Maroko – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Maroko – největší obchodní partner ČR (společně s Egyptem) v severní Africe.

Vzájemná obchodní výměna roste od roku 2010 a ČR má s Marokem dlouhodobě kladnou obchodní bilanci (progresivní vývoj českého exportu). Z hlediska obratu obchodu je Maroko 2. nejdůležitějším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentu a také 2. nejvýznamnějším exportním trhem v Africe za Jihoafrickou republikou.   

Obrat vzájemného obchodu se zbožím mezi ČR a Marokem má v posledních letech vzestupnou tendenci. Od roku 2007 je saldo naší obchodní výměny s Marokem přebytkové. Na začátku tisíciletí došlo k otočení vzájemné bilance a dnes český vývoz jednoznačně dominuje nad marockým dovozem. Důvodem je progresivní vývoj českého exportu (zejména v oblasti plastů, kaučuku, papíru, zařízení pro automatické zpracování dat, elektrických kabelů či vozidel), zatímco marocký vývoz do ČR, tradičně tvořený zeleninou, ovocem, oděvy či polovodiči, roste pomaleji. K růstu českého vývozu přispívají nejvíce osobní automobily.  

V roce 2019 došlo k poklesu obratu a dovozu (dosáhl 638 mil. USD respektive 208 mil. USD), vývoz do Maroka z České republiky však meziročně vzrostl o 7,5 % na úroveň 430 mil. USD. 

Smluvní či institucionální rámec v ekonomické oblasti 

  • Rámcová dohoda o hospodářské spolupráci mezi Marockým královstvím a ČR (podepsána během návštěvy premiéra ČR A. Babiše bývalé ministryně průmyslu a obchodu M. Novákové v Maroku 12/2018). Jejím cílem je podpořit růst objemu dvoustranného obchodu.  
  • Zakládá Česko-marockou smíšenou komisi pro hospodářskou spolupráci (první zasedání by mělo proběhnout v Praze v rámci návštěvy marockého ministra obchodu, průmyslu a elektronického obchodu (bude rovněž založena expertní pracovní skupina zaměřená na oblast těžebního průmyslu). 

Plánované akce  

  • PROPED podnikatelská mise v oblasti důlního průmyslu do Maroka (odložena z 3/2020, pravděpodobně proběhne 11/2020).  

Ing. Andrea Heverlová, heverlova@mpo.cz, tel.: 224 852 860,
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Maroko

Doporučujeme