Německo po krátkém rozvolnění opět zostřuje restrikce kvůli pandemii

V reakci na zlepšující se pandemickou situaci mohlo Německo koncem března přistoupit k mírnému rozvolnění přijatých opatření. Za zpřísněných podmínek tak otevřel maloobchod, část služeb, školky nebo školy. Koncem dubna Německo však zatáhlo za záchrannou brzdu.

Při vyhodnocování postupu pandemie se SRN řídí týdenním počtem nově nakažených na 100 000 obyvatel. Koncem března se sledovaná hodnota celostátně pohybovala na 50, což otevřelo možnost rozvolňování restrikcí. Během několika následujících týdnů ovšem došlo k opětnému nárůstu počtu nakažených, a tak spolková vláda, která nechce opakovat chyby z podzimu minulého roku, kdy restrikce přijímala příliš pomalu, nyní sahá po pomyslné záchranné brzdě.

Ve většině německých spolkových zemí i nadále platí nařízení ohledně setkávání maximálně dvou osob ze dvou různých domácností, nošení chirurgických roušek nebo FFP2 respirátorů v hromadné dopravě, v obchodech a v centrech měst a odložení cestování na příhodnější dobu. Restaurace a kavárny zůstávají i nadále zavřené s možností přípravy jídla a nápojů s sebou. Pro návštěvu kosmetických služeb a obchodů, mimo těch s potravinami a drogerií, platí povinnost předložení negativního testu, který není starší 24 hodin. Většina obchodů má otevřeno alespoň pro výdej zásilek objednaných online.

Spolková vláda v návaznosti na částečné rozvolnění opatření a tím způsobený nárůst počtu infekcí vytvořila záchrannou brzdu pro opětné uklidnění pandemické situace, tzv. Corona Notbremse. Soubor pravidel začíná platit v každém německém okrese, kde počet nakažených tři dny po sobě překročí 100 na 100 000 obyvatel za týden.

Pravidla v postižených okresech regulují například zákaz vycházení, uzavření části maloobchodu a služeb, provozování sportovních aktivit nebo zpřísnění režimu ve školách a školkách. Jakmile incidence klesne pod 100 nakažených na 100 000 obyvatel za týden a tento stav se udrží déle než 5 dnů, vrací se daný okres zpět do mírnějšího režimu.

V reakci na pandemii Německo plánuje spustit nový program financování na podporu výměny stávající vzduchotechniky v budovách. Právě špatné odvětrání místností a uzavřených prostor tvoří podhoubí pro rozšíření viru. V rámci programu budou uvolněny finance ve výši půl miliardy Euro. Německo také plánuje dle „Paktu o veřejném zdraví“ do roku 2026 nalít do zdravotnictví 4 miliardy Euro, vzniknout by tak mělo až 5 000 nových pracovních míst.

Vlivem pandemie se v Německu změnily mimo jiné i pracovní modely. Řada pracovníků v kancelářských profesích zůstala na home office nebo kombinuje práci v kanceláři s prací z domova. Tento způsob práce pokračuje u většiny firem i v roce 2021.

„Aktuální situace v německých firmách, kdy jsou zaměstnanci často na home office a setkávají se v kanceláři jen zřídka, nenahrává uzavření nových kooperací a listingu nových dodavatelů. První polovina roku 2021 tak bude spíše o udržení stávajících pozic a fungujících dodavatelsko-odběratelských svazků,“ komentuje situaci Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu.

Očkování v Německu postupuje pomalu

Stejně jako v ostatních zemích jsou v Německu přednostně očkováni staří lidé, lidé s dalšími onemocněními, zdravotnický personál a zaměstnanci škol a školek. Postupně by však měli mít možnost podstoupit očkování všichni, kterým to zdravotní stav umožní a budou mít o očkování zájem. Cílem je vytvoření kolektivní imunity, která dle odhadů WHO vzniká, je-li dvěma dávkami očkováno 60 – 70 % obyvatel. V Německu k 3.5.2021 obdrželo první dávku vakcíny 28,2 % obyvatel. Obě dvě dávky zatím absolvovalo pouze 6,7 % obyvatelstva.

Od 3. května běží pilotní projekt očkování firemními lékaři v Hesensku. Pro vykcinaci zde byly vybrány 4 velké farmaceutické firmy, jejichž firemní lékaři obdrželi 10.000 vakcín s cílem postupně proočkovat zaměstnance z rizikových skupin. Bude-li pilotní projekt úspěšný, může se od začátku června začít takto očkovat i v dalších německých spolkových zemích.

Tempo očkování se v jednotlivých spolkových zemích liší. Co se týče typu vakcíny, k 20.4. se v Německu nejvíce očkovalo vakcínou BioNTech/Pfizer (16 562 600 dávek). Na druhém místě je AstraZeneca (4 647 000 dávek) následovaná Modernou (zatím 1 204 000 dávek).

Německá vláda aktuálně také jedná o podobě očkovacího průkazu a s ním spojenými výhodami. Očkovací průkaz by měl mít digitální formu a v platnost by měl vejít nejpozději v červenci tohoto roku. Jeho nositelům odpadne povinnost podstupovat covid-testy, což jim usnadní především cestování, nákupy a další aktivity běžného života.

Německo zvolnilo režim kontrol na českých hranicích

Na základě vysokého počtu nakažených a zvýšeného výskytu mutací koronaviru se SRN rozhodla zavést přísné kontroly na hranicích s ČR. Pro cestování z Česka do SRN tak platila od poloviny února 2021 zpřísněná pravidla.

Přestože v polovině dubna byla Česká republika stále na seznamu vysoce rizikových zemí, rozhodl ministr vnitra Horst Seehofer o uvolnění hraničních kontrol s ČR k 14. 4. 2021. Od 2. 5. 2021 byla ČR přesunuta na seznam rizikových zemí a platí tak mírnější opatření při cestování do Německa.

Při přejezdu česko-německých hranic je však stále potřeba dbát na stanovená pravidla. Platí povinnost prokázat se negativním Covid-testem, jehož výsledek nesmí být starší 48 hodin a vyplnit tzv. Einreiseanmeldung. Některé spolkové země dodatečně vyžadují i absolvování karantény. Kontroly probíhají pouze namátkově.

Opatření pro přicestování do Německa jsou silně závislá na tom, do jaké spolkové země cestující směřuje. „Je důležité si uvědomit, že ve Spolkové republice Německo platící opatření nejsou rozhodována centrálně, jako je tomu například v Čechách. Spolková vláda samozřejmě o charakteru opatření jedná, poté však svá usnesení předá vládám spolkových zemí, které samy rozhodují o tom, v jaké míře budou opatření prosazovat a vymáhat. Je tedy dobré informace hledat v jednotné Coronaeinreiseverordnung, ale také na webech jednotlivých spolkových vlád,“ vysvětluje Kristýna Kubíčková z CzechTrade Německo.

Odkaz na aktuální stav podmínek pro cestování do Německa (Coronaeinreiseverordnung)

Odkaz na weby některých spolkových vlád:

Veletrhy se i nadále ruší i přesouvají

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě. Ročně je navštíví bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro.

V důsledku pandemie byla většina veletrhů plánovaných na první polovinu roku 2020 zcela zrušena nebo přesunuta na nadcházející rok. Ruší a přesouvá se již ale i většina veletrhů s datem konání v první polovině roku 2021.

Celková situace kolem organizace akcí většího formátu, jakými veletrhy jsou, se bude i nadále silně orientovat podle aktuálního vývoje pandemie. „Situace okolo veletrhů v Německu je trvale velice nejistá. Vzhledem k jejich vysoce internacionálnímu charakteru, kdy do Německa na veletrhy míří návštěvníci z celého světa, je aktuálně pro mnohé největší překážkou nemožnost cestovat. To silně ovlivňuje počty návštěvníků a prestiž akcí,“ komentuje Alexandra Kuderjavá z německé kanceláře CzechTrade.

Informace o připravovaných veletrzích v Německu naleznete na webu zahraniční kanceláře CzechTrade Německo a v kalendáři akcí CzechTrade.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Německo

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem