. února 2023 byly zrušeny veškeré zbývající vstupní požadavky související s covidem-19 (dříve museli např. cestující z Číny před odjezdem do Německa překládat negativní test na koronavirus).

Přestože byla většina omezení v Německu na federální úrovni zrušena, stále existují omezení, která mohou platit za určitých okolností. Například v zdravotnických zařízeních je vyžadováno nošení roušek. Od 2. února již není požadováno nošení roušek ve veřejné dopravě na dlouhé vzdálenosti. Je také možné, že jednotlivé německé spolkové země a soukromé společnosti mohou uplatňovat přísnější opatření než ta, která jsou stanovena na úrovni celého spolku.

Je důležité si uvědomit, že omezení mohou být zmírněna, zpřísněna nebo upravena v závislosti na aktuální situaci s výskytem nemoci v nadcházejících týdnech. Doporučuje se proto sledovat aktuální informace a pokyny příslušných úřadů.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Německo

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod