Německo se potýká s nárůstem případů covid-19

Čísla infikovaných v Německu za poslední měsíce rostou. Němci dále využívají tzv. systém záchranné brzdy, který určuje, jak postupovat v případě nárůstu infekce v jednotlivých obvodech.

Nově se diskutuje o zavedení pravidla pro lehčí přístup k službám nebo na společenské akce jen pro očkované nebo ty, kteří již COVID-19 prodělali a mají protilátky. Německo také zavádí možnost očkování třetí dávkou vakcíny.

Ve většině spolkových zemí je v září vývoj nepříznivý. Venkovní gastronomie, maloobchod, školy i školky dále zůstávají otevřené. Nadále platí nutnost předložení potvrzení o bezinfekčnosti při cestování do Německa.

Při vyhodnocování postupu pandemie se SRN řídí týdenním počtem nově nakažených na 100 000 obyvatel. V necelé polovině září se sledovaná hodnota celostátně zvyšuje. Služby ale nadále zůstávají otevřené. Ve většině německých spolkových zemí i nadále platí nařízení ohledně nošení chirurgických roušek nebo FFP2 respirátorů v hromadné dopravě, v obchodech a v centrech měst a výzvy k odložení cestování na příhodnější dobu.

Gastronomie mohla koncem května otevřít venkovní posezení, služby a obchody lze v některých částech Německa navštívit i bez negativního testu. Školky a školy byly otevřeny již v dubnu. Ve školství se nyní diskutuje o zavedení jednotných pravidel ohledně postupu v situaci, kdy se ve třídách objeví nákaza covidu.

Fitness centra jsou také otevřena, ale řídí se přísnými podmínkami jednotlivých spolkových zemí. Pro účast na větších společenských akcí musí občané SRN předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Spolková vláda vytvořila záchrannou brzdu pro opětné uklidnění pandemické situace, tzv. Corona Notbremse. Soubor pravidel začíná platit v každém německém okrese, kde počet nakažených překročí 100 na 100 000 obyvatel za týden.

Pravidla v postižených okresech regulují například zákaz vycházení, uzavření části maloobchodu a služeb, provozování sportovních aktivit nebo zpřísnění režimu ve školách a školkách. Jakmile incidence klesne pod 100 nakažených na 100 000 obyvatel za týden (a tento stav se udrží déle než 5 dnů), vrací se daný okres zpět do mírnějšího režimu.

Vlivem pandemie se v Německu změnily mimo jiné i pracovní modely. Řada pracovníků v kancelářských profesích zůstala na home-office nebo kombinuje práci v kanceláři s prací z domova. Tento způsob práce pokračuje u většiny firem i v roce 2021.

„V první polovině roku, kdy byli zaměstnanci často na home-office a setkávali se v kanceláři jen zřídka, situace příliš nenahrávala uzavírání nových kooperací a listingu nových dodavatelů. Zatímco první polovina roku 2021 byla spíše o udržení stávajících pozic a fungujících dodavatelsko-odběratelských svazků, očekává se ve druhé polovině roku výraznější oživení a hlad po nových dodavatelích. Ten je však brzděn globálním nedostatkem některých surovin a důležitých komponentů,“ komentuje situaci Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu.

Polovina Němců již má první dávku vakcíny

Stejně jako v ostatních zemích jsou v Německu přednostně očkováni staří lidé, lidé s dalšími onemocněními, zdravotnický personál a zaměstnanci škol a školek. Nyní je očkování dostupné všem i bez nutnosti registrace. Cílem je vytvoření kolektivní imunity, která dle odhadů WHO vzniká, je-li dvěma dávkami očkováno 60–70 procent obyvatel.

V Německu je plně naočkováno (oběma dávkami) 64 procent lidí. Tempo vakcinace se v jednotlivých spolkových zemích liší. Nejproočkovanější skupinou jsou obyvatelé nad 60 let. Zhruba jedna čtvrtina dětí do 17 let je plně naočkována. Částečně se počítá také s přeočkováním třetí dávky. Získání třetí dávky je v SRN ale regulováno.

Například ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko si mohou lidé se slabou imunitou nebo starší 80 let zažádat o termín na třetí očkování, pokud již uběhlo půl roku od druhé dávky. S třetí dávkou očkování pro zdravé nebo mladistvé se zatím nepočítá. Výjimku tvoří ti, kteří dostali očkovací látku firmy Astrazeneca. 

Díky úspěšnému pilotnímu projektu očkování firemními lékaři, který od května běžel v Hesensku ve čtyřech velkých farmaceutických firmách, mohou od června 2021 podávat vakcínu proti nákaze covid-19 také firemní lékaři po celém Německu. Průběh očkování v podnicích by však mohl silně být ovlivněn nedostatkem vakcín, které přednostně směřují do očkovacích center.

Od 14. června si všichni plně očkovaní obyvatelé Německa mohou zažádat o digitální očkovací průkaz v německých lékárnách. Pro jeho získání je potřeba mít v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci CovPass, do které se uloží potvrzení o absolvované vakcinaci. CovPass bude součástí jednotného systému, na kterém se dohodla EU. Bude ukládat absolvované Covid testy, potvrzení o prodělání nákazy nebo očkování a svým majitelům tak usnadní např. cestování, nákupy a další aktivity běžného života.

Nově se diskutuje o zavedení pravidla 2-G. Původní, nyní ještě aktuální, 3-G označuje volný přístup ke službám nebo na společenské akce těm, kteří jsou očkovaní (Geimpfte), testovaní (Getestete) nebo prodělali onemocnění COVID-19 (Genesene). Pravidlo 2-G by se mohlo nově vztahovat pouze na ty, kdo jsou očkovaní nebo nemoc prodělali a mají protilátky. Jedním z hlavních argumentů pro zavedení 2-G je, že rychlotesty mají vysokou chybovost. První spolkovou zemí, která toto pravidlo částečně zavedla, je Hamburk. Podniky v gastronomii se mají sami rozhodnout, zda obslouží jen ty, kteří jsou očkovaní nebo mají protilátky. Pro tyto dvě skupiny hostů navíc neplatí pravidla pro nošení roušek v uzavřeném prostoru podniku nebo nemusí dodržovat povinné rozestupy. Ve spolkové zemi Porýní-Falc platí pravidlo 2-G ve věci, že pro očkované a ty, kteří prodělali onemocnění, nebudou platit podmínky případného lockdownu. Naopak se bude redukovat návštěvnost neočkované skupiny obyvatelstva v gastronomii nebo na společenských akcích. Ostatní spolkové země zavedení nového pravidla zvažují.

Do Německa nelze cestovat bez negativního testu

S platností od 6. června 2021 bylo možné do Německa cestovat bez povinnosti předkládat negativní test na Covid. Povinnost platila pouze při cestování letadlem, kdy test vyžadovali jednotliví dopravci.

Nově od 1. srpna 2021 se musejí všichni cestující, kteří do Německa přijíždějí, při kontrole prokázat negativním testem na covid. Výjimky platí pouze pro pendlery a cestování za účelem krátkodobého pobytu na území Německa – v tomto případě do 24 hodin.

Negativní antigenní nebo PCR test s sebou při příjezdu nemusí mít ti, kteří mají za sebou obě dávky očkování, nebo již infekci prokazatelně prodělali. Povinnost testu platí pouze pro osoby starší 12 let.

Následně je nutné se při přicestování do SRN před příjezdem online registrovat. Tato povinnost odpadá, pokud příjezdová země není klasifikována jako riziková nebo s vysokým výskytem nákazy. Institut Roberta Kocha v návaznosti na klasifikaci zemí a podmínek online registrace při příjezdu založil portál Digital Registration Entry – www.einreiseanmeldung.de, na kterém si občané mohou zjistit podle země svého pobytu, zda potřebují registraci při příjezdu do SRN a zda pro ně platí nějaká specifická pravidla. Portál je i v českém jazyce. V případě nerespektování nařízení hrozí přistiženým pokuta ve výši až 25 tisíc eur.

Německo patří k 13. srpnu 2021 do kategorie tzv. zelených zemí s nízkým rizikem nákazy viz MV ČR. Totéž platí i pro Českou republiku.

Opatření pro přicestování do Německa jsou silně závislá na tom, do jaké spolkové země cestující směřuje. „Je důležité si uvědomit, že ve Spolkové republice Německo platící opatření nejsou rozhodována centrálně, jako je tomu například v Čechách. „

„Spolková vláda samozřejmě o charakteru opatření jedná, poté však svá usnesení předá vládám spolkových zemí, které samy rozhodují o tom, v jaké míře budou opatření prosazovat a vymáhat. Je tedy dobré informace hledat v jednotné Coronaeinreiseverordnung, ale také na webech jednotlivých spolkových vlád,“ vysvětluje Kristýna Kubíčková z CzechTrade Německo.

Odkaz na aktuální stav podmínek pro cestování do Německa (Coronaeinreiseverordnung)

Odkaz na weby některých spolkových vlád:

Veletrhy a větší akce stále s otazníkem

Koronavirus silně zasáhl i do organizace veletrhů v Německu, kde se koná nejvíce mezinárodních veletrhů na světě. Ročně je navštíví bezmála 10 milionů lidí. Obrat veletržní branže jen v Německu je kolem čtyř miliard euro.

V důsledku pandemie byla většina veletrhů plánovaných na první polovinu roku 2020 zcela zrušena nebo přesunuta na nadcházející rok. Zrušena nebo přesunuta byla zatím většina veletrhů s datem konání v první polovině roku 2021.

Celková situace kolem organizace akcí většího formátu, jakými veletrhy jsou, se bude i nadále silně orientovat podle aktuálního vývoje pandemie.

„Přípravy veletrhů jsou v plném proudu. I přes mírný nárůst pandemie se neplánuje veletrhy rušit, ale akce tohoto typu se samozřejmě musí řídit hygienickými pravidly a reagovat na aktuální vývoj pandemie. I přes jejich vysoce internacionální charakter se aktuálně počítá s jejich konáním, protože Německo si uvědomuje jejich prestiž a důležitost pro pocovidový restart hospodářství.“ komentuje Ladislav Horký, projektový manažer z německé kanceláře CzechTrade.

Informace o připravovaných veletrzích v Německu naleznete na webu zahraniční kanceláře CzechTrade Německo a v kalendáři akcí CzechTrade.

Tým zahraniční kanceláře CzechTrade Německo

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Düsseldorf

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí