Cestovní info aktualizováno 10. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

V souvislosti s pandemií klesl počet turistů v Maroku o více než polovinu

V roce 2023 nejsou pro cestování do Maroka v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

V Maroku bylo k 13. lednu 2022 zaznamenáno 8 338 nových případů, druhou dávkou je naočkováno 64 % obyvatel. Nouzový stav v Marockém království je prodloužen do 31. ledna 2022.

Ilustrační fotografie

Vývoj situace

Epidemiologická situace k 13. 1. 2022:

  • potvrzené případy: 8 338 (nové případy) – 1 025 898 (celkové případy)
  • úmrtí: 10 (posledních 24 hodin) – 14 945 (celkové úmrtí)
  • zotavení: 4 918 (posledních 24 hodin) – 961 462 (celkové zotavení)

Očkování proti covidu-19 v Maroku:

  • první dávka: 24 608 541
  • druhá dávka: 22 998 743 (64 %)
  • třetí dávka: 3 705 262
Zdroj: SANTE

V Maroku se očkují vakcínou od: Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V.

Covid-19 a aktuální podmínky cestování do Maroka:

S ohledem na vývoj situace se můžou pravidla rychle měnit, a proto nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením jsou vždy aktuální.

Marocké autority oznámily, že nouzový stav v Marockém království je prodloužen do 31. 1. 2022. Pozemní marocké hranice zůstávají uzavřeny a vstup do Maroka není minimálně do 31. 1. 2022 možný.

Testované osoby a osoby s prodělaným covidem-19:

Osoby bez dokončeného očkování proti covidu-19 nemohou cestovat do Maroka, Maroko neuznává žádná potvrzení o prodělané nemoci.

Příjezdový formulář:

Před vstupem na území Maroka je nutné vyplnit registrační formulář (Fiche sanitaire)

V Maroku je od 21. 10. 2021 pro přístup do všech uzavřených prostor, hotelů, obchodních center, kaváren, restaurací vyžadováno potvrzení o vakcinaci proti covidu-19 (nejdříve 14 dnů po poslední dávce). Potvrzení o vakcinaci proti covidu-19 je rovněž vyžadováno pro cestování mezi marockými městy.

Přijatá opatření

Marocká vláda se rozhodla od 7. dubna nařídit povinné nošení „ochranných masek“ pro všechny osoby, které se mohou ve výjimečných případech pohybovat mimo bydliště.

V současné době je uvalen zákaz na vývoz respirátorů a zdravotnického materiálu ze země. Maroko podle prohlášení vlády disponuje v současné době 12 miliony roušek. Marocká vláda přijala řadu opatření a snaží se nastartovat zvýšenou produkci potřebného zdravotnického materiálu, roušek a respirátorů.

Maroko prodloužilo mimořádný stav

Marocká vláda vydala prohlášení o prodloužení mimořádného stavu ve snaze zamezit šíření koronaviru. Vyhláška vydaná po zasedání vlády v Rabatu ponechala ministerstvu vnitra pravomoc, aby umírnila karanténní postupy v různých regionech na základě posouzení epidemiologické situace zdravotnickým stanicím. V Maroku je zaznamenán výrazný pokles nakažených a s velmi nízkým počtem úmrtí. V Casablance a Rabatu jsou hlavní ulice po delší době opět oživeny postupným návratem automobilů a opětovným otevíráním obchodů. I nadále však přetrvává uzavření kaváren i restaurací.

Úřady také zmírnily omezení pohybu obyvatel v jejich lokalitách. Marocká vláda umožnila pracovníkům cestovat mezi městy, ale pouze za předpokladu, že mají potvrzené dokumenty, které jim toto cestování umožňují. Maroko na konci března vyhlásilo mimořádný stav, který vedl k omezení pohybu osob, uzavření leteckého provozu, přístavů a pozemní dopravy.

Vláda uvolnila výjimečný stav po ukončení třídenních svátků

Ministr správy vyzval zaměstnance a úředníky veřejné správy, aby se postupně navrátili na svá pracoviště. Pokud jde o soukromý sektor, tak ministr hospodářství a financí oznámil, že všechny marocké podniky mají povoleno pokračovat ve své činnosti ihned po ukončení svátku Eid Al-Fitr, pouze s výjimkou těch, které byly pozastaveny správním rozhodnutím vydané příslušným orgánem.

Námořní doprava mezi Marokem a Španělskem je i nadále v provozu

Marocký přístav Tanger Med a Španělsky přistav Green Island oznámily pokračující provoz i v současné situaci. V tiskové zprávě bylo uvedeno, že námořní linky a terminály lodí fungují v normálu mezi oběma těmito přístavy. Také pokračuje i mezinárodní silniční přeprava (TIR) pro dovoz a vývoz mezi Marokem a Evropskou unií.

Ministerstvo zdravotnictví zavádí bezplatnou lékařskou pomoc na dálku

V úterý 21. 4. vydalo Ministerstvo zdravotnictví prohlášeni ve spolupráci s národním ústavem zdraví a stomatology o zahájení „bezplatné lékařské konzultace na dálku“, která má omezit návštěvy do zdravotnických center, státních a soukromých nemocnic. Tato služba je bezplatná a založená na bázi lékařském poradenství prostřednictvím vzdálené elektronické platformy www.tbib24.com

Uvádí se, že elektronická platforma je digitální portál, který zahrnuje řadu lékařů-dobrovolníků v různých specializacích, kteří komunikují na dálku, ale jen v případech, které neohrožují zdraví občanů a nevyžadují urgentní péči.

Al-Othmani: bylo distribuováno 13 milionů masek

„Od počátku povinnosti nosit na veřejných místech bylo do obchodů distribuováno 13 milionů ochranných masek,“ uvedl Saad al-Din al-Othmani, šéf vlády. Předseda vlády zdůraznil, že marocké roušky dodržují technické normy stanovené marockým institutem pro normalizaci Ačkoli vláda oznámila minulé pondělí, že bylo nutné nosit masky na veřejných místech, řada občanů jej stále nezískala, protože je obtížné je najít v obchodech.

Společnost SERMP prostřednictvím své průmyslové jednotky v Casablance zařídila své aktivity s cílem přispět k výrobě domácích respirátorů (stoprocentní marocká produkce) určených pro lide nakažením Coronavirem.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Sociální podpora a opatření na oživení ekonomiky

Bezúročné půjčky

Hospodářský monitorovací výbor oznámil nový balíček na podporu národního hospodářství. K tomu jsou přidány i přípravy předběžného scénáře pro postupný restart ekonomiky. Výbor byl ustanoven na začátku měsíce března tak, aby čelil nepříznivým dopadům pandemie.

Zahrnuje ministerstva hospodářství, vnitra, financí, zemědělství, zahraničí, průmyslu a cestovního ruchu. Také několik bank, obchodních a průmyslových komor.

Je také ustanoven svaz pro monitorování průmyslových a komerčních jednotek, které mají ze zákona povolení pracovat během nouzového stavu Premiér Saad al-Dín al-Othmaní ustanovil tento svaz, který bude sledovat všechny průmyslové a obchodní jednotky, které mají povoleno působit během nouzového stavu a zajistit vše potřebné. Premiér potvrdil, že několik těchto resortů bylo uzavřeno z nedodržování nařízených postupů.

Společné prohlášení ministerstva zdravotnictví a ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje mimo jiné toto: v souvislosti s opatřením proti pandemii koronaviru musí zaměstnavatel a vedoucí stavebních, průmyslových a výrobních odvětví poskytnout svým zaměstnancům ochranné masky a zajistit výměnu každé 4 hodiny pro jejich zdraví a bezpečnost.

Rovněž je nutné dbát na uplatnění všech stanovisek vydána ministerstvem zdravotnictví, která musí být dodržována, zejména: dostatečné větrání pracoviště a všech prostorů a také úklid. Poskytnout dezinfekční prostředky pro každého. Motivovat zaměstnance k preventivním opatřením. Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi zaměstnanci.

Pomoc pro zaměstnance i podnikatele

Marocké ministerstvo průmyslu, obchodu a zelené a digitální ekonomiky zahájilo program na podporu investic velmi malých, malých a středních podniků, které investují do výroby prostředků a zařízení používaných v souvislosti s pandemií.

Tyto podniky se mohou prostřednictvím Národní agentury pro podporu malých a středních podniků podílet na žádosti o návrh na projekty „dokonalost – technologie“, které přispějí do 30 procent z celkové investice do stropu 10 milionů dirhamů pro malé a střední podniky a 1,5 milionu dirhamů pro velmi malé podniky.

Projekty se konkrétně týkají výroby hygienických přípravků, jako jsou sterilní kapaliny, individuální ochranné prostředky (ochranné masky, lékařské vesty, sterilní oděv…) a kapaliny na čištění povrchů a lékařské vybavení (sterilizace, první pomoc).

Vláda vytvořila speciální fond na financování podniků a veřejných institucí

Vláda se rozhodla vytvořit zvláštní fond na financování veřejných institucí a podniků zasažených v důsledku koronaviru, kdy byly úplně nebo částečně poškozeny jejich obchodní aktivity.

Ministr hospodářství a financí Mohamed Benchaboun uvedl, že hospodářský monitorovací výbor zjišťuje situaci veřejných institucí a podniků postižených pandemií covid-19. A uvádí, že tento výbor vytvoří fond, který zajistí speciální financování a umožní veřejným institucím a podnikům postižených pandemií covid-19 získat přístup k novým finančním zdrojům a posílit tak jejich finanční možnosti.

Zpráva ministerstva hospodářství a financí uvádí, že fond v boji proti pandemii přiděluje přibližně dvě miliardy dirhamů měsíčně na vyplácení kompenzací ve prospěch těch, kdo přišli v důsledku pandemie o práci.

Podle oficiálních údajů vlády mají zaměstnanci, kteří dočasně přijdou o pracovní poměr, nárok na odškodnění, jestliže jejich zaměstnavatel nahlásí škody způsobené pandemií. Počet těchto přihlášených zaměstnanců dosáhl 950 tisíc z více než 134 tisíce firem.

Agentura pro digitální rozvoj pomůže s prací na dálku

S ohledem na zdravotní nouzovou situaci aktivovanou v boji proti pandemii spustily úřady digitální nástroj, který povzbudil práci na dálku a omezil fyzickou výměnu korespondence a administrativních dokumentů. V souladu s tím zahájila Agentura pro digitální rozvoj několik digitálních iniciativ na podporu a usnadnění práce na dálku v marockých správách. Nyní se ke službě „e-rack“ připojilo 6 ministerstev, 5 úřadů a 5 veřejných podniků.

Všechna digitální řešení vyvinutá Agenturou pro digitální rozvoj splňují platné standardy informační bezpečnosti.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Vliv koronaviru na marocké hospodářství

Pandemie koronaviru vedla od 19. března k uzavření řady firem a odvětví, mimo jiné v odvětví cestovního ruchu a automobilového průmyslu. Podobné dopady pociťuje také textilní odvětví. Dovoz z asijských zemí a zejména z Číny byl značně omezen. Rovněž zájem v Evropě v zemích jako jsou Španělsko a Francie zaznamenal pokles. V této krizi hodně závisí na podpoře firmám a jejich schopnosti čelit důsledkům pandemie.

Vláda se bude zaměřovat na prozíravém přístupu k těmto firmám, aby dokázala zajistit oživení národního hospodářství postupným restartem různých odvětví a hospodářských činností.

Marockému dirhamu se daří, posiluje vůči euru i dolaru

Banka Al-Magreb oznámila, že v době od 23. 4. do 29. 4. dirham k euru posílil skoro o procento a k americkému dolaru o 0,73 %. Ve své poslední zprávě marocká centrální banka uvedla, že v období, kdy na burzovním trhu neproběhlo žádné výběrové řízení, devizové rezervy činily 280 miliard dirhamů, což je pokles o 2,2 %.

V rámci integrovaného programu na podporu a financování firem čerpala banka 15 milionů dirhamů za cenu 1,25 % na jeden rok.

Maroko obdrželo od EU více než miliardu dirhamů. Očekává další tři miliardy

V úterý 26. 5. oznámila velvyslankyně Evropské unie v Maroku Claudie Wadeová, že Evropská unie plní své slovo a podepsala plnění rozpočtu marockého státu. Tímto podpisem stvrzuje zvýšení podpory pro Maroko v boji proti pandemii koronaviru a jejím hospodářským a sociálním dopadům, a to na 156 milion eur (více než miliarda a půl dirhamů). Velvyslankyně ještě dodala, že částka 300 milionů eur (více než tři miliardy dirhamů) bude následovat do konce roku 2020.

Několik odvětví bude zasaženo velmi tvrdě

Studie o očekávaných ekonomických dopadech pandemie covid-19 na marocké hospodářství v roce 2020 očekává výrazný pokles tempa růstu. Půjde zejména o zastavení turistického ruchu, o pokles finančních převodu Maročanů z celého světa do Maroka a o pokles zahraničních investic.

Studie provedená státním fondem pro úschovu a správu kapitálu CDG odhalila, že očekávaná míra růstu v době korona viru nedosáhne původně očekávaného jednoho procenta. Tato studie také předpokládá právě pokles aktivity v cestovním ruchu, finančních částek zasílaných Maročany v zahraniční a přímých zahraničních investic, což zřejmě povedou ke ztrátě až 54 miliard dirhamů.

Studie taky očekává, že se obchodní deficit sníží na 16,7 % HDP ve srovnání s 18,2 % v roce 2019 a že míra dovozního pokrytí vývozu vzroste na 61 %.

Stejná studie uvedla, že se očekává, že hospodářský pokles bude pokračovat po celé druhé čtvrtletí roku a hospodářství se začne zotavovat začátkem července.

Koronavirus ovlivnil i zemědělství

Ministerstvo zemědělství oznámilo, že předpokládaná produkce obilí (měkká pšenice, tvrdá pšenice a ječmen) pro sezónu 2019–2020 se odhaduje na tři miliony tun, což je o 42 procent méně než v předchozí sezóně.

Ministerstvo uvádí, že navzdory očekávanému poklesu jsou dodávky obilí zajištěny v takovém množství, které pokrývá potřeby země na dobu delší než 4 až 5 měsíců. Tyto zásoby jsou neustále doplňovány právě za účelem zachování dostatečného množství pro domácí trh.

Ilustrační fotografie

Koronavirus negativně ovlivňuje ocelářský průmysl

V Maroku má pandemie negativní dopad na ocelářský průmysl. Je to důsledek pozastavení výrobních procesů v automobilkách a poklesu poptávky po dílech používaných při výrobě karoserií. Automobilová společnost Renault Morocco dočasně pozastavila svoji činnost již 19. 3. 2020 souběžně s rozhodnutím o zákazu vycházení, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Vedení společnosti oznámilo, že toto opatření se dotkne více než 11 000 zaměstnanců v továrnách v Casablance a Tangeru. Automotive skupina PSA v Maroku také pozastavila svoji výrobní činnost v závodě v Kuneitiře.

Dopad pandemie na automobilový průmysl

Skupina Renault Morocco 17. dubna oznámila, že bude pokračovat ve své průmyslové činnosti postupně. Chystá se obnovit výrobu ve svých dvou továrnách v Tangeru a v Casablance. Ve svém sdělení uvedla, že byla přijata veškerá opatření, aby byla výroba vyhověla požadavkům všech klientů v Maroku i v zahraničí. Skutečné spuštění výroby v těchto dvou výrobních halách proběhne podle zvoleného harmonogramu už v těchto dnech.

Francouzská skupina „PSA“ oznámila, že zahajuje postupné restartování výroby automobilky v Quneitře, a to počínaje středou 6. května. Skupina uvedla, že zprovoznění bude na základě zlepšení zdravotních opatření. Firma také potvrdila, že výrobnu zkontrolovala zdravotnická skupina a vyjádřila uznání stran nezbytných opatření v provozu.

Průmyslové zóny v Tangeru se připravují k opětovné výrobě za přísných podmínek

Výrobci průmyslových odvětví, společností a také poboček v Tangeru začali pomalu zprovozňovat svoji výrobu. Návrat je v rámci preventivních opatření a postupů pod přímým dohledem mandátu regionu Tangeran-Tetou a Al-Husaima, který přijal přísný protokol a vyžaduje, aby společnosti které se chtějí vrátit k výrobě, získaly schválenou licenci podle hodnocení, kterou vydává kontrolní orgán a schvaluje regionální úřad.

Do stavebnictví se vrací více než milion zaměstnanců

Postupně se navrací pracovní síla do stavebních firem. Ty se zastavily v době propuknutí pandemie a to od 20. března. Podle několika ekonomických expertů byl sektor stavebnictví a nábytkářského průmyslu krizí koronaviru vážně narušen.

Následkem toho bylo přerušeno více než 90 procent projektů, což ovlivnilo finanční postavení dodavatelů, kteří působí v tomto odvětví. Důležitost a role tohoto sektoru je zřejmá, protože přispívá více než 24 procenty hrubého domácího produktu. Zahrnuje také činnost v nemovitostech a veřejných prací. Tento obor zaměstnává více než milion lidí a představuje kolem 30 procent bankovních závazků. Sdružení místních expertů požaduje zavedení dočasných daňových opatření až do konce roku 2021, včetně snížení procenta z daně při registraci nemovitostí a poplatků za správu nemovitostí o 50 procent pro prvního kupce.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Uzavření hranic a cestovní ruch

Vláda spoléhá na místní turisty, že zachrání cestovní ruch

Vláda premiéra Saad Al-Dín Al-Othmaní prostřednictvím ministerstva cestovního ruchu očekává interní nabídku k záchraně turismu domácí klientelou. Chce tak čelit velkým ztrátám v důsledku uzavření hranic a domácí karantény způsobené pandemií koronaviru.

Ztráty v cestovním ruchu přesahují 8 miliard dirhamů

Marocké odvětví cestovního ruchu má finanční ztrátu kolem 8,3 miliard dirhamů za období od března do května 2020, kdy byl nařízen výjimečný stav v souvislosti s vypuknutím pandemie koronaviru.

Podle údajů ministerstva hospodářství a financí byl sektor cestovního ruchu ve většině měst téměř zastaven vzhledem k poklesu turistů během karantény.

Od začátku roku do konce května se počet turistů snížil o 54 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Pokles zahraničních turistů činil 55 % a pokles příjezd marocké zahraniční komunity 53 %.

Země je na seznamu pro britské turisty

Britské letecké společnosti si vybraly Maroko jako jednu z prvních destinací. Britská vláda připravila seznam zemí, do kterých bude možné cestovat již během tohoto léta. Vzhledem k tomu britská vláda plánuje v příštích třech týdnech zmírnit některá omezení karantény, aby pomohla hospodářskému oživení, proto umožní svým občanům větší volnost pohybu a vycestovat do zahraničí. Vláda sestavila seznam téměř 45 zemí, ze kterých nebude nutné po návratu zůstat v karanténě.

Ilustrační forografie

Zpět na začátek

Nové příležitosti

Výroba roušek dosáhla 160 milionů kusů a desítky firem se připravují na export

Aktualizované údaje z ministerstva průmyslu a obchodu uvádějí, že Maroko dokázalo vyrobit 160 milionů roušek od doby, kdy bylo státem nařízeno povinné nošení těchto roušek jako součást opatření v boji proti koronaviru. Údaje ukazují, že denní produkce roušek dosáhla 7,5 milionu kusů, což zvýšilo strop této produkce v celém království a vytvořilo přebytek. Proto ministerstvo zvažovalo získání vývozních licencí pro místní firmy, aby část těchto produktů mohla být vyvážena do zahraničí.

Ministr obchodu a průmyslu Moulay Hafíd Al-Alami v pondělí 11. 5. 2020  v Rabatu potvrdil, že Maroko dokáže denně vyprodukovat 10 milionů ochranných roušek z netkaného textilu ve 23 továrnách. Tím se marocký trh zviditelnil díky své soběstačnosti. Tato strategie ukázala velkou zásobu po celou dobu karantény a to až na úrovni 50 milionů roušek. Proto bylo rozhodnuto o jejich exportu do zahraničí.

Představení prototypu inteligentního respirátoru vyrobeného v Maroku

Nadace pro výzkum, vývoj a inovace ve vědě a technice místem v Casablance nedávno představila nový prototyp respirátoru výhradně vyrobený v Maroku.

Tento prototyp je patentem a vlastnictvím Maroka. Bude vyroben a uveden na trh marockou společností po dosažení postupů nezbytných pro získání certifikace.

Zahájení programu na podporu vědeckého a technologického výzkumu v souvislosti s pandemií koronaviru

Předseda vlády Saad al-Din al-Othmani oznámil zahájení programu na podporu vědeckého a technologického výzkumu v oblasti související s pandemií. Na tento výzkum bylo vyhrazeno 10 milionů dirhamů (zhruba 23 milionů korun). Cílem těchto projektů související s pandemií je najít řešení, jak tomuto problému čelit.

Tyto projekty se týkají hlavně vědeckých, lékařských, technologických, ekonomických, sociálních, psychologických a politických aspektů.

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Maroka

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 10. května 2023)

Situace v Maroku je stabilní a na léto se nechystají žádná opatření.

Tamer El-Sibai, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Casablance

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Afrika | Maroko | Zahraničí