Německo pandemii zvládá. Státní podpora za stovky miliard eur má tlumit velké ekonomické ztráty

V Německu se podařilo dostat pandemii pod kontrolu, výrazně se však dotkne ekonomiky, která očekává meziroční propad mezi 6 až 7 procenty HDP. Firemní sektor se od státu dočká největší pomoci v poválečné historii. Spolková vláda se rozhodla podpořit ekonomiku více než 130 miliardami eur, snížila obě sazby DPH a podnikům nabídla záruky za více než 800 miliard eur.

Počet nakažených klesá, povinnost nosit roušku zůstává

V červenci se hodnota nových případů s nákazou covid-19 pohybovala okolo pouze 300 až 500 případů za den. Virus se zde již nešíří plošně, ale spíše skrze lokální ohniska. Spolková vláda spolu se spolkovými zeměmi sestavila a v polovině července schválila krizový plán, který má pomoci rychleji zastavit šíření viru v zasažených oblastech.

Život se v Německu za poslední měsíce přiblížil k normálu. Po otevření obchodů, škol a školek, gastronomických zařízení, letišť a dalších následovalo i otevření hranic. Povinnost nosit roušku stále platí v obchodech a prostředcích hromadné dopravy.

Do boje proti pandemii napumpuje stát gigantických 1,2 bilionu eur. Suma 1,2 bilionu euro odpovídá jedné třetině všeho zboží a služeb, které největší evropská ekonomika za rok vyprodukuje.

Zatímco Německo v uplynulých letech snižovalo míru svého zadlužení a loni se po dlouhé době dostalo pod 60 procent v zadlužení v poměru k HDP, což určují tzv. maastrichtská kritéria, předpokládá spolková vláda do konce roku rázovité zadlužení k hranici 75 %.

Průměrná úroveň zadlužení zemí eurozóny je aktuálně 86 % v poměru k HDP. Například Japonsko má míru zadlužení 240 %.  

Ředitel německého zastoupení CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš upozorňuje na to , že si Němci v posledních letech vytvořili polštář, který se jim v krizové době může hodit: „Německo má oproti jiným zemím Evropské unie velkou výhodu v tom, že má relativně nízkou míru zadlužení a díky přebytkům státního rozpočtu v minulých letech může spolková vláda pumpovat do ekonomiky miliardy eur státních investic a udržovat ekonomiku v chodu i po delší dobu krize.“

Kurzarbeit a home office

Za účelem zachování pracovních míst postižených firem bude miliardami eur posílen fond Spolkového úřadu práce pro výplatu mezd a příspěvků na sociální zabezpečení.

Firmy, které pošlou domů více než 10 % svých zaměstnanců, mají pro ně možnost zažádat o „Kurzarbeitergeld“. Stát těmto zaměstnancům bude vyplácet 60 % z čisté mzdy, zaměstnancům s dětmi 67 % mzdy. Ulehčí firmám, které nebudou muset po dobu krize zaměstnance propouštět.

Změnily se také pracovní modely. Řada pracovníků v kancelářích profesích zůstala na home office nebo kombinuje práci v kanceláři s prací z domova. Tento způsob práce bude pokračovat i na podzim.

Hospodářský motor Evropy čeká propad HDP

Jak závažné bude zpomalení německé ekonomiky v letech 2020 a 2021, bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet pandemická situace a restrikce nejen v Německu, ale i jinde ve světě, kam Německo jako vyváží.

Hodně záležet bude na náladě spotřebitelů na podzim v období před Vánocemi. A na tom, jak se budou vyvíjet počty nově nakažených. Nejpravděpodobnějším scénářem dle německých prognostických ústavů je propad růstu HDP v roce 2020 okolo sedmi procent s tím, že v roce 2021 dojde k částečnému zotavení hospodářství a nárůstu HDP o 7,5 procenta vůči předchozímu roku.

Na podporu spotřeby se spolková vláda rozhodla snížit i obě základní sazby DPH z 19 % na 16 % a ze 7 % na 5 %. V gastronomii se snížila sazba DPH z původních 19 % na 7 %, po dokončení legislativního procesu na 5%. Spolková vláda tak chce ulehčit provozům, kterým ze dne na den vypadly veškeré tržby. Nařízení bude platit po omezenou dobu, nejpozději 1. července 2021 by se sazba měla vrátit na původní hodnotu.

Dopady na české exportéry

Adam Jareš z CzechTrade upozorňuje, že pandemie má výrazný dopad na tradiční odvětví německého průmyslu, což zasáhne i české vývozce. Kvůli silnému propadu poptávky na trzích západní Evropy, Číny a USA se musí na těžké časy připravit hlavně německý automobilový průmysl, kam dodávají stovky českých firem.

„Exportně orientované Německo meziročně očekává propad exportu o 15 až 20 procent. Vzhledem k tomu, že je téměř polovina českého vývozu do Německa tvořena nepřímým exportem a reexportem, pokles se tak nutně dotkne i českých exportérů,“ doplňuje Jareš.

V polovině června Německo otevřelo hranice

Německo od 15. června 2020 přistoupilo k další vlně uvolňování restriktivních opatření a otevřelo své vnitřní hranice pro všechny sousední státy včetně České republiky.

Již tedy není nutné, aby se cestující z těchto zemí během vstupu a cestování po Německu prokazovali žádným speciálním prohlášením, ani neplatí povinnost pro občany ze schengenského prostoru vstupovat po příjezdu do země do povinné karantény. Všechny oficiální hraniční přechody se sousedními státy jsou otevřeny.

„Dle informací Spolkového ministerstva vnitra formálně stále platí povinnost čtrnáctidenní karantény pro ty cestující, kteří do Německa přicestují z rizikových oblastí. Karanténa tedy již neplatí pro cestující z Čech, ani jiných zemí, které nejsou na seznamu rizikových zemí. Pro ověření, zda cestující má v konkrétním případě právo být vpuštěn do země, slouží informační linka policie (+49) 0800 6888 000“,“ informuje Kristýna Kubíčková, zástupkyně ředitele CzechTrade v Düsseldorfu.

Veletrhy: Co se mění?

Konání veletrhů je od podzimu v některých spolkových zemích možné za dodržení speciálně navrženého hygienického konceptu.

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě, které navštíví ročně bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro. Podle projektové manažerky CzechTrade Düsseldorf Alexandry Kuderjavé byla většina veletržní akcí, které měly proběhnout do konce  léta, posunuta na pozdější datum nebo zcela zrušena.

SRN vzhledem k federativnímu uspořádání nepostupuje jednotně v přijímání opatření pro boj proti koronaviru, hlavní rozhodovací kompetence leží na jednotlivých zemských vládách. Dle rozhodnutí spolkové vlády z 6. května si tak budou jednotlivé spolkové země určovat podmínky pro pořádání veletrhů.  Tam, kde bude konání povoleno, budou tyto akce probíhat za přísného prosazování speciálně navrženého hygienického konceptu. Návštěvníci i vystavovatelé tak budou muset například dodržovat odstup 1,5 metru.

„V Düsseldorfu by se veletržní sezóna měla rozběhnout 4. září prvním velkým mezinárodním veletrhem  obytných vozů a karavanů „Caravan Salon“, informuje Kuderjavá, která má na starosti organizaci veletrhů v Německu.

„V důsledku korona krize bude ochromena řada dodavatelských řetězců a veletrhy přispějí k rychlejšímu nastartování dodavatelsko-odběratelských vazeb,“ dodává zástupkyně CzechTrade.

CzechTrade připravuje bezplatný seminář na téma E-commerce pro německy mluvící země, který se bude konat 27. srpna v Brně. Více informací o akci a možnost přihlášení bude pro zájemce k dispozici na e.mailové adrese dusseldorf@czechtrade.cz nebo v kalendáři akcí.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem