Německo navzdory zlepšující se situaci prodlužuje lockdown

Německo se muselo před Vánoci vrátit k zpřísnění restrikcí. Čísla nakažených napříč SRN sice od ledna dlouhodobě klesají, kancléřka Merkelová a ministerští předsedové spolkových zemí ale přesto v druhém únorovém týdnu rozhodli o prodloužení lockdownu až do 7. března 2021.

Německo se i po překonání jarní vlny pandemie řídilo tzv. A-H-A Formel (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske) a vláda připomínala občanům, že dodržování rozestupů, správné hygieny rukou a nošení roušky je pro boj proti pandemii zcela zásadní. Německá spolková vláda ani jednotlivé spolkové země nepřistoupily k úplnému rozvolnění základních opatření. Přesto se ani Německu nevyhnula druhá pandemická vlna. Ta je nyní na ústupu, vlády jsou ale opatrné.

Při vyhodnocování postupu pandemie se SRN řídí týdenním počtem nově nakažených na 100 000 obyvatel. Merkelová uvedla, že začátkem března by se sledovaná hodnota celostátně mohla pohybovat na 50, což by otevíralo možnost rozvolňování aktuálních restrikcí.

Spolková vláda nechce opakovat chyby z podzimu minulého roku, kdy restrikce přijímala příliš pomalu. Již nyní je v Německu dohodnuta možnost otevření školek a škol k 1. březnu – jednotlivé spolkové země si však sami dle jejich konkrétní pandemické situace rozhodnou, zda tak učiní. Od stejného data mají otevřít i kadeřnictví.

Dále platí nařízení ohledně setkávání maximálně dvou osob ze dvou různých domácností, nošení chirurgických roušek nebo FFP2 respirátorů v hromadné dopravě a v obchodech a odložení cestování na příhodnější dobu. Rozvolňování pro maloobchod, hotely, gastronomie a zařízení pro sport a volný čas zatím zůstává v nedohlednu. Byl stanoven pomyslný cíl 35 nakažených na 100 000 obyvatel na týden, po jehož dosažení bude možné přistoupit k dalšímu uvolnění restrikcí.

Spolková vláda v reakci na pandemii spolu se spolkovými zeměmi plánuje spustit nový program financování na podporu výměny stávající vzduchotechniky v budovách. Právě špatné odvětrání místností a uzavřených prostor tvoří podhoubí pro rozšíření viru. V rámci programu budou uvolněny finance ve výši půl miliardy Euro. Německo také plánuje dle „Paktu o veřejném zdraví“ do roku 2026 nalít do zdravotnictví 4 miliardy Euro, vzniknout by tak mělo až 5 000 nových pracovních míst.

Vlivem pandemie se v Německu změnily mimo jiné i pracovní modely. Řada pracovníků v kancelářských profesích zůstala na home-office nebo kombinuje práci v kanceláři s prací z domova. Tento způsob práce bude pokračovat u mnohých firem i v roce 2021.

„Aktuální situace v německých firmách, kdy jsou zaměstnanci často na home-office a setkávají se v kanceláři jen zřídka, nenahrává uzavření nových kooperací a listingu nových dodavatelů. Začátek roku 2021 tak bude spíše o udržení stávajících pozic a fungujících dodavatelsko-odběratelských svazků,“ komentuje situaci Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu.

Po několikaměsíčním zotavování hospodářství dle Centra pro evropský hospodářský výzkum (ZEW) klesají očekávání Němců ohledně budoucího pozitivního hospodářského vývoje. Zatímco v prosinci hodnota tzv. IFO Geschäftsklimaindex byla na 92,2 bodech, v lednu 2021 se propadla na 90,1 bodu.

Druhá vlna pandemie, která v Německu vyvrcholila v listopadu, s sebou přinesla konec oživení německé ekonomiky. Především sektor služeb má pro následující měsíce převážně pesimistická očekávání.

„Druhá vlna pandemie v Německu zapříčinila rostoucí nejistotu ohledně dalšího ekonomického vývoje,“ komentuje prezident ZEW Achim Wambach.

Německo zavádí kontroly na hranicích s ČR

Na základě vysokého počtu nakažených a zvýšeného výskytu mutací koronaviru se SRN rohodla Českou republiku zařadit na seznam tzv. Virusvariantengebiete, tedy vysoce rizikových zemí s výskytem nových mutací viru. Pro cestování ze zemí na tomto seznamu do Německa platí zpřísněná pravidla.

Od neděle 14. února tak budou zavedeny kontroly na hranicích s ČR. Cestovat do Německa z Čech bude možné pouze při doložení závažného důvodu s povinným negativním testem, navíc bude nutné po příjezdu absolvovat povinnou karanténu. Délku karantény si jednotlivé spolkové země určují individuálně. Výjimky pro cestování do SRN mají například pendleři v pečovatelských službách, dále ti, kteří do Německa cestují za účelem přepravy zboží a osob nebo Německem jen projíždějí.

Opatření pro přicestování do Německa jsou silně závislá na tom, do jaké spolkové země cestující směřuje. „Je důležité si uvědomit, že ve Spolkové republice Německo platící opatření nejsou rozhodována centrálně, jako je tomu například v Čechách. Spolková vláda samozřejmě o charakteru opatření jedná, poté však svá usnesení předá vládám spolkových zemí, které samy rozhodují o tom, v jaké míře budou opatření prosazovat a vymáhat. Je tedy dobré informace hledat v jednotné Coronaeinreiseverordnung, ale také na webech jednotlivých spolkových vlád,“ vysvětluje Kristýna Kubíčková z německé zahraniční kanceláře CzechTrade.

Odkaz na aktuální stav podmínek pro cestování do Německa (Coronaeinreiseverordnung)

Odkaz na weby některých spolkových vlád:

Veletrhy se i nadále ruší i přesouvají

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě. Ročně je navštíví bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro.

V důsledku pandemie byla většina veletrhů plánovaných na první polovinu roku 2020 zcela zrušena nebo přesunuta na nadcházející rok. Ruší a přesouvá se již ale i většina veletrhů s datem konání v první polovině roku 2021.

Celková situace kolem organizace akcí většího formátu, jakými veletrhy jsou, se bude i nadále silně orientovat podle aktuálního vývoje pandemie. „Situace okolo veletrhů v Německu je trvale velice nejistá. Vzhledem k jejich vysoce internacionálnímu charakteru, kdy do Německa na veletrhy míří návštěvníci z celého světa, je aktuálně pro mnohé největší překážkou nemožnost cestovat. To silně ovlivňuje počty návštěvníků a prestiž akcí,“ komentuje Alexandra Kuderjavá z německé kanceláře CzechTrade.

Informace o připravovaných veletrzích v Německu naleznete na webu zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf a v kalendáři akcí CzechTrade.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem